Doc. dr. sc. Ivana Kunda dipl. iur.

Pravni fakultet Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo

e-pošta : ikunda@pravri.hr
mobitel :
prostorija : Pravni fakultet, kabinet br. 84

LinkedIn
Academia.edu
Google Scholar

Obrazovanje

20.11.2008. - doktorica pravnih znanosti Doktorat pravnih znanosti Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.1994. - 1.12.1999. diplomirana pravnica Sveučilišni diplomski studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 14.1.2004. magistrica pravnih znanosti Pravo europskih integracija Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2017. - prodekanica za znanost Koordinacija znanstveno-istraživačkih djelatnosti na fakultetu, obavještavanje i poticanje na prijavu na natječaje za znanstvene projekte, izrada odgovarajućih općih pravnih akata iz resora znanosti, edukacija o raznim aspektima znanstveno-istraživačkog rada i objavljivanja rezultata toga istraživanja Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.6.2016. - voditeljica Doktorskoga studija Pravnoga fakulteta u Rijeci Upravljačke i organizacijske radnje, priprema natječaja, pregled prijava na natječaje, priprema odluka za Fakultetsko vijeće, koordinacija nastavnih i istraživačkih aktivnosti doktoranada i nastavnika i dr. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.1.2016. - izvanredna profesorica Znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima te drugi poslovi u interesu Fakulteta i Sveučilišta Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.8.2009. - 19.1.2016. docentica Znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima te drugi poslovi u interesu Fakulteta i Sveučilišta Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.6.2000. - 12.6.2002. sudska vježbenica - volonterka Sudjelovanje na ročištima Trgovački sud u Rijeci
7.6.2000. - 31.7.2009. Znanstvena novakinja - asistentica, a potom viša asistentica Znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima i dr. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.1999. - 6.6.2000. odvjetnička vježbenica Sastavljanje tužbi, zahtjeva, prijedloga, podnesaka, ugovora, pravnih mišljenja i dr., zastupanje na ročištima pred sudovima i drugim tijelima, pribavljanje isprava itd. Odvjetnički ured Vukić, Jelušić & Šulina, Rijeka

Nagrade i priznanja

22.12.2008. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2006./2007. za područje društvenih i humanističkih znanosti zbog posebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti

Članstva

1.1.2012. - International Law Association (ILA)
1.1.2008. - 1.1.2013. Žalbena vijeća za područje žiga, industrijskog dizajna i oznaka Republike Hrvatske, Zagreb
1.1.2008. - International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
1.1.2007. - Hrvatsko društvo za autorsko pravo (HDAP), Zagreb
1.1.2005. - Hrvatsko pravničko društvo (HPD), Rijeka
1.1.2005. - Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP), Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Europsko pravo II
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 80
1.1.2013. - Internetsko pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2013. - Europsko međunarodno privatno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2013. - Međunarodna trgovačka arbitraža
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2012. - European Private Law and Intellectual Property Law
Studij prava (Intellectual Property Summer Institute – Croatia Summer Program 2012)
Michigan State University College of Law
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Međunarodno privatno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 120
1.1.2009. - Pravo intelektualnog vlasništva
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.10.2008. - Pravna strana medija
Studij kulturologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2005. - 1.1.2013. Europsko pravo II
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 80
1.1.2005. - 1.1.2009. Pravo intelektualnog vlasništva
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.1.2001. - 1.1.2009. Međunarodno privatno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 120

Gostujući nastavnik

1.9.2016. - 31.10.2010. European private international law
Studij prava
Universidad de Navarra, Španjolska
voditelj
Norma sati: 120

Osobni razvoj

9.7.2016. - 8.8.2000. Duke-Geneva Institute in Transnational Law


Norma sati:
12.4.2012. - Radnje javnopravnog tijela u upravnom sporu


Norma sati:
1.3.2010. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati:
1.1.2005. - Course in Intellectual Property DL 101


Norma sati:
- 10.5.2007. CARDS Projekta 2003 „Infrastruktura prava intelektualnog vlasništva za istraživačko-razvojni sektor u Hrvatskoj“ - Non-specialist Training Workshop


Norma sati:
- 23.11.2006. CARDS Projekt 2003 Infrastruktura prava intelektualnog vlasništva za istraživačko-razvojni sektor u Hrvatskoj – intenzivna devetodnevna radionica za obuku stručnjaka za intelektualno vlasništvo


