Danijela Ujčić mag. oec.

Ekonomski fakultet Referada za cjeloživotno obrazovanje

e-pošta : danijela.ujcic@efri.hr
mobitel : 099 326 83 34
telefon : 355182

Obrazovanje

1.1.2015. - Poslijediplomski specijalistički studij marketing menadžment Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2013. Magistar ekonomije Diplomski studij "Marketing" Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2008. Sveučilišni prvostupnik (Baccalaurea) ekonomije Preddiplomski studij "Ekonomija" Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci