Doc. dr. sc. Mirela Sedić

Odjel za biotehnologiju Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu

e-pošta : msedic@biotech.uniri.hr
telefon : 051 584 574
skype : mirela.sedic

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Crosbi
Google Scholar 628 12 15
ResearchGate

Obrazovanje

1.1.2003. - 1.1.2006. doktor prirodnih znanosti Kemija (Medicinska kemija i biokemija) Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1997. - 1.1.2000. magistra prirodnih znanosti Kemija (Biokemija) Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1991. - 1.1.1996. diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije Biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.4.2011. - Docent Uvođenje metoda glikoproteomike; ispitivanje toksičnih učinaka lijekova in vitro - mitohondrijska toksičnost; proteomska studija molekularne patogeneze nefrotskog sindroma djece; istraživanje uloge jednostavnih sfingolipida i njihovih metaboličkih enzima u patogenezi i terapiji raka; biološka evaluacija novih sintetskih spojeva; izvođenje nastave na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju na Odjelu za biotehnologiju Odjel za biotehnologiju
1.11.2003. - 31.3.2011. viši asistent Uvođenje metode dvodimenzionalne elektroforeze za analizu proteoma tumorskih stanica, tkiva i tjelesnih tekućina (plazma, urin) čovjeka; istraživanje patogeneze raka i rijetkih bolesti (fibroproliferativni poremećaj, metabolički poremećaj); istraživanje protu-tumorskih učinaka novih sintetskih spojeva; izrada doktorske disertacije. Institut «Ruđer Bošković» Zagreb, Zavod za molekularnu medicinu
1.4.1997. - 31.10.2003. znanstveni novak Uvođenje metode HPLC za analizu sfingolipida (sfingoidnih baza) u biološkim uzorcima; analiza sfingolipida pomoću tankoslojne kromatografije; analiza sfingolipidnih biljega u serumu i urinu oboljelih od endemske nefropatije; sudjelovanje u nastavi dodiplomskog studija iz kolegija Biokemija; izrada magistarskog rada Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

Nagrade i priznanja

Dobitnica stipendije europske zajednice (ECOGENE grant) za sudjelovanje u praktičnom tečaju "Quantitative Proteomics 2009", 7.-11. prosinca 2009., Institute of Technology, University of Tartu, Tartu, Estonia
dobitnica stipendije za FEBS Advanced Course “Yeast Lipids: Metabolism and Intracellular Transport”, 22.-25. rujan 1999, Utrecht, Nizozemska
Priznanje Most popular articles, časopis Molecular Cancer (BioMed Central); rad Metastasis: new perspectives on an old problem. Mol Cancer. 2011 Feb 22;10:22. (Highly accessed articles), svrstan na 33. mjesto najpopularnijih radova u 2012.
Dobitnica stipendije BMBS COST Action BM1104 (Mass Spectrometry Imaging: New Tools for Healthcare Research) za sudjelovanje u praktičnom tečaju Seed Course in Biomedical Imaging MS, FOM Institute AMOLF, Amsterdam, Nizozemska, 2. - 4.10. 2012.
Priznanje Top 25 Hottest Articles iz područja farmakologije, toksikologije i farmaceutske znanosti (Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science) od strane izdavačke kuće Elsevier (ScienceDirect) za rad „Proteomics in antitumor research“ autora Fontana, S.; De Leo, G.; Sedic, M.; Kraljevic Pavelic, S.; Alessandro, R. objavljenog u Drug Discovery Today: Technologies, Volume 3, Issue 4, December 2006, Pages 441-449 (rad je uvršten na 13. mjestu)

Članstva

1.1.2009. - Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja
1.1.2004. - Hrvatsko onkološko društvo
1.1.2000. - Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.6.2016. - Toksikologija lijekova
Poslijediplomski specijalistički studij Klinička farmakologija: ispitivanje i primjena lijekova
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - IRL103 Metode istraživanja proteina
Diplomski sveučilišni studij "Biotehnologija u medicini"
Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2014. BUM101 Sistemska biomedicina
Diplomski sveučilišni studij "Biotehnologija u medicini"
Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - IRL105 Toksikologija lijekova
Diplomski sveučilišni studij "Istraživanje i razvoj lijekova"
Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - IRL202 Uvod u istraživački rad
Diplomski sveučilišni studij "Biotehnologija u medicini"
Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - Sistemska biomedicina
Doktorski sveučilišni studij "Medicinska kemija"
Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - BUM105 Personalizirana medicina
Diplomski sveučilišni studij "Biotehnologija u medicini"
Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2014. BIL305 Bioeseji u istraživanju lijekova
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2014. EBIL130 Instrumentalno analitičke metode u biotehnologiji
Diplomski sveučilišni studij "Istraživanje i razvoj lijekova"
Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - BIL 202 Biokemija
Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - EBIL122 Sfingolipidi – biološke uloge i terapijski značaj
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.9.2016. - Analiza potencijalnih proteinskih biljega nefrotoksičnosti u urinu pacijenata na terapiji antibioticima
Ivona Štanfel
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ “Biotehnologija u medicini”
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Utjecaj farmakološke inhibicije kisele ceramidaze na rast i preživljenje tumorskih staničnih linija debelog crijeva čovjeka u uvjetima in vitro
MARINA BLAŽEVIĆ
Diplomski sveučilišni studij "Istraživanje i razvoj lijekova"
Odjel za biotehnologiju
1.1.2015. - Uloga sfingozin kinaze u odgovoru stanica hepatocelularnog karcinoma čovjeka na standardne kemoterapeutike
IVANA TOMLJANOVIĆ
Diplomski sveučilišni studij "Istraživanje i razvoj lijekova"
Odjel za biotehnologiju
1.1.2015. - Celularni i molekularni učinci farmakološke inhibicije sfingozin kinaze u stanicama hepatocelularnog karcinoma čovjeka
PETRA GRBČIĆ
Diplomski sveučilišni studij "Istraživanje i razvoj lijekova"
Odjel za biotehnologiju
1.1.2015. - TMT multiplexing for quantitative O-glycoproteomics
Tomislav Čaval
Diplomski sveučilišni studij "Medicinska kemija"
Odjel za biotehnologiju
1.1.2015. - Uloga kisele ceramidaze u odgovoru stanica raka debelog crijeva na tretman standardnim kemoterapeuticