Robert Doričić mag. admin. sanit.

Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini

e-pošta : robert.doricic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google scholar 9 1
ORCID
ResearcherID 1 1

Obrazovanje

31.10.2014. - Doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2008. - 22.7.2011. Magistar organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu Dodiplomski sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravtsvu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

3.1.2017. - Asistent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.1.2015. - 2.1.2017. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.9.2012. - 4.9.2013. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Asistent na projektu Inovativnošću do konkurentnostičije aktivnosti uključuju identifikaciju zainteresiranih znanstvenika koji raspolažu vrijednom analitičkom opremom te pomoć u pronalaženju partnera u gospodarstvu koji imaju potrebu za korištenjem znanja i istraživačko analitičkih kapaciteta Sveučilišta u Rijeci Sveučilište u Rijeci Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o

Nagrade i priznanja

13.12.2011. Priznanje za najboljeg magistra organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu u akademskoj godini 2010/2011.
7.12.2009. Priznanje za najboljeg studenta 1. godine Diplomskog sveučilišnog studija organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu u akademskoj godini 2008./2009.

Članstva

1.12.2017. - Kooptirani član Upravnog odbora Udruge Alumni MEDRI
1.1.2014. - Član Izvršnog odbora Hrvatskog znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture
1.1.2014. - Član Predsjedništva Katedre Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga
1.1.2013. - Član Savjeta Ekomuzeja Mošćenička Draga
1.1.2012. - Član Izvršnog odbora Katedre Čakavskoga sabora Lovran
1.1.2011. - 1.1.2013. Član Radne skupine za izradu Idejnog projekta Ekomuzej Mošćenička Draga
27.4.2010. - 27.6.2018. Predsjednik Udruge "Žejane"
22.4.2010. - 5.5.2010. Član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Etičkog kodeksa studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2.10.2017. - 30.9.2018. Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
2.10.2017. - Introduction to medicine and history of medicine
Medical studies in English
Faculty of medicine - University of Rijeka
teaching assistant
Norma sati:
3.1.2017. - 30.9.2018. Povijest dentalne medicine
Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
3.1.2017. - Uvod u medicinu i povijest medicine
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
3.1.2017. - Medicinska etika
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
3.1.2017. - Sociologija zdravlja
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Eterović, Ivana; Doričić, Robert
O jednome graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća
Zbornik Lovranšćine 5 21-50 - 2018.

2. Primc, Davor; Muzur, Amir; Doričić, Robert; Markić, Dean
New contributions to the study of the life and work of Vinko Frančišković (1919-1984), pioneer of Croatian cardiothoracic and transplantation surgery
Acta medico-historica Adriatica 15 119-128 - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=281910

3. Eterović, Igor; Doričić, Robert
EuroBioAct: new paths of integrative bioethics
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 15 377-391 - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=279219

A1

4. Doričić, Robert; Eterović, Igor
Demografske promjene uslijed Prvog svjetskog rata na području župa Lovran i Mune
Svoljšak, Petra (ur.) Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt/L'Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte/ Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt 85-106 - 2017.

5. Doričić, Robert; Doričić, Helena
Anostra besęreka - crkva Svetoga Andrije apostola u Žejanama
Zbornik radova "Mune i Žejane Maksu Pelozi" 85-99 - 2016.

6. Doričić, Robert; Montan, Ana; Eterović, Igor
Medicinski elementi u sakralnom nasljeđu Mošćenišćine
Acta medico-historica Adriatica 14 289-316 - 2016.

7. Eterović, Ivana; Doričić, Robert
Izgubljeni u prijevodu: pitanje etničkog identiteta govornika istrorumunjskoga jezika između politizacije i zbilje
Romanoslavica 52 23-32 - 2016. https://drive.google.com/file/d/0B_uQ9vm9C5K6b3JLcXRaRWczeXM/view

8. Doričić, Robert
Valentin Lucas - skica za biografiju slikara iz Kraja
Problemi sjevernog Jadrana 15 97-112 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=264082

9. Doričić, Robert; Eterović, Ivana
Teštamenti lovranskog notarijata–pogled u svakodnevicu Lovranštine druge polovice 18. stoljeća
Zbornik Lovranšćine 4 59-72 - 2016.

10. Doričić, Robert; Eterović, Ivana
Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća
Zbornik Lovranšćine 3 163-188 - 2014.

