Nermina Mehić mag.psyh.

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : F361
konzultacije : srijedom 12:00 - 13:00
e-pošta : nermina.mehic@uniri.hr
telefon : 265798

Obrazovanje

1.1.2015. - Poslijediplomski studij iz psihologije Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - 1.1.2013. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
1.1.2011. - 1.1.2014. Magistra psihologije Diplomski sveučilišni studij psihologije Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
1.1.2008. - 1.1.2011. Sveučilišni prvostupnik psihologije Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Radno iskustvo

12.1.2015. - Asistent Sudjelovanje u nastavi i znanstvenoj djelatnosti Odsjek za psihologiju u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Teorije ličnosti
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45
1.1.2015. - Motivacija
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 22,5
1.1.2015. - Evolucijska psihologija
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 37,5
1.1.2015. - Psihologija ličnosti
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 37,5
1.1.2015. - Emocije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 52,5

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jasna Hudek-Knežević, Igor Kardum, Nermina Mehić
Dark Triad traits and health outcomes: An exploratory study
Psychological Topics 25 129-156 - 2016. http://hrcak.srce.hr/file/230454

Kongresna priopćenja

1.
Nermina Mehić, Igor Kardum, Jasna Hudek-Knežević, Melane Čović
Efekti crta ličnosti tamne trijade i njihove sličnosti među partnerima na procjenu kvalitete ljubavne veze usmeno izlaganje 20. Dani psihologije Zadar - 19.5.2016.
2.
Igor Kardum, Jasna Hudek-Knežević, Nermina Mehić
Odnos crta ličnosti tamne trijade sa subjektivnim i objektivnim indikatorima zdravlja usmeno 23. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik - 5.11.2015.

Stručna djelatnost