dr. sc. Mirjana Grčić Fabić

Ekonomski fakultet Ured dekana

e-pošta : mgrcic@efri.hr
telefon : 051/355-137

Mirjana Grčić Fabić, Google Scholar

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - 1.1.2016. Osnove poduzetništva, Fundamentals of Entrepreneurship, Menadžment malih i srednjih poduzeća, Osnove menadžmenta malih i srednjih poduzeća, Projektiranje organizacije
Preddiplomski, diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
Poslijedoktorand
Norma sati:
1.1.2014. - 1.1.2015. Analiza i planiranje, Revizija, Kontroling
Preddiplomski, diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
Asistent-znanstveni novak
Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2014. Osnove poduzetništva
Preddiplomski studij ekonomije i poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.1.2013. - 1.1.2014. Upravljanje troškovima
Preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2013. - 1.1.2014. Upravljanje troškovima
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2010. - 1.1.2011. Projektni menadžment
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2011. Menadžment
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2013. Špedicija i logistika, Ekonomika prometa i pomorstva, Međunarodna špedicija i logistika
Preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 33,75

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2013. - Kvalitetno obrazovanje
Stručno usavršavanje visokoškolskih nastavnika u akad. god. 2013./2014.


Norma sati:
1.1.2013. -Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2011. - Book review: Traffic Industry Economics / Ratko Zelenika

Financiranje: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Review of the Book Principles of Economy and Economics

Financiranje: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Ekonomski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pavlić Skender, Helga; Grčić Fabić, Mirjana
Logistički špediter u fokusu prometnog i gospodarskog sustava
Pomorski zbornik 95-107 - 2013.

2.
Špediter u funkciji racionalizacije logističkih lanaca( Freight forwarder in the function of rationalization of logistics chains )
- 2010.

3. Miljenović, Dejan; Kutnjak, Goran; Grčić Fabić; Mirjana
Social responsibility, Management, Sustainable development, Company
6. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj, 6th International scientific symposium economy of eastern Croatia - vision and growth 734-746.

4. Grčić Fabić, Mirjana; Kutnjak, Goran; Fabić, Marko
Implementation of management innovation leading to local government effectiveness
6. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj, 6th International scientific symposium Economy of eastern Croatia - vision and growth 165-182

5. Kutnjak, Goran; Grčić Fabić, Mirjana; Miljenović, Dejan
Corruption in Croatian Society and Entrepreneurship
Zbornik radova 5. Međunarodnog znanstvenog simpozija "Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj" 768-777

WOS

6. Grčić Fabić, Mirjana; Kutnjak, Goran; Pavlić Skender, Helga
Valorization of Management Innovations in Croatian Local Government
Zbornik radova 5. Međunarodnog znanstvenog simpozija "Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj" 757-767

WOS

7. Grčić Fabić, Mirjana; Kutnjak, Goran; Gorše, Mateja
Management innovation - conceptual foundation of changes in contemporary society
Economy & Business 12-22

8. Gorše, Mateja; Kutnjak, Goran; Grčić Fabić, Mirjana
Branding of Kvarner Region as a Bathing Destination
Zbornik radova 5. Međunarodnog znanstvenog simpozija "Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj" 179-189.

WOS

9. Grčić Fabić, Mirjana; Zekić, Zdravko; Samaržija, Luka
Implementation of management innovation -? a precondition for the development of local government effectiveness: evidence from Croatia
Administration and Public Management Review 7-29

Q4

10. Fabić, Marko; Pavletić, Duško; Grčić Fabić, Mirjana
Differentiation of Quality Management Approach in Turnaround Projects: An Empirical Research in Oil Refineries
QUALITY Management and Organisational Development Conference Proceedings / 617-632

11. Zanne, Marina; Grčić, Mirjana
Challenges of LNG (Liquefied Natural Gas) Carriers in 21st Century
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 21 (2009), 1; 49-60

12. Zelenika, Ratko; Grčić, Mirjana; Pavlić Skender, Helga
Tercijarna logistika - logistika svih logistika( Tertiary Logistics - Logistics of all Logistics )
Suvremeni promet - časopis za pitanja teorije i prakse prometa (0351-1898) 29 (2009), 5; 394-404

