izv.prof.dr.sc. Darko Lončarić

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti
Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

prostorija : 375
e-pošta : dloncaric@uniri.hr

LinkedIn

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Elsevier - Scopus 75 4
Google scolar 354 8 6
ResearchGate 163 5 5
Thompson Reuters WOS (ResearcherID) 51 3

Obrazovanje

- 4.6.2008. Doktor znanosti iz psihologije Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij psihologije Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
- 4.2.2005. Magistar znanosti iz psihologije Sveučilišni poslijediplomski magistarski studij psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu,
- 13.7.1998. Profesor psihologije Diplomski studij psihologije Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.11.2005. - Viši predavač; docent Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju (2010 - 2013); Pročelnik odjela za učiteljski studij (2007-2010.); Voditelj i član odbora za kvalitetu (2005-2007) Razvojna psihologija, Edukacijska psihologija, Psihologija obrazovanja, Primijenjena statistika, Neuropsihologijske osnove ranog učenja, Metodologija istraživanja u odgoju 2, administrativne i upravljačke dužnosti vezane uz djelatnike i nastavne programe. Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
8.5.2000. - 31.10.2005. Asistent Psihologija odgoja i obrazovanja, Osnove psihologijske statistike, Psihometrija, Praktikum iz metodologije (Nakon 2005. kao vanjski suradnik: Multivarijantna statistika i Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci) Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
8.5.2000. - 1.5.2001. Voditelj posebnih programa Organizacijska psihologija, upravljanje ljudskim potencijalima, analiza tržišta, edukacije rukovodećeg kadra. Laso d.o.o.

Članstva

1.1.2014. - DRUŠTVO ZA PROMICANJE DEMOKRATSKOG OBRAZOVANJA
1.1.2006. - 1.1.2013. Udruga za razvoj visokoga školstva "UNIVERSITAS"
1.1.2004. - HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA
1.1.2000. - HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO
1.1.2000. - DRUŠTVO PSIHOLOGA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Primijenjena statistika u znanstvenom istraživanju
Doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - Suvremena istraživanja motivacije i samoregulacije u učenju
Doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Psihologija odgoja i obrazovanja
Nastavnički smjerovi FFRI
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Osnove psihologijske statistike
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Psihometrija
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Praktikum iz metodologije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Multivarijantna statistika
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Razvojna psihologija
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Edukacijska psihologija
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Psihologija obrazovanja
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Primijenjena statistika
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Neuropsihologijske osnove ranog učenja
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Metodologija istraživanja u odgoju 2
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Primjena multivarijatnih statističkih analiza u znanstvenom istraživanju
Doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

24.7.2012. - Samoregulacija učenja u području pisanja
Nikčević-Milković, Anela.
Poslijediplomski doktorski studij psihologije
Filozofski fakultet u Zagrebu
- Konstrukcija skale percepcije važnosti učiteljskih kompetencija
Majić, Tatjana
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

22.9.2010. - Suvremeni pristupi istraživanjima motivacije za učenje
Doktorski studij psihologije
Filozofski fakultet u Zagrebu
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

22.10.2007. - Program za akreditirane stručnjake vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2014. - Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena

Financiranje: Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Vodič u postupku izbora u zvanja

Financiranje: Učiteljski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tatalović Vorkapić, Sanja Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?
Psihologijske teme 22 431-445 - 2013. http://hrcak.srce.hr/file/164969

Q3
A1

2. Seiffge-Krenke I., Persike M., Chau C., Hendry L.B., Kloepp M., Terzini-Hollar M., Tam V., Rodriguez Naranjo C., Herrera, D., Menna P., Rohail I., Veisson M., Hoareau E., Luwe M., Loncaric D., Han H., Regusch L.,
Differences in agency? How adolescents from 18 countries perceive and cope with their futures
International Journal of Behavioral Development 36 258-270 - 2012.

Q2
A1
WOS

3. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola( Structure and Hierarchy of Vocational School Students' Value Orientations )
Društvena istraživanja (1330-0288) 20 (2011), 2; 479-493 20 479-493 - 2011. http://hrcak.srce.hr/file/103711

Q3
A1

4. Seiffge-Krenke, Inge; Bosma, Harke; Chau, Cecilia; Çok, Figen; Gillespie, Cecilia; Loncaric, Darko; Molinar, Roberta; Cunha, Magdalena; Veisson, Marika; Rohail, Iffat;
All they need is love? Placing romantic stress in the context of other stressors: A 17-nation study
International Journal of Behavioral Development 34 106-112 - 2010. http://bib.irb.hr/datoteka/470316.2010_SeiffgeKrenke_Loncaric_All_they_need_is_love.pdf

Q2
A1
WOS

5. Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Suočavanje s akademskim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika( Coping with academic stress in relation to leisure activities of elementary and high school students )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 13 (2004), 6; 967-988 13 967-988 - 2004.

Q2
A1
WOS

6. Caput-Jogunica, Romana; De Privitellio, Sergio; Lončarić, Darko
Children's achievements in composite measurement instruments for explosive strength
Acta Kinesiologica (1840-2976) 3 (2009), 2; 38-42

7. Caput-Jogunica, Romana; Lončarić, Darko; De Privitellio, Sergio
Extracurricular sports activities in preschool children: impact on motor achievements and physical literacy
Hrvatski športskomedicinski vjesnik (0354-0766) 24 (2009), 2; 82-87

8. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima( Vocational school students’ value orientations as predictors of behavioral patterns in social conflicts )
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (1331-3010) 47 (2011), 1; 31-40 http://hrcak.srce.hr/file/95104

Q3

9. Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda; Lončarić, Darko
Goal orientations, coping with school failure and school achievement
European journal of psychology of education (0256-2928) 21 (2006), 1; 53-70

Q3
A1
WOS

10. Lončarić, Darko; Pejić Papak, Petra
Profiliranje učiteljskih kompetencija( Profiling teacher competences )
Odgojne znanosti (1846-1204) 11 (2009), 2; 227-243

11. Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila
Proaktivna in defenzivna samoregulacija pri učenju( Proactive and defensive self-regulation in learning )
Psihološka obzorja / Horizons of Psychology (1318-1874) 17 (2008), 4; 73-88

12. Lončarić, Darko
Suočavanje učenika s akademskim i interpersonalnim stresnim situacijama: provjera međusituacijske stabilnosti strategija suočavanja( Students Coping with Academic and Interpersonal Stressors: Testing Cross-Situational Stability of Coping Strategies )
Psihologijske teme (Psychological Topics) (1332-0742) 1 (2006); 25-58

13. Kalebić, Barbara; Krapić, Nada; Lončarić, Darko
Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata( Coping with stress by children and adolescents )
Psihologijske teme (1332-0742) 10 (2001), 1; 3-33

14. Lončarić, Darko
Wasonov zadatak odabira: Primjer evolucionističkog pristupa u kognitivnoj psihologiji( Wason selection task: an example of evolutionary approach in cognitive psychology )
Psihologijske teme (1332-0742) 8-9 (2000); 29-46

15. Tkalčić, Mladenka; Lončarić, Darko
Značajke spavanja i sanjanja studenata psihologije( Characteristics of Sleeping and Dreaming in Psychology Students )
Psihologijske teme (1332-0742) 6-7 (1998); 105-114

16. Sanja Skočić-Mihić; Darko Lončarić; Zorina Pinoza Kukurin
Mišljenje studenata predškolskog odgoja o edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama( Attitudes of the preeschool education students about the educational inclusion of the children )
Curriculums of early and compulsory education / Bouillet, Dejana ; Milan, Matijević (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb , 2009. 507-515 (ISBN: 978-953-7210-24-3).

17. Lončarić, Darko
Spol i dob kao odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje( Sex and age differences in self-regulated learning for lifelong education )
Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja: zbornik radova s Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa / Bacalja, Robert (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru – Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja , 2010. 104-118 (ISBN: 978-953-7237-40-0).

18. Lončarić, Darko
Analiza obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom: Kognitivne procjene i ishodi suočavanja( The Pattern Analysis of Coping with School failure: Stress Appraisals and Coping Outcomes )
Društvena istraživanja (1330-0288) 17 (2008), 3; 573-592 http://hrcak.srce.hr/file/40216

Q3
A1
WOS

19. Gelhaar, Tim; Seiffge-Krenke, Inge; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler Metzke, Christa
Adolescent coping with everyday stressors: A seven-nation study of youth from central, eastern, southern, and northern Europe
European Journal of Developmental Psychology (1740-5629) 4 (2007), 2; 129-156

A1
WOS

20. Lončarić, Darko
Objašnjenje efekta bikondicionalne interpretacije logičkoga kondicionala modificiranim modelom informativnosti( Biconditional interpretation of conditional propositions can be explained by the modified information gain model )
Psihologijske teme (1332-0742) 1 (2005); 19-37 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak_download&id_clanak_jezik=7865

21. Lončarić, Darko
Identifikacija obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom( Identifying the patterns of coping with school failure )
Suvremena psihologija (1331-9264) 10 (2007), 1; 55-76 https://sites.google.com/site/loncaricd/Home/hr/hr-bib/loncaric_2007_identifikacija

A1
WOS

22. Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko; Rudelić, Aileen
Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama( Student volunteering among children and young people with special educational needs )
Ljetopis socijalnog rada (1846-5412) 18 (2011), 3; 579-600 http://hrcak.srce.hr/file/112039

Q3
A1
WOS

23. Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?( Does professional burnout mediate the effects of personality traits on life satisfaction among preschool teachers? )
Psihologijske teme (1332-0742) 22 (2013), 3; 431-445

24. Caput-Jogunica, Romana; De Privitellio, Sergio; Lončarić, Darko
Children's achievements in composite measurement instruments for explosive strength
Acta Kinesiologica (1840-2976) 3 (2009), 2; 38-42

25. Lončarić, Darko
Suočavanje učenika s akademskim i interpersonalnim stresnim situacijama: provjera međusituacijske stabilnosti strategija suočavanja( Students Coping with Academic and Interpersonal Stressors: Testing Cross-Situational Stability of Coping Strategies )
Psihologijske teme (Psychological Topics) (1332-0742) 1 (2006); 25-58

26. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola( Structure and Hierarchy of Vocational School Students' Value Orientations )
Društvena istraživanja (1330-0288) 20 (2011), 2; 479-493

27. Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda; Lončarić, Darko
Goal orientations, coping with school failure and school achievement
European journal of psychology of education (0256-2928) 21 (2006), 1; 53-70

28. Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Suočavanje s akademskim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika( Coping with academic stress in relation to leisure activities of elementary and high school students )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 13 (2004), 6; 967-988

29. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima( Vocational school students’ value orientations as predictors of behavioral patterns in social conflicts )
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (1331-3010) 47 (2011), 1; 31-40

30. Lončarić, Darko
Objašnjenje efekta bikondicionalne interpretacije logičkoga kondicionala modificiranim modelom informativnosti( Biconditional interpretation of conditional propositions can be explained by the modified information gain model )
Psihologijske teme (1332-0742) 1 (2005); 19-37

31. Tkalčić, Mladenka; Lončarić, Darko
Značajke spavanja i sanjanja studenata psihologije( Characteristics of Sleeping and Dreaming in Psychology Students )
Psihologijske teme (1332-0742) 6-7 (1998); 105-114

32. Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
VALIDACIJA HRVATSKE VERZIJE LJESTVICE SOCIO-EMOCIONALNE DOBROBITI I OTPORNOSTI PREDŠKOLSKE DJECE( THE VALIDATION OF THE CROATIAN VERSION OF THE SOCIO-EMOTIONAL WELL-BEING AND RESILIENCE SCALE IN PRESCHOOL CHILDREN )
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (1331-3010) 50 (2014), 2; 102-117

33. Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila
Proaktivna in defenzivna samoregulacija pri učenju( Proactive and defensive self-regulation in learning )
Psihološka obzorja / Horizons of Psychology (1318-1874) 17 (2008), 4; 73-88

34. Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko; Anđić, Dunja; Skočić Mihić, Sanja
Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development
INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES (1913-9020) 8 (2015), 2; 8-20

35. Lončarić, Darko
Provjera nekih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja kod Wasonovog zadatka odabira( An examination of some theoretical explanations of performance on thematic versions of Wason's selection task )
Psihologijske teme (1332-0742) 13 (2004); 47-68

36. Kalebić, Barbara; Krapić, Nada; Lončarić, Darko
Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata( Coping with stress by children and adolescents )
Psihologijske teme (1332-0742) 10 (2001), 1; 3-33

37. Lončarić, Darko
Wasonov zadatak odabira: Primjer evolucionističkog pristupa u kognitivnoj psihologiji( Wason selection task: an example of evolutionary approach in cognitive psychology )
Psihologijske teme (1332-0742) 8-9 (2000); 29-46

38. Lončarić, Darko; Majić, Tatjana
Prilog razvoju i validaciji Skale učiteljskih kompetencija( Contribution to the development and validation of Teachers'Competence Scale )
Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja – Zbornik radova: IV. simpozij / Prskalo, Ivan i sur. (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 2015. 150-162 (ISBN: 978-953-7210-82-3).

39. Beaudoin, Kathleen; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Behaviors of Concern to Croatian Primary School Teachers
Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with Special Education Needs ConferenceBraga, Portugal :

40. Sanja Skočić-Mihić; Darko Lončarić; Zorina Pinoza Kukurin
Mišljenje studenata predškolskog odgoja o edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama( Attitudes of the preeschool education students about the educational inclusion of the children )
Curriculums of early and compulsory education / Bouillet, Dejana ; Milan, Matijević (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb , 2009. 507-515 (ISBN: 978-953-7210-24-3).

41. Seiffge-Krenke, Inge; Persike, Malte; Chau, Cecilia; Hendry, Leo B.; Kloepp, Marion; Terzini-Hollar, Michelle; Tam, Vicky; Rodriguez Naranjo, Carmen; Herrera, Dora; Menna, Palma; Rohail, Iffat; Veisson, Marika; Hoareau, Elsa; Luwe, Merja; Lončarić, Darko; Han, Hyeyoun; Regusch, Ludmilla
Differences in agency? How adolescents from 18 countries perceive and cope with their futures
International journal of behavioural development (0165-0254) 36 (2012), 4; 258-270

42. Seiffge-Krenke, Inge; Bosma, Harke; Chau, Cecilia; Çok, Figen; Gillespie, Cecilia; Lončarić, Darko; Molinar, Roberta; Cunha, Magdalena; Veisson, Marika; Rohail, Iffat
All they need is love? Placing romantic stress in the context of other stressors: A 17-nation study
International journal of behavioural development (0165-0254) 34 (2010), 2; 106-112

43. Lončarić, Darko
Analiza obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom: Kognitivne procjene i ishodi suočavanja( The Pattern Analysis of Coping with School failure: Stress Appraisals and Coping Outcomes )
Društvena istraživanja (1330-0288) 17 (2008), 3; 573-592

44. Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko; Kolombo, Marta; Perger, Sandra; Nastić, Milena; Trgovčić, Ena
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama( Self-perceived competence of teacher training students for teaching children with special educational needs )
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 155 (2014), 3; 303-322

45. Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?( Does professional burnout mediate the effects of personality traits on life satisfaction among preschool teachers? )
Psihologijske teme (1332-0742) 22 (2013), 3; 431-445

46. Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko; Rudelić, Aileen
Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama( Student volunteering among children and young people with special educational needs )
Ljetopis socijalnog rada (1846-5412) 18 (2011), 3; 579-600

47. Caput-Jogunica, Romana; Lončarić, Darko; De Privitellio, Sergio
Extracurricular sports activities in preschool children: impact on motor achievements and physical literacy
Hrvatski športskomedicinski vjesnik (0354-0766) 24 (2009), 2; 82-87

48. Lončarić, Darko; Pejić Papak, Petra
Profiliranje učiteljskih kompetencija( Profiling teacher competences )
Odgojne znanosti (1846-1204) 11 (2009), 2; 227-243

49. Gelhaar, Tim; Seiffge-Krenke, Inge; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler Metzke, Christa
Adolescent coping with everyday stressors: A seven-nation study of youth from central, eastern, southern, and northern Europe
European Journal of Developmental Psychology (1740-5629) 4 (2007), 2; 129-156

50. Lončarić, Darko
Identifikacija obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom( Identifying the patterns of coping with school failure )
Suvremena psihologija (1331-9264) 10 (2007), 1; 55-76

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Loncaric, Darko
Testing Mediation with Learning and Coping Strategies: Direct and Mediated Effects of Anxiety and Self-Efficacy on School Performance
Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes: Current Research Trends in Alps-Adria Region A. Galmonte i R. Actis-Grosso Cambridge Scholars Publishing Newcastle upon Tyne - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=755541
2. Autor knjige
Lončarić, Darko
Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena( Motivation and Self-Regulated Learning Strategies: Theory, Measurement and Application )
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2014.
3. Autor poglavlja u knjizi
Loncaric, Darko
To Flourish, Arm or Fade Away? Proactive, Defensive and Depressive Patterns of Self-Regulated Learning
The Human Pursuit of Well-Being Ingrid Brdar Springer London - 2011. https://sites.google.com/site/loncaricd/Home/hr/hr-bib/loncaric_2011_to_flourish

Kongresna priopćenja

1.
Lončarić, Darko
Uloga samoreguliranog učenja u održivom razvoju obrazovanja( The role of self-regulated learning in the sustainable development of education ) Učiteljski fakultet - 1.1.2008.
2.
Nikčević-Milković, Anela; Lončarić, Darko
Samoregulacija učenja u području pisanja( Self-regulation of learning in the field of writing )
3.
Lončarić, Darko
How anxiety and self-efficacy affect school performance: Mediating role of learning and coping strategies
4.
Marušić, Iris; Lončarić, Darko; Jugović, Ivana
Pristupi učenju studentica početne i završne godine učiteljskih studija – ima li promjena?( Learning approaches of first-year and fnal-year student teachers: Are there any changes? )
5.
Japundžić, Ana; Konjić, Kristina; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Metrijske karakteristike skale razredne klime u inkluzivnim razredima
6.
Nastić, Milena; Kolombo, Marta; Perger, Sandra; Trgovčić, Ena; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim potrebama
7.
Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Scale of self-assessment of social behavior of adolescents
8.
Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila
Funkcionalna organizacija strategija učenja i suočavanja sa školskim neuspjehom( Functional organization of learning strategies and school failure coping strategies )
9.
Lončarić, Darko
Posreduju li strategije učenja i suočavanja efekte motivacijskih strategija na školsko postignuće?( Do coping and learning strategies mediate effects of motivational strategies onto school achievement? )
10.
Mirolović Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja; Franc, Renata
Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije( Structure and hierarchy of value orientations among pupils of professional schools in Primorsko oranska district )
11.
Lončarić, Darko
To flourish, arm or fade away? Proactive, defensive and depressive patterns of self-regulated learning
12.
Lončarić, Darko
Provjera nekih suprostavljenih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja na Wasonovom zadatku odabira( Empirical validation of competing theories about the content effect in Wason selection task. )
13.
Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Suočavanje s akademskim stresom i slobodno vrijeme učenika( Coping with academic stress and leisure )
14.
Gelhaar, Tim; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler-Metzge, Christa
Adolescent coping with everyday stressors: A seven nation-study with youth from Central, Eastern, Southern and Northern Europe
15.
Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Longitudinalna analiza suočavanja učenika s akademskim stresom u odnosu na spol i zdravlje( Longitudinal analysis of students' coping with academic stress in relation to gender and health )
16.
Nikčević-Milković, Anela; Lončarić, Darko
Samoregulacija učenja u području pisanja( Self-regulation of learning in the field of writing )
17.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece?
18.
Marušić, Iris; Lončarić, Darko; Jugović, Ivana
Pristupi učenju studentica početne i završne godine učiteljskih studija – ima li promjena?( Learning approaches of first-year and fnal-year student teachers: Are there any changes? )
19.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
MEASURING A SOCIO-EMOTIONAL WELL-BEING AND RESILIENCE IN PRESCHOOL CHILDREN
20.
Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila
Funkcionalna organizacija strategija učenja i suočavanja sa školskim neuspjehom( Functional organization of learning strategies and school failure coping strategies )
21.
Mirolović Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja; Franc, Renata
Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije( Structure and hierarchy of value orientations among pupils of professional schools in Primorsko oranska district )
22.
Lončarić, Darko
Osobne i razvojne odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje( Personal and Developmental Determinants of Self-Regulated Learning for Lifelong Education )
23.
Martan, Valentina; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Kompetencije učitelja za poticanje proaktivnih kauzalnih atribucija kod učenika sa specifičnim teškoćama u učenju( Teacher Competences for Encouragement of Proactive Causal Attributions in Pupils with Specific Learning Disabilities )
24.
Lončarić, Darko
Spol i dob kao odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje( Sex and age differences in self-regulated learning for lifelong education )
25.
Lončarić, Darko; Novak, Anna
PRILOG VREDNOVANJU UČINAKA PRVE FAZE NTC SUSTAVA UČENJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU( CONTRIBUTION TO THE EVALUATION OF EFFECTS OF THE FIRST PHASE OF THE NTC SYSTEM OF LEARNING IN PRESCHOOL EDUCATION )
26.
Martan, Valentina; Lončarić, Darko; Skočić Mihić, Sanja
Atribucije školskog uspjeha i školskog neuspjeha kod učenika sa specifičnim teškoćama učenja( Attribution of academic achievement and school failure for children with specific learning disabilities )
27.
Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda; Lončarić, Darko
Goal Orientation, Coping With School Failure and School Achievement
28.
Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Suočavanje s akademskim stresom i slobodno vrijeme učenika( Coping with academic stress and leisure )
29.
Nastić, Milena; Kolombo, Marta; Perger, Sandra; Trgovčić, Ena; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim potrebama
30.
Lončarić, Darko
How anxiety and self-efficacy affect school performance: Mediating role of learning and coping strategies
31.
Beaudoin, Kathleen; Lončarić, Darko; Skočić Mihić, Sanja
Are teachers adequately prepared to manage difficult behavior in Croatian classrooms? Teacher preparation, strategy use and needed supports
32.
Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko; Anđić, Dunja; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development
33.
Nikčević-Milković, Anela; Lončarić, Darko
Samoregulacija učenja u području pisanja( Self-regulation of learning in the field of writing )
34.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece?
35.
Marušić, Iris; Lončarić, Darko; Jugović, Ivana
Pristupi učenju studentica početne i završne godine učiteljskih studija – ima li promjena?( Learning approaches of first-year and fnal-year student teachers: Are there any changes? )
36.
Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Scale of self-assessment of social behavior of adolescents
37.
Lončarić, Darko
Moguće (kros)kulturalne implikacije obrambenog obrasca samoregulacije učenja( Possible (cross)cultural implications of defensive self-regulation learning pattern )
38.
Lončarić, Darko; Dubrović, Teodora
Samoregulacija učenja: izazovi primjene u obrazovanju( Self-regulated learning: challenges of implementation in education )
39.
Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Gender differences in coping with school failure: A longitudinal perspective
40.
Beadoin, Kathleen; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Preschool teacher’s perceived competence in managing challenging behaviors of children
41.
Japundžić, Ana; Konjić, Kristina; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Metrijske karakteristike skale razredne klime u inkluzivnim razredima
42.
Lončarić, Darko
Kognitivne i motivacijske komponente samoreguliranog učenja: konstrukcija i validacija upitnika( Cognitive and motivational components of self-regulated learning: questionnaire construction and validation )
43.
Gelhaar, Tim; Seiffge-Krenke, Inge; Cunha, Madalena; Kirsch, Bärbel; Lončarić, Darko
How do European Adolescents Cope with Everyday Stress? A four Nation-Study with Youths from Germany, Croatia, Estonia and Portugal
44.
Lončarić, Darko
The Pattern Approach to Coping Research: Re-examining the Personality-Coping Relationship
45.
Gelhaar, Tim; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler-Metzge, Christa
Adolescent coping with everyday stressors: A seven nation-study with youth from Central, Eastern, Southern and Northern Europe
46.
Lončarić, Darko; Brdar, Ingrid
Učenici s različitim obrascima upotrebe psihoaktivnih tvari: Osobine ličnosti i strategije suočavanja sa stresom( Students with different patterns of substance use: Personality and coping strategies )
47.
Lončarić, Darko
Provjera nekih suprostavljenih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja na Wasonovom zadatku odabira( Empirical validation of competing theories about the content effect in Wason selection task. )
48.
Majić, Tatjana; Lončarić, Darko
Učiteljske kompetencije( Teachers' competences )
49.
Skočić Mihić, Sanja; Pinoza-Kukurin, Z.; Lončarić, D.
Utjecaj razine obrazovanja poslodavaca na percepciju teškoća pri zapošljavanju i radu osoba s oštećenjima vida( Influence of level of education of employers on the perception of difficulties in recruitment and work of persons with visual disabilities )
50.
Lončarić, Darko
Posreduju li strategije učenja i suočavanja efekte motivacijskih strategija na školsko postignuće?( Do coping and learning strategies mediate effects of motivational strategies onto school achievement? )
51.
Lončarić, Darko
To flourish, arm or fade away? Proactive, defensive and depressive patterns of self-regulated learning
52.
Lončarić, Darko
Provjera situacijske stabilnosti suočavanja učenika s akademskim i interpersonalnim stresom( Investigation of the cross-situational stability of coping with academic and interpersonal stressors in elementary school pupils )
53.
Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Longitudinalna analiza suočavanja učenika s akademskim stresom u odnosu na spol i zdravlje( Longitudinal analysis of students' coping with academic stress in relation to gender and health )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije; Suradnik; Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa kroz programske ugovore; ;
2. 1.1.2014. -
Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja - longitudinalni pristup ; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Institut za društvena istraživanja u Zagrebu; ;
3. 1.1.2010. - 1.1.2013.
Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva; Suradnik; Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Odrednice optimalnog razvoja i psihološke dobrobiti adolescenata; Suradnik; Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa; ;
5. 1.1.2000. - 1.1.2003.
Suočavanje djece sa stresom u školi; Znanstveni novak ; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ;

Mentorstvo doktorandima

1. - 24.7.2012.
Anela Nikčević-Milković; Samoregulacija učenja u području pisanja; Doktorski studij psihologije na Sveučilištu u Zagrebu; 24.07.2012;

Znanstveni skupovi

1. - 8.11.2014.
22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju Rovinj Član Programskog odbora znanstveno-stručnog skupa
2. - 1.1.2008.
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice Član Programskog odbora znanstveno-stručnog skupa

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. - 1.1.2016.
Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja
MZOŠ; Europski socijalni fond, operativni program Razvoj ljudskih potencijala, natječaj: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira   1 049 101,04 HRK

Stručna aktivnost

1.
1.2.2013. -
Okrugli stol u organizaciji 6. Tjedna psihologije u Hrvatskoj: Putevi i stranputice samoreguliranog učenja.
Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci  
2.
1.2.2013. -
Okrugli stol u organizaciji 6. Tjedna psihologije u Hrvatskoj: Volontiranje na Sveučilištu u Rijeci: Gdje smo i kuda idemo?
Rijeka psihologije 2013.  
3.
1.1.2013. -
Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Rijeci za sastavnicu Pravni fakultet
Sveučilište u Rijeci   Voditelj
4.
1.1.2012. -
Priprema posjeta vanjske neovisne prosudbe sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci   Član povjerenstva
5.
1.1.2012. -
Vanjska neovisna periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru
Agencija za znanost i visoko obrazovanje   Član povjerenstva
6.
1.12.2010. -
Stručno izlaganje na Županijskom stručnom vijeću ravnatelja osnovnih škola Primorsko-goranske županije: Kompetentan učitelj/učiteljica: Kompetencije magistra(e) primarnog obrazovanja i program učiteljskog studija.
Osnovna škola Hreljin  
7.
1.5.2010. -
Stručno izlaganje na Državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Prikaz primjera cjelovitih programa samoregulacije učenja.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,  
8.
1.10.2009. -
Stručno izlaganje na državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Samoregulacija učenja: povijesna perspektiva.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,  
9.
1.10.2009. -
Stručno izlaganje na Državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije : Razvojni aspekti samoregulacije učenja
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,  
10.
1.10.2009. -
Stručno izlaganje na Državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Samoregulacija učenja: kako ju prepoznati i razviti
gencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,  
11.
1.2.2009. -
Stručno izlaganje na skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Samoregulacija učenja kao preduvjet cjeloživotnog učenja i obrazovanja.
Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb  
12.
1.10.2007. -
Stručno izlaganje odgajateljima održano u Učeničkom domu Kvarner: Osnove komunikacije i komunikacijskih vještina
Učenički dom Kvarner, Rijeka  
13.
1.11.2006. -
Stručno izlaganje Nastavničkom vijeću osnovne škole : Samoregulirano učenje: strategija uspjeha.
Osnovne škola Milan Brozović, Kastav   Izlagač
14.
1.1.2006. - 1.1.2009.
Sudjelovanje u radu Odbora za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Visoke učiteljske škole i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Visoka učiteljska škola i Učiteljski fakultet   Voditelj i član
15.
1.2.2003. -
Izlaganje na stručnom skupu "Stres učenika u školi": Suočavanje sa školskim stresom kod osnovnoškolske djece.
Medicinska škola u Rijeci   Izlagač
16.
1.5.2002. -
Uređivanje strukovnog časopisa "Psiholog: Hrvatski psihologijski magazin" za broj 3 (1), svibanj, 2002.
Društvo psihologa Primorsko-goranske županije   Član uredničkog odbora
17.
-
Stručno izlaganje u osnovnoj školi : Osobine učenika koji upotrebljavaju lakše droge: Kako spriječiti takva rizična ponašanja?
Osnovna škola Milan Brozović, Kastav   Izlagač

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 1.2.2013. - Detalji
Okrugli stol u organizaciji 6. Tjedna psihologije u Hrvatskoj, Rijeka psihologije 2013
Rijeka, Hrvatska.

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2010. - 1.1.2013. - Prodekan za znanost i međunarodnui suradnju
Učiteljski fakultet u Rijeci
2. 1.1.2007. - 1.1.2010. - Pročelnik Odsjeka za učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci / Odsjek za učiteljski studij
3. - 1.3.2009. - Voditelj i član Odbora za kvalitetu Visoke učiteljske škole i Učiteljskog fakulteta u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci / Odbora za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Visoke učiteljske škole i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci