dr. sc. Milena Peršić red. prof. u trajnom zvanju

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za računovodstvo

prostorija : kabinet 106
konzultacije : tekuće dostupne na portalu FMTU "LUMENS"
e-pošta : milena.persic@fthm.hr
telefon : 00385 51 294 698

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
http://fmtu.lumens5plus.com/sites/fmtu.lumens5plus.com/files/milenap_publication.pdf https://scholar.google.hr/citations?user=7mrcWbwAAAAJ&hl=hr&oi=ao

Obrazovanje

24.1.1991. - 19.7.1991. znanstveni suradnik - docent izbor u znanstveno-nastavno zvanje Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci - Hotelijerski fakultet Opatija
1.1.1971. - 1.1.1975. diplomirani ekonomist za ugostiteljstvo i turizam Odjel za ugostiteljstvo i turizam Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- certifikat Improving Accounting Curriculum Cracow University of Economics - Accounting Departments
- certifikat Balancing Profitability, Customer and Employee Satistaction Manchester Metropolitan University & la Fundation porur la Formation Hoteliere
- Certificirani menadžer projekata EU Know-How Transfer and Capacity Building for participation in EU Community Programmes in Croatia by using Certified EU Project Manager Skills Scheme IB_JEP-40032-2005 Sveučilište u Rijeci - Centar za prijenos znanja o projektima EU
- Cefrifikata - Council of Europe Improving communications skills KARNION - Holistički centar razvoja osobne uspješnosti, Kranj, Sloveija
- Certificate Developing Hospitality and Tourism Industry & Education Links Manchester Metropolitan University & la Fundation porur la Formation Hoteliere
- Certificate Advanced practice in speaking and listening,reading and writing skills, usage of vocabulary and communicate skills St Biles Colleges, Eastbourne UK
- doktor ekonomskih znanosti Grana "Računovodstvo" Institutu za ekonomiju i organizaciju, Sveučilišta u Rijeci
- magistar ekonomskih znanosti Poslijediplomski studij "Računovodstvo i financije" Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
- viši znanstveni suradnik - izvanredni profesor izbor u znanstveno-nastavno zvanje Hotelijerski fakultet Opatija
- certifikat Tourism and Hospitality Management Wirtschaftsuniversität Wien - Institut für Tourismus, Wien
- certifikat English for Academic Purposes English school in Hastings England
- certifikat CEEPUS - Research methods & How to write research project Wirtschaftsuniversität Wien; Österreichischen Ost- und Südosteuropa Institut Wien; Europäischer Verlag der Wissenschaften
- znanstveni savjetnik - redoviti profesor izbor u znanstveno-nastavno zvanje Senat Sveučilišta u Rijeci
- redoviti profesor u trajnom zvanju Izbor u znanstveno-nastavno zvanje Senat Sveučilišta u Rijeci
- Certificate of Hotel Industry Analytics Seminar for hospitality educators and managers STR, Henersonsille, Tennesee, USA
- Certificate REDGlobal Simulation in hospitality industry, for students and business needs REDGlobal, EuroCHRIE &Budapest Metropolitan University, Budapest, Hungary
-
- Certificate Teaching with Case Studies: Tips and Techniques for Instructiors Rochester Institute of Technology - RIT (USA)
- Certificate Developing Hospiotality and Tourism Industry / Education Links Manchester Metropolitan University (UK)
- Certificate Balancing profitability, customer and employee satisfaction Manchester Metropolitan University UK

Radno iskustvo

1.1.1994. - gostujući profesor Nositelj kolegija ili nositelj teme na preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom specijalističkim, poslijediplomskom doktorskom studiju ili na programima cjeloživotnog učenja i to na: Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Ljubljani, Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta u Zagrebu, Fakultetu za komercijalne i poslovne vede u Celju, Sveučilištu u Dubrovniku-Odjelu ekonomije i poslovne ekonomije u Dubrovniku, Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti - Studij turizma I zaštite okoliša - Održivi razvoj turizma u Mostaru, te na Pravnom fakultetu Rijeka Suradne institucije
1.1.1989. - 1.1.1994. direktorica "Sektora kadrova i organizacije" (dio radnog vremena) Upravljanje kadrovima, izgradnja sustava cjeloživotnog učenja i organizacija seminara, izgradnja sustava poticaja za razvoj u struci, uvođenje informatizacije, uvođenje sustava internog izvješćivanja softvera - a temeljeno na standardima USALI, izrada elaborata pretvorbe firme ... (kumulativni radni odnos) "Liburnia Riviera Hoteli" Opatija
1.1.1989. - docent, izvanredni i redoviti profesor (te profesor u trajnom zvanju) Izvođenje nastave na računovodstvenim predmetima (slijedom izvedbenog plana) na stručnom, preddiplomskom i diplomskom studiju: "Računovodstvo", "Računovodstvo neprofitnih organizacija i proračuna", "Računovodstvo centara odgovornosti", "Osnove računovodstva" , «Accounting», «Responsibility Accounting», "Strategijsko računovodstvo", "Strategijsko računovodstvo u hotelijerstvu". Na znanstvenom magistarskom poslijediplomskom studiju (ranije): «Poslovno računovodstvo i kvaliteta» te «Modeli za interno izvješćivanje menadžera» a na specijalističkim poslijediplomskim studijima (sada) «Upravljanje troškovima u zdravstvenom turizmu», «Menadžment troškova u ugostiteljstvu», «Računovodstvo okoliša», «Strategijsko računovodstvo turističke destinacije». Na poslijediplomskom doktorskom studiju «Računovodstvo u poslovnom upravljanju» i «Računovodstvo (i revizija) okoliša». Hotelijerski fakultet Opatija koji mijenja naziv u Fakultet za turistički i hotelski menadžment i danas je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.1977. - 1.1.1994. (gostujući) asistent, viši asistent, docent Izvođenje seminara / vježbi na predmetima "Računovodstvo" i "Računovodstvne informacije" (kao zamjena za duže odsutnu kolegicu); nositelj kolegija "Računovodstvo troškova" do izbora novog nastavnika Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1976. - 1.1.1989. asistent, viši asistent, docent Predavanja / seminari / vježbe na predmetima: «Računovodstvo za hotelijere», «Menadžersko računovodstvo», «Osnove računovodstva», «Kalkulacije u hotelijerstvu i turizmu», «Kalkulacije hrane i pića» Hotelijerski fakultet Opatija
1.1.1975. - 1.1.1976. asistent Asistentski poslovi na pedmetima Računovodstvo i Suvremene metode obračuna i raspodjele (Katedra za računovodstvo) Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1968. - 1.10.1974. recepcionar u auto-kampu Komuniciranje s gostima na više stranih jezika (njemački, talijanski, engleski ... ), mjenjački poslovi, dnevni obračun promete, dnevni obračun mjenjačnice, izvještaji, statistika (samo tijekom sezone) Kvarner Express Hotelijerstvo

Nagrade i priznanja

20.5.2016. Best Paper Award at the XVI International Conference of Partner Institutions "Planning for Change", to the contribution "Planning for Change in the Health Tourism Industry", FH - La Fondation pour La Formation Hoteliere, Swizerland
11.7.2014. Best Paper Award at the 14th Annual Conference "Cultural Diensions of Hospitality, Tourism and Events", to the contribution "Accounting information for the cross-cultural business communication in the hospitality industry", Manchester Metropolitan University UK, and FH - La Fundation pour la Formation Hotelerie Swizerland
24.5.2013. SPOMENICA Sveučilišta u Rijeci povodom 40. obljetnic postojanja, a za poseban doprinos razvoju Sveučilišta u Rijeci
28.9.2010. "Best Paper Award" for the Symposium on "Environmental Management in Tourism" to the contriburion "Measurement of Eco-Efficiency in Tourism Destination", The Programme committee of the 3th Conference on ENCUENTROS "Tourism and Quality of Life, University of Primorska, TURISTICA - Faculty of Tourism Studies, Portorož, Slovenia
25.5.2010. Zahvalnica za doprinos u razvoju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci, a povodom 50. godišnjice obrazovanja visokoškolskih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu
24.1.2007. Dodjela titule "Počasna gostujuća profesorica", Fakulteta za komercijalne in poslovne vede v Celju
11.7.2005. Dodjela počasne titule "Visiting professor" Ekonomska fakulteta v Ljubljani - Univerza v Ljubljani
12.3.2001. Priznanje Zavoda za poslovna istraživanja za doprinos poduzetništvu u 2000. godini
20.6.2000. Priznanje "The Internatioonal Association of Lions Clubs" za uspješan rad i napore uloene u osnivanje LEO kluba Opatija i za promicanje "LIONS Youth Exchange Program"
20.6.2000. Odličje guvernerove zahvalnosti "The International Association of Lions Clubs" za iznimne zasluge u razvoju i unapređivanju djelatnosti Lions cluba Opatija, za uložene značajne naoporeu izvršavanju zadataka Kabineta Districta 126 - Hrvatska
6.11.1998. Zahvalnica Turističke zajednice Primorsko goranske županije za uspješnu poslovnu suradnju u razdoblju 1994. - 1998. godina
9.10.1998. Zahvalnica Kongresnog centra Grand hotela Adriatic Opatija za dugogodišnji doprinos razvitku i promicanju kongresnog turizma
26.5.1998. Odličje Rada Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu (za popularizaciju znanosti u praksi)
20.6.1988. Priznanje Ministarstva turizma Republike Hrvatske za osobiti doprinos u unapređenju obrazovanja u području hotelijerstva i turizma Republike Hrvatske
11.5.1982. Nagrada i plaketa Saveza računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske, Zagreb (danas Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djealtnika) za najbolji magistarski rad obranjen u 1982. godini

Članstva

1.1.2010. - SKAL INTERNATIONAL (Interantional Accociation of Travel and Tourism Professionals)
1.1.2009. - 1.1.2010. Članstvo u uredničkom odboru međunarodne konferencije "Tourism&Hospitality Industry - New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka
1.1.2009. - Članstvo u uredničkom odboru međunarodne konferencije "Knowledge and Business Challenges of Globalisation, Faculty for commercial and business sciences, Celje, Slovenija
1.1.2002. - 1.1.2010. Hrvatsko-Austrijsko Društvo Opatija / Rijeka
1.1.2001. - Članica znanstvenog odbora časopisa "International Journal of Services and Standarda" (IJSS), koji se referira u SCI bazi
1.1.1998. - LIONS CLUB OPATIJA (International Organisation in Community and Humanitarian Service)
1.1.1995. - 1.1.1998. Utemeljiteljica i predsjednica uređivačkog odbora časopisa "Tourism and Hospitality Management" WIFI Wien & Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka
1.1.1994. - Članstvo u strukovnim udrugama: AIEST, ELRA, IH&RA, ATLAS, EFMD, IAAER, EAA, HZRFD, HURE, UIR, HIIR
- Member of Scientific Committee of International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" Institute of Researches Iris, Alkona and Baltic Centre Jurmala, Latvia
- Editorial board member of "Journal of Accounting & Marketing", open access journal
- Program and editorial committee and reviewer of the international research journal "Accounting and Financial Control", Kozmenko Science Publishing, Poland
- Program and editorial committee of International Sicentific Conference "Knowledge and Business Challenge of Globalisation", Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, Slovenia
- Program and editorial committee and reviewer of the scientific journal "Economic Review" Bratislava; "Tourism", Zagreb; "Računovodstvo, revizija i financije", Zagreb; "Riznica", Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2014. - "Strategijsko računovodstvo u hotelijerstvu"
Diplomski sveučilišni studij -i redoviti i izvanredni
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 4 sata tjedno
1.6.2013. - "Računovodstvo (i revizija) okoliša"
Poslijediplomski doktorski studij "Menadžment održivog razvoja"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15 sati po programu
1.12.2012. - "Upravljanje troškovima u zdravstvenom turizmu"
Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij "Zdravstveni turizam"
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija + Medicinski fakultet Rijeka + Filozofski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 10 sati nastave po programu
1.3.2012. - "Menadžment troškova u ugostiteljstvu", "Računovodstvo okoliša", "Strategijsko računovodstvo turističke destinacije"
Poslijediplomski specijalistički studij "Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 8 sati nastave po izabranom kolegiju
1.10.2011. - 30.9.2013. "Responsibility Accounting"
ERASMUS, CEEPUS
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1 sat tjedno
1.10.2005. - 1.10.2015. "Računovodstvo centara odgovornosti",
Preddiplomski studij - redoviti i izvanredni studenti
Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (fakultet mijena ime), Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 9 sati tjedno
1.10.2005. - 30.9.2013. "Strategijsko računovodstvo"
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 3 sata tjedno
1.10.2005. - 30.9.2009. "Računovodstvo neprofitnih organizacija i proračuna"
Sveučilišni redoviti i izvanredni studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 3 sata tjedno
1.10.2002. - "Računovodstvo u poslovnom upravljanju"
Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15 sati po programu
1.10.1998. - 30.9.2012. "Osnove računovodstva"
Stručni redoviti i izvanredni studij
Hotelijerski fakultet Opatija - Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - Fakultet za menadžmemt u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (fakultet mijenja ime), Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 3 sata tjedno
1.10.1998. - 30.9.2005. "Računovodstvo" i "Osnove računovodstva"
Sveučilišni i stručni studij - redoviti i izvanredni studenti
Hotelijerski fakultet Opatija - Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija (fakultet mijenja ime), Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 11 sati tjedno
1.10.1992. - 30.9.1999. "Poslovno računovodstvo i kvaliteta"
Poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu"
Hotelijerski fakultet Opatija - Fakultet za turistički i hotelski menadžment (fakultet mijenja ime), Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10 sati nastave po programu
30.3.1992. - 30.9.2001. "Modeli za interno izvješćivanje menadžera"
Poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Menadžemt u suvremenom hotelijerstvu"
Hotelijerski fakultet Opatija - Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (fakultet mijena ime), Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10 sati nastave po programu
1.10.1990. - 30.9.1998. "Osnove računovodstva", "Kalkulacije u hotelijerstvu i turizmu", "Kalkulacije hrane i pića"
Stručni redoviti i izvanredni studij
Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 9 sati tjedno
1.9.1990. - 30.9.1998. "Računovodstvo" i "Menadžersko računovodstvo"
Sveučilišni redoviti i izvanredni studij
Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 12 sati tjedno
1.9.1976. - 30.9.1990. "Računovodstvo za hotelijere"
Sveučilišni redoviti i izvanredni studij; Dislocirani centar Bled i Doboj
Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 6 sati tjedno
1.9.1975. - 31.8.1976. "Računovodstvo" i "Suvremene metode obračuna i raspodjele"
Sveučilišni redoviti i izvanredni studij; Dislocirani centri Knin i Banja Luka
Ekonomski fakultet Rijeka, Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 8 sati tjedno
- "Strategic Accounting in the hospitality industry"
ERASMUS / CEEPUS
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 4 sata tjedno
- "Računovodstvo odgovornosti hotela"
Preddiplomski studij - redoviti i izvanredni studenti
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 3 sata tjedno
- "Računovodstvo okoliša"
Preddiplomski studij - redoviti i izvanredni studenti
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 3 sata tjedno
- "Računovodstvo"
Preddiplomski studij - redoviti i izvanredni studenti
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 5 sati tjedno
- "Računovodstvo okoliša"
Diplomski studij - redoviti i zvanredni studenti
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru
voditelj
Norma sati: 4 sata tjedno

Gostujući nastavnik

1.10.2013. - "Računovodstvo okoliša"
Diplomski sveučilišni studij "Zemljopis" - Smjer "Održivi razvoj turizma"
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru
voditelj
Norma sati: 2 sata tjedno (izvodi se kumulirano)
1.9.2013. - "Osnove upravljačkog računovodstva"
Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"
Pravni fakultet Rijeka, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10 sati nastave po programu
1.10.2011. - "Računovodstvo odgovornosti"
Poslijediplomski specijalistički studij "Računovodstvo"
Ekonomski fakultet Rijeka, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 12 sati po porogramu
1.10.2004. - 30.9.2008. "Upravljačko računovodstvo u turizmu i hotelijerstvu"
Poslijediplomski studij "Menadžersko računovodstvo"
Ekonomski fakultet Split, Sveučilišta u Splitu
voditelj
Norma sati: 20 sati po programu
1.10.2002. - 30.9.2013. "Računovodstvo" i "Financijsko računovodstvo"
Preddiplomski studij
Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Sveučilišta u Splitu (a zatim) Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Sveučilišta u Dubrovniku
voditelj
Norma sati: 4 sata tjedno (izvodi se kumulirano)
1.10.1990. - 30.9.1994. "Računovodstvo troškova"
Sveučilišni redoviti i izvanredni studij
Ekonomski fakultet Rijeka, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2 sata tjedno

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Peršić, Milena
Sinergijom znanja do bržeg razvoja zdravstvenog turizma // Synergy of Knowledge for Faster Development of Health Tourism
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam jesen / autumn 4 36-49 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850147

2. Peršić, Milena, Vlašić, Dubravka
Planning for Change in the Health-Tourism Industry
134-141 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850138

3. Peršić, Milena ; Halmi, Lahorka
Assessing the Quality of Non-financial Reporting in Croatia
187-197 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850129

4. Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka ; Janković, Sandra
Importance of Accounting Information for Increasing Competitiveness of Health Tourism – Case Study Croatia
81-92 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850142

5. Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Jelušić Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira
Strategija razvoja općine Malinska - Dubašnica (2015 - 2020)
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799951

6. Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka
114. Professional Profile and Education Framework for Managers in the Croatian Health Tourism Sector
274-293 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850101

7. Peršić Milena; Janković Sandra; Vlašić Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways Of Rethinking Hospitality Accounting
Journal of Economic and Social Development (JESD) 2 85 - 101 - 2015. file:///C:/Users/Milena/Downloads/JESD_2015_02_02_88_104.pdf

A1

8. Peršić, Milena ; Bakija, Katarina ; Vlašić, Dubravka
Framework for improving quality and comparability of non-financial reporting system
Copernican Journal of Finance & Accounting 4 109-127 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798475

9. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinking Hospitality Accounting
Journal of Economic and Social Development (JESD) 2 85-101 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798765

10. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinking Hospitality Accounting
Journal of Economic and Social Development (JESD) 2 85-101 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798771

11. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Segment Reporting for Shareholders: Myth or Reality
- - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663917

12. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Segment Reporting for Shareholders: Myth or Reality
- - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663917

