Dr.sc. Jasminka Giacometti redoviti profesor

Odjel za biotehnologiju Zavod za medicinsku kemiju

e-pošta : jgiacometti@uniri.hr
telefon : 051 584 557
prostorija : Laboratorij za prirodne spojeve i metabolomiku, O-150
prostorija : Laboratorij i Praktikum za kromatografiju, O-148
prostorija : Ured O-211

javni profil UniRi
Orcid ID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 881 17 29
https://publons.com 120 Reviewer Merit, 3 Editor Merit
ResearcherID
Researchgate 623 15 RGscore 29,16
Scopus 554 13
Web of Science 483 12

Radno iskustvo

18.12.2018. - redoviti profesor, trajno - znanstveno područje biomedicina i zdravstvo - polje temeljne medicinske znanosti Nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Aktivnost vezana uz razvojna istraživanja novih proizvoda i tehnologija. Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
29.11.2017. - 18.12.2018. redoviti profesor, znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti Nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Aktivnost vezana uz razvojna istraživanja novih proizvoda i tehnologija. Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
1.7.2012. - 29.11.2017. redoviti profesor, interdisciplinarno znanstveno područje, znanstveno polje Biotehnologija u medicini Nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Aktivnost vezana uz razvojna istraživanja novih proizvoda i tehnologija. Znanstveni savjetnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva - polje temeljne medicinske znanosti (od 9.9.2009.) Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Voditelj Laboratorija za prirodne spojeve i metabolomiku Metodologija analize i primjene: 1. fitokemikalija 2. lipida 3. proteina i peptida Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
19.6.2007. - 1.7.2012. izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, Katedra za kemiju i biokemiju Nastavna, znanstvena i stručna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju do 31.09.2009.god. Od 01.10.2009. nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva - polje temeljne medicinske znanosti (30.10.2006.) Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.6.2002. - 19.6.2007. docent, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje Kemije, Katedra za kemiju i biokemiju Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Znanstvena i stručna aktivnost. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.5.2000. - 18.6.2002. viši asistent Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Obranjena doktorska disertacija. Znanstvena i stručna aktivnost. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.11.1994. - 16.5.2000. asistent Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Obranjen magistarski rad. Izrada doktorske disertacije. Znanstvena i stručna aktivnost. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - istraživač 1. primjenjena biokataliza 2. metodologija analize lipida 3. metodologija analize i primjene bioaktivnih fenolnih spojeva 4. maslinovo ulje - analitička određivanja sukladno EU normama Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1994. mlađi asistent Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Izrada magistarskog rada Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.1990. - 1.10.1991. mladi istraživač Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1990. Vještak za toksikologiju Forenzička toksikologija Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić', Zagreb

Nagrade i priznanja

11.11.2013. Dodatna nagrada iz čl.4. st.2. Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij dodjeljuje se prof. dr. sc. Jasminki Giacometti za kolegij „Analitička kemija“ na sveučilišnom preddiplomskom studiju Biotehnologija i istraživanje lijekova Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci a u smislu posebnog doprinosa ostvarivanju cilja Nagrade opisanog u čl. 3 st. 2 Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij.
24.11.2005. Priznanje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za značajan doprinos u nastavnom, znanstvenom, stručnom ili organizacijskom unapređenju djelatnosti Fakulteta
Kolegij "Biokatalizatori i enzimska tehnologija", voditelj prof.dr.sc. Jasminka Giacometti dobio je sredstva za razvoj e-kolegija temeljem Natječaja za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija na Svučilištu u Rijeci za akad.god.2011/2012.
Kolegij "Analitička kemija", voditelj prof.dr.sc. Jasminka Giacometti dobio je sredstva za razvoj e-kolegija temeljem Natječaja za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija na Svučilištu u Rijeci za akad.god.2013/2014.
Potpora profesionalnom napredovanju - potporu dodjeljuje Primorsko-goranska županija
Stipendija znanstvenog odbora „Biotrans99“ 4th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Giardini Naxos-Taormina, Italy
Potpora istraživačkom projektu – Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU)
Stipendija znanstvenog odbora „Biotrans2001“, 5th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Darmstadt, Germany
Potpora Zaklade SuRi za sudjelovanje na skupovima (6th Euro Fed Lipid Congress, 2008, Athens, Greece)
Potpora profesionalnom napredovanju - potporu dodjeljuje Primorsko-goranska županija

