doc. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : 357
e-pošta : bkalebic@ffri.hr
telefon : 265772

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 104 (80) 4 (3) 4 (3)

Obrazovanje

1.1.2014. - docent
1.1.2010. - znanstveni suradnik
1.1.2009. - doktorica znanosti, polje psihologija Psihologija Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
1.1.2004. - magistrica znanosti, polje psihologija Psihologija Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
1.1.2000. - diplomirani psiholog, profesor Psihologija Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
- Viši znanstveni suradnik

Radno iskustvo

1.1.2014. - docent Socijalna kognicija i Socijalna interakcija (obavezni kolegiji) - vježbe i seminari Socijalni stavovi i Grupe i socijalni utjecaj (obavezni kolegiji) - predavanja vježbe i seminari Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija (izborni kolegij) - predavanja Čimbenici rizičnih zdravstvenih ponašanja - izborni kolegij na Doktorskom studiju iz psihologije Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2014. znanstveni novak, viši asistent Vježbe i seminari na kolegiju Socijalna percepcija i kognicija te Socijalna interakcija. Predavanja, vježbe i seminari na kolegiju Socijalni stavovi i Grupe i socijalni utjecaj. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju

Nagrade i priznanja

Zahvalnica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci za uloženi trud u redovitost izlaženja časopisa s tri broja godišnje kao i kontinuitet u objavljivanju tematskog broja časopisa koji je 2015. godine dostigao svoje deseto izdanje. Radi se o časopisu Psihologijske teme kojeg izdaje Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

Članstva

1.1.2013. - Hrvatsko psihološko društvo
- Society for Personality and Social Psychology

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Čimbenici rizičnih zdravstvenih ponašanja
Doktorski studij iz psihologije
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Predavač
Norma sati:
1.1.2014. - Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija
C-segment
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Socijalni stavovi
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 97,5
1.1.2009. - Grupe i socijalni utjecaj
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 97,5
1.1.2005. - Socijalna percepcija i kognicija
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 37,5
1.1.2005. - Socijalna interakcija
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 37,5

Mentor u završnim radovima

1.1.2017. - Efekt oblikovanja u kontekstu migrantske krize
Mario Jovković
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2017. - Odnos između stigmatizacije bazirane na prekomjernoj tjelesnoj težini, crta ličnosti, socijalne podrške i zdravlja kod adolescenata
Anita Maglov
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Prediktori psihičkog zdravlja i tjelesnih simptoma homoseksualnih osoba
Jasna Matošević
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - STAVOVI OSNOVNOŠKOLSKE DJECE PREMA OSOBAMA S INVALIDITETOM
Petra Plantak
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Stavovi prema Romima kod osnovnoškolske djece
Melita Horvat
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Efekt neposredne blizine u kontekstu pretilosti kod djece
Ana Čulić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Povezanost majčinih stavova prema pretilima i slike tijela sa stavovima njihove djece
Tanita Perčić
Psihologija
Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
1.1.2015. - Odnos između stresa, internalizacije rodnih uloga i dobrobiti kod žena
Tamara Eskić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Uloga individualnih i kontekstualnih faktora u objašnjenju tendencije davanja socijalno poželjnih odgovora kod policijskih službenika
Matej Rukavina
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Efekti osobina ličnosti, roditeljskog stresa i percipirane socijalne podrške na depresivnost i tjelesno zdravlje samohranih majki
Rene Mijatović
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Odnos osobina ličnosti i stavova prema homoseksualcima
Anja Vuković
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Efekti osobina ličnosti i odnosa s vršnjacima na učestalost konzumacije alkohola kod adolescenata
Aleksandra Protulipac
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Efekt osobina ličnosti, stresa kod manjinskih grupa i strategija suočavanja na subjektivnu dobrobit kod homoseksualnih osoba
Ana Bilčić
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Obiteljski odnosi i religioznost kao prediktori učestalosti konzumacije alkohola adolescenata
Neda Luetić
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2009. - 31.12.2009. Preventivni programi u promociji zdravlja
Specijalistički studij
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - 31.12.2009. Stres, suočavanje i zdravlje
Specijalistički studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2009. Socijalna psihologija
Menagement u zdravstvu
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 15