13. Peršić, Milena ; Bakija, Katarina ; Vlašić Dubravka
Corporate social responsibility reporting in accordance with the new EU legislation - Are Croatian hotel companies ready for it?
295-308 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798704

14. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina
Sustainability and social responsibility of Croatian hotel companies
84-96 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798665

15. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinking Hospitality Accounting
223-239 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798685

16. Bašan, Lorena ; Dadić Lorena ; Janković Sandra ; Jelušić, Adriana ; Maškarin Ribarić Helga ; Peršić, Milena ; Popadić, Mladenka ; Vlašić, Dubravka ; Vrtodušić Hrgović Ana-Maria
ZDRAVSTVENI TURIZAM GRADA RABA
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799936

17. Peršić, Milena
Međuovisnost internih i eksternih informacija u strateškom upravljanju
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799944

18. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

19. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

20. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

21. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

22. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

23. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Information for the Cross-cultural business communication in the Hospitality Industry
138-152 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798625

24. Peršić, Milena
Book review: Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva - turistička politika, razvoj i poduzetništvo u turizmu
Tourism and hospitality management 19 233-234 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798530

25. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Standards as a Support for Quality Decision Making
31-63 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664329

26. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina ; Poldrugovac, Katarina)
SUSTAINABILITY REPORTING FOR HOTEL COMPANIES: A TOOL FOR OVERCOMING THE CRISIS
319-334 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663923

27. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina ; Poldrugovac, Katarina)
SUSTAINABILITY REPORTING FOR HOTEL COMPANIES: A TOOL FOR OVERCOMING THE CRISIS
319-334 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663923

28. Peršić, Milena ; Blažević, Branko
Challenges and Opportunities of Entrepreneurship for Developing Eco-Health Tourism Destinations
125-141 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664324

29. Peršić Milena, Janković Sandra
The Assessment of Opportunities and Assumptions of the Croatian Health Tourism Development
Journal of Business Management 2 88-104 - 2012. http://connection.ebscohost.com/c/articles/84745724/assesment-opportunities-assumptions-croatian-health-tourism-development

A1

30. Perić, Jože ; Smolčić Jurdana, Dora ; Blažević, Branko ; Cerović, Zdenko ; Magaš, Dragan ; Peršić, Milena ; Krstinić Nižić, Marinela ; Nikšić Radić, Maja ; Soldić Frleta, Daniela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Gračan, Daniela ; Jugović, Alen
Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798804

31. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini- Gavranić, Tatiana)
Customer Profitability Approach: Measurement and Research Directions in the Hospitality Industry
43-59 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664307

32. Blažević, Branko ; Peršić, Milena
Završno izvješće za projekt "Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju"
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798785

33. Peršić, Milena
Assessment of opporutnities and assumptions of the Croatian health tourism development
Journal of Business Management 6 88-104 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663907

34. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Poldrugovac, Katarina
Performance Measurement in the Croatian Hospitality Industry – a comparative study
49-63 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664319

35. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Poldrugovac, Katarina)
Implementation of Segment Reporting Standards in the Hospitality Industry - A Comparative Study
30-39 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664305

36. Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Performance Benchmarking Tool in the Croatia Hotel Industry
Advances in Food, Hospitality and Tourism, editors in chief : Brennan Charles & Knowles Tim Manchester Metropolitan University, UK 1 52-63 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560568

37. Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Performance Benchmarking Tool in the Croatia Hotel Industry
Advances in Food, Hospitality and Tourism, editors in chief : Brennan Charles & Knowles Tim Manchester Metropolitan University, UK 1 52-63 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560568

38. Peršić, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Accounting information for sustainability management in the hospitality industry
1-12 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563400

39. Peršić, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Accounting information for sustainability management in the hospitality industry
1-12 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563400

40. Peršić, Milena ; Jelušić, Adriana
Eco-health tourism offering in regional development
1-10 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563387

41. Peršić, Milena ; Jelušić, Adriana
Eco-health tourism offering in regional development
1-10 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563387

42. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana
Environmental Management Accounting in Hospitality Industry - Empirical Evidence from Croatia
1-15 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563420

43. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana
Environmental Management Accounting in Hospitality Industry - Empirical Evidence from Croatia
1-15 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563420

44. Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja ; Vlašić, Dubravka ; Peršić Milena
Tourist Destination Integral Product Eco- Efficiency
International business and economics research journal Vol 19 63-72 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663898

45. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana)
92. Framework for Development of Environmental Management Accounting (EMA) in Croatian Hospitality Industry
121-136 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663921

46. Sandra Janković; Vanja Vejzagić; Dubravka vlašić, Milena Peršić
Tourist Destination Integral Product Eco-Efficiency
International Business and Economics Research Journal (IBER) 10 63-72 - 2011. http://cluteinstitute.com/ojs/index.php/IBER/article/view/928

47. Sandra Janković; Vanja Vejzagić; Dubravka Vlašić, Milena Peršić
Tourist Destination Integral Product Eco-Efficiency
International Business and Economics Research Journal (IBER) 10 63-72 - 2011. http://cluteinstitute.com/ojs/index.php/IBER/article/view/928

A1

48. Gordana Ivankovič, Sandra Janković, Milena Peršić
Framework for Performance Measurement in Hospitality Industry – Case Study Slovenia // Okvir Mjerenja Učinkovitostiu Hotelijerstvu – Slučaj Slovenije
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 23 12 - 23 - 2010. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1331677X.2010.11517420

A1

49. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Performance Benchmarking Tools in the Croatian Hotel Industry
1-9 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560487

50. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Performance Benchmarking Tools in the Croatian Hotel Industry
1-9 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560487

51. Jankovic, Sandra ; Persic, Milena
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry and performance benchmarking
395-411 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559714

52. Jankovic, Sandra ; Persic, Milena
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry and performance benchmarking
395-411 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559714

53. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development
639-649 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559761

54. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development
639-649 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559761

55. Peršić, Milena ; Janković, Sandra: Vejzagić, Vanja
Measurement of Eco-efficiency in Tourism Destination
234-249 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560297

56. Peršić, Milena ; Janković, Sandra: Vejzagić, Vanja
Measurement of Eco-efficiency in Tourism Destination
234-249 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560297

57. Peršic, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Segment reporting in harmonization and globalization processes
275-283 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440951

58. Peršic, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Segment reporting in harmonization and globalization processes
275-283 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440951

59. Peršić, Milena
Točka pokrića kao izvor upravljačkih informacija za hotelski menadžment
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE LIV 38-50 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365058

60. Peršić, Milena
Točka pokrića kao izvor upravljačkih informacija za hotelski menadžment
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE LIV 38-50 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365058

61. (Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Janković, Sandra ; Mihelić, Biljana)
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Tourism and Hospitality Management 13 159-248 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395235

62. Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Ivanović, Vanja ; Jelušić, Adriana
Komparativna anliza elemenata turističke ponude
Tourism and Hospitality Management 13 251-294 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395272

63. Peršić, Milena
Zeleno računovodstvo - što je i kome koristi?
Računovodstvo i financije LIII 47-53 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343230

64. Peršić, Milena
Zeleno računovodstvo - što je i kome koristi?
Računovodstvo i financije LIII 47-53 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343230

65. Milena Peršić, Sandra Janković, Dubravka Vlašić
New Approach to Management Accounting in Croatian Hospitality Industry
Economic Review /Ekonomicke razhlady, Quarterly Journal of the University of Economics Bratislava XXXV 74 -88 - 2006. https://www.euba.sk/doctoral-studies/economic-review/current-issue

A1

66. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
New approach to management accounting in Croatian hospitality industry
Economic Review /7 Ekonomicke razhlady, Quarterly Journal of the University of Economics Bratislava XXXV 74-88 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365053

67. Perić, Jože ; Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Smolčić-Jurdana, Dora ; Cetinski Vinka ; Cerović, Zdenko ; Vidoje, Vujić
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-Goranske Županije
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225906

68. Peršić, Milena ; Magaš, Dragan ;
Integrated Destination Management
151-156 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=224850

69. Peršić, Milena ; Medved, Gordana ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ;
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija ; Komparativna analiza elemenata turističke ponude ; Zaključak
Tourism and Hospitality Management Vol. 10 156 - 260 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172225

70. Peršić, Milena
Obilježja, vizija i cijevi turističke destinacije "Opatijska Rivijera"
Tourism and Hospitality Management Vol. 10 7 - 40 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172264

71. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Instructional Strategies in Tourism and Hospitality Eduvcation
17 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172173

72. Peršić, Milena ; Stojanović, Marijana ;
The Role of Information Technology in the Transformation Process of Accounting in the Croatian Hospitality Industry
111 - 112 saz. (+ CD) - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172195

73. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Approach to Understanding Environmental Management Accounting in Hospitality Industry
277 - 304 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172203

74. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Environmental Management Accounting Information for Hospitality Management
- - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152936

75. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
APROACH TO UNDERSTANDING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING IN HOSPITALITY INDUSTRY
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152934

76. Milena, Peršić; Miroslav Drljača
Interaktivnost računovodstva i menadžmenta kvalitete // Interaction between Accounting and Quality Management
Tourism nd Hospitality Management 9 13 - 28 - 2003. http://www.fthm.uniri.hr/files/Casopis/vol-09-2.pdf

