dr.sc. Sandra Janković red.prof.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za računovodstvo

Obrazovanje

1.1.1997. - 1.1.2001. Doktor ekonomskih znanosti ( Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Doctor rerum socialium oeconomicarumque - Dr.rer.soc.oec.) Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Ekonomsko sveučilište u Beču (Wirsschaftsuniversitaet Wien)
1.1.1994. - 1.1.1997. Magistar znanosti Poslijediplomski studij "Menadžment u suvremenom hotelijerstvu" Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1993. diplomirani ekonomist Hotelski menadžment Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Radno iskustvo

1.5.2013. - Redoviti profesor Pomoćnik dekana za međunarodne studije (listopad, 2014 - danas ) Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2007. - 1.1.2010. gostujući profesor nositelj kolegija Metode in sistemi za obvadovanje stroškov Visoka komercialna šola Celje
1.10.2002. - gostujući profesor nositelj kolegija Menadžersko računovodstvo na preddiplomskom studiju i Računovodstvo odgovornosti na MBA studiju Zagrebačka Škola za Ekonomiju i Menadžment

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Menadžersko računovodstvo
Preddiplomski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
- Upravljanje prihodima
Preddiplomski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
- Cost Management
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

- 1.8.2011. Hotel Revenue Management Certificate


Norma sati: 50 sati