Osobni razvoj

1.1.2016. - 31.12.2016. Kako pisati znanstveni rad na engleskom jeziku


Norma sati: 1
1.1.2015. - 31.12.2015. Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)


Norma sati: 8 ECTS
13.6.2014. - 15.6.2014. European Association of Science Editors


Norma sati:
11.7.2013. - 12.7.2013. Radionica za urednike znanstvenih časopisa


Norma sati:
1.1.2011. - 31.12.2011. E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara
Components of the Prototype/willingness model as concurrent and prospective predictor of adolescents` alcohol consumption
Journal of Child and Adolescent Substance Abuse 25 159-168 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820804

WOS

2. Kalebić Maglica, B. i Martinac Dorčić, T.
Osobine ličnosti i socijalni faktori kao odrednice konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata
Društvena istraživanja 24 197-217 - 2015.

WOS

3. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Miletić, Irena ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Sušanj, Zoran ; Takšić, Vladimir
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools
4949-4957 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770701

4. Hudek-Knežević, Jasna ; Kalebić Maglica, Barbara ; Krapić, Nada
Personality, organizational stress, and attitudes toward work as prospective predictors of professional burnout in hospital nurses.
Croatian medical journal 52 538-549 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=523848

WOS

5. Kalebić Maglica, Barbara
Odnos između elemenata modela prototipova/spremnosti na rizična ponašanja i učestalosti konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata
Psihologijske teme 20 337-358 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537245

6. Kalebić Maglica, Barbara
Učinci manipulacije sličnošću/različitošču s ciljnom osobom na konzumaciju cigareta u adolescenata
Socijalna psihijatrija 39 139-147 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537249

7. Kalebić Maglica, Barbara
Predicting adolescents’ health risk behaviors
Review of psychology 18 101-108 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450131

8. Kalebić Maglica, Barbara
Teorijski pristupi u ispitivanju rizičnih zdravstvenih ponašanja
Psihologijske teme 19 71-102 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450109

9. Hudek-Knežević, Jasna ; Krapić, Nada ; Kalebić Maglica, Barbara
Organizacijski stres i stavovi prema radu kao prediktori zdravstvenih ishoda: prospektivno istraživanje
Društvena istraživanja 18 129-151 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394464

WOS

10. Martinac Dorčić, Tamara ; Kalebić Maglica, Barbara
Povezanost osobina ličnosti s bračnom kvalitetom i izraženošću psihičkih simptoma kod bračnih partnera
Psihologijske teme 18 75-97 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=412626

11. Kalebić Maglica, Barbara
Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti, kognitivnih procjena i strategija suočavanja sa stresom s raspoloženjem adolescenata
Društvena istraživanja 16 917-941 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=270946

WOS

12. Kalebić Maglica, Barbara
Uloga izražavanja emocija i suočavanja sa stresom vezanim uz školu u percepciji raspoloženja i tjelesnih simptoma adolescenata
Psihologijske teme 16 1-27 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=336580

13. Kalebić Maglica, Barbara
Spolne i dobne razlike adolescenata u suočavanju sa stresom vezanim uz školu
Psihologijske teme 15 7-24 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268277

14. Hudek-Knežević, Jasna ; Kardum, Igor ; Kalebić Maglica, Barbara
The sources of stress and coping styles as mediators and moderators of the relationship between personality traits and physical symptoms
Review of Psychology 12 91-101 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=217188

15. Kardum, Igor ; Hudek-Knežević, Jasna ; Kalebić, Barbara
Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti i dimenzija emocionalne kontrole s tjelesnim simptomima
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 13 989-1010 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823063

WOS

16. Kalebić, Barbara ; Marić, Jasminka ; Knežević, Ivica
Odnos optimizma, percepcije intenziteta stresa, emocionalne inhibicije i ekspresivnosti te tjelesnih simptoma
Psihologijske teme 10 35-50 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=99870

17. Kalebić, Barbara ; Krapić, Nada ; Lončarić, Darko
Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata
Psihologijske teme 10 3-33 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92009

