Valentina Ivančić mag.oec.


prostorija : kabinet 57/III kat
e-pošta : vivancic@efri.hr
mobitel : 091/8832941

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac

Obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2015. Dr.sc. Doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2009. mag.oec. Smjer Menadžment Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2000. - 1.1.2004. SSS Komercijalist Srednja talijanska škola Leonardo Da Vinci Buje

Radno iskustvo

1.1.2009. - Znanstveni novak Priprema i izvođenje seminarske nastave iz kolegija Strateški menadžment, Upravljanje kvalitetom, Istraživanje tržišta i Promocija - Sudjelovanje na znanstvenoistraživačkom projektu "Strategija korporacije- sadašnja budućnost" Ekonomski fakultet Rijeka
- Poslijedoktorand Izvođenje seminarske nastave na kolegijima: Strateški menadžment, Strategic management i Upravljanje kvalitetom na preddiplomskom studiju i na kolegijima Strateško upravljanje kvalitetom, Istraživanje tržišta i Promocija na diplomskom studiju. Ekonomski fakultet Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Upravljanje kvalitetom
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Strateški menadžment
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Istraživanje tržišta
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Promocija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Strateško upravljanje kvalitetom
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Strategic management
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

29.9.2017. - Analiza okoline i razvoj konkurentskih prednosti hotelskog poduzeća
Stella Demirović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2017. - Postavljanje smjernica za razvoj poduzeća
Margareta Ivičić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2017. - Analiza okruženja i razvoj konkurentskih poduzeća "Montana plus d.o.o."
Ivan Sarađen
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - SWOT analiza na primjeru Valamar Riviera Grupe
Sara Košević
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Unapređenje prodaje na primjeru distributera robe široke potrošnje
Mirna Kišpatić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Utjecaj kvalitete i dimenzija kvalitete prema Garvinu na odluku kupca o kupovini automobila
Ivana Novosel
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Upravljanje kvalitetom u hotelskom poduzeću sa stajališta korisnika
Suzana Dorić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Upravljanje kvalitetom u funkciji razvoja konkurentske prednosti prehrambenih poduzeća
Ivan Dizdar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Istraživanje potreba za poliuretanima u poduzećima na području Hrvatske i Slovenije
Hrvoje Jelić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Utjecaj upravljanja kvalitetom na zadovoljstvo korisnika uslugama poslovnih banaka
Branko Bijelić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Društvena odgovornost na primjeru igara na sreću
Natalija Dorvak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Sustavi upravljanja kvalitetom u prehrambenom poduzeću
Carla Frankola
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Istraživanje utjecaja unapređenja informacijske infrastrukture na zadovoljstva poreznih obveznika
Paula Borovac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Promocija na tržištu mobilnih aplikacija
Damjan Marković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Opravdanost uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u malim poduzećima
Josip Lucić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Utjecaj unapređenja sustava upravljanja kvalitetom u hotelskom poduzeću
Monika Mandek
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.9.2017. - Izvori konkurentskih prednosti u hotelskim poduzećima s aspekta zadovoljstva gosta
Dolores Pečenković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
11.9.2017. - Izvori konkurentskih prednosti IKEA-E
Nika Fošnar
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2017. - Istraživanje utjecaja okoline i formulacija strategije na primjeru proizvođača sigurnosne opreme
Kristian Kirinčić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.6.2017. - Utjecaj timskog rada na upravljanju kvalitetom u banci
Branka Košavić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.6.2017. - Istraživanje tržišta u funkciji određivanja strateških smjernica rasta na primjeru poduzeća Plin VTC d.o.o.
Vlatka Lukačević
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.5.2017. - SWOT analiza na primjeru velikog trgovačkog poduzeća
Antonio Matahlija
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2016. - Sustav upravljanja kvalitetom ISO 90001:2008 i konkurentnost poduzeća
Badanjak, Dora
Preddiplomski studiji
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2016. - Uloga i važnost sustava upravljanja kvalitetom u hotelskom poduzeću
Dlaka, Marina
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2016. - Kvaliteta kao izvor konkurentskih prednosti
Kregar, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2016. - Upravljanje kvalitetom u građevinskom poduzeću
Mohorović, Mateo
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2016. - Konflikti kao prirodna pojava u radnom okruženju
Sertić, Sanja
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.9.2016. - Stilovi vođenja na primjeru Coca-cole i Pepsi
Panić, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2016. - SWOT analiza zagorske razvojne agencije
Sardelić, Loris
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.9.2016. - Sustav motivacije i nagrađivanja zaposlenika u poduzeću Google
Plenković Raucher, Laura