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - 1.1.2013. Organska kemija-obvezni kolegij
Studij Fizike, smjer fizika okoliša
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 85
1.1.2012. - Analitička kemija-obvezni kolegij
Studij Fizike, smjer fizika okoliša
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 40
1.1.2011. - 1.1.2012. Anorganska kemija-obvezni kolegij
Studij Fizike, smjer fizika okoliša
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 55
1.1.2011. - 1.1.2012. Opća kemija-obvezni kolegij
Studij Fizike, smjer fizika okoliša
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 85
1.1.2011. - Plinska kromatografija u analizi lipida-izborni kolegij
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati: 50
1.1.2010. - Analitička kemija - obvezni kolegij
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati: 255
1.1.2010. - Biokatalizatori i enzimska tehnologija
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2008. - 1.1.2010. Zaštita Jadranskog mora od onečišćenja s kopna-izborni kolegij
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - 1.1.2010. Biosenzori u medicini-izborni kolegij
Studij Opće medicine
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2007. - 1.1.2010. Rukovanje opasnim tvarima-izborni kolegij
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2007. - 1.1.2010. Biokatalizatori i enzimska tehnologija-izborni kolegij
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2006. - 1.1.2010. Analiza lipida – laboratorijski rad
Poslijediplomski studij Biomedicina
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2010. Plinska kromatografija u analizi lipida
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 50
1.1.2004. - 1.1.2006. Znanstveni rad: Određivanje prostaglandina E2 (PGE2) u patološkim stanjima
Studij Opće medicine
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 150
1.1.2004. - 1.1.2006. Znanstveni rad: Metabolizam arahidonske kiseline u patološkim stanjima
Studij Opće medicine
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 150
1.1.2003. - 1.1.2010. Kemija-obvezni kolegij
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 112,5
1.1.1999. - 1.1.2006. Biokatalizatori i biotransformacije
studiju Diplomirani sanitarni inženjeri
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.1998. - 1.1.2010. Instrumentalne metode-obvezni kolegij
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.2005. Biokemijske metode
Poslijediplomski studij Biomedicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.1993. - 1.1.2000. Biokemija-obvezni kolegij
Studij Stomatologije
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.1992. - 1.1.2004. Medicinska kemija-obvezni kolegij
Studij Stomatologije
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.1992. - 1.1.2001. Organska kemija-obvezni kolegij
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

7.9.2017. - Ispitivanje kvalitete morske vode u Luci Baroš i mogućnosti unaprijeđenja kvalitete ili prenamjene
Pegi Pavletić
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
20.7.2017. - Utjecaj alternativne i konvencionalne terapije na promjenu sastava masnih kiselina u jetri dijabetičnih štakora
Bobana Samardžija
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
21.9.2016. - Određivanje aktivnosti alfa-glukozidaze u bubregu dijabetičnih i polifenolima tretiranih štakora
Silvia Sobol
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
8.9.2016. - Razina glutamata u jetri dijabetičnih i polifenolima tretiranih štakora
Lea Nikolić
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
30.6.2016. - Određivanje aktivnosti alfa-glukozidaze u jetri dijabetičnih i polifenolima tretiranim štakora
Ariana Kraljić
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
30.6.2016. - Antioksidacijski status bubrega u dijabetičnih i polifenolima tretiranih štakora
Vanna Imširović
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
14.9.2015. - Selektivno odjeljivanje i pročišćavanje oleuropeina i hidroksitirosola iz ekstrakta lišća masline
Martina Matešić
Diplomski sveučilišni studij Medicinska kemija
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
14.9.2015. - Učinak kakao polifenola na modulaciju tetraklorugljikom (CCl4) izazvanog oštećenja jetre u miša
Adriano Pavletić
Diplomski sveučilišni studij Biotehnologija u medicini
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
22.9.2014. - Antocijanini u bobičastom voću
Vanda Lovreković
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
21.7.2014. - Odjeljivanje i karakterizacija proteina sirutke
Andrea Markovinović
Diplomski sveučilišni studij Istraživanje i razvoj lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
21.7.2014. - Karakterizacija i antimikrobna aktivnost polifenola potencijalno iskoristivih lišća
Sanja Milovanović
Diplomski sveučilišni studij Istraživanje i razvoj lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
12.9.2013. - Bioaktivni peptidi mlijeka i mliječnih proizvoda i njihova primjena u očuvanju zdravlja ljudi
Ana Cvitan
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
12.9.2013. - Izolacija i identifikacija bioaktivnih peptida mlijeka i mliječnih proizvoda
Daria Tadić
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
27.8.2010. - Zaščitni učinek polifenolov iz kakava na s CCl4 povzročeno poškodbo jeter
Maria Juretić
Biokemija
Fakultet za kemijo in kemijsko tehnologijo,Ljubljana, Slovenija
17.12.2008. - Sastav masnih kiselina eritrocita i seruma u bolesnika rane i kronične faze shizofrenije
Šafar Vedrana
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.6.2008. - Promjene sastava polarnih masnih kiselina mozga miša uzrokovane bakterijom L.monocytogenes
Mario Balta
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.4.2008. - Učinak maslinova ulja na tijek infekcije izazvane bakterijom Listeria monocytogenes
Ivana Bogetić
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.1.2008. - Zaštitni učinak polifenola maslinova ulja na CCl4-izazvano oštećenje jetre
Hrvoje Križan
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.10.2005. - Analitičke metode u određivanju sadržaja polifenola u maslinovu ulju
Sandi Domijanić
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.6.1998. - Oksidativna stabilnost jestivih ulja
Vesna Blažević
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.12.1996. - Optimiranje podloge za produkciju ekstracelularne lipaze iz plijesni Aspergillus niger
Radulić Marina
studiju Diplomirani sanitarni inženjeri
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2014. - Zaštita Jadranskog mora od zagađenja s kopna
Poslijediplomski specijalistički studij "Naftno-petrokemijsko inženjerstvo"
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2014. - Terminali za prekrcaj tekućih i plinskih derivata nafte
Poslijediplomski specijalistički studij "Naftno-petrokemijsko inženjerstvo"
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Analiza lipida - laboratorijski rad
Doktorski studij "Zdravstveno i ekolosko inzenjerstvo"
Medicinski fakultet Sveucilista u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30

Izdavaštvo

1.1.2009. - Zbirka zadataka iz kemije za studente medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, sufinanciranje MZOS
1.1.2007. - Priručnik za vježbe iz kemije za studente medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Financiranje: Financiranje: DINA Petrokemija,d.d. Omišalj, Izdavač: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci