dr. sc. Ozren Kosanović viši asistent


prostorija : F-448
e-pošta : okosanovic@ffri.hr
telefon : (051) 265-732
konzultacije : ponedjeljkom od 17.00 do 18.30, petkom od 16.45 do 18.15.

CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2012. doktor znanosti - medievistika Poslijediplomski doktorski studij medievistike Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.2000. - 1.1.2005. profesor filozofije i povijesti Sveučilišni diplomski studij filozofije i povijesti Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2013. - Viši asistent Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
1.1.2007. - 1.1.2012. Asistent Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest

Članstva

1.1.2015. - Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti
1.1.2011. - Povijesno društvo Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
viši asistent
Norma sati: 30 sati nastave (2+0+0) (60)
1.1.2013. - 1.1.2016. Hrvatske zemlje u srednjem vijeku od 12. do 16. stoljeća
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
viši asistent
Norma sati: 30 sati nastave, 15 sati seminara (2+0+1) (82,5)
1.1.2011. - 1.1.2014. Paleografija, sfragistika, epigrafija i kronologija
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent, od 2013. viši asistent
Norma sati: 30 sati seminara (45), od 2013. 15 sati nastave, 15 sati seminara (52,5)
1.1.2011. - 1.1.2014. Diplomatika
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent
Norma sati: 30 sati seminara (45)
1.1.2009. - 1.1.2013. Uvod u znanost o povijesti
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent
Norma sati: 15 sati seminara (22,5)
1.1.2008. - 1.1.2014. Starovjekovna kineska civilizacija i kultura
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent
Norma sati: 30 sati seminara (45)
1.1.2008. - 1.1.2011. Paleografija, sfragistika, epigrafija i kronologija
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent
Norma sati: 15 sati seminara (22,5)
1.1.2008. - 1.1.2011. Stara povijest Sredozemlja - Grčka i Rim
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent
Norma sati: 15 sati seminara (22,5)
1.1.2008. - 1.1.2011. Hrvatske zemlje u starom vijeku
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent
Norma sati: 15 sati seminara (22,5)
1.1.2007. - 1.1.2010. Kulturna povijest starog Istoka
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent
Norma sati: 15 sati seminara (22,5)
- Stara povijest Sredozemlja - Grčka
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent
Norma sati: 30 sati seminara (45)
- Grčka kolonizacija istočnoga Jadrana
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent
Norma sati: 30 sati seminara (45)
- Stara povijest Sredozemlja - Rim
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent
Norma sati: 30 sati seminara (45)
- Hrvatske zemlje u vrijeme staroga Rima
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
asistent
Norma sati: 30 sati seminara (45)
- Stara povijest kineskih zemalja
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest
viši asistent
Norma sati: 30 sati nastave (2+0+0) (45)

Cjeloživotno obrazovanje

- Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ozren Kosanović
Družine i potknežini knezova Krčkih na Krku (od 1260. do 1480. godine)
Povijesni prilozi 35 233-259 - 2016.
Preuzeto sa:

A1

2. Ozren Kosanović
Obrtnički šegrti i pomoćnici te služinčad u Rijeci prve polovine 15. stoljeća
Povijesni prilozi (Zagreb) 32 47-67 - 2014. http://hrcak.srce.hr/file/186942

A1

3. Ozren Kosanović
Sudac Kvirin Spinčić iz Kastva, istaknuti građanin Kastva i Rijeke iz prve polovine 15. stoljeća
Acta Histriae (Koper) 22 551-572 - 2014. http://zdjp.si/sl/docs/acta/n22-3/kosanovic.pdf

Q1
WOS

4. Ozren Kosanović
Djelovanje frankapanskog vikara Senja viteza Nikole de Barnisa u Rijeci sredinom 15. stoljeća
Historijski zbornik (Zagreb) 67 65-82 - 2014.

A1

5. Ozren Kosanović
Kreditna trgovina u Rijeci u prvoj polovini 15. stoljeća
Radovi - Zavod za hrvatsku povijest (Zagreb) 46 179-221 - 2014.

A1

6. Ozren Kosanović
Srednjovjekovna povijest Kvarnera u radovima Nade Klaić
Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije (Zbornik radova) 401-415 - 2014.

7. Ozren Kosanović
Potknežin i vikar kao službenici knezova Krčkih u Senju (1271.-1469.)
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Zagreb) 31 1-20 - 2013. http://hrcak.srce.hr/file/172271

A1

8. Ozren Kosanović
Prilog bibliografiji objavljenih srednjovjekovnih dalmatinskih statuta te pravno-povijesnih studija o njima
Arhivski vjesnik (Zagreb) 53 137 - 163 - 2010. http://hrcak.srce.hr/file/93685

A1

9. Ozren Kosanović
Prilog za bibliografiju radova o povijesti srednjovjekovnog Vinodola sa historiografskim pregledom
Historijski zbornik (Zagreb) 63 243-268 - 2010.

A1

10. Ozren Kosanović
Prilog za bibliografiju objavljenih pravnih izvora (statuta, zakona, urbara i notarskih knjiga) i pravnopovijesnih studija za Istru, kvarnersko primorje i otoke u srednjem i ranom novom vijeku
Arhivski vjesnik (Zagreb) 52 129 - 170 - 2009. http://hrcak.srce.hr/file/73535

A1

11. Ozren Kosanović
Prilog za bibliografiju radova o povijesti Rijeke, Kastva, Veprinca, Opatije, Lovrana, Mošćenica i Brseča u srednjem i ranom novom vijeku
Historijski zbornik (Zagreb) 61 197-233 - 2009.

A1

12. Ozren Kosanović
Prilog za bibliografiju radova o Marku Polu
Historijski zbornik (Zagreb) 59 275-284 - 2006.

A1

Kongresna priopćenja

1.
Ozren Kosanović
Službenici knezova Krčkih u Vinodolu (13.–15. stoljeće) Usmeno izlaganje Peti kongres hrvatskih povjesničara. Krize , sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi Zadar, Hrvatska - 1.1.2016.
2.
Ozren Kosanović
Nekretnine u vlasništvu augustinskog samostana u Rijeci prema izvorima iz 15. i 16. stoljeća Usmeno izlaganje Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci Rijeka, Hrvatska - 1.1.2015.
3.
Ozren Kosanović
Problems Regarding the Published Interpreting of the Text of the Notary Book of Public Notary and Chancellor in Rijeka, Antonio de Renno from Modena (1437.-1461.) Usmeno izlaganje Nasljeđe Serenissime - L’eredita della Serenissima Rijeka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 17.10.2014.
4.
Ozren Kosanović
Usporedba Statuta grada i otoka Korčule i kvarnerskih statuta i zakona Usmeno izlaganje Statut Grada i otoka Korčule iz 1214. i njegovo povijesno i pravno značenje Korčula - 1.1.2014.
5.
Ozren Kosanović
Srednjovjekovna povijest Kvarnera u radovima Nade Klaić Usmeno izlaganje Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije Zagreb - 30.11.2013.
6.
Ozren Kosanović
Interpreting Chronicles on Mutual Perception between the Crusaders and the Population of the East Adriatic Coast from the First to the Fifth Crusade Usmeno izlaganje International Medieval Congress in Leeds Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske - 1.1.2013.
7.
Ozren Kosanović
Službenici i družine knezova Krčkih na otoku Krku tijekom 14. stoljeća Usmeno izlaganje Četvrti kongres hrvatskih povjesničara Zagreb - 1.10.2012.
8.
Ozren Kosanović
Problems in Interpreting Medieval Statutes from the Kvarner Region: The Examples of Vinodol Law, Statute of Senj, and Statute of Krk on the Family Estate of the Counts of Krk Usmeno izlaganje International Medieval Congress in Leeds Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske - 1.1.2012.
9.
Ozren Kosanović
"In pace persistere": Venetian Intermediary Pacekeeping Role in the Disputes between the Northeast Adriatic Kvarner Islands of Cres, Krk and Rab from Mid of 13th to Mid of 14th Century Umeno izlaganje 15th Annual Mediterranean Studies Association International Congress Pula - 1.1.2012.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri ; suradnik na projektu; voditeljica prof. dr. sc. Nina Kudiš; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/project/Umjetni%C4%8Dka%20ba%C5%A1tina%20srednjeg%20i%20ranog%20novog%20vijeka%20u%20Rijeci,%20na%20Kvarneru%20i%20u%20Istri

Uredništva časopisa

1. - tajnik Zbornika Kastavštine


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Reguliranje pitanja sukoba interesa i korupcije u statutima i zakonima srednjovjekovnog Senja, Rijeke i Kastva, u: Zorislav Antun PETROVIĆ (ur.), Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, Zagreb: Kultura i etika, str. 37-52.


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2009. - - ECTS kordinator Odsjeka za povijest
Filozofski fakultet u Rijeci