Ana Filošević mag. chem.


mag. chem. ANA FILOŠEVIĆ

Obrazovanje

6.7.2012. - Magistra kemije Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek

Radno iskustvo

1.1.2015. - Stručni suradnik iz područja prirodnih znanosti, polje kemija Rad na projektu "Definiranje uloge cirkadijalnih gena kod bihevioralne senzitizacije na psihostimulanse kod Drosophile melanogaster". Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.2.2014. - 31.12.2014. Stručni suradnik za pripremu i provođenje projekata iz fondova EU Projektni menadžer kolaboracijskih projekta Odjela za biotehnologiju, pisanje ostalih nacionalnih, internacionalnih i EU projektnih prijedloga. Provedba implementacijske faze javne nabave infrastrukturnog projekta financiranog iz EU fondova "Istraživačka infrastruktura za laboratorije na kampusu Sveučilišta u Rijeci" RISK. Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.2.2014. - 31.12.2014. Stručni suradnik iz područja prirodnih znanosti, polje kemija Stručni suradnik na projektu industrijske suradnje na istraživanju novih proizvoda na bazi prirodnih i sintetskih ionskih izmjenjivača. Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.2.2013. - 31.1.2014. Laboratorijski menadžer Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka, Hrvatska

Nagrade i priznanja

"British Scholarship Trust" scholarship for scientific research at UK universities, vrijeme boravka 01. listopada 2014. do 01. studeni 2014. na Center for Neural Cirtuits and Behaviour, University of Oxford pod mentorstvom profesora Scott Waddell Ph.D. rad na modelnom organizmu vinske mušice Drosophila melanogaster u području neuroznanosti http://www.britishscholarshiptrust.org/