Norma sati:
- 30.8.2005. The 2005 Munich Intellectual Property Summer Program


Norma sati:
- 23.7.2004. Summer Session on Private International Law


Norma sati:
- 20.7.2001. Summer Session on Private International Law


Norma sati:
- 22.9.2000. Analysing the European Union


Norma sati:
- 28.9.1998. Bancaja Euromediteranean Courses of International Law


Norma sati:
- 1.8.1996. Seminar in Democratic Processes


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kunda, Ivana, Lončar Dušanović, Darja
Certain aspects of the CJEU’s Google Spain judgment relative to lawfulness of data processing and liability of internet search engine operators
169-187 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846147

2. Kunda, Ivana
Neke uobičajene pogreške u prijevodima propisa Europske unije
Prevoditelj 38 13-18 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846146

3. Kunda, Ivana
Regional Challenges in the Filed of Patents - Croatia
Društveni ogledi. Časopis za pravnu teoriju i praksu 1 126-136 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718374

4. Kunda, Ivana
Competencia judicial internacional sobre violaciones de derechos de autor y derechos conexos en internet
Anuario Espanol de Derecho Internacional Privado 13 457-485 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720444

5. Matanovac Vučković, Romana ; Kunda, Ivana ; Kuštrak Managić, Iva ; Jurić, Marko ; Katulić, Tihomir
Copyright and Related Rights in the “Cloud” Environment
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=683745

6. Kunda, Ivana ; Vrbljanac Danijela
Predmet C-281/02 Andrew Owusu protiv N. B. Jacksona koji posluje kao „Villa Holidays Bal-Inn Villas“ i drugih
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662810

7. Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela
Predmet C-4/03 Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG protiv Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungsa KG
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662815

8. Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela
Predmet C-220/88 Dumez France SA i Tracoba SARL protiv Hessische Landesbanke i drugih
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662784

9. Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela
Predmet C-116/02 Erich Gasser GmbH protiv MISAT-a SRL
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662804

10. Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela
Predmet C-104/03 St. Paul Dairy Industries NV protiv Unibela Exsera BVBA
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662832

11. Kunda, Ivana ; Vrbljanac Danijela
Predmet C-391/95 Van Uden Maritime BV, poslujući kao Van Uden Africa Line protiv Komanditgesellschafta in Firma Deco-Line i drugih
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662793

12. Matanovac Vučković, Romana ; Kunda, Ivana
Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 75-125 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=514793

13. Mutabžija, Jasmina ; Kunda, Ivana
Pravna ograničenja genetskih istraživanja na ljudima i komercijalizacije njihovih rezultata u hrvatskom pravu
Hrvatska pravna revija 8 71-81 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=332229

14. Mutabžija, Jasmina ; Kunda, Ivana
Legal Limitations on Genetic Research and the Commercialisation of its Results
Journal of International Biotechnology Law 4 21-35 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296809

15. Kunda, Ivana
Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 1269-1324 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=320027

16. Kunda, Ivana
Što donosi Nacrt Reformskog ugovora iz srpnja 2007. glede suradnje u građanskim stvarima u Europskoj uniji?
Hrvatska pravna revija 7 1-7 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309240

17. Kunda, Ivana
Defining Internationally Mandatory Rules in European Private International Law of Contracts
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 4 210-222 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309475

18. Kunda, Ivana
Neuheiten im kroatischen Familienrecht
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 52 1628-1632 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296807

19. Kunda, Ivana
Međunarodno prisilni propisi prema Europskom sudu pravde: Ingmar GB Ltd protiv Eaton Leonard Technologies Inc.
Pravo i porezi 14 79-83 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=214359

20. Kunda, Ivana ; Mutabžija, Jasmina
Odgovornost prodavatelja za pravo ili potraživanje trećih osoba s osnove intelektualnog vlasništva prema Bečkoj konvenciji o međunarodnoj prodaji robe
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 26 733-794 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=256183

21. Kunda, Ivana
ROMANA MATANOVAC (ur.): HRVATSKO PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U SVJETLU PRISTUPA EUROPSKOJ UNIJI, Narodne novine/Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, 2006., 324. str.( ROMANA MATANOVAC (ed.): CROATIAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN LIGHT OF ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION, Narodne novine/Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, 2006., 324. pp. )
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (0350-2058) 57 (2007), 2; 469-476