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.9.2015. - SWOT analiza na primjeru hotelijersko - turističkog poduzeća
Žilić, Angelo
Preddiplomski studij
Ekonomsk fakultet Rijeka
2.9.2015. - Upravljanje kvalitetom u uslužnim djelatnostima
Sladović, Maja
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2015. - Problemi prilikom implementacije strategije na primjeru četiri hotelska poduzeća
Juretić, Martina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2015. - Oblikovanje nacrta kvantitativnog istraživanja
Peričić, Tena
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Implementacija strategije troškovnog vodstva na primjeru agencije za vjenčanja
Buljat Barbara
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - SWOT analiza poduzeća Iveta d.o.o.
Ivan Dizdar
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - Uloga strateških saveza u hrvatskom turizmu
Katarina Komadina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - SWOT analiza poduzeća Iveta d.o.o.
Dizdar, Ivan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - Primjena generičkih strategija na primjeru poduzeća za posredovanje u prometu nekretnina
Andrić, Jelena
Diplomski/ integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - Model Porterovih pet sila na primjeru poduzeća farmaceutske industrije
Andrić Verena Kristina
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2014. - Proces implementacije strategije: usporedba dva hotelska poduzeća
Jelovac, Marko
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.9.2014. - Društveno odgovorno ponašanje Kraš d.d.
Ivana Mlađan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.9.2014. - Upravljanje kvalitetom kao čimbenik konkurentnosti medijske i produkcijske kuće
Aleksandra Zorić Mladenova
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.7.2014. - SWOT analiza na primjeru poduzeća Luxury Istria
Ana Mladenić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2014. - Proces implementacije strategije u poduzeću maloprerađivačke industrije
Tea Stilin
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2014. - Utjecaj sustava upravljanja kvalitetom na konkurentnost prehrambenih poduzeća u Hrvatskoj
Klara Petričević
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Proučavanje interne i eksterne okoline poduzeća u drvopreraivačkoj industriji
Adela Hribljan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Prisutnost sustava kriznog menadžmenta u hrvatskim poduzećima
Mirna Majcen
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 na primjeru proizvodnog poduzeća
Andrea Sudan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Selekcija i razvoj ljudkish potencijala u poduzeću naftne industrije
Ana Borčić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Primjena ratnih strategija u strateškom menadžmentu
Vjekoslav Ćalušić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Porterovih pet sila na primjeru trgovačkog poduzeća
Ena Nekić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Primjena Porterovog modela pet konkurentskih sila na primjeru poduzeća CIB COMMERCE d.o.o.
Milena Sirotić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Strategija diverzifikacije u poduzeću prehrambene industrije
Goran Slaviček
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Primjena Malcolm Baldrige modela u poduzeću građevinske industrije
Iva Sveško
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Strateški savezi u djelatnosti trgovine Republike Hrvatske
Ines Vuković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - SWOT analiza na primjeru poduzeća telekomunikacijske industrije
Nevena Vretenar
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - SWOT analiza poduzeća prehrambene industrije
Žarković, Daniela.
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.9.2013. - Upravljanje kvalitetom prema ISO 9001:2008 u poduzeću BINA- ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE d.o.o.
Sanja Lakošeljac
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2012. - Metode analize okoline u poduzeću Troha-Dil d.o.o.
Nekić, Ana.
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Upravljanje konfliktnim situacijama u poduzeću Kvartar d.o.o.
Nemaz, Valnea
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - SWOT analiza zračne luke Pula
Pamić, Tina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - SWOT analiza poduzeća DOK-ING d.o.o.
Stipančić, Martina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Razvojna politika na primjeru poduzeća Istraturist Umag d.d.
Vuk, Sabina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Izbor strategije uvođenja proizvoda u poduzećima drvne industrije
Zrinić, Vedrana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Strateško pozicioniranje Koestlina d.d. na međunarodnom tržištu
Toncer, Ivana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
24.9.2012. - Implementacija strategije na primjeru poduzeća Vason
Rešić, Tea
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.7.2012. - Sustav upravljanja kvalitetom u Boxmark Leather d.o.o. Varaždin
Škrlec, Petra
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.5.2012. - Specifičnosti procesa strateškog menadžmenta u proizvodnim poduzećima aluminijske bravarije
Smoković, Eni
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.4.2012. - Posebnosti elemenata marketing miksa u građevinskom poduzeću
Kurelić, Majda
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.4.2012. - Strateško upravljanje na projektu "Rijeka Gateway II"
Đunđek, Helena
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
24.2.2012. - Strateški savezi
Praštalo, Nataša
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.1.2012. - Utjecaj strateškog menadžmenta u rješavanju kriznih situacija
Kresina, Ivana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.1.2012. - Primjena ISO 14001:2004 u sustavu upravljanja kvalitetom u poduzeću TDR d.d. Rovinj
Seljan, Tomislav
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Vizija i misija Financijske agencije d.d. Zagreb
Bojka, Katarina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Specifičnosti SWOT analize u uslužnom poduzeću
Draščić, Petar
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Izazovi pri donošenju misije i vizije obrazovnih institucija u Hrvatskoj
Kijuk, Vedran
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - SWOT analiza na primjeru hotelijerskog poduzeća
Starčić, Vedran
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.12.2011. - Upravljanje razvojem na primjeru poduzeća TDR d.d.- članici Adris grupe
Mohorović, Kristijan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
3.10.2011. - Teorija životnog ciklusa proizvoda
Finderle, Dajana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2011. - Komponente strateškog menadžmenta na primjeru poduzeća INA d.d. - Naftaplin Ivanić Grad
Češković, Mirna
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2011. - Važnost vanjskih utjecaja na mogućnost razvoja poduzeća općine Lupoglav
Kos, Samanta
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2011. - Unapređenje kvalitete pomoću metode Six Sigma u poduzeću Pliva d.d.
Ribić, Andrea
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2011. - Integrirani menadžment sustavi u pomorskoj industriji
Kaštelan, Maja
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2011. - Investicijska politika Zračne luke Split d.o.o.
Šolić, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
20.9.2011. - Implementacija strategije u poduzeću Dega d.o.o.
Jurinčić, Ronald
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
19.9.2011. - Razvojna politika Luke Rijeka d.d.
Lilić, Neven
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
19.9.2011. - Procesni pristup animacijske ponude u poduzeću Plava Laguna, Poreč
Maretić, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
17.9.2011. - Grad Rijeka kao turistička destinacija
Krančić, Filip
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2011. - Uvođenje sustava kontrole zdravstvene ispravnosti namirnica u poduzeće Brodokomerc Nova d.d.
Tomljenović, Branimir
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2011. - SWOT analiza studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Vujnović, Mandino
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.7.2011. - Menadžment manifestacije
Vickić, Jelena
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
6.7.2011. - Ljudski kapital i budućnost INE
Bjelobradić, Mateja
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - Upravljanje kvalitetom u ugostiteljstvu
Pleše, Marija
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - SWOT analiza poduzeća Jadranka d.d.
Škorvaga, Robert
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - Standardizacija usluge na benzinskim postajama INA-e u funkciji stvaranja prepoznatljivosti poduzeća
Tirić, Nada
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Sustav upravljanja kvalitetom u Srednjoj školi Korčula, Korčula
Matić, Marijana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Model generičkih konkurentskih strategija na primjeru poduzeća Iveta d.o.o.
Šimunović, Stipan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Komponente strateškog menadžmenta na praktičnom primjeru Kraša
Hamidović, Anita
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Komponente strateškog menadžmenta na praktičnom primjeru Kraša
Hamidović, Anita
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Upravljanje kvalitetom u poduzeću TŽV Gredelj
Komljenović, Diana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Sustav upravljanja kvalitetom u hoteljerstvu
Krišković, Tina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Proces razvoja novih proizvoda u poduzeću Ivančica d.o.o.
Juričić, Mia
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Utjecaj menadžmenta u stvaranju i rješavanju kriznih situacija u tvrtkama
Kalanj, Martina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Korporativna strategija na praktičnom primjeru u industriji nafte INA d.d.
Lučić Jozak, Anto
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Tehnički progres u poduzeću Bušamp
Mihalinac, Mateja
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza poduzeća Bakmaz d.o.o.
Oštrić, Tea
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Strateški plan razvoja profesionalnog proizvoda protiv celulita u poduzeću Dermoestetik
Pavlović, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Strategija reorganizacije poslovanja studentskog resorana u svrhu postizanja veće efikasnosti
Peruško, Andrea
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Razvoj proizvoda poduzeća SKG-a
Seferagić, Leo
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza poduzeća "Ambalaža" d.o.o. Lanišće
Šverko, Marina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza poduzeća Parkovi plus d.o.o.
Tičić, Josip
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Strateški menadžment srednjeg poduzeća u funkciji razvoja poduzeća "CHROMOS- SVJETLOST" Lužani
Tomašić, Branka
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Poduzeće Bitt d.o.o.- Strateški plan za usavršavanje i probijanje na domaće tržište
Vretenar, Doris
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza na primjeru grada Zagreba i Zagrebačke županije
Žbirin, Dalia
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Uloga istraživanja tržišta u određivanju opsega i strukture promocije
Žužić, Renato
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
-Osobni razvoj

