Korana Radović Nimac mag.oec.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za menadžment

e-pošta : koranarn@fthm.hr

Obrazovanje

1.1.2011. - Polaznica Doktorskog studija ekonomskih znanosti Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Fakultet za menadžemnt u turizmu i ugostiteljstvu
1.4.2010. - E-učenje u nastavnom procesu Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Programa usavršavanja menadžera HUP-a HUP, Rijeka, Hrvatska
1.8.2006. - International Summer University Alpen-Adria Wirtschaftsuniversität Wien, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Trogir, Hrvatska
1.1.2003. - 1.1.2007. Magistra ekonomije (mag.oec.) Turistički i hotelski menadžment Fakultet za turistički i hotelski menadžment

Radno iskustvo

1.1.2011. - Asistent na Zavodu za menadžment Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2009. - 1.1.2011. Voditelj odjeljka općih poslova Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2007. - 1.1.2008. Stručni suradnik za implementaciju i informatizaciju ECTS-a na poslijediplomskim studijima Fakultet za turistički i hotelski menadžment

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Kontroling

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - Poslovni konzalting

Fakultet za menadžemnt u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - Poslovno planiranje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Maškarin Ribarić, H., Radović Nimac, K. and M. Nađ
Volunteering and Competitivness on the Labour Market in Times of Crisis: Students` Attitudes
2nd International Scientific Conference, Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, 15-18 May, 2013 Vol. 2 pp. 217-229 - 2013.

A1

2. Vujić, V. i K. Radović Nimac
Društveno odgovorno ponašanje menadžera prema zaposlenima
Zbornik radova Zdrava klimatizacija uspješan turizam, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Opatija, Hrvatska str. 87 - 104 - 2012.

A2

3. Valković-Bosnar, B., Štefan, Ž., Škunca, J.
Sustainable Tourism Register
1st International Scientific Conference, Tourism in Southern and Eastern Europe Vol. 1 pp 15 - 28 - 2011.

A1