22. Kunda, Ivana
W. Laurence Craig, William W. Park, Jan Paulsson, International Chamber Of Commerce Arbitration, 3. izdanje, Oceana Publications, Inc./Dobbs Ferry, New York, 2000., str. xvi + 952( Craig, W. Laurence, Park, William W., Paulsson, Jan, INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE ARBITRATION, 3rd Edition, Oceana Publications, Inc./Dobbs Ferry, New York, 2000., pp. xvi + 952 )
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 23 (2002), 2; 803-808

23. Kunda, Ivana
Tečaj &#8220 ; International Commercial Arbitration&#8221 ; , Inter-univerzitetski centar u Dubrovniku, 1.- 5. listopada 2001.( Course Review: &#8220 ; International Commercial Arbitration&#8221 ; , Inter-University Centre Dubrovnik, October 1- 5, 2001 )
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 23 (2002), 2; 828-853

24. Kunda, Ivana; Matanovac-Vučković, Romana
Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti (Transactions concerning the Copyright in Computer Programs: Substantive and Conflict of Laws Aspects)
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hlača, Nenad (ur.). - Rijeka : Pravni fakultet u Rijeci , 2010. 85-131. file:///D:/Users/Ivana/Downloads/04_Kunda_Raspolaganje_autorskim_pravima.pdf

Znanstvene knjige

1.
Kunda, Ivana ; Kunštek, Eduard
Potential jurisdictional bases for bringing corporate-related human rights abuse cases before Croatian courts
SEE/EU Cluster of Excellence in European and International Law Verlag Alma Mater - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846140
2.

Obitelj i djeca: europska očekivanja i hrvatska stvarnost/Family and children:European expectations and national reality
Kunda, Ivana Pravni fakultet u Rijeci/Hrvatska udruga za poredbeno pravo - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742828
3.
Kunda, Ivana
Intellectual Property Contracts in EU Conflict of Laws and the Interpretative Role of the CLIP Principles
Stamm, Jürgen Juris - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=622568
4.
Kunda, Ivana ; de Melo Marinho, Manuel Gonçalves
Practical Handbook on European Private International Law
Romanian Ministry of Justice/Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=606113
5.

Uredba Bruxelles I: izazovi hrvatskom pravosuđu
Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana Pravni fakultet u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662851
6.
Šarčević, Petar ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Hlača, Nenad ; Kunda, Ivana
Family and Succession Law
Kluwer Law International - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=690056
7.
Kunda, Ivana
Two Recent Croatian Decisions on Copyright Infringement: Conflict of Laws and More
Šarčević, Petar (osnivač. ur.) ; Bonomi, Andrea (ur.) ; Volken, Paul (ur.) Sellier European Law Publishers - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388974
8.
Kunda, Ivana
Internationally Mandatory Rules of a Third Country in European Contract Conflict of Laws: The Rome Convention and the Proposed Rome I Regulation
Pravni fakultet u Rijeci - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296802