26.1.2017. - 27.1.2017. Program usavršavanja za internog auditora ISO 9001:2015


Norma sati:
25.1.2017. - 27.1.2017. Interni auditor sustava ISO 9001:2015


Norma sati:
1.9.2012. - UNISTAT 3: Napredne statističke analize


Norma sati: 2 ECTS
1.7.2012. - UNISTAT 1: priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize


Norma sati: 2 ECTS
1.7.2012. - UNISTAT 2: Osnovne analize varijance i regresijske analize


Norma sati: 2 ECTS
1.4.2012. - Metode i politike određivanja cijene


Norma sati: 6
1.3.2012. - Poslovni modeli


Norma sati: 6
1.2.2012. - Strategija na A4


Norma sati: 6

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mencer, I., Ivančić, V., Kaštelan, K.
CROATIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THE BOLOGNA PROCESS 10 YEARS UPON ITS IMPLEMENTATION
6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia, vision and growth 382-392 - 2017.

2. Ivančić, V., Mencer, I., Jelenc, L., Dulčić, Ž.
Strategy implementation- environment relationship in large Croatian enterprises
12th Internation Conference "Challenges of Europe- Innovative responses for resilient Growth and Competitiveness" - 2017.

3. Jelenc, L.; isapia, J.; Ivančić, V.
STRATEGIC THINKING CAPABILITY AND ENTREPRENEURIAL ATTITUDE ORIENTATION: LINKS AND RELATIONS
5th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia- Vision and Growth 5 207-215 - 2016.

WOS

4. Mencer, I., Jelenc, L., Ivančić, V.
In search of a clearer growth path for Croatian enterprises
Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik 24 597-626 - 2015. http://bib.irb.hr/datoteka/771534.Mencer_Jelenc_Ivancic-_In_searchpdf

A1

5. Ivančić V.
Zašto i najbolje strategije propadaju? Iskustvo velikih hrvatskih poduzeća,
Ekonomski pregled, mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 66 495-520 - 2015. https://www.google.hr/search?q=i+najbolje+strategije+propadaju%3F+Iskustvo+velikih+hrvatskih&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=CgrfVpiXD8rMyAOVzpyACA

Q2

6. Ivančić Valentina, Jelenc Lara, Mencer Ivan
Failing strategy implementations
Neostrategic Management- Springer - 2015. 740821