A1

77. Peršić, Milena
Drljača, Miroslav: Troškovi kvalitete
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276737

78. Peršić, Milena
Drljača, Miroslav: Troškovi kvalitete
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276737

79. Peršić, Milena
Gulin, Danimir ; Spajić, Ferdo ; Spremić, Ivo ; Tadijančević, Stjepan ; Vašiček, Vesna ; Žager, Katarina ; Žager, Lajoš: Računovodstvo
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276734

80. Peršić, Milena
Gulin, Danimir ; Spajić, Ferdo ; Spremić, Ivo ; Tadijančević, Stjepan ; Vašiček, Vesna ; Žager, Katarina ; Žager, Lajoš: Računovodstvo
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276734

81. Peršić, Milena ; Drljača Miroslav ;
Interaktivnost računovodstva i menadžmenta kvalitete
Tourism nd Hospitality Management Vol.9 13 - 28 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172223

82. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Accounting Information for Sport's Departmental Management in Tourism and Hospitality Industry
86 - 92 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172090

83. Sauls, Eugen ; Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
A Comparison of Croatian and U.S. Accounting Education
330-332 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152918

84. Sauls, Eugen ; Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Developing an Accounting Profession in a new Market Economy
53-55 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152920

85. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Standards in Globalisation Process
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152931

86. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Information for Sport's Departmental Management in Tourism and Hospitality Industry
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152923

87. Milena Peršić, Majda Šale
Rezultati istraživanja izgrađenosti računovodstvenog informacijskog sustava turističke zajednice destinacije
Tourism and Hospitality Management 8 45-64 - 2002. http://www.fthm.uniri.hr/files/Casopis/vol-08-12.pdf

A1

88. Peršić, Milena ; Turčić, Marino
A research on the accomplished development level of the managerial accounting in the croatian hotel industry
Tourism and hospitality management 7 133-150 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103276

89. Peršić, Milena ; Šale, Majda
Rezultati istraživanja izgrađenosti računovodstvenog informacijskog sustava turističke zajednice destinacije
Tourism and Hospitality Management 8 45 - 63 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130355

90. Peršić, Milena ; Stojanović, Marijana
Quality of Croatian hospitality accounting reporting system
391-405 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130231

91. Peršić, Milena; Turčić Marino
A Research on the Accomplished Development Level of Managerial Accounting in the Croatian Hotel Industry
Tourism and Hospitality Management 7 133-150 - 2001. http://hrcak.srce.hr/thm?lang=en

A1

92. Ivanka Avelini Holjevac, Milena Peršić, Branko Blažević
Globalizacija sustava obrazovanja za turističke i hotelske menadžere
Časopis, Turizam 48 225 - 230 - 2000. http://www.iztzg.hr/hr/publikacije/turizam/najnoviji_broj/?clanakId=739&brojId=48

A1

93. Avelini Holjevac, Ivanka ; Peršić, Milena ; Blažević, Branko
Globalizacija sustava obrazovanja za turističke i hotelske menadžere
Turizam 48 225-230 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43505

94. Peršić, Milena
Quality of university's tourism education
Tourism and hospitality management 6 73-84 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103274

95. Peršić, Milena
Upravljanje troškovima kvalitete
145-152 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43619

96. Peršić, Milena
Education in Croatian tourism policy
327-340 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42703

97. Peršić, Milena
Standard cost and segment reporting in hotel industry
577-589 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42057

98. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Qualitaetkosten-und Leistungrechnung in der Hotellerie
231-242 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44062

99. Peršić, Milena
Računovodstvo troškova kvalitete i stnadradi ISO 9000ff
151-167 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44110

100. Peršić, Milena
Pretpostavke razvitka zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj
35-44 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=39432

101. Peršić, Milena
Responsibility Accounting Information System of the Tourism Enterprises in the 21st Century
74-80 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65818

102. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Računovodstvene pretpostavke kontrole i revizije zaliha
139-157 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44121

103. Peršić, Milena
Menadžeri sa svjetskom razinom znanja
UT-ugostiteljstvo i turizam 47 52-56 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43629

104. Peršić, Milena
Upravljanje troškovima sporta u turizmu
118-126 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43431

105. Peršić, Milena
Troškovi kvalitete usluga prehrane u turističkoj ponudi
19-28 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42315

106. Peršić, Milena
Pretpostavke uspješne analize i racionalizacije troškova u hoteljerstvu
187-208 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29802

107. Peršić, Milena ; Turk, Hrvoje
Voraussetzung der Entwicklung des Gesund-und Kurtourismus im donaugebiet Kroatiens
1093-1100 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=30273

108. Milena Peršić
Ausbildung und Wessenschaft in der Entwicklung des Kurtourismus Kroatiens
Tourism and Hospitality Management 2 307-324 - 1997. http://hrcak.srce.hr/thm

A1

109. Peršić, Milena
Jedinstveni računovodstveni sustav kao standard pri izvješćivanju
UT : ugostiteljstvo i turizam 45 42-46 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7850

110. Peršić, Milena
Usporedni pregled rezultata poslovanja austrijskog ugostiteljstva
UT : ugostiteljstvo i turizam 45 53-56 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7831

111. Peršić, Milena
Obrazovni sustav u unapređenju selektivne turističke ponude
Hotel 4 4-8 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7836

112. Peršić, Milena
Inportance of the Budget for the Hotel Management
Ekonomické rozhľady 26 53-67 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7790

113. Peršić Milena
Controlling in der Hotel- und Tourismuswirtschaft
Tourism and Hospitality Management 2 81 - 99 - 1996. http://hrcak.srce.hr/thm

A1

114. Peršić, Milena
Obnova obrazovnog sustava u funkciji razvoja hotelijersko-turističkog gospodarstva
541-549 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4950

115. Peršić, Milena
Das kroatische Hotelwesen im CARNet-Internet-Gopher Raum
ÖGAF tourismus MEMO 5 4-12 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7776

116. Peršić, Milena
Controlling in der Hotel-und Tourismuswirtschaft
Tourism and hospitality management 2 81-99 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7970

117. Peršić, Milena
Obnova obrazovnog sustava u funkciji razvoja hotelijerstva Hrvatske
Hotel 2 13-18 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7827

118. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Hotelijerstvo Hrvatske u međunarodnom informacijskom prostoru
355-372 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4951

119. Ivanka Avelini Holjevac, Milena Peršić
Incorporation of Croatian hotel trade in the standard system of monitorig business results in the world hotel industriy
Tourism and Hospitality Management 1 239-251 - 1995. http://hrcak.srce.hr/thm

A1

120. Milena Peršić
Sustav obrazovanja kadrova za hotelsko-turističko gospodarstvo
Tourism and Hospitality Management 1 163-176 - 1995. http://hrcak.srce.hr/thm

A1

121. Peršić, Milena
Ocjenjivanje radnog učinka i motiviranje zaposlenika u hotelijerstvu
313-313 - 1966.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4949

122. Peršić, Milena
Sustav izvješćivanja po standardima sustava USALI u hotelijerstvu

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276658

123. Peršić, Milena
Sustav izvješćivanja po standardima sustava USALI u hotelijerstvu

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276658

124. Peršić, Milena
Harmonizacija u sustavu izvješćivanja po segmentima - ED 8

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276723

125. Peršić, Milena
Harmonizacija u sustavu izvješćivanja po segmentima - ED 8

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276723

126. Peršić, Milena
Obrazovanje i kadrovski potencijali u razvoju turizma PGŽ

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276713

127. Peršić, Milena
Obrazovanje i kadrovski potencijali u razvoju turizma PGŽ

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276713

Znanstvene knjige

1. Poglavle u knjizi
Peršić, M., Janković, S., Krivačić, D.
Sustainability Accounting – Upgrading Corporate Social Responsibility
The Dynamics of Corporate Social Responsibility - A Critical Approach to Theory and Practice Aluchna, M, Idowu, S. Springer,International Publishing Geneva - 2017. http://www.springer.com/us/book/9783319390888
2. Poglavlje u knjizi
Milena Peršić
Informacijska podloga za poslovodenje hotelov s ponudbo wellness in spa storitev (str. 29 - 66) // Informacijska osnovica upravljanja hotelima sa wellness i spa ponudom (str. 143 - 182)
Spremljanje in primerjava dosežkov hrvaških in slovenskih hotelov // Praćenje i usporedba rezultata hrvatskih i slovenskih hotela Gordana Ivankovič, Mateja Jerman Založba Univerze na Primorskem Koper - 2015. ISBN 978-961-6963-47-3 pdf; ISBN 978-961-6963-48-0 index.html; ISBN 978-961-6963-49-7 tisak; CIP Narodna univerzitetna knjižnica Ljubljana 640.412(497.4/.5)(082);
3. Redaktor i autor
Brako Blažević, Milena Peršić, Suzana Marković, Dora Smolčić Jurdana, Cristian Stipanović, Romina Alier Radnić, Adriana Jelušić, Marinela Krstinić Nižić, Elena Rudan, Daniela Soldić Frleta, Jelena Komšić
Istraživanje turizma destinacije
Istraživanje turizma destinacije Blažević, Branko; Peršić, Milena Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija - 2012. CIP Sveučilišne knjižnice Rijeka 130105016; ISBN 978-953-7842-12-3
4. Poglavlje u knjizi
Danimir Gulin; Milena Peršić; Ivan Čevizović; Lajoš Žager; Sanja Sever Mališ; Katarina Bakija
Upravljačko računovodstvo (str. 22-54)
Računovodstvo u poslovanju turističkih agencija Željko Trezner UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija Zagreb - 2012. http://www.uhpa.hr/publikacija/racunovodstvo-u-poslovanju-turistickih-agencija
5. Poglavlje u knjizi
Vanja Vejzagić, Sandra Janković, Milena Peršić
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development Chapter 11 (pp. 231 - 243)
Business Strategy and Sustainability // Book Series: Developments in Corporate Governance and Responsibility Aras, Güler, Crowther, David EMERALD UK - 2012. ISBN: 978-1-78052-736-9 eISBN: 978-1-78052-737-6; http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S2043-0523(2012)3
6. Poglavlje u knjizi
Danimir Gulin; Milena Peršić; Ivan Čevizović; Lajoš Žager; Sanja Sever Mališ; Katarina Bakija
Upravljačko računovodstvo (str. 22-54)
Računovodstvo u poslovanju turističkih agencija Željko Trezner UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija Zagreb - 2012. http://www.uhpa.hr/publikacija/racunovodstvo-u-poslovanju-turistickih-agencija
7. Poglavlje u knjizi / udžbeniku
Milena Peršić
Interni obračun i izvještavanje po segmentima, pog. 3 (str. 83 - 136)
Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova u javnom sektoru (Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu) Vesna Vašiček Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika – Računovodstvo i financije Zagreb - 2011. http://www.rif.hr/knjige/nove-publikacije/narudzba/56/upravljacko-racunovodstvo-i-rac-troskova-u-javnom-sektoru--izabrane-teme
8. Poglavlje u knjizi
Sandra Janković, Milena Peršić
Environmental Costs in the Hotel Industry of Croatia (str. 113 - 132)
Tourism Management: Perspectives and Opportunities Brezovec, Aleksandra & Lazanski- Jere Tadeja Univerza na Primorskem - Fakulteta za turistične studije Portorož - TURISTICA Portorož - 2011. ISBN 978-961-6469-57-9
9. Urednička knjiga, autorica poglavlja
Danimir Gulin, Hrvoje Perčević, Sandra Janković, Ivana Dražić-Lutilsky, Milena Peršić, Vesna Vašiček
Upravljačko računovodstvo: autorica poglavlja I/2-3 (str. 18-45); autorica poglavlja II/1 (str. 47 - 56); II/3-4 (str. 100 - 107; 121-155; 166-171; 223-240); autorica poglavlja III / 2-5 (str. 302-318; 326-347; 434-438); autorica poglavlja IV / 1 - 2 str. 457- 481; 530-593; te koautorica poglavlja IV/2.7. (str. 601 - 636)
Upravljačko računovodstvo (Udžbenik Sveučiliša u Zagrebu) Danimir Gulin, Milena Peršić Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb - 2011. http://www.rif.hr/uploads/knjige/upravljacko.pdf
10. Urednik, autor u knjizi / udžbeniku
Branko Blažević, Vinka Cetinski, Danijel Drgičević, Vanja Ivanović, Zoran Ivanović, Adriana Jelušić, Goran Karanović, Rade Knežević, Dragan Magaš, Suzana Marković, Suzana Bareša, Jože Perić, Milena Peršić. Romina Alkier Radnić, Dora Smolčić Jurdana, Cjristian Stipanović
24. Strategijsko računovodstvo kao izvor informacija za destinacijski menadžment - poglavlje 9 (str. 343 – 433)
Turistička regionalizacija u globalnim procesima (Udžbenik Sveučilišta u Rijeci) Blažević Branko, Peršić Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci Opatija - 2009. https://books.google.hr/books/about/Turisti%C4%8Dka_regionalizacija_u_globalnim.html?id=o_juSAAACAAJ&redir_esc=y
11. Poglavlje u knjizi / udžbeniku
Milena Peršić, Dragan Magaš
Integrated Destination Management in Tourism Ch. 5 (str. 40-49) // Integrirani destinacijski menadžment u turizmu pog. 5. (str. 280-289)
Tourism and Sport - Aspects of Development // Turizam i sport - razvojni aspekti (Udžbenik, temeljem odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu, broj 02-943/6-2006 od 11.07. 2006. Čavlek Nevenka; Bartoluci Mato Školska knjiga Zagreb - 2007. https://www.vbz.hr/knjiga/bartoluci-mato-turizam-i-sport--razvojni-aspekti ; http://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-10482
12. Autor, Urednik u knjizi / udžbeniku
Milena Peršić, Sandra Janković
Menadžersko računovodstvo hotela
Menadžersko računovodstvo hotela Milena Peršić Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb / Opatija - 2006. http://www.rif.hr/knjige/nove-publikacije/narudzba/21/menadzersko-racunovodstvo-hotela
13. Poglavlje u knjizi / udžbeniku
Milena Perršić
Managing Sports Profit Centre in Tourism / / Upravljanje sportskim profitnim centrima u turizmu pog. 3.8. (str. 227-239)
Menedžment u sportu i turizmu // Management in Sport and Tourism Mato Bartoluci Kineziološki fakultet; Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Zagreb - 2004. http://katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?&currentPage=1&searchById=10&sort=0&spid0=10&spv0=Bartoluci%2c+Mato&xm0=1&selectedId=92001464
14. Urednik / autor
Mirna Andrijašević; Mato Bartoluci; Zdenko Cerović; Vinka Cetinski; Radovan Čepelak, John Fox; Goran Ivanišević; Vlatko Jadrešić; Predrag Keros; Milena Peršić; Radoslava Ravkin
Model ekonomske valorizacje učinaka sportske rekreacije i animacije u turizmu (187 - 206)
Animacija u hotelijersko-turističkoj ponudi Milena Peršić HUH - Hrvatska udruga hotelijera i restoratera RH Opatija - 1999. https://books.google.hr/books/about/Animacija.html?id=mZnYNQAACAAJ&redir_esc=y
15. Urednik / autor
Peter Jordan, Milena Peršić, Werner Opitz,Andreas Gottsmann, Helene Mihajlović, Ivanka Avelini Holjevac, Branka Berc Radišić, Mirjana Mogorović, Sandra Ilić, suzana Marković, Mustafa Prohić, Zoran Curiž, Zlatko Pepeonik, Vesna Mikačić, Tomislav Hitrec
Oesterreich und der Tourismus von Opatija (Abbazia) vor dem Ersten Weltkrieg und zur Mitte der 1990er Jahre
Oesterreich und der Tourismus von Opatija (Abbazia) vor dem Ersten Weltkrieg und zur Mitte der 1990er Jahre - BAND 8 Peter Jordan, Milena Peršić Peter Lang, EU Verlag der Wissenschaften & Wiener Osteuropa Studein - Oesterreichischen Ost- und Suedoseurpa Institut Frankfurt am Main, Berlin, New York, Paris, Wien - 1998. https://www.amazon.co.uk/Oesterreich-Tourismus-Opatija-Weltkrieg-Osteuropa/dp/3631304498
16. Poglavlje u knjizi /udžbeniku
Deželjin Jadranka, Džajić Ljubica, Mrša Josipa, Proklin Petar. Peršić Milena., Spremić Ivo
Konta (računi) kao metoda obuhvaćanja računovodstvenih promjena (69 - 81), Bilančne promjene na rashodima i prihodima (140 - 146); Rashodi i prihodi (147 - 219).
RAČUNOVODSTVO Dežaljin Jadranka Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu. Sveučilište u Osijeku, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb Zagreb - 1992. http://www.katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?&currentPage=1&searchById=10&sort=0&spid0=10&spv0=De%C5%BEeljin%2c+Jadranka&xm0=1&selectedId=264000313

Kongresna priopćenja

1.
Peršić, Milena; Vlašić, Dubravka; Janković, Sandra
Importance of Accounting Information for Increasing Competitiveness of Health Tourism – Case Study Croatia Full paper / PPP EuroCHRIE 2016 conference, What's Going Well in Hospitality, Tourism and Events?, Budapest - 27.10.2016. http://eurochriebudapest2016.org/
2.
Peršić, Milena, Halmi, Lahorka
Assessing the Quality of Non-financial Reporting in Croatia Full paper / PPP 7th Annual Global Business Conference – CBS Zagreb - 29.9.2016. https://inomics.com/7th-annual-global-business-conference-2016-zagreb-centar
3.
Peršić, Milena; Vlašić, Dubravka
Planning for Change in the Health-Tourism Industry Full paper / PPP XVIth International Conference of Partner Institutions, „Planning for Change“, Ohrid - 18.5.2016. http://www.lafondation.org/activities/conference
4.
Peršić, Milena; Vlašić, Dubravka
Professional Profile and Education Framework for Managers in the Croatian Health Tourism Sector Full paper // PPP Tourism and Hospitality Industry 2016, Biennial International Congress „THI 2016“ Opatija - 28.4.2016. http://www.fthm.uniri.hr/index.php/thi-home ; http://www.fthm.uniri.hr/index.php/thi-2014-congress-proceedings/2016
5.
Janković, Sandra; Peršić, Milena
Harmonizacija sustava financijskog i nefinancijskog izvještavanja za interne i eksterne korisnike Full paper // PPP 6. kontroling konferencija „Planiranje, analiziranje i izvještavanje - Izazovi planiranja, analiziranja i izvještavanja u poslovnoj praksi" Zagreb - 10.6.2015. http://www.poslovnaucinkovitost.eu/edukacije/aktualne-edukacije/1107-6-susret-kontrolera-2
6.
Peršić, Milena; Janković, Sandra; Bakija, Katarina
Sustainability and social responsibility of Croatian hotel companies Full paper / PPP 15th International Conference of Partner Institutions “Hospitality and Service Innovation” Portorož - 15.4.2015. http://www.lafondation.org/activities/ conference
7.
Peršić, Milena; Bakija Katarina; Vlašić, Dubravka
Sustainability reporting: Possible ways of rethinking hospitality accounting Full paper // PPP 9th International Scientific Conference„Economic and Social Development“, Istanbul - 9.4.2015. http://www.esd-conference.com
8.
Peršić,Milena; Janković,Sandra
Research of Precondition for Sustainable Development of Health Tourism Destination // Istraživanje pretpostavki za održivi razvoja zdravstveno-turističke destinacije Full paper // PPP 5. znanstveno-stručni skup “Aktualnosti hrvatskog pomorskog prava, prava mora, prava u turizmu, građanskog i upravnog prava “In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid” Grad Rab - 24.9.2014. http://www.rab.hr/grad-rab/najava/peti-znanstveno-struchni-skup-in-memoriam-prof.-dr.-sc.-vjekoslav-shmid
9.
Peršić, Milena; Janković, Sandra; Vlašić, Dubravka
Accounting Information for the Cross-cultural business communication in the Hospitality Industry Full paper // PPP XIV International Conference of Partner Institutions “Cultural Dimensions in Hospitality, Tourism and Events” Manchester - 8.7.2014. https://www2.mmu.ac.uk/hollings/conferences/
10.
Janković, Sandra; Peršić, Milena
Standardization of Health Tourism Reporting - Requirements for Successful Benchmarking // Standardizacija izvještavanja u zdravstvenom turizmu - pretpostavka za uspješan benchmarking Full paper // PPP HTI conference Zagreb - 13.3.2014. https://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-turizam/hgk-zapocela-s-radom-4-konferencije-industrije-zdravstvenog-turizma
11.
Milena Peršić
Sinergija znanja kao temelj razvoja zdravstvenog turizma Summary // PPP Turistički forum „Crikvenica - Rivijera zdravlja“, Crikvenica - 25.9.2013. http://www.mint.hr/default.aspx/print.aspx?id=10424;www.kvarner.hr/docs/kvarner2011HR/documents/688/1.../Original.doc; https://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=664328&table=zbornik&lang=EN%20Croatian%20Scientific%20Bib..&print=true;
12.
Peršić, Milena
Standardi pripreme i prezentiranja financijskih informacja u turizmu i zdravstvenom turizmu full paper // PPP 4. znanstveno-stručni skup „Im memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid - Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora te upravnog prava“ Grad Rab - 7.6.2013. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664322
13.
Peršić, Milena
Standardi pripreme i prezentiranja financijskih informacja u turizmu i zdravstvenom turizmu full paper // PPP 4. znanstveno-stručni skup „Im memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid - Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora te upravnog prava“ Grad Rab - 7.6.2013. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664322
14.
Peršić, Milena; Janković, Sandra; Vlašić, Dubravka
Segment reporting for shareholders: Myth or Reality PPP The 6th International Conference „The Changing Economic Landscape_ Issues, Implications and Policy Options - 31.5.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=663917
15.
Peršić, Milena; Blažević, Branko
Challenges and Opportunities of Entrepreneurship for Developing Eco-Health Tourism Destinations Full paper // PPP 11th Asia Pacific CHRIE Conference Macau, Kina - 22.5.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664324
16.
Peršić, Milena; Janković,Sandra; Bakija,Katarina; Poldrugovac,Katarina
Sustainability Reporting for Hotel Companies: A Toll for Overcoming the Crisis Full paper // PPP ToSEE - 2nd International Scientific Conference - Tourism in Southern and Eastern Europe 2013 Opatija - 16.5.2013. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2289869; http://www.fthm.uniri.hr/files/Kongresi/ToSEE/2013/papers/24%20Persic_Jankovic_Bakija_Poldrugovac.pdf;
17.
Peršić, Milena; Janković, Sandra; Poldrugovac,Katarina
Performance Measurement in the Croatian Hospitality Industry – a comparative study Full paper // PPP 30th EuroCHRIE Annual Conference "Hospitality for a Better World" Lausanne, Švicarska - 26.10.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=664319
18.
Peršić, Milena
Zdravstveni turizam u razvoju turističke destinacije Full paper / PPP HTI Conference - Međunarodna konferencija industrije zdravastvenog turizma Zagreb - 4.6.2012. http://www.fthm.uniri.hr/files/PDS/ZT/Press/ZAGREB_Milena_Persic_Zdrav.tur.destinacije_04.06.pdf
19.
Janković, Sandra; Peršić, Milena; Zanini-Gavranić, Tatiana
Customer Profitability Approach: Measurement and Research Directions in the Hospitality Industry Full paper / PPP 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference Corfu iSLAND, gREECE - 1.6.2012. https://studylib.net/doc/8229660/customer-profitability-approach
20.
Peršić,Milena; Janković,Sandra; Poldrugovac Katarina
Implementation of Segment Reporting Standards in the Hospitality Industry - A Comparative Study Full paper // PPP Biennnial conference - THI 2012 - New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija - 6.5.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=664305; http://connection.ebscohost.com/c/articles/92582326/implementation-segment-reporting-standards-hospitality-industry-comparative-study
21.
Milena Peršić; Adriana Jelušić
Eco-Health Tourism Offering In Regional Development Full paper // PPP 3rd International scientific conference "Knowledge and challenges of Globalisation in 2011" Celje, Slovenia - 17.11.2011. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563387
22.
Peršić, Milena; Poldrugovac, Katarina
Accounting Information for Sustainability Management in the Hospitality Industry Full paper // PPP 3. international scientific conference "Knowledge and business challenge of globalisation in 2011" Celje, Slovenia - 17.11.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=563400
23.
Peršić, Milena; Janković, Sandra; Zanini-Gavranić Tatiana
Environmental Management Accounting in Hospitality Industry – Empirical Evidence from Croatia Full paper // PPP International EuroCHRIE conference: Tourism and Hospitality, Drivers of Transition Dubrovnik - 20.10.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=563420;
24.
Peršić,Milena
Europski okvir izgradnje menadžmenta i revizije okoliša - EMAS // European framework for environmental management and audit scheme - EMAS Full paper // PPP Interna revizija i kontrola Vodice - 28.9.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=559541
25.
Peršić, Milena; Jelušić, Adriana
The competitive eco-health tourism destination Summary // PPP 3rd Internationala conerence of Meical Tourisdm and Trevel Medicine Zagreb - 15.9.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=562849
26.
Muzur, Amir; Peršić, Milena; Bratović, Emil; Peršić, Viktor
Fremework for Drafting Regulations on Providing Services in Health Tourism for Croatian Health Resorts // Okvir za pripremu Pravilnika o pružanju usluga u zdravstvenom turizmu za lječilišne destinacije u Hrvatskoj Full paper // PPP Zdravstveno-lječilišne destinacije u Hrvatskoj (ISBN 978-953-6868-36-0) Veli Lošinj - 2.9.2011. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559535
27.
Janković, Sandra; Peršić, Milena; Zanini Gavranić, Tatiana
Framework for Development of Environmental Management Accounting (EMA) in Croatian Hospitality Industry Full paper // PPP ToSEE - Tourism in South East Europe Opatija - 6.5.2011. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2165300
28.
Jankovic, Sandra; Persic, Milena
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry and Performance Benchmarking Full paper // PPP Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 // Knowladge and business challange of globalisation in 2010 Celje, Slovenia - 18.11.2010. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559714
29.
Janković, Sandra; Peršić, Milena
Performance Benchmarking Tool in the Croatian Hotel Industry Full paper // PPP EuroCHRIE Conference "Passion for Hospitality Excellence" Amsterdam, Nizozemska - 27.10.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=560487
30.
Peršić, Milena; Vlašić, Dubravka; Poldrugovac, Katarina; Ivančić, Anastazija
Accounting Education Students on Faculties of Management full paper // PPP The 2010 European Applied business research Conference (EABR) & ETLC Conference Dublin, Ireland - 8.10.2010. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559863
31.
Peršić, Milena; Janković, Sandra: Vejzagić, Vanja
Measurement of eco-efficiency in tourism destination, Full paper // PPP Touris and Quolity of Life Portorož, Slovenija - 27.9.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=560297
32.
Vejzagić, Vanja; Janković, Sandra; Peršić, Milena
Challenges of Environmental Accounting in Tourist Destination as a Trend of Sustainable Development Full paper // PPP 9 th International Conference on Corporate Social Responsibility: CSR and Global Governance Zagreb - 17.6.2010. http://www.davideacrowther.com/9csrhome.html; https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=476050
33.
Peršić, Milena
Nekateri aktualni vidiki ravnanja s okoljem // Neki aktualni pristupi upravljanja okolišem Full paper // PPP Knowledge and business challenge of globalisation; 1st international scientific conference, Znanje in poslovni izzivi globalizacije Celje, Slovenia - 12.11.2009. https://bib.irb.hr/datoteka/443532.ppp_prezentacija_MP_celje.pdf ; http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=443532
34.
Peršic, Milena; Poldrugovac, Katarina
Segment Reporting in Harmonization and Globalization Processes full paper // PPP Knowledge and business challenge of globalisation Celje, Slovenia - 12.11.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=440951
35.
Milena Peršić
Interni obračun i upravljanje troškovima u javnom sektoru full paper // PPP Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjerima Zagreb - 2.4.2009. https://bib.irb.hr/datoteka/389089.Persic_javni_sektor_2009.pdf; https://bs.scribd.com/document/170096901/Upravljanje-javnim-sektorom;
36.
Milena, Peršić
Naznake strategijskog računovodstva u knjizi «O umijeću trgovanja» Full paper // PPP Znanstveni skup «Benedikt Kotruljević 2008» Dubrovnik - 5.11.2008. http://katalog.efzg.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?&currentPage=10&searchById=10&sort=0&spid0=10&spv0=%C5%BDager%2C+Katarina&xm0=1&selectedId=18002625

Znanstveni projekti

1. 20.8.2014. - 19.8.2018.
Accounting and financial reporting reform as a means for strengthening the development of efficient public sector financial management in Croatia - ACCFORPSFMINCRO; istraživač; HRZZ ( šifra RH - IP-11-2013); 437.500,00 Kn; http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=1205&pid=8509&rok=2013-11
2. 1.6.2014. - 2.4.2015.
Strategija razvoja grada Opatije; istraživač; Grad Opatija; ; http://www.fthm.uniri.hr/index.php/e-izdanja-fmtu/3-e-izdanja-fmtu/12-strategija-razvoja-grada-opatije; http://www.opatija.hr/hr/vijesti/novosti/prihvacena-strategija-razvoja-grada-opatije-2014-2020,2265.html
3. 18.2.2014. - 17.6.2015.
CrossBench - Benchmarking hrvatskog i slovenskog hotelijerstva: instrument za povećanje kompetitivnosti i razvoj poduzetništva ; istraživač; EU IPA projekt financiran u okviru programa Europske teritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska; ; http://www.crossbench.eu/projekt-benchmarking-hrvatskog-slovenskog-hotelijerstva
4. 1.5.2011. - 15.9.2012.
Istraživanje turizma destinacije - Istraživanje turističke ponude Kvarnera; Istraživač; Turistička zajednica Kvarnera & 20 turisitčkih zajednica u PGŽ; ; https://books.google.hr/books/about/Istra%C5%BEivanje_turizma_destinacije.html?id=PEw5mwEACAAJ&redir_esc=y; http://www.fthm.uniri.hr/index.php/znanost-i-istrazivanje/izdavacka-djelatnost/fmtu-izdanja/2-fmtu-izdanja/7-istrazivanje-turizma-destinacije
5. 9.1.2007. - 1.11.2011.
Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju ; Istraživač; MZOS RH (šifra 116-2012298-2574); ; http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=3663&jobtyp=15&university=Faculty+of+Management+in+Tourism+and+Hospitality%2C+University+of&country=HR&sid=58653 ; http://www.utm.hr/?pgid=36&cid=41;http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=
6. 15.4.2002. - 31.12.2006.
Turistička regionalizacija u globalnim procesima ; Istraživač; MZOS RH (šifra projekta 0116003); ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0116003
7. 1.10.2000. - 1.10.2001.
Analiza možnosti spremljanja uspješnosti poslovanja po metodologiji Horwath v Slovenskih hotelskih podjetjih; istraživač; Slovenska turistična organizacija - Turistično gostinska zbornica Slovenije; ; http://www.worldcat.org/title/analiza-moznosti-spremljanja-uspesnosti-poslovanja-po-metodologiji-horwath-v-slovenskih-hotelskih-podjetjih/oclc/456630996; https://books.google.hr/books/about/Analiza_mo%C5%BEnosti_spremljanja_uspe%C5%A1nost.html?id=Q2ZrNQAA
8. 1.6.1996. - 1.6.2002.
Hotelijerstvo Opatijske Rivijere 2010 ; voditeljica projekta; MZOS RH (šifra projekta 116002) ; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=116002&period=1996
9. 1.3.1996. - 1.3.2002.
Programi sportsko rekreacijske i zdravstveno preventivne ponude u funkciji razvitka izvansezonskog turizma Hrvatske; istraživač; MZOS (šifra projekta 034002); ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=034002&period=1996; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1
10. 1.4.1992. - 31.3.1996.
Istraživanje razvojnih resursa hospitality industrije Hrvatske; Istraživač; MZOS RH (šifra projekta 5-99-289); ; http://www.mzos.hr/svibor/5/99/289/rad_h.htm; http://www.mzos.hr/svibor/5/99/289/proj_h.htm
11. 1.2.1980. - 1.12.1980.
Koncepcija razvitka turizma u Zajednici općina Rijeka; istraživač; Zajednica općina Rijeka; ; http://www.worldcat.org/identities/lccn-n90617095/; http://biblioteka.iztzg.hr/WebCGI.exe?Tip=Listic&Jbmg=000910&Baza=1

