prof.dr.sc. Helga Maškarin Ribarić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Prodekanica / Zavod za menadžment
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Prodekanica / Zavod za menadžment

e-pošta : helgam@fthm.hr

Obrazovanje

1.1.2004. - DR.RER.SOC.OEC. Wirtschaftsuniversitaet, Wien
1.1.2003. - DR.SC. Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2014. - redoviti profesor FMTU, UNIRI
1.1.2009. - 1.1.2014. izvanredni profesor FMTU, UNIRI
1.1.2004. - 1.1.2009. docent FMTU, UNIRI
1.1.1995. - 1.1.2004. asistent i viši asistent FMTU, UNIRI
1.1.1992. - 1.1.1995. viši samostalni referent plana i analize Liburnia Riviera Hoteli d.d.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- KONTROLING
preddiplomski studij
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- POSLOVNO PLANIRANJE
preddiplomski studij
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
preddiplomski studij
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- SUSTAVI STRATEŠKOG MJERENJA I UPRAVLJANJA REZULTATIMA TVRTKE
poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Menadžment održivog razvoja
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2008. - 1.1.2011. Turizam
preddiplomski studij
EFZG, UNIZG
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.6.2013. - Feasibilty Study and CBA of EU Funded Projects


Norma sati: 20 sati
1.4.2010. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS
1.2.2010. - Kako napisati EU projekt


Norma sati: 40 sati
1.3.2008. - Društveno korisno učenje kao nova nastavna metoda


Norma sati: 3 sata
1.9.2007. - Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika


Norma sati: 20 sati
1.9.2004. - 1.5.2006. Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Blažević, B., Maškarin Ribarić, H., Smolčić Jurdana, D.
Analitička podloga upravljanja održivim turizmom
Ekonomski pregled 64 143.-158. - 2013.

Q4

2. Miroslav, D., Maškarin Ribarić, H.
Labour Productivity Model for the Hotel Industry
Ekonomski pregled 64 351-375 - 2013.

Q4

3. Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.,
The Future and Leisure Time: Wellness Offer in Hotels – Croatian Experience
Weiermair, K., Pechlaner, H., Bieger, Th. (Eds.), Time Shift, Leisure and Tourism: Impacts of Time Allocation on Successful Products and Services, Erich Schmidt Verlag, Berlin - 195.-201. - 2006.

A1

4. Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.
Potpuno upravljanje kvalitetom i upravljanje znanjem u turizmu
Informatologia 38 231.-236. - 2005.

A1

5. Maškarin, H.
Mjerenje utjecaja zadovoljstva zaposlenika poslom na rezultate poslovanja hotela
Tourism and Hospitality Management 11 313.-324. - 2005.

A1

6. Maškarin, H.
Analiza postojećeg stanja praćenja i vrednovanja poslovnog rezultata hrvatske hotelske industrije
Tourism and Hospitality Management 11 69.-82. - 2005.

A1

7. Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.
The Integration of Croatian Hotel Industry into the Standard European and International Performance Measurement System
Tourism and Hospitality Management 9 49.-56. - 2003.

A1

8. Maškarin, H.
Zadovoljstvo poslom zaposlenika u hotelskoj industriji Hrvatske
Tourism and Hospitality Management 11 193.-206.

A1

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2011.
Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industriju; član istraživačkog tima; MZOŠ RH; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2007.
Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske; član istraživačkog tima; MZOŠ RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2010. - 1.1.2012.
Damira Miroslav; Doktorat Mjerenje i ocjenjivanje produktivnosti rada u turizmu ; Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu; 27. 02. 2012.;

Znanstveni skupovi

1. - 18.5.2013.
ToSEE 2013 – 2nd International Scientific Conference: Crisis – a challenge of sustainable tourism development? Opatija sudjelovanje s radom: Maškarin Ribarić, H., Radović Nimac, K., Nađ, M., Volunteering and competitiveness on the labor market in times of crisis: students’ attitudes. T

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2016. -
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom
PGŽ, TZ Kvarnera  
član istraživačkog tima
2.
1.1.2015. - 1.1.2016.
Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije - ECONQUAL
ESF: MZOŠ RH, Agencija za strukovno obrazovanje odraslih  
član istraživačkog tima
3.
1.1.2015. -
Strategija razvoja Grada Opatije
Grad Opatija  
član istraživačkog tima
4.
17.2.2014. - 17.6.2015.
HISTUR - Turizam kao zajednička kulturna baština obalnog dijela istarskog poluotoka
IPA SLO-HR  
voditeljica projeka za FMTU
5.
1.1.2014. -
Zdravstveni turizam Grada Raba
Grad Rab  
član istraživačkog tima
6.
1.1.2012. - 1.1.2015.
IPA Adriatic CBC - Zero Waste projekt
 
communication manager za FMTU
7.
1.1.2011. - 1.1.2014.
IPA Adriatic S.T.A.R. projekt
 
član upravnog i tehničkog odbora za FMTU

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2. 1.1.2014. - - član
Savjet za znanost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - član
Savjet za znanost