Lorena Dadić mag. oec

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za menadžment

e-pošta : lorenad@fthm.hr
telefon : 051/294-513

LORENA DADIĆ, mag. oec

Obrazovanje

1.2.2013. - 1.4.2013. ECQA Certificirani EU projektni menadžer Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2013. - Doktorat znanosti Menadžment održivog razvoja Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.2.2011. - 1.4.2011. Stručni ispit za voditelja poslovnice Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2010. - 1.1.2011. Magistra ekonomije (mag. oec) Smjer: Menadžment u turizmu Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2006. - 1.1.2010. Sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec) Smjer: Menadžment u turizmu Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2002. - 1.1.2006. Hotelijersko turistički tehničar Srednja škola Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

Radno iskustvo

1.2.2013. - Asistentica Asistentica na katedri za turizam. Organiziranje nastave i vođenje seminarskog djela na kolegijiima: Ekonomika turizma, Turističko planiranje i razvoj, Turističko planiranje, Ecotourism, Tourism Economics. Aktivan rad na EU projektima. Član projektnog tima na EU projektima "Zero Waste Adriatic net for events and festivals" i "Hint-Lab - poticanje poduzetništva u turizmu ruralnih područja" Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2009. - 1.1.2012. Recepcioner Prijava i odjava gostiju, prodaja izleta, naplata računa, poslovno dopisivanje, sastavljanje paket aranžmana, vođenje rezervacija i faktura, mjenjačnica i ostali poslovi recepcionera u objektima (hoteli i kampovi) poduzeća Arenaturist d.d. Arenaturist d.d.
1.1.2006. - 1.1.2011. Demonstrator u nastavi Pomoć pri organiziranju nastave na kolegijima, pomoć pri ispravljanju zadaća i projektnih zadataka, pomoć pri unosu rezultata i prilikom dežuranja na ispitima. Kolegiji: Statistika, Poslovno planiranje, Poslovni konzalting, Menadžment neprofitnih organizacija. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2005. - 1.1.2009. Recepcioner u turističkoj agenciji Prijava i odjava gostiju, vođenje blagajničkog izvješća, rješavanje reklamacija, prodaja izleta. Novasol d.o.o.

Članstva

1.1.2010. - ALUMNI; Udruga diplomiranih studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.9.2015. - Planiranje u hotelijerstvu
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - 1.1.2016. Turističko planiranje i razvoj
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - 1.1.2016. Ekonomika turizma
Preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - 1.1.2016. Tourism Economics
Erasmus
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.2.2013. - Kontroling
Preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.2.2013. - Poslovno planiranje
Preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.2.2013. - Poslovni konzalting
Preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dadić, Lorena
NGOs and Public Funding - case of a Tourism Destination
18-25 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854707

2. Dadić, Lorena
NGOs and Public Funding - case of a Tourism Destination
18-25 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854707

3. Dadić, Lorena
NGOs and Public Funding - case of a Tourism Destination
18-25 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854707

4. Smolčić Jurdana, Dora ; Milohnić, Ines ; Dadić, Lorena
Entrepreneurship in Tourism as a Factor of Rural Development
Journal of WEI Business and Economics 4 59-1-59-10 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789368

5. Smolčić Jurdana, Dora ; Milohnić, Ines ; Dadić, Lorena
A study of the Economic Aspects of Entrepreneurship in Croatian Rural Tourism
106-113 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789383

6. Ribarić, Ivana ; Dadić, Lorena
Karakteristike ponude u turizmu ruralnih područja Hrvatske i Slovenije
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790329

7. Đurkin, Jelena ; Dadić, Lorena ; Medarič, Zorana
Useful information for zero waste event and festival management
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790339

8. Smolčić Jurdana, Dora ; Milohnić, Ines ; Dadić, Lorena
Entrepreneurship in Tourism as a Factor of Rural Development
Journal of WEI Business and Economics 4 59-1-59-10 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789368

9. Smolčić Jurdana, Dora ; Milohnić, Ines ; Dadić, Lorena
A study of the Economic Aspects of Entrepreneurship in Croatian Rural Tourism
106-113 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789383

10. Ribarić, Ivana ; Dadić, Lorena
Karakteristike ponude u turizmu ruralnih područja Hrvatske i Slovenije
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790329

11. Đurkin, Jelena ; Dadić, Lorena ; Medarič, Zorana
Useful information for zero waste event and festival management
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790339

12. Smolčić Jurdana, Dora ; Milohnić, Ines ; Dadić, Lorena
Entrepreneurship in Tourism as a Factor of Rural Development
Journal of WEI Business and Economics 4 59-1-59-10 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789368

13. Smolčić Jurdana, Dora ; Milohnić, Ines ; Dadić, Lorena
A study of the Economic Aspects of Entrepreneurship in Croatian Rural Tourism
106-113 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789383

14. Ribarić, Ivana ; Dadić, Lorena
Karakteristike ponude u turizmu ruralnih područja Hrvatske i Slovenije
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790329

15. Đurkin, Jelena ; Dadić, Lorena ; Medarič, Zorana
Useful information for zero waste event and festival management
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790339

16. Dadić Lorena
Financing sports Associations in Conditions of Economic Crisis - A case study: The City of Rijeka
456-460 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789377

17. Maškarin Ribarić, Helga ; Dadić, Lorena ; Nađ, Martina
Student Volunteering - Gender differences
421-436 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790297

18. Dadić Lorena
Financing sports Associations in Conditions of Economic Crisis - A case study: The City of Rijeka
456-460 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789377

19. Maškarin Ribarić, Helga ; Dadić, Lorena ; Nađ, Martina
Student Volunteering - Gender differences
421-436 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790297

20. Dadić Lorena
Financing sports Associations in Conditions of Economic Crisis - A case study: The City of Rijeka
456-460 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789377

21. Maškarin Ribarić, Helga ; Dadić, Lorena ; Nađ, Martina
Student Volunteering - Gender differences
421-436 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790297

Kongresna priopćenja

1.
Milohnić, Ines ; Smolčić Jurdana, Dora ; Dadić, Lorena
Special Features of Entrepreneurship in Rural Tourism in Croatia ; an explorative study Poster The WEI International Academic Conference Proceedings Barcelona, Spain - 21.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790319
2.
Milohnić, Ines ; Smolčić Jurdana, Dora ; Dadić, Lorena
Special Features of Entrepreneurship in Rural Tourism in Croatia ; an explorative study Poster The WEI International Academic Conference Proceedings Barcelona, Spain - 21.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790319

Stručna djelatnost