Mentorstvo doktorandima

1. 1.10.2011. - 14.10.2014.
Katarina Bakija; Doktorat RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE ZA UPRAVLJANJE ODRŽIVIM RAZVOJEM KORPORACIJE, ; ; 14.10.2014.;
2. 15.1.2010. - 29.6.2012.
Vanja Vejzagić; Doktorat RAČUNOVODSTVENE PRETPOSTAVKE UPRAVLJANJA EKO-HOTELOM; ; 29.06.2012.;
3. 1.5.2008. - 3.6.2011.
Zanini Gavranić Tatiana; Doktorat RAČUNOVODSTVENE PRETPOSTAVKE PRIPREME INFORMACIJA ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE U HOTELIJERSTVU; ; 03. 06. 2011.;
4. 1.10.2006. - 23.7.2012.
Dubravka Vlašić; Doktorat INTERNA REVIZIJA KAO POTPORA MENADŽMENTU OKOLIŠA U HOTELIJERSTVU; ; 23.07.2012.;
5. 1.10.2006. - 15.4.2010.
Davorka Peruško Stipić; Magisterij Informatička podrška računovodstvenom informacijskom sustavu u hotelijerstvu; ; 15.04.2010.;
6. 1.10.2006. - 22.12.2009.
Vanja Vejzagić; Magisterij Računovodstvo okoliša i eko-bilanca turističke destinacije ; ; 22.12.2009.;
7. 1.10.2006. - 15.4.2009.
Sanja Todorić Nekić; Magisterij Primjena suvremenih metoda obračuna troškova u malom poduzetništvu ; ; 15.04.2009.;
8. 1.10.2005. - 30.6.2008.
Zorica Brašnić; Magisterij Interni obračun i računovodstveno izvješćivanje menadžmenta u avio-kompaniji ; ; 30.06.2008.;
9. 1.10.2005. - 15.4.2008.
Silvija Puhar; Magisterij Primjena računovodstvenih standarda za upravljanje troškovima rada u turističkoj zajednici ; ; 15.04.2008.;
10. 1.5.2005. - 20.7.2012.
Iris Lončar; Doktorat PRILAGODBA RAČUNOVODSTVA POTREBAMA STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA U HOTELIJERSTVU; ; 20.07.2012.;
11. 1.10.2003. - 3.7.2006.
Suzana Vozila Blažina; Magisterij Uloga računovodstvenih informacija u unapređenju procesa nabave hotelskog poduzeća ; ; 03.07.2006.;
12. 1.10.2002. - 23.5.2005.
Dubravka Vlašić; Magisterij Računovodstveno obuhvaćanje lizinga u hotelijerstvu; ; 23. 05. 2005.;
13. 1.10.2001. - 28.6.2005.
Igor Novel; Magisterij Računovodstvene pretpostavke primjene metoda snižavanja troškova u hotelijerstvu; ; 28.06.2005.;
14. 1.10.2001. - 30.3.2004.
Tatiana Zanini Gavranić, ; Magisterij Menadžersko računovodstvo u sustavu upravljanja potpunom kvalitetom ; ; 30.03.2004.;
15. 1.10.2001. - 12.3.2004.
Majda Šale; Magisterij Računovodstvene informacije za menadžment turističke zajednice destinacije ; ; 12.03.2004.;
16. 1.10.2000. - 10.2.2003.
Marijana Mečulj Stojanović; Magisterij Standardizacija temeljnih financijskih izvjštaja u hotelskoj industriji Hrvatske ; ; 10.02.2003.;
17. 1.10.1998. - 20.4.2001.
Turčić, Marino; Magisterij Sustav računovodstvenog izvješćivanja menadžmenta hotela; ; 20.04.2001.;
18. 1.10.1994. - 2.7.1997.
Sandra Ilić; Magisterij Budžetiranje rezultata poslovanja hotela u sustavu kontrolinga; ; 02.07.1997.;
19. 1.10.1993. - 30.6.1997.
Damir Lovreković; Magisterij Food & Beverage Controlling u brodskom ugostiteljstvu; ; 30.06.1997.;
20. 1.10.1993. - 20.5.1996.
Cucančić, Nataša; Magisterij Standardizacija i ekonomska valorizacija pripreme i ponude usluga prehrane; ; 20.05.1996.;
21. 1.10.1991. - 30.7.1994.
Mirjana Mogorović; Magisterij Primjena međunarodnih standarda iskazivanja i ocjene rezultata poslovanja hotela,; ; 30.07.1994. ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.4.2016. - 15.12.2016.
Destinacijski akcijski plan Opatije
Grad Opatija  
Istraživač
2.
15.1.2016. - 31.10.2016.
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine (SITUACIJSKA ANALIZA; STRATEGIJA RAZVOJA; STRATEŠKI MARKETINŠKI PLAN; OPERATIVNI MARKETINŠKI PLAN)
Primorsko-Goranska Županija i Ministarstvo turizma RH  
Istraživač
3.
10.7.2015. - 15.1.2016.
Strategija razvoja općine Malinska – Dubašnica 2015 - 2010
Općina Malinska  
Istraživač
4.
15.4.2013. - 9.6.2014.
ZDRAVSTVENI TURIZAM GRADA RABA - I faza istraživanja
GRAD RAB   60 000 kn + PDV
voditeljica projekta
5.
1.4.2011. - 1.2.2012.
Izmjene i dopune Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije (Kvarnera)
Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Primorsko-goranske županije  
Istraživač
6.
1.10.2010. - 1.9.2012.
EKONOMSKA I DRUŠTVENA OPRAVDANOST ORGANIZIRANJA SPORTSKE PRIREDBE «SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP - AUTOMOTODROM GROBNIK»
MK KVARNER   60 000 kn + PDV
voditeljica projekta
7.
1.3.2010. - 1.11.2011.
Strategija razvoja grada Pule
Grad Pula  
Istraživač
8.
1.3.2004. - 15.10.2005.
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-Goranske Županije (Kvarnera)
Primorsko-goranska županija  
Istraživač
9.
15.4.2003. - 25.8.2003.
Internationales Business
Zentrum fuer Ausland Studije, Wuerschafts Universitaet Wien, Austria  
Istraživač
10.
1.10.2002. - 5.3.2003.
Nova znanja i razvoj menadžmenta u hrvatskom hotelijerstvu
Udruga poslodavaca  
Istraživač
11.
15.2.2002. - 1.11.2002.
Qualität im Hotelmanagement Aus- und Weiterbildung, als Voraussetzung der Entwicklung (Kvaliteta menadžmenta u hotelijerstvu, obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje kao pretpostavka razvoja)
ZAS, BWL - WU Wien & ÖOSI Wien, Austria  
Istraživač
12.
1.2.1996. - 30.10.1997.
Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci - Rektorat  
Istraživač
13.
1.3.1993. - 30.9.1993.
Inovirani nastavni plan i program Hotelijerskog fakulteta Opatija
Hotelijerski fakultet Opatija  
Voditelj projekta
14.
1.5.1992. - 31.3.1993.
Elaborat pretvorbe društvenog poduzeća "Liburnia Riviera Hoteli Opatija"
Liburnia Riviera Hoteli, Opatija  
Voditel projekta
15.
1.8.1991. - 31.5.1992.
Mreža sportskih objekata i program razvoja sporta općine Opatija
Slipština Općine Opatija  
Istraživač
16.
15.9.1988. - 15.12.1988.
Standardi, normativi i mjerila za utvrđivanje cijene usluga djelatnosti fizičke kulture
Zavod za fizičku kulturu Hrvatske, Zagreb  
Istraživač
17.
10.2.1988. - 30.7.1988.
Program izgradnje privatnih trgovina i njihovo uključivanje u turističku ponudu Pule
Općina Pula  
Istraživač
18.
1.11.1986. - 1.12.1987.
Informacijsko-komunikacijski sistem Kvarnerska rivijera (I dio - idejni projekt) Informacijsko-komunikacijski sistem Kvarnerska rivijera (II dio - glavni projekt)
Zajednica općina Rijeka  
Istraživač
19.
1.4.1986. - 20.12.1986.
Opatijski turistički potencijali
Općina Opatija  
Istraživač
20.
5.5.1985. - 25.2.1985.
Optimalizacija organizacije rada i poslovanja RO Thalassotherapie Crikvenica
Thalassotherapia, Crikvenica  
Istraživač
21.
1.10.1984. - 15.2.1985.
Razvoj kompjuterizacije privatnog smještaja u ROH "JADRAN" Crikvenica
Jadran, Crikvenica  
Istraživač
22.
1.3.1984. - 30.11.1985.
Dugoročni razvoj općine Rab do 1990 i do 2000-te godine
Općina Rab  
Istraživač
23.
15.6.1983. - 30.9.1984.
Mogućnost i opravdanost razvoja turizma kroz izgradnju turističkih kompleksa sa razradom sistema unapređenja produktivnosti rada
"Arenaturist" Pula  
Istraživač
24.
1.4.1981. - 20.10.1981.
Unapređenje organizacije računovodstvene i financijske funkcije RO „Transjug - međunarodna špedicija Rijeka", Rijeka
"Transjug" Rijeka  
Istraživač
25.
20.1.1979. - 30.11.1979.
Unapređenje financijsko-računovodstvene funkcije radne organizacije „Transjug“ Rijeka
„Transjug“ Rijeka  
Istraživač
26.
1.11.1977. - 30.6.1978.
Zajednički prihod i dohodak iz zajedničkog rada udruženih OOUR-a u radnim organizacijama "Elektromehanika" Rijeka
"Elektromehanika" Rijeka // Ekonomski zavod Rijeka, Rijeka  
Istraživač

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 27.11.2016. - 27.11.2019. - Voditeljica Katedre za Računovodstvo
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
2. 1.10.2012. - - Pomoćnica Dekana za Cjeloživotno učenje
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
3. 1.10.2009. - 30.9.2015. - Predstojnica Zavoda za Računovodstvo
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci
4. 1.10.2007. - 30.9.2009. - Prodekanica za međunarodnu suradnju
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilišta u Rijeci
5. 7.11.2005. - 30.4.2009. - Predsjednica Etičkog povjerenstva
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
6. 1.6.1998. - 3.10.2000. - Prorektorica za poslovne odnose
Rektorat Sveučilišta u Rijeci
7. 1.10.1994. - 30.5.1998. - Dekanica
Hotelijerski fakultet Opatija (danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu) Sveučilišta u Rijeci
8. 1.10.1990. - 30.9.1994. - Prodekanica za nastavu
Hotelijerski fakultet Opatija (danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu) Sveučilišta u Rijeci

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 30.12.2015. - - Članica Upravnog odbora
Klaster Zdravstvenog turizma Kvarnera
2. 30.12.2014. - 30.12.2015. - Predsjednica Upravnog odbora
Klaster Zdravstvenog turizma Kvarnera
3. 1.1.1994. - 1.1.2002. - Članica Poglavarstva Grada Opatija za područje Obrazovanja i znanosti
Grad Opatija, Primorsko-goranska županija

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Predsjednica Nadzornog odbora
Hrvatski Crveni Križ - Gradsko Društvo Opatija
2. 1.1.2009. - 1.1.2013. - Predsjednica Odbora za međunarodnu suradnju
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2009. - 1.1.2013. - Članica / Potpredsjednica Matičnog odbora za Ekonomiju
Agencija za znanost i visoko obrazovanje - Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH
4. 1.1.2008. - - Članica Odbora za cjeloživotno učenje
Sveučilište u Rijeci
5. 1.1.2008. - - Predsjednica Obora za cjeloživotno učenje
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
6. 1.1.2004. - 1.1.2009. - Predsjednica Etičkog povjerenstva
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
7. 1.1.1992. - 1.1.1993. - Članica tima za izradu Strategije Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 30.11.2013. - - Predsjednica Nadzornog odbora
Gradsko društvo "Crveni Križ" Opatija
2. 21.4.2004. - 30.11.2015. - Članica Prosudene skupine za ocjenu prijedloga znanstvenih projekata iz područja društvenih znanosti - Skupina 5 - 01 Ekonomija
Hrvatska zaklada za znanost // Ministartstvo znanosti obrazovanja i sporta RH
3. 1.1.2004. - 1.1.2009. - Članica Stručnog povjerenstva za prostorno planiranje
Grada Opatija - Primorsko-goranska županija
4. 1.7.2002. - 30.6.2002. - Predsjednica Lions cluba Opatija
LIONS club Opatija
5. 1.1.2001. - 1.1.2012. - Utemeljiteljica i voditeljica LEO cluba Opatija
LEO club Opatija
6. 1.1.1998. - - Podpredsjednica Znanstvenog savjeta
Referentni centar za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, pri Thalassotherapii Opatija
7. 1.1.1997. - 1.1.2000. - Članica Međunarodne komisije za obrazovanje u turizmu "Alpe Adria"
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske
8. 1.1.1996. - 1.1.2000. - Članica Prosudbene skupine za ocjenu ustroja sveučilišnih i veleučilišnih studijskih programa za područje turizma i hotelijerstva
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
9. 1.1.1995. - 1.1.2002. - Voditeljica "Kluba 4 plus" (klub najboljih studenata koji žive na području Grada Opatija)
Grad Opatija - Primorsko-goranska županija
10. 1.1.1995. - 1.1.2002. - Članica Ocjenjivačkog suda za dodjelu Nagrade Grada Opatija
Grad Opatija - Primorsko-goranska županija
11. 1.1.1994. - 1.1.2000. - Članica Novčanog vijeća
Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske