doc.dr.sc. Katarina Rukavina

Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za likovnu umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za likovnu umjetnost

Obrazovanje

- doktorica znanosti Znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana estetika Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- diplomirana povjesničarka umjetnosti i filozofkinja, znanstveni smjer Povijest umjetnosti/Filozofija Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

- docent Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
- profesor Ugostiteljska škola, Opatija
- profesor Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka
- viši asistent, docent Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru
- viši asistent Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- Hrvatsko filozofsko društvo
- Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Povijest umjetnosti 19. stoljeća
Preddiplomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti
voditelj
Norma sati:
- Povijest umjetnosti 20. stoljeća
Preddiplomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti
voditelj
Norma sati:
- Teorija likovnih umjetnosti I
Preddiplomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti
voditelj
Norma sati:
- Teorija likovnih umjetnosti II
Preddipolomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti U Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Interaktivna umjetnost u javnoj sferi (Diskursi u praksi)
Diplomski studij Medijske umjetnosti i prakse
Akademija primijenjenih umjetnosti U Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Aspekt erotskog kroz likovnost Davida Sallea
Claudia Lešnjaković
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
- Zvutrina
Sanja Gergorić
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
- Prenosiva skulptura
Lucija Ukić
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
- Psihologija portreta 20. stoljeća
Mislava Šarić
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
- Osuda portreta
Elizabeta Močibob
Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
- Realistički portreti: govor tijela, mimike i geste
Marina Krpan
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka

Cjeloživotno obrazovanje

- Vizualizacija medija
Škola novinarstva: etika, kultura, oblikovanje - novina.ri
Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Gostujući nastavnik

- Filozofija odgoja
Učiteljski studij
Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru
voditelj
Norma sati:
- Filozofija odgoja
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Rukavina, Katarina
Interpretativne implikacije sintagme 'svijet umjetnosti'
Filozofska istraživanja 2 301-306

A1
WOS

2. Rukavina, Katarina
Picassov pogled. Gledanje, viđenje i vidljivo u Picassovom kubizmu (Picasso’s View. Watching, Sighting and Visible in Picasso’s Cubism)
Filozofska istraživanja 33 215-227

A1
WOS

3. Rukavina, Katarina
Dijalektika identiteta moderne i postmoderne umjetnosti (The Dialectics of Identity of the Modern and Postmodern Art)
Filozofska istraživanja 31 787-793

A1
WOS

4. Rukavina, Katarina
Mimesis i apstraktna umjetnost. Prilog o problematici odnosa umjetnosti i stvarnosti (Mimesis and abstract art. On the Issue oft he Art's Relation to Reality)
Metodički ogledi 18 91-102

A2

5. Rukavina, Katarina
Okulocentrizam ili privilegiranje vida u zapadnoj kulturi. Analiza pojma u antičkoj, novovjekovnoj i postmodernoj misli (''Ocularcentrism'' or the privilege of sight in western culture.The analysis of the concept in ancient, modern and postmodern thought)
Filozofska istraživanja 32 539-555

A1
WOS

6. Rukavina, Katarina
Istina u umjetnosti. Refleksije o spoznajnim aspektima vizualne umjetnosti (The Truth in the Art. Reflections on Cognitive Aspects of Visual Art)
Filozofska istraživanja 28 567-586

A1
WOS

7. Rukavina, Katarina
Viđenje i spoznaja u vizualnim umjetnostima XX. stoljeća. Beuysov prošireni pojam umjetnosti (Perception and Cognition in Twentieth Century Visual Arts. Beuys's Extended Concept of Art)
Filozofska istraživanja 25 877-899

A1
WOS

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Katarina Rukavina
Interpretativne implikacije sintagme 'svijet umjetnosti', u: "Teorija umetnosti kao teorija vrednosti. Teorija vrednosti kao teorija umetnosti"
Urednička knjiga Nataša Lah, Miško Šuvaković Orion Art Beograd
2. Autor poglavlja u knjizi
Katarina Rukavina
Antislika kao koncept. Julije Knifer i samoukinuće umjetnosti u filozofiji, u: "Slika i antislika. Julije Knifer i problemreprezentacija"
Urednička knjiga Krešimir Purgar Centar za vizualne studije Zagreb
3. Autor poglavlja u knjizi
Katarina Rukavina
Istraživačko-izložbeni projekt 'Grad na drugi pogled' u Rijeci (2015.). Prilog o edukativnim aspektima suvremene umjetnosti, u: "Nove smjernice u odgoju i obrazovanju. Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića"
Zbornik radova Jasminka Brala-Mudrovčić Sveučilište u Zadru Gospić

Znanstveni skupovi

1. -
Teorijski dijalozi - međunarodni znanstveni skup za teoriju, povijest i filozofiju umjetnosti zemalja u regiji Rijeka izlagačica
2. -
Mediteranski korijeni filozofije Split izlagačica
3. -
Dani Frane Petrića: "Pitanja identiteta" Cres izlagačica
4. -
Mediteranski korijeni filozofije Split izlagačica
5. -
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: PRIRODA-DRUŠTVO-POLITIKA. Povodom 300. godišnjice rođenja Jean-Jacquesa Rousseaua Zagreb izlagačica
6. -
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: Filozofija i umjetnost Zagreb izlagačica
7. -
Dani Frane Petrića: "Povijesni svijet" Cres izlagačica
8. -
Dani Šime i Ante Starčevića. Nove smjernice u odgoju i obrazovanju (Uloga umjetnosti u odgoju i obrazovanju) Gospić izlagačica
9. -
Slika i antislika - Julije Knifer i problem reprezentacije Lauba, Zagreb izlagačica
10. -
Dani Frane Petrića: "Jezik i spoznaja" Cres izlagačica
11. -
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: Čovjek u prostoru Zagreb izlagačica

Recenzije

1. Filozofska istraživanja (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.6.2014. - 1.5.2016. - Pročelnica Odsjeka za likovnu umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Programski odbor, članica
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, znanstveni skup "Teorijski dijalozi"