dr.sc. Nataša Lah docent

Filozofski fakultet Odsjek za povijest umjetnosti

konzultacije : nakon nastave
prostorija : F-460
e-pošta : nlah@ffri.hr
mobitel : 00385 994282328

CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija
ISSUU - free digital publishing site

Obrazovanje

- 2.3.2009. Doktorat znanosti; područje: humanističke znanosti; polje: znansot o umjetnosti; grana: teorija likovnih umjetnosti Književnost i društveno humanistički kontekst Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 9.10.1986. Diplome znanstvenog i pedagoškog smjera A1 Filozofija A2 Povijest umjetnosti Filozofski fakultet u Zadru Sveučilišta u Splitu

Radno iskustvo

- docent Znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, grane povijesti i teorije likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija Filozofski fakultet u Rijeci
- izvanredni profesor Znanstveno područje povijest umjetnosti Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu
- novinar, likovni kritičar Vizualna kultura i mediji Novi list, Rijeka
- freelance Izložbeno galerijska djelatnost, likovna kritika i publicistika Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika. Sekcija likovnih kritičara.
- viši predavač Znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, grane povijesti i teorije likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija Filozofski fakultet u Rijeci
- viša znanstvena suradnica Znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, grane povijesti i teorije likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

- Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti
- Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Nastavna djelatnost

Kolegiji

6.10.2014. - 9.6.2017. Povijest teorija umjetnosti
Diplomski studij povijesti umjetnosti
FFRI
autorica i nositeljica kolegija
Norma sati: 105
6.10.2014. - 9.6.2017. Masovni mediji i digitalna kultura
Poslijediplomski doktorski studij "Izdavaštvo i mediji"
FFRI
autorica i nositeljica kolegija
Norma sati: 28
- Istorija teorija umetnosti
Doktorski studij Savremene trandisciplinarne humanistike i teorije umetnosti
FMK (Beograd)
autorica i nositeljica kolegija
Norma sati: 30
- Uvod u povijest umjetnosti
Preddiplomski studij povijesti umjetnosti
FFRI
autorica i nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5
- Teorija umjetnosti 20. stoljeća
Diplomski studij povijesti umjetnosti
FFRI
autorica i nositeljica kolegija
Norma sati: 105
- Medijacija i kritika
Diplomski studij povijesti umjetnosti
FFRI
autorica i nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5
- Kultura i mediji: pitanje vrijednosti
Centar cjeloživotnog učenja, Škola novinarstva: etika, kultura, oblikovanje - novina@ri.
FFRI
autorica i nositeljica kolegija
Norma sati: 30
- Interpretativne strategije umjetnosti i kulturne paradigme
Diplomski studij povijesti umjetnosti
FFRI
autorica i nositeljica kolegija
Norma sati: 105
- Suvremena umjetnost
Diplomski studij povijesti umjetnosti
FFRI
autorica i nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5

Mentor u završnim radovima

- 8.6.2017. Vizualne reprezentacije glazbe u slikarstvu Vasilija Kandinskog, Paula Kleea i Roya de Maistrea
Vanessa Mišić
Povijest umjetnosti
FFRI
- 12.7.2016. Umjetnička instalacija: koncepti u prostoru
Katarina Podobnik
Povijest umjetnosti
FFRI
- 16.2.2015. Vizualni tekst na intermedijalnom apstraktnom predlošku
Monika Rajkovača
Likovna pedagogija
APURI
- 17.9.2014. Metodološki obrasci analize umjetničkog djela u teoriji umjetnosti 20. stoljeća
Tomislav Čop
Povijest umjetnosti
FFRI
- 17.9.2014. Jezična interpretacija slike
Ivana Hrebak
Povijest umjetnosti
FFRI
- 16.9.2014. Motiv i model žene na slikama Ernsta Ludwiga Kirchnera u kontekstu njemačkog ekspresionizma i djelovanja grupe Most
Ernada Berbić
Povijest umjetnosti
FFRI
- 21.3.2014. Žene u slikarstvu ranog modernizma. Feminizam i period impresionizma.
Nina Žišković
Povijest umjetnosti
FFRI
- 12.2.2014. Različite sličnosti:(Ne)nalikovanje svakodnevnih predmeta u odrazu umjetnosti.
Leo Grubelić
Povijesti umjetnosti
FFRI
- 22.10.2013. Slikarski opus Bojana Šumonje (1988 – 2012)
Bojana Zvijerac
Povijest umjetnosti
FFRI
- 22.10.2013. Analiza djela u skulptorskom opusu Belizara Bahorića.
Tanja Karas
Povijest umjetnosti
FFRI
- 30.9.2013. Umjetnost kao društveni konstrukt.
Petra Jalšovec
Povijest umjetnosti
FFRI
- 30.1.2013. Vizualna kultura i umjetničko pedagoški okvir znanosti o slici.
Martinela Dragičević
Povijest umjetnosti
FFRI
- 17.12.2012. Teorija formalizma Clementa Greenberga u periodu visokog modernizma.
Virna Car
Povijest umjetnosti
FFRI
- 21.9.2011. Institucionalni okvir, poticaji i prezentacija likovne umjetnosti u kulturi Rijeke tijekom druge polovice 20og stoljeća.
Kristina Barišić
Povijest umjetnosti
FFRI
- 31.5.2011. Ivo Kalina: kronologija i motivika opusa, stilski razvoj i doprinosi suvremenom hrvatskom slikarstvu.
Emina Mulaosmanović
Povijest umjetnosti
FFRI
- 27.1.2011. Tijelo kao psiha u djelima klasika hrvatskog ekspresionizma.
Mirela Horvat
Povijest umjetnosti
FFRI
- 26.1.2011. Spone simbolizma u djelima Bele Čikoša Sesije.
Iva Rožić
Povijest umjetnosti
FFRI