13. Zekić, Zdravko; Samaržija, Luka; Grčić Fabić, Mirjana
Should Water Resources be Managed as a Public or as a Private, Economic Good – the Croatian Dilemma
British Journal of Economics, Management & Trade (2278-098X) 4 (2014), 9; 1376-1392

Kongresna priopćenja

1.
Gorše, Mateja; Kutnjak, Goran; Grčić Fabić, Mirjana
Branding of Kvarner Region as a Bathing Destination Usmeno izlaganje 5. Međunarodni znanstveni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj" Osijek - 1.1.2016. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821366
2.
Kutnjak, Goran; Grčić Fabić, Mirjana; Miljenović, Dejan
Corruption in Croatian Society and Entrepreneurship Usmeno izlaganje 5. Međunarodni znanstveni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj" Osijek - 1.1.2016. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821348
3.
Grčić Fabić, Mirjana; Kutnjak, Goran; Pavlić Skender, Helga
Valorization of Management Innovations in Croatian Local Government Usmeno izlaganje 5. Međunarodni znanstveni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj" Osijek - 1.1.2016. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821355
4.
Grčić Fabić, Mirjana; Mičetić Fabić, Morena
Management and innovation capabilities and local government performance-case of local government in Croatia( Management and innovation capabilities and local government performance-case of local government in Croatia ) Usmeno izlaganje XX. DNEVI SLOVENSKE UPRAVE, Ustvarjalnost, odprtost in strokovnost – uresničljivi cilji delovanja javnega sektorja? Ljubljana, Slovenija - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649196
5.
Fabić, Marko; Pavletić, Duško; Grčić Fabić, Mirjana
Differentiation of Quality Management Approach in Turnaround Projects: An Empirical Research in Oil Refineries Usmeno izlaganje 16th QMOD-ICQSS, Quality Management and Organizational Development Conference Portorož, Slovenija - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649207
6.
Zelenika, Ratko; Grčić, Mirjana; Pavlić Skender, Helga
Tercijarna logistika u fokusu svih logistika( Tertiary logistics in the focus of all logistics ) Međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu Osijek - 12.11.2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=381224
7.
Zanne, Marina; Zelenika, Ratko; Grčić, Mirjana
How maritime sector responds to the increased attractiveness of natural gas 11th International Conference on Traffic Science - ICTS 2008 - Transport Policy Portorož, Slovenija - 1.1.2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=361975

Znanstveni projekti

1. 19.5.2015. - 19.5.2019.
A model for measuring the efficiency of public health services/ Model mjerenja efikasnosti javno zdravstvenih usluga; Suradnik na projektu; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2014. - 1.1.2016.
Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU ; Istraživač, doktorand; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Tercijarna logistika – čimbenik uključivanja Hrvatske u europski gospodarski sustav; Znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.6.2010. -
Program obrazovanja „Iskustva u znanstvenom istraživanju i pisanju disertacije u području društvenih znanosti“
IT Akademija Sveučilišta u Rijeci  
2.
1.6.2009. -
Certificirani menadžer projekata EU
Sveučilište u Rijeci, Centar za prijenos znanja o projektima EU  
3.
1.6.2009. -
Osnove analize varijance i regresijske analize
Akademija informatičkih tehnologija Sveučilišta u Rijeci i Udruga za razvoj visokoga školstva «Universitas» Rijeka  
4.
1.4.2009. - 1.7.2009.
Znanja i vještine iz pisanja projekata i projektnog menadžmenta te fondova i programa Europske unije (edukacija na projektu «Znanjem do sredstava, znanjem za Europu II»
Zaklada Sveučilišta u Rijeci  
5.
1.6.2006. -
Microsoft IT Academy Program Access
Akademija informatičkih tehnologija, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci  
6.
1.8.2005. -
Certifikat: University of Cambridge, First Certificate in English
Jezična škola Linguae  
7.
1.10.2004. -
Završen program izobrazbe poduzetnika iz područja poslovnog planiranja, financiranja poduzetničkog pothvata, računovodstva i poreznih propisa.
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za gospodarstvo  

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Asistent
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci/Odbor za multimediju i elektroničko izdavaštvo