Prof. dr. sc. Dunja Škalamera-Alilović

Ekonomski fakultet Katedra za teorijsku ekonomiju

prostorija : 67/III
e-pošta : dunja.skalamera-alilovic@efri.hr
mobitel : 0915425171
konzultacije : ponedjeljkom 14-16, kab. 67/III
telefon : 051/355-164

google scholar