Dr.sc. Jasminka Giacometti redoviti profesor

Odjel za biotehnologiju Zavod za medicinsku kemiju

e-pošta : jgiacometti@uniri.hr
telefon : 051 584 557
prostorija : Laboratorij za prirodne spojeve i metabolomiku, O-150
prostorija : Laboratorij i Praktikum za kromatografiju, O-148
prostorija : Ured O-211

javni profil UniRi

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 737 15 24
Researchgate 552 14 RGscore 28.75
Scopus 478 12
Web of Science 411 11