Pozvana predavanja

1. Kunda, Ivana
Jurisdiction over Copyright Internet Infringement
Madrid, Universidad Complutense de Madrid (VIII seminario internacional de derecho internacional privado) - 8.5.2014. https://www.ucm.es/derinternacional/viii-seminario-internacional-de-derecho-internacional-privado
2. Kunda, Ivana
Studenti i intelektualno vlasništvo (Students and Intellectual Property) u okviru okruglog stola Intelektualno vlasništvo i sveučilište
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - 23.5.2013.
3. Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela
Pravo mjerodavno za ugovore o intelektualnom vlasništvu – od ZRSZ-a do Uredbe Rim I
Bihać, Bosna i Hercegovina
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=579556
4. Ivana Kunda
Kolizijskopravno uređenje ugovora o prijevozu stvari brodom prema Uredbi Rim I, u okviru znanstvenog skupa "Pomorsko pravo i pravo mora: jadranske zemlje u europskim okvirima"
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti http://info.hazu.hr/upload/file/Mediji14/Jadranski%20pomorci%20program.pdf
5. Kunda, Ivana
Stvaranje Europskog pravosudnog područja u građanskim i trgovačkim stvarima: nadležnosti i ograničenja Europskog suda pravde
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307499
6. Kunda, Ivana
Policies underlying Conflict of Law Choices in Environmental Law
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=585623
7. Kunda, Ivana
Croatia
Washington, D.C., SAD
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=588381
8. Kunda, Ivana
The Question of an Appropriate Method: Incorporation of the Brussels I Regulation, Invitation to Join the Lugano Convention or a New Convention?
Novi Sad, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=428369
9. Kunda, Ivana
Ništetnost prorogacijske i arbitražne klauzule u potrošačkim ugovorima u praksi Suda EU-a
Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=639224
10. Kunda, Ivana
Studenti i intelektualno vlasništvo
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689936
11. Kunda, Ivana ; Vrbljanac Danijela
Jurisdiction in internet defamation cases and CJEU's policy choices
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858252
12. Kunda, Ivana
Međunarodna nadležnost u postupcima povodom povrede prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji – priprema za izravnu primjenu acquisa
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=311817
13. Kunda, Ivana ; Matanovac, Romana
Žig Zajednice i dizajn Zajednice – osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskih zakona iz 2007. godine
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=311814
14. Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana
Uredba Rim III: treba li Hrvatskoj?
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742835
15. Kunda, Ivana
Međunarodno prisilna pravila : određenje pojma u europskom ugovornom međunarodnom privatnom pravu
Bečići, Crna Gora
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309254
16. Kunda, Ivana
Ostvarivanje članskih prava u sustavu prekograničnog posrednog držanja dionica
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=524100
17. Kunda, Ivana
Regionalna suradnja u području građanskog sudskog postupka s međunarodnim obilježjem: praksa hrvatskih sudova u primjeni Haških i dvostranih konvencija
Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=397331
18. Kunda, Ivana ; Matanovac-Vučković, Romana
Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti
Poreč, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478481
19. Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana
Conflict of Laws Conventions and their Reception in National Legal Systems: The Croatian National Report
Mexico City, Mexico
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478584
20. Kunda, Ivana
Međunarodna nadležnost za registrirana prava intelektualnog vlasništva u Uredbi Brisel I: odnos isključive i izberive nadležnosti
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662871
21. Vrbljanac, Danijela ; Kunda, Ivana
Consumer protection issues in crowdfunding
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858262
22. Kunda, Ivana
Jurisdiction and applicable law in crowdfunding
Split, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858254
23. Kunda, Ivana
Jurisdiction over Copyright Internet Infringement
Madrid, Španjolska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720425
24. Kunda, Ivana
Haška konvencija o pravu mjerodavnom za određena prava u pogledu vrijednosnih papira koje drže posrednici
Beograd, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=256192
25. Kunda, Ivana
Pravo mjerodavno za imovinske odnose u braku i izvanbračnoj zajednici( Law Applicable to Property Relations in Marriage and Extramarital Union )
26. Kunda, Ivana
Međunarodna nadležnost u postupcima povodom povrede prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji – priprema za izravnu primjenu acquisa( International Jurisdiction in the Proceedings Concerning Intellectual Property Rights Infringement in the European Union – Preparation for Direct Application of the Acquis )
27. Matanovac Vučković, Romana; Kunda, Ivana
Pravni status intelektualnih tvorevina stvorenih u radnom odnosu - materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti( Legal Status of Intellectual Creations Created in the Employment Relationship – Substantive and Conflict of Laws Aspects )

Kongresna priopćenja

1.
Kunda, Ivana
Hague Abduction Convention: The Case of X v. Latvia Pozvano 11th Regional PIL Conference: “Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – Family at Focus” Osijek, Hrvatska - 12.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=761427
2.
Kunda, Ivana
Regional solutions in the field of patents usmeno izlaganje International Scientiffic Conference on Regional and EU Intellectual Property Challenges Sarajevo, BiH - 6.6.2014.

Znanstveni projekti

1. 1.2.2016. - 31.1.2018.
Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast; istraživačica; Europska komisija; ; http://www.acj.si/en/pres-biare
2. 1.10.2015. - 30.9.2017.
EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East (Grant Agreement No. JUST/2014/JTRA/AG/EJTR); istraživačica; Europska komisija; 250.000,00 Eura; http://brussels2family.eu/en/
3. 1.2.2015. - 31.1.2019.
Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljeno na znanju; istraživačica; Hrvatska zaklada za znanost; ; croatiamergers.eu
4. 15.9.2014. - 14.9.2016.
Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union (Grant agreement No. JUST/2013/JCIV/AG/4661); istraživačica; Europska unija; 668.794,00 EUR ; http://globernance.org/presentacion-del-proyecto-europeo-human-rights-in-business/
5. 12.3.2014. -
Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga; istraživačica; Sveučilište u Rijeci; ; http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/578-zastita-korisnika-na-hrvatskom-i-europskom-trzistu-financijskih-usluga.html
6. 2.1.2007. - 31.8.2009.
Mehanizmi efikasnog rješavanja domaćih i međunarodnih potrošačkih sporova; znanstvena novakinja; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ; http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz_det.asp?psid=0&ID=2060
7. 7.6.2000. - 1.1.2007.
Međunarodno privatno pravo poslovnih (financijskih) transakcija; znanstvena novakinja; Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2014. -
Danijela Vrbljanac; Doktorat Violation of the Personality Rights on the Internet –International Jurisdiction and Applicable Law; Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ; ;
2. 1.1.2014. -
Igor Materljan; Doktorat Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga u suvremenom europskom pravu; Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; ;
3. 1.1.2013. -
Darja Lončar Dušanović; Doktorat Pravne osnove prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka u digitalnom okruženju; Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; ;
4. 1.1.2012. -
Tomislav Strnišćak; Doktorat Internetsko rješavanje sporova; Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; -;