11. Vrzić, Zvjezdana; Doričić, Robert
Language Contact and Stability of Basic Vocabulary: Croatian Loanwords for Body Parts in Vlashki/ZheyanskiI (Istro-Romanian).
Fluminensia 26 - 2014.

12. Jovanović Višnja; Doričić, Robert
Škrljevska bolezen v bolnišnici v Kraljevici na Hrvaškem (1818-1859)
Zdravniški vestnik 81 815-824 - 2012. http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/789

Q4

13. Eterović, Igor; Doričić, Robert
Medicinski elementi u župnoj crkvi Svetog Jurja u Lovranu
Acta medico-historica Adriatica 10 185-212 - 2012.

Pozvana predavanja

1. Doričić, Robert
Žejanu ši aluj limba/ Žejane i njihov jezik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 15.12.2017.
2. Doričić, Robert
Juva-j pulju? ali kum am ?nvecavęjt žejanska limba
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 3.5.2017.
3. Doričić, Robert
Žejane u istarskom kulturološkom mozaiku
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2.5.2017.
4. Doričić, Robert
Žejane u istarskom kulturološkom mozaiku
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 9.12.2016.
5. Doričić, Robert
Europska bioetika na djelu - naša RRI priča
RRI Tools trening: Alati odgovorne znanosti i istraživanja – Riječka ideja kao pokretač suradnje i razvoja znanosti i lokalne zajednice, Rijeka - 27.9.2016.
6. Doričić, Robert
Juva-j pulju? ali kum am ?nvecavęjt žejanska limba – Gdje je ptica? ili kako sam učio žejanski jezik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 24.5.2016.
7. Doričić, Robert
Juva-j pulju? ali kum am ?nvecavęjt žejanska limba – Gdje je ptica? ili kako sam učio žejanski jezik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 4.12.2015.
8. Doričić, Robert
Žejanski – amę adova limba/ Žejanski – moj drugi jezik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 5.5.2015.
9. Doričić, Robert
Žej?nu – jer ši astez / Žejane – jučer i danas
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 12.12.2014.
10. Doričić, Robert
De žejanska limba ši de čelji če vo kuvintu/ O žejanskom jeziku i njegovim govornicima
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 5.12.2013.
11. Doričić, Robert
Toc av de nigdir verit/Svi su odnekud došli
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2.4.2012.

Kongresna priopćenja

1.
Muzur, Amir; Eterović, Igor; Doričić, Robert
Margani i Cres: prilog povijesti obitelji, migracija, grada, otoka i medicine Znanstveno-stručni skup "Creski anali - od starine do našeg doba" Cres - 4.5.2018.
2.
Miloš, Maja; Doričić, Robert
Local Community Attitudes towards Implementation of the Bioethical Standards 10th Medical Conference on Medical Practice in 21st Century: Emerging Trends Sofia, Bulgaria - 23.8.2017. https://www.iahcp.org.uk/bulgarian-medical-conference/
3.
Buterin, Toni; Doričić, Robert; Eterović, Igor; Muzur, Amir
The Spanish flu in the City of Rijeka and it's surroundings: the Public Impact and the Image of the Epidemic Past, Present, Future 2017: Victory or Defeat? Victory or Defeat? Societies between Warfare and Post-War Turmoil Pula - 26.5.2017.
4.
Doričić, Robert
Bioetički standardi u svjetlu javnozdravstvene (bio)etike / Bioethical Standards in the Light of Public Health (Bio)ethics 16. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 16.5.2017.
5.
Eterović, Ivana; Doričić, Robert
O jednom graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća: prilog čitanju izvora Od mora do mora: Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas Lovran - 22.4.2017.
6.
Eterović, Igor; Doričić, Robert
Na izvorima uspostave neraskidivih medicinskih spona Rijeke i Karlovca: riječki Medicinski fakultet i karlovačka Opća bolnica kao paradigma Karlovačko – riječke medicinske poveznice: jučer, danas, sutra Karlovac - 21.4.2017.
7.
Doričić, Robert; Montan, Ana; Eterović, Igor
Marijanska svetišta u župi Mošćenice - povijesnomedicinski osvrt 16. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka Rijeka - 11.11.2016.
8.
Primc, Davor; Muzur, Amir; Doričić, Robert; Markić, Dean
Novi prilozi o životu i radu Vinka Frančiškovića (1919. – 1984.) pionira kardiotorakalne i transplantacijske medicine u Hrvatskoj 16. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka Rijeka - 11.11.2016.
9.
Doričić, Robert
Smjernice na putu k stvaranju bioetičkih standarda – primjeri dobre prakse Peti međunarodni bioetički simpozij Sarajevo - 22.10.2016.
10.
Doričić, Robert
Javnozdravstveni parametri - temelj bioetičkih odrednica: primjeri Bakra, Kršana i Maloga Lošinja Europska bioetika na djelu - EuroBioAct: radionice bioetičkih standarda Rijeka - 10.6.2016.
11.
Doričić. Robert, Eterović, Igor
Javnozdravstveni principi kao izvor bioetičke refleksije/Public Healthcare Principles as a Source for a Bioethical Reflection 15. lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj - 16.5.2016.
12.
Doričić, Robert, Doričić, Helena
Anostra besęreka – crkva svetog Andrije Apostola u Žejanama Znanstveni skup Mune Maksu Pelozi Vele Mune - 24.10.2015.
13.
Doričić, Robert
Valentin Lucas – skica za životopis slikara iz Kraja Znanstveni skup Viktor Car Emin (1870. - 1963.) Mošćenička Draga - 23.10.2015.
14.
Eterović, Ivana, Doričić, Robert
Izgubljeni u prijevodu: pitanje etničkog identiteta govornika istrorumunjskoga jezika između politizacije i zbilje Međunarodni znanstveni skup Hrvatski jezik i književnost u Rumunjskoj Bukurešt - 3.10.2015.
15.
Doričić, Robert, Muzur, Amir, Rinčić, Iva
Povijesni izvori kao temelj razumijevanja suvremenog odnosa prema zdravlju – primjer triju sjevernojadranskih lokalnih zajednica / Historical Records as a Basis of Understanding the Modern Approach toward Health – Examples of Three North Adriatic Local Communities 24. dani Frane Petrića Cres - 22.9.2015.
16.
Doričić, Robert
European Bioethics in Action: project presentation EuroBioAct International conference „Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical chalenge" Rijeka - 12.6.2015.
17.
Rinčić. Iva, Muzur, Amir, Doričić. Robert
Bioetika je (vrlo) privatna stvar/ Bioethics Is a (Very) Private Matter 14. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 19.5.2015.
18.
Doričić, Robert, Eterović, Igor
Odjeci španjolske gripe 1918./1919. na području triju liburnijskih župa 15. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 7.11.2014.
19.
Doričić, Robert, Eterović, Igor
Veliki rat: analiza demografskih kretanja na području župe Lovran i župe Mune Međunarodni znanstveni skup Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt, Studijski dan povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata Tar - 10.10.2014.
20.
Doričić, Robert, Eterović, Igor
Medicinski elementi u župi sv. Jurja u Brseču 14. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 8.11.2013.
21.
Doričić, Robert, Oštrić, Andrea, Golob, Boris, Blažević Marčelja Jana
eUčilo – primjer komercijalizacije kapaciteta Sveučilišta u Rijeci, poster-prezentacija Stručno-znanstveni simpozij Zdravlje za sve?! Rijeka - 18.5.2013.
22.
Doričić, Robert, Bošković, Sandra
Stavovi studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prema osobama s invaliditetom 15. riječki dani bioetike Visoko obrazovanje za sve: perspektive podzastupljenih skupina Rijeka - 17.5.2013.
23.
Doričić, Robert, Eterović, Ivana
Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća Znanstveni skup Lovran u riječi, riječ u Lovranu Lovran - 20.4.2013.
24.
Doričić, Robert, Montan, Ana, Eterović, Igor
Povijesnomedicinska istraživanja sakralne i tradicijske baštine župe Mošćenice 13. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 9.11.2012.
25.
Doričić, Robert, Bošković, Sandra, Đudarić, Luka
Studirati s invaliditetom VI. međunarodni znanstveni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas Beograd - 14.9.2012.
26.
Vrzić, Zvjezdana, Doričić, Robert
Porijeklo i postojanost anatomskog i medicinskog vokabulara u ugroženom vlaškom i žejanskom jeziku Međunarodni znanstveni skup Jezik medicine - od geneze do kulture i etike komunikacije Rijeka - 10.5.2012.
27.
Eterović, Igor, Doričić, Robert
Medicinski elementi u župnoj crkvi sv. Jurja u Lovranu 12. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 11.11.2011.
28.
Doričić, Robert
Medicinska terminologija u vlaškom i žejanskom jeziku 12. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 11.11.2011.

Znanstveni projekti

1. 1.8.2015. - 28.2.2017.
Burnt in memories; suradnik; Europska unija-Program "Europa za građane"; ; http://burntinmemories.eu/hr/
2. 15.9.2014. - 14.9.2017.
Europska bioetika na djelu - EuroBioAct; član projektne skupine; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.eurobioact.uniri.hr/
3. 1.1.2012. - 1.1.2017.
Documentation of the Vlashki/Zheyanski Language ('RUO') ; transkripcija/prijevod (žejanski jezik-hrvatski jezik); National Science Foundation; ; http://grantome.com/grant/NSF/BCS-1160696
4. 1.1.2007. -
Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika; suradnik; Ministrarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Općina Kršan, Općina Matulji; ; http://www.vlaski-zejanski.com/

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - AMHA-Acta medico-historica Adriatica
http://hrcak.srce.hr/amha
2. 1.1.2014. - JAHR – European Journal of Bioethics
http://www.jahr-bioethics-journal.com/index.php/JAHR
3. 1.1.2012. - Zbornik Lovranšćine
http://hrcak.srce.hr/zbornik-lovranscine

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
6.7.2017. - 8.7.2017.
Euronet MRPH Summer Meeting 2017
European Network of Medical Residents in Public Health  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 19.12.2016. - Ni Ćići, ni Brkini ni Kastafci - povijesno-etnografske crtice iz Velih Muna, Malih Muna i Žejana
Predavanje u Rodoslovnom centru Kastavštine i Liburnije
Matulji
2. 7.2.2015. - Vela gvera (1914.-1918): Ča je prnesla juden na Brseščine i Mošćeniščine?

Mošćenice
3. 2.8.2014. - Ne ponovilo se... Žejane, 5. 5. 1944.

Žejane
4. 22.7.2013. - Iz prošlosti obitelji Malih Muna

Vele Mune
5. 19.5.2013. - Vele Mune, Male Mune i Žejane 1944.-1945.

Lipa
6. 9.1.2013. - Žejane - bogatija spravna va zajike, kante i užancah

Lovran
7. 22.7.2012. - Iz prošlosti obitelji Velih Muna

Vele Mune
8. 22.4.2012. - Pomorci Brsešćine u matičnim knjigama pomoraca talijanske Lučke kapetanije Rijeka

Brseč
9. 26.11.2011. - Pomorci Mošćenišćine i Brsešćine sahranjeni na groblju Kozala u Rijeci

Mošćenice
10. 27.11.2010. - Pomorci Mošćenišćine u matičnim knjigama pomoraca talijanske Lučke kapetanije Rijeka

Mošćenice
11. 1.8.2010. - Iz prošlosti žejanskih obitelji

Žejane
12. 8.4.2010. - Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika

Rovinj
13. 28.11.2009. - Draška riva

Mošćenice

Popularizacija znanosti

1. 9.5.2018. - Okrugli stol "Stogodišnjica Velike pandemije - zašto i kako istraživati španjolsku gripu"
Kliofest 2018.
Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Novinski članci

1. 26.6.2017. - José Roberto Goldim, dobitnik nagrade ‘Fritz Jahr‘ na Riječkim danima bioetike: ‘Hodnička bioetika‘ bioetika pomaže i liječnicima i pacijentima (razgovor vodio: Robert Doričić)
Universitas, hrvatske sveučilišne novine, god. IX., br. 92
Zagreb/Split
2. 1.7.2016. - Prof. emerit dr. sc. Hans-Martin Sass: Hrvatska bioetička škola postaje vodeća u svijetu (razgovor vodio: Robert Doričić)
Novi list, Poseban prilog znanost&obrazovanje
Rijeka

Uredništvo

1. 1.1.2010. - 1.1.2016. - Mrežne stranice projekta "Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika"

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 16.10.2018. - - Član Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova studenata poslijediplomskih studija
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci
2. 17.10.2017. - 30.9.2018. - Član Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova studenata poslijediplomskih studija
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci
3. 27.1.2017. - 30.9.2017. - Zamjenik članice Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova studenata poslijediplomskih studija - interdisciplinarno područje
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 20.2.2018. - 1.11.2018. - predstavnik studenata poslijediplomskih doktorskih studija
Savjet za znanost Sveučilišta u Rijeci
2. 7.12.2017. - - član
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci/Povjerenstvo za implementaciju doktorske škole