18. Kalebić Maglica, B. i Horvat, M.
Stavovi osnovnoškolske djece prema Romima.
Revija za socijalnu politiku

19. Kalebić Maglica, B.
Postoji li efekt osobina ličnosti na uradak ovisno o nazočnosti publike?
Društvena istraživanja

20. Kalebić Maglica, B., Kardum, I. i Čulić, A.
The „Mere Proximity Effect” in the Context of Anti-Fat Prejudices among Children.
International Journal of Psychology

WOS

21. Kalebić Maglica, B., Perčić, T. i Anić, P.
Stavovi predškolske djece i njihovih majki prema osobama različite tjelesne težine
Socijalna psihijatrija

A1

22. Kalebić Maglica, B. i Vuković, A.
Odnos osobina ličnosti i stavova prema homoseksualnim osobama kod studenata
Društvena istraživanja 25 393-411

WOS

23. Rončević Zubković, B., Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Smojver-Ažić, S. i Pahljina-Reinić, R
Attitudes of students and parents towards ICT with regard to the experience of using the iPad in classroom.
Suvremena psihologija 19 37-47

A2

Kongresna priopćenja

1.
Kalebić Maglica, B., Hudek-Knežević, J., Kardum, I. i Krapić, N.
Personality and contacts with the obese as predictors of attitudes and beliefs about obese persons Poster 18 th European Conference in Personality Timisoara, Rumunjska - 1.7.2016.
2.
Horvat, M. i Kalebić Maglica, B.
Stavovi osnovnoškolske djece prema Romima Izlaganje XX. Dani psihologije u Zadru Zadar - 1.5.2016.
3.
Kalebić Maglica, B., Kardum, I. i Čulić, A.
The „Mere Proximity Effect” in the Context of Anti-Fat Prejudices among Children Poster 12th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC16) Rijeka - 1.1.2016.
4.
Kalebić Maglica, B. i Miletić, I.
Stavovi studenata prema osobama prekomjerne tjelesne težine. Izlaganje 23. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik - 1.11.2015.
5.
Svjetlana Kolić-Vehovec, Barbara Kalebić Maglica, Tamara Martinac Dorčić, Irena Miletić, Rosanda Pahljina-Reinić, Barbara Rončević Zubković, Sanja Smojver-Ažić, Zoran Sušanj, Vladimir Takšić
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN EDUCATION: A CASE STUDY OF TWO ELEMENTARY SCHOOLS poster 7th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Španjolska - 1.1.2015.
6.
Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončevic Zubković, B., Smojver-Ažić, A., Sušanj, Z. i Takšić, V.
Preliminarni rezultati istraživanja učinaka pilot projekta e-Škole: Stavovi učenika i nastavnika u 20 škola Izlaganje 17. CARNetova korisnička konferencija (CUC2015) "Nove-Škole" Dubrovnik - 1.1.2015.
7.
Kalebić Maglica, B.
Sudjelovanje na okruglom stolu pod nazivom „Psihologija u hrvatskim časopisima“ Okrugli stol 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb - 1.1.2015.
8.
Kalebić Maglica, B. i Vuković, A.
Odnos osobina ličnosti i stavova prema homoseksualnim osobama kod studenata Usmeno izlaganje 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj - 1.1.2014.
9.
Hudek-Knezevic, J, Kardum, I., Kalebic Maglica, B. i Krapic, N.
Five-factor personality traits as predictors of the onset and the frequency of smoking in primary and secondary school children poster Youth mental health: From continuity of psychopathology to continuity of care Venecija, Italija - 1.1.2014.
10.
Kalebić Maglica, B. i Martinac Dorčić. T.
Osobine ličnosti i socijalni faktori kao prediktori učestalosti konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata Usmeno izlaganje 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zagreb - 1.1.2013.
11.
Kalebić Maglica, B.
The relationship between personality traits, elements of prototype/willingness model and actual risky behaviors among adolescents Poster 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society Pisa - 1.1.2009.
12.
Hudek-Knežević, J., Kalebić Maglica, B. i Krapić, N.
Personality traits, stress and attitudes toward work and organization as prospective predictors of professional burnout Usmeno izlaganje 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society, Pisa - 1.1.2009.
13.
Hudek-Knežević, J., Krapić, N. i Kalebić Maglica B.
Job involvement as a moderator between organizational stress and subjective health outcomes in hospital nurses Usmeno izlaganje 4th European Conference on Postive Psychology Opatija - 1.1.2008.
14.
Kalebić Maglica, B.
The relationship between smoker prototypes, willingness and intention to smoke and smoking status among adolescents Poster 15. Generalna skupština EAESP-a Opatija - 1.1.2008.
15.
Kalebić Maglica, B., Hudek-Knežević, J., Kardum, I.
Petofaktorski model ličnosti, stres, suočavanje i tjelesni simptomi u ranoj adolescenciji Usmeno izlaganje XIV. Dani psihologije, Zadar. Zadar - 1.1.2004.
16.
Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Juretić, J., Kalebić, B.
Odnos između emocionalne kontrole, stresnih događaja i tjelesnih simptoma u ranoj adolescenciji Usmeno izlaganje 11. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Petrčane - 1.1.2003.
17.
Kalebić, B., Marić, J., Knežević, I.
Odnos optimizma, percepcije intenziteta stresa, emocionalne inhibicije, ekspresivnosti i tjelesnih simptoma Usmeno izlaganje XIII. Dani psihologije, Zadar Zadar - 1.1.2002.
18.
Kalebić Maglica, B. i Juretić, J.
Efekt osobina ličnosti, stresa kod manjinskih grupa i strategija suočavanja na subjektivnu dobrobit kod homoseksualnih osoba Usmeno 24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija
19.
Kalebić Maglica, B. i Miletić, I.
Personality Traits Similarity in Married Couples and Prejudice towards Homosexuals and Obese Persons Usmeno 11th Annual International Conference on Psychology Atena, Grčka