A1

7. Ivančić, Valentina
IMPROVING THE DECISION MAKING PROCESS TROUGHT THE PARETO PRINCIPLE APPLICATION
Economska misao i praksa 633-656 - 2015. 740820

A2

8. Valentina Ivančić
Izvori konkurentske prednosti u XXI. stoljeću
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb - 2014. 697631

9. Ivančić V., Žic, M., Jelenc L.
CSR management profiles- the gap between thinking and doing
7th International Conference An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy - 2014. 701039

A1

10. Ivančić, Valentina
The biggest failures in managing strategy implementation
Interdisciplinary Management Research IX, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku Josip Juraj Strossmayer , Hochschule Pforzheim University 197-208 - 2013. 629252

A2

11. Ivančić, Valentina; Jelenc, Lara
Differentiation of differentiation
An Enterprise Odyssey: Corporate governance and pubblic policy- path to sustainable future / Galetić, L. ; Šimurina, J. (ur.). - Zagreb : University of Zagreb 1051-1062 - 2012. 595495

A1

12. Ivančić, Valentina; Jelenc, Lara.
STRATEŠKI MENADŽMENT Upravljanje razvojem poduzeća
Ekonomski pregled 5-6 372-376 - 2012. 597180

13. Jelenc Lara; Ivančić Valentina
The Strategy Reality Check- Quo vadis Croatia?
The Book of Abstracts Knowledge and Business Challenges of Globalization in 2011 / Merkeč Skok, Marjana ; Cingula, Marijan (ur.). - Celje 82-90 - 2011. 554194

A2

14. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara; Ivančić, Valentina
Traganje za jasnim putem rasta hrvatskih poduzeća( Tapping for a Brighter Growth of Croatian Enterprises )
Zbornik radova 21. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2014." / Jurčić, Ljubo ; Jurišić, Snježana (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb , 2013. 166-201 (ISBN: 978-953-262-080-1).

Znanstvene knjige

1. Poglavlje u knjizi, koautor
Ivančić, V., Jelenc, L., Mencer, I.
Neostrategic Management- An International Perspective on Trends and Challenges
Failing strategy implementations (naslov poglavlja) Vrdoljak Raguž, I, ; Podrug, N. ; Jelenc, L. Springer International Publishing Heidelberg - 2016. http://www.springer.com/gp/book/9783319181844

Pozvana predavanja

1. Jelenc, Lara; Pisapia, John; Ivančić, Valentina
STRATEGIC THINKING CAPABILITY AND ENTREPRENEURIAL ATTITUDE ORIENTATION: LINKS AND RELATIONS
5th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia, vision and growth Osijek http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815841

Kongresna priopćenja

1.
Jelenc, L., Ivančić, V.
Sposobnost strateškog promišljanja studenata: Testiranje valjanosti i pouzdanosti mjernog instrumenta prezentacija rada na skupu I. Hrvatski interkatedarski znanstveni skup organizacije i menadžemnta s međunarodnim sudjelovanjem, Management, Leadership, and Organization in XXI Century: (Dis)coninuies in the practice of organization and management Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu - 29.9.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=801713
2.
Mencer, Ivan; Jelenc, Lara; Ivančić, Valentina.
Traganje za jasnim putem rasta hrvatskih poduzeća Zbornik radova 21. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2014." Zagreb - 1.1.2013.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Strategija korporacije- sadašnja budućnost (Traganje za mogućnostima rasta poduzeća u Republici Hrvatskoj) ; član osnovnog tima; Sveučilište u Rijeci; 22.000,00;
2. 1.1.2009. - 1.1.2011.
Strategija korporacije- sadašnja budućnost, broj (081-0000000-1270); znanstveni novak; MZOŠ; ;

Recenzije

1. 2014. IZVORI KONKURENTSKE PREDNOSTI U XXI. STOLJEĆU
2. 2012. Strateški menadžment, upravljanje razvojem poduzeća

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.1.2016. - član Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava za sufinanciranje organizacije znanstvenih skupova koje se financiraju iz Zaklade Sveučilišta u Rijeci; ;