prof. dr. sc. Nevenka Blažević

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za multidisciplinarna područja

prostorija : KABINET 307
e-pošta : nevenkab@fthm.hr
mobitel : 00385 91 544 66 54

Obrazovanje

1.1.1999. - Doktor znanosti Filozofski fakultet Zadar
1.1.1979. - 1.1.1985. Magistar metodike nastave njemačkoga jezika Filozofski fakultet Zagreb
1.1.1972. - 1.1.1976. Profesor njemačkog jezika i književnosti i engleskog jezika s pregledom književnosti Filozofski fakultet Zadar

Radno iskustvo

1.1.2011. - Izvanredni profesor Nastava njemačkoga jezika turističke struke Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2001. - 1.1.2011. Docent Nastava njemačkoga jezika turističke struke Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
1.1.1986. - 1.1.1999. predavač / viši predavač Nastava njemačkoga jezika turističke struke Hotelijerski fakultet Opatija
1.1.1978. - 1.1.1986. Profesorica njemačkoga jezika Nastava njemačkoga jezika Centar usmjerenog obrazovanja Opatija
1.1.1977. - 1.1.1978. Inokorespondent -prevoditelj Poslovno komuniciranje i prevođenje «Jugovinil», Kaštel-Sućurac
1.1.1976. - 1.1.1977. Inokorespondent - prevoditelj Poslovno komuniciranje i prevođenje. "Šibenska Rivijera" Šibenik

Nagrade i priznanja

1.12.2004. Za 2003. godinu dobila je nagradu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa «Ivan Filipović» za područje visokog školstva za znanstveni i stručni rad, te izuzetan doprinos unapređenju nastave njemačkog jezika u hotelijersko-turističkoj i ugostiteljskoj struci.

Članstva

1.1.2004. - 1.1.2008. član Upravnog odbora Hrvatskog društva nastavnika njemačkog jezika.
1.1.1999. - 1.1.2004. Predsjednica Hrvatskog društva nastavnika njemačkog jezika - ogranak Rijeka
1.1.1999. - 1.1.2003. Član Organizacijskog odbora Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2000. - Metodika nastave njemačkoga jezika
Germanistika
Filozofski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
- Drugi strani jezik (A2) II - njemački
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati: 30
- Prvi strani jezik (B1) I - njemački
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati: 30
- Drugi strani jezik (A2) I - njemački
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati: 30
- Prvi strani jezik-njemački B1 I
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati: 30
- Kroatien als Tourismusdestination
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati: 30
- Geschäftskommunikation im Tourismus
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati: 30

Cjeloživotno obrazovanje

- Njemački u turizmu za početnike

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati: 45

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nevenka Blažević i Nikolina Vaić
Anglizismen in der deutschen und kroatischen Internetkommunikation
Folia linguistica et litteraria 7 - 26 - 2013.

A1

2. Nevenka Blažević i Nikolina Vaić
The Use of Anglicisms in Croatian Tourism Promotional Materials
2nd AHTMMC, Conference Proceedings - 2012.

A1

3. Nevenka Blažević i Daniela Divjak
Aneignung der Mitteilungsgrammatik im Unterricht Deutsch als Fachsprache im Tourismus
Conference Proceedings, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija - 2012.

A2

4. Nevenka Blažević i Dolores Miškulin
Collocazioni aggettivali nel materiale promozionale turistico
1st International Conference “Foreign Languages and Tourism”, Conference Proceedings, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 69 - 84 - 2012.

A2

5. Nevenka Blažević i Iva Barić
Mindestgrammatik für tourismusbezogene Anfängerkurse
Strani jezici - 2012.

A2

6. Nevenka Blažević i Zrinka Blažević
Sprachliche Mittel zum Ausdruck der Emotionalität in Ferienkatalogen
Riječ 51 - 67 - 2011.

A1

7. Nevenka Blažević i Nikolina Vaić
Anglizismen im Sportteil der deutschen und kroatischen Tageszeitungen
Zagreber Germanistische Beiträge. Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft 121 - 49 - 2010.

A1

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
2
Anglizismen in der deutschen und kroatischen Jugendsprache
Adamić Rijeka - 2009.
2. Autor knjige
Nevenka Blažević
Grundlagen der Didaktik und Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache
Filozofski fakultet Rijeka Rijeka - 2007.

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2009. - - pročelnica
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija - Katedra za strane jezike