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
„Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja“, (009-0092660-2658); Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
3. 1.1.2001. - 1.1.2007.
"Efekti emocionalnog funkcioniranja na zdravlje" (009027); Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2015. -
Iva Takšić; Doktorat ; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije; ;

Znanstveni skupovi

1. 9.11.2016. - 12.11.2016.
24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rijeka Član programskog odbora
2. 29.9.2016. - 1.10.2016.
12th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC16) Rijeka Član programskog odbora
3. 6.11.2013. - 9.11.2013.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zagreb Član programskog odbora
4. -
25. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zadar Član programskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - Glavna urednica časopisa Psihologijske teme

2. 1.1.2011. - 31.12.2014. Izvršna urednica u časopisu Psihologijske teme

Recenzije

1. 2017. Recenzentica rada za časopis Društvenih i humanističkih studija koji izdaje Filozofski fakultet u Tuzli
2. 2016. Recenzentica u časopisu Pomorstvo
3. 2016. Recenzentica radova za "Book of Selected Proceedings of the 20th Psychology Days in Zadar"
4. Recenzentica u časopisu Psihologijske teme

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. -
"Psihologijski aspekti korištenja informacijsko - komunikacijskih tehnologija (IKT) u osnovnom obrazovanju"
CARNET  
Suradnik na projektu

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.2.2016. - Zašto dobri ljudi postaju zli?
Rijeka psihologije
Rijeka
2. 1.2.2015. - Stereotipi i predrasude: Zašto smo netolerantni prema drugim grupama?
Rijeka psihologije
Rijeka
3. 20.2.2014. - Stereotipi i predrasude: Zašto smo netolerantni prema drugim grupama?
Rijeka psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2017. - Neboderi-grad među oblacima
Okrugli stol u Društvu arhitekata Rijeka
Rijeka
2. 1.1.2011. - Detalji
Tribina u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci
Rijeka
3. 1.1.2011. - Detalji
Promocija priručnika
Pazin

Intervjui

1. 1.1.2009. - Osobine ljudi koje posjeduju oružje
Televizija
Rijeka

Novinski članci

1. 1.1.2013. - Stereotipi i predrasude
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 1.1.2012. - Simke - kako je nestao dobri duh Rijeke
Dokumentarni film
Rijeka