Znanstveni skupovi

1. 28.2.2014. -
Znanstvena konferencija "Povreda prava osobnosti u hrvatskom i europskom pravu" Rijeka voditeljica
2. - 21.9.2013.
Treća međunarodna znanstvena konferencija „Petar Šarčević“. Obitelj i djeca: europska očekivanja i nacionalna stvarnost Opatija voditeljica
3. - 1.1.2009.
Prva međunarodna znanstvena konferencija „Petar Šarčević“. Uredba Brisel I: izazovi hrvatskom pravosuđu Opatija suvoditeljica (uz prof. dr. sc. Vesnu Tomljenović)

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
17.6.2014. -
Stručno izlaganje na temu "Pravno uređenje elektroničkih medija – problemi, rješenja, alternative" u okviru skupa "Pravo i mediji"
Hrvatski pravni centar   izlagačica
2.
20.6.2008. - 19.6.2013.

Žalbena vijeća za područje žiga, industrijskog dizajna i oznaka Republike Hrvatske   članica

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 20.4.2015. - Detalji
Tjedan intelektualnog vlasništva (u organizaciji Sveučilišta u Rijeci)
Rijeka, Hrvatska
2. 20.10.2014. - Detalji
Cyberbullying – nova vrsta nasilja - http://www.hadrijeka.hr/hr/news/1800/tribina-cyberbullying-nova-vrsta-nasilja/
Gradska vijećnica Grada Rijeke, Rijeka
3. 23.4.2014. - Detalji
Čitam u knjižnici noću, čitam odakle hoću! (ali ne i što hoću.) Okrugli stol na temu mogućnosti korištenja e-knjiga i časopisa u knjižnicama
Sveučilišna knjižnica, Rijeka
4. 1.1.2014. - Detalji
Tribina - Intelektualno vlasništvo u okviru 2. riječkog interdisciplinarnog kongresa "Tehnologija i društvo"
Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci, Kampus Sveučilišta u Rijeci
5. 26.10.2005. - Detalji
Predavanje u Hrvatskom pravničkom društvu
Hrvatsko pravničko društvo, Rijeka

Volonterstvo

1. - Sudska vježbenica - volonterka
Trgovački sud u Rijeci

Uredništvo

1. 1.1.2008. - - Urednica međunarodnog bloga za međunarodno privatno pravo - Conflict of Laws
www.conflictoflaws.net

Medijski nastupi

1. 20.10.2014. - Detalji
Totalni FM - Rijeka i Primorje
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - članica
Povjerenstvo za statutarna pitanja Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2011. - 1.1.2012. - članica
Povjerenstvo za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2010. - 1.1.2011. - članica
Povjerenstvo za izradu nacrta Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2010. - 1.1.2011. - članica
Povjerenstvo za udruge Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2008. - 1.1.2010. - članica
Povjerenstvo za izradu nacrta Pravilnika o intelektualnom vlasništvu Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2014. - - članica
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o međunarodnom privatnom pravu
2. 1.1.2012. - - članica
Hrvatska skupina izvjestitelja za međunarodni kongres u organizaciji Association littéraire et artistique internationale (ALAI) pod nazivom „Copyright and Related Rights in the "Cloud" Environment“, Kyoto, Japan
3. 1.1.2010. - 1.1.2012. - članica
Radna skupina na temu „Interpretation of Commercial Contracts“ u okviru međunarodnog znanstvenog projekta europske skupine privatnog prava „Common Core of European Private Law“, Torino, Italija, voditelja prof.dr.sc. Mattei Ugo i prof.dr.sc. Bussani Mauro