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2014. - Kultura i mediji: pitanje vrijednosti
Škola novinarstva: etika, kultura, oblikovanje - novina.ri
Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 216

Gostujući nastavnik

- Teorija umjetnosti I i II
Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nataša Lah
Vrijednosni opisi umjetnosti
Ars Adriatica 253-264 http://hrcak.srce.hr/170932

A1

2. Nataša Lah
How Style Became Famous and Irrelevant at the Same Time
Ars & Humanitas (1854-9632) IX 215-230

A1

3. Nataša Lah
Instalacija "K 19" Zlatka Kopljara - upis etičkog koncepta u prostor (Installation "K 19" by Zlatko Kopljar - Inscription of an Ethical Concept in Space)
Ars Adriatica 399-408

A1

4. Nataša Lah
Zastupajuće i označiteljske prakse stvaranja arhivske građe (Representative and Signifying Practices: The Authors of Archival Materials )
Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti 56-67

Q3

5. Lah, Nataša
Prilog širenju teorijske domene u povijesnom prostoru povijesti umjetnosti( A contribution to the expansion of theoretical domain within the historical space of art history )
Ars Adriatica 243-254

A1

6. Lah, Nataša
Položaj recipijenta u vrijednosnim sustavima( The position of recipient in value systems )
Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti / Žmegač, Andrej (ur.). - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti 135-138

A2

7. Lah, Nataša
Krležina skica za portret Ljube Babića( Krleža's sketch for the portrait of Ljubo Babić )
Zbornik radova znanstvenog simpozija: Doprinos Ljube Babića hrvatskoj umjetnosti i kulturi / Jirsak, Libuše. Prelog, Petar (ur.). - Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske. Moderna galerija. 101-107

A2

8. Lah, Nataša
Medijacijska funkcija umjetničke kritike( The Mediatory Role of Art Criticism )
Ars adriatica 2 269-280

A1

9. Lah Nataša
Teorijske slike nastale po predlošku Krležinih skica za portret Ljube Babića( Theoretical Paintings Modelled after Krleža's Sketches for The Portrait of Ljubo Babić )
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) 140-166

Q3

10. Lah, Nataša
Iz pinakoteke jednog proznog opusa( From a Pinacoteque of a Prose Oeuvre )
Zbornih komparativnih studija slavenskih jezika i književnosti, Kijev, Ukraina 282-291

A1

11. Lah, Nataša
Hermeneutički diskurs i aktivistička poetika postmodernizma Krležinih tema o likovnosti( Hermeneutic Discourse and Postmodern Poetics Within Krleža's Visual Arts Themes )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 75-90

Q3

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Nataša Lah
European Theories in Former Yugoslavia: Trans-theory Relations between Global and Local Discourses
Urednička knjiga Miško Šuvaković, Žarko Cvejić, Andrija Filipović Cambridge Scholars Publishing Newcastle (UK) http://www.cambridgescholars.com/download/sample/62685
2. Autor knjige
Nataša Lah, Vladimir Gudac
Branka Marčeta
Znanstvena monografija s područja slikarstva recenzenti: dr.sc. Julija Lozzi Barković, dr.sc. Berislav Valušek) Hrvatski muzej turizma Opatija
3. Autor knjige
Nataša Lah
Teo Mate Matteo Solis - Cres
Stručna monografija s područja slikarstva ur. Mate Solis Vlastita naklada umjetnika Zagreb
4. Autor knjige
Nataša Lah, Ivan Braut, Marina Biti
Senzorna mapa grada
Znanstveni temat o urbanoj jezgri, ambijentima i identitetu Rijeke recenzenti: dr.sc. Aleksandar Mijatović, dr.sc. Marijan Bradanović Facultas Rijeka https://issuu.com/natasasegotalah/docs/senzorna_mapa_grada_web
5. Autor knjige
Nataša Lah
Likovne kronike : Nova čitanja kritika, eseja i prikaza pisanih od 1989. do 2011.
Studije o modernoj i suvremenoj umjetnosti recenzenti: dr.sc. Zvonko Maković, dr.sc. Milorad Stojević Redak Split https://issuu.com/natasasegotalah/docs/verzija_za_tisak__likovne_kronike__nata__a_lah__1_
6. Autor poglavlja u knjizi
Nataša Lah
Džeko Hodžić
Stručna monografija s područja slikarstva urednik: Mustafa M. Kapidžić Kult-B Sarajevo
7. Autor knjige
Nataša Lah
Stanko Abadžić
Stručna monografija s područja umjetničke fotogafije urednik: Seid Serdarević Fraktura Zagreb
8. Autor knjige
Nataša Lah
Dalibor Laginja
Stručna monografija s područja scenografije recenzent: dr.sc. Darko Gašparović Adamić Rijeka
9. Autor knjige
Nataša Lah
Tomo Geričić - Ino
Stručna monografija s područja slikarstva i grafike HAZU Galerija Maksimilijan Vanka Korčula
10. Autor knjige
Nataša Lah
Autogram
Objedinjeni razgovori s umjetnicima, arhitektima, povjesničarima umjetnosti i dizajnerima iz Hrvatske i inozemstva u razdoblju od 1986 - 2005. recenzent: dr.sc. Berislav Valušek Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja Rijeka
11. Autor knjige
Nataša Lah
Antun Haller
Stručna monografija s područje slikarstva urednica: Nataša Lah Hrvstako društvo likovnih umjetnika Rijeka
12. Autor knjige
Nataša Lah, Berislav Valušek
Claudio Frank
Stručna monografija s područja slikarstva urednici: Nataša Lah, Berislav Valušek Grad Opatija Opatija
13. Autor knjige
Nataša Lah, Darko Glavan
stručna monografija s područja umjetničke fotografije
Ranko Dokmanović Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka
14. Autor knjige
Nataša Lah
Mauro Stipanov
Stručna monografija s područja slikarstva urednik: Mauro Stipanov Art Studio Azinović Zagreb
15. Autor knjige
Nataša lah, Branko Cerovac, Berislav Valušek
Pedeset godina HDLU Rijeka
stručna monografija: pregled likovne umjetnost članova HDLURa, tijekom druge pol. 20. st. u Rijeci Hrvstako društvo likovnih umjetnika Rijeka

Pozvana predavanja

1. Filozofski fakultet u Rijeci
Prvi Riječki interdiciplinarni kongres studenata društvenih i humanističkih znanosti - Seksualnost u povijesti umjetnosti : poroci i predrasude
Rijeka - 23.10.2013.
2. Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Novi mediji (u sklopu izložbe i prezentacije zbornika Međunarodnog simpozija [Novo]medijska umjetnost u muzejima produkcija-čuvanje-prezentacija)
Rijeka - 15.1.2009.
3. Katedra čakavskog sabora
Znanstveni skup: Umjetnost XX stoljeća u Istri - Postmoderni aspekti socijalnih tendencija u suvremenoj umjetnosti
Pazin - 29.9.2006.

Znanstveni skupovi

1. 31.8.2015. -
Agencija za odgoj i obrazovanje: Državni stručni skup za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna Filozofski fakultet u Rijeci sudionica
2. 1.10.2014. -
III Kongres muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem Opatija znanstveni odbor
3. 1.1.2009. -
Teorijski dijalozi - međunarodni znanstveni skup za teoriju, povijest i filozofiju umjetnosti zemalja u regiji Filozofski fakultet u Rijeci autorica, voditeljica i predsjednica organizacijskog odbora skupa
4. - 9.12.2016.
Slika i anti slika. Julije Knifer i problem reprezentacije. Centar za vizualne studije. Zagreb sudionica

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - AM - Journal of Art and Media Studies (Editorial Board)

Recenzije

1. 2016. Zbornik radova: VI. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini "Čovjek i industrija", (Pro Torpedo, Rijeka)
2. 2016. Anafora, (Filozofski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)
3. 2016. Filozofska istraživanja (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
4. 2015. Život umjetnosti (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)
5. 2013. John Simon Guggenheim (Memorial Foundation, New York, SAD)
6. 2011. Radovi (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)
7. Ars Adriatica (Odjel za povijest umjetnosti, Sveučilište u Zadru)
8. Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja (Rijeka)

Umjetnički projekti

1. 1.1.2015. - scenarij dokumentarnog filma "Opčinjen prostorom" (Enchanted by Space) ArTVision ; produkcija: istra Film, Hrvatska; ; ;
2. 1.1.2013. - Retrospektiva Mie Vesovića; Galerija Kortil, Rijeka; ; ;
3. 1.1.2011. - III Balkanski internacionalni bijenale vizuelnih umetnosti: Hram – Knjiga – Zastava ; Dom kulture Čačak, Srbija ; ; ;
4. 1.1.2010. - Retrospektiva Antona Depopea; Galerija Kortil, Rijeka; ; ;
5. 1.1.2008. - Retrospektiva Eugena Borkovskog; Muzej grada Skoplja, Skoplje, Makedonija; ; ;
6. 1.1.2007. - Retrospektiva Branke Marčete; Galerija Kortil, Rijeka; ; ;
7. 1.1.2005. - Retrospektiva Rina Gropuzza; Galerija Badrov, Zagreb Muzej grada Rijeke, Rijeka; ; ;
8. 1.1.2005. - Iza dokumenta / Behind the Document; 45. Porečki annale, Istarska sabornica, Poreč ; ; ;
9. 1.1.2003. - Co-existence of diversity / Suživot različitosti; Državni arhiv, Rijeka (u povodu 6. konferencije Međunarodne mreže za kulturnu politiku (INCP) i Konferencije ministara kulture Vijeća Europe u Opatiji); ; ;
10. 1.1.2003. - Retrospektiva Antuna Hallera; Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka; ; ;
11. 1.1.2002. - Multimeridijan; HDLU Istre, Pula ; ; ;
12. 1.1.1999. - Neke boje grožnjanskog spektra (tematska, retrospektivna); Galerija Fontikus, Grožnjan Muzej grada Umaga ; ; ;
13. 1.1.1998. - Ritmovi i razlike (skupna izložba); Galerija Vincent od Kastva, Pula Zavičajni muzej Grada Rovinja Galerijski prostor Narodnog muzeja Labin Galerija Narodnog sveučilišta, Poreč ; ; ;
14. 1.1.1998. - Materija kao strukturalni i komunikacijski kod slike; Mali salon, Rijeka (HDLU, MMSU, Rijeka); ; ;
15. 1.1.1995. - V. Izložba liburnijskih likovnih umjetnika; Umjetničkom paviljon Juraj Šporer, Opatija Glass art galery Simoneu, Bratislava (Slovačka) Castel san Pietro (Italija); ; ;
16. 1.1.1989. - Jugoslavenski umjetnički projekt ’90, Rijeka; Hrvatski kulturni dom, Rijeka HDLU, Rijeka; ; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2008. -
Stručni savjet
Galerija Kortil, Rijeka   član
2.
1.1.2006. -
Stručni savjet
Gradska galerija, Crikvenica   Voditeljica
3.
1.1.2005. -
Stručni savjet
galerija Fontikus, Grožnjan   suradnica
4.
1.1.2002. -
Stručni savjet
Doors Art Fundation, New York, USA   suradnica
5.
1.1.1998. -
Predsjednica
Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja   Vođenje programa i javnih aktivnosti
6.
1.1.1988. - 1.1.1999.
stručni članci
Napisi iz riječkih i sušačkih hrvatskih novina od 1900. do 1999. godine ne području današnjih županija Primorsko goranske, Istraske i Ličko-senjske: (Šegota) http://web.ffos.hr/BKT/BibliografskiNizPoAutoru.php?s=40&kljuc=627 ; (Stipanov) http://web.ffos.hr/BKT/AutorskoKazalo.php?uvjet=stipanov   autor
7.
1.1.1986. -
Izložbeni program galerije Kvarner express, Rijeka
TZGR   Voditeljica
8.
1.1.1983. -
Izložbeni program crkve Sv. Petra i Andrije, Zadar
Hrvatski zavod za zaštitu spomenika kulture, Zadar   Voditeljica

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 17.6.2015. - Detalji
Panel ArtVision projekta
Art kino Croatia, Rijeka, PGŽ
2. 15.6.2015. - Detalji
Javna tribina : Etika kultura oblikovanje - novina.ri
Filozofski fakultet sveučilišta u Rijeci
3. 23.4.2013. - Detalji
Tribina Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja
Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
4. 19.4.2013. - Detalji
Dani povijesti umjetnosti (u organizaciji Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, udruge studenata povijesti umjetnosti-SPUM, Centra za ikonografske studije i Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja
Mali salon, Rijeka
5. 30.10.2007. - Detalji
Stručni skup u organizaciji Fotokluba Rijeka: Fotografija sad i ovdje
Galerija kortil, Rijeka
6. 30.11.2002. - Detalji
Okrugli stol HDLUa Istre: Kultura i mediji
HDLU, Pula
7. - Detalji
Autorica, voditeljica i sudionica javnih tribina Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja
Dvorana Filodrammatica, Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 21.4.2016. - Festival znanosti: Umjetnost i znanost
Pozvano izlaganje: Status umjetničkog djela - čula i norme
Sveučilište u Rijeci
2. 8.4.2015. - Detalji
Organizacija predavanja s područja kognitivne psihologije, prof.dr.sc. Danka Nikolića s Odjela za neuropsihologiju Max Planck Instituta za istraživanje mozga u Frankfurtu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 11.6.2013. - Detalji
Organizacija predavanja s područja estetike i teorije umjetnosti, prof. dr. sc. Miška Šuvakovića s Fakulteta muzičke umjetnosti Univerziteta umjetnosti u Beogradu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Intervjui

1. 14.2.2016. - Ne vjerujem u ideološki nedužnu umjetnost
Novi list
Rijeka
2. 14.2.2016. - Ne vjerujem u ideološki nedužnu umjetnost
Novi list
Rijeka
3. 23.10.2014. - Detalji
La voce del popolo
4. 12.1.2014. - Detalji
Akademskih kvarat ure, Hrvatski radio HRT
5. 2.3.2003. - Detalji
Mediteran, Novi list

Novinski članci

1. 1.1.2006. - Detalji
Brošura Primorsko goranske županije: Lica kulturnog identiteta, Kvarnerski baštinski vremeplov
Rijeka
2. 1.1.1997. - Detalji
Novi list
Rijeka
3. - Detalji
Novi list, HRT (Radio Rijeka, Treći program HRT), časopisi: Rival, Novi Kamov, Oris, Kontura, Kolo, Vijenac, Sušačka revija, Književno pero, Fantom slobode...)
Rijeka, Zagreb

Medijski nastupi

1. 10.6.2015. - Detalji
Televizija Kanal RI, emisija: Kvarat do šest
Rijeka
2. 29.12.2014. - Detalji
Hrvatska radio televizija, Prvi program, Drugi format
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - Voditeljica
Sveučilište u Rijeci, "Škola novinarstva Etika-Kultura-Oblikovanje"; Centar cjeloživotnog obrazovanja
2. 1.1.2014. - - Predstojnica
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Katedra za teoriju umjetnosti
3. 1.1.2013. - - Pročelnica
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rjeci; Odsjek za povijest umjetnosti
4. 1.1.2009. - - Predsjednica organizaciskog i programskog odbora
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti, Katedra za teoriju umjetnosti, Godišnji međunarodni znanstveni skup "Teorijski dijalozi"

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - član
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Vijeće poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija „Izdavaštvo i mediji“
2. 1.1.2013. - - član
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Programsko vijeće Centra za ikonografske studije

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2015. - - Članica Državnog povjerenstva za Natjecanja i izložbe učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna - LIK
Agencija za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH
2. 1.1.2015. - - Članica ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama u RH
Agencija za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH