Marina Pribanić Matešić mag.sanit.ing.

Odjel za biotehnologiju Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu

Obrazovanje

- Magistra sanitarnog inženjerstva Sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet u Rijeci
- Doktorski studij Medicinska kemija Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

Radno iskustvo

- Viši stručni suradnik za komunalnu higijenu Grad Rijeka
- Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

Nagrade i priznanja

Nagrada za najbolji diplomski rad, Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo
FEMS stipendija - Kongres Power of Viruses, Poreč

Članstva

- Hrvatsko mikrobiološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Organska kemija
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
Asistent
Norma sati: 60 sati
- Mikrobiologija
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
Asistent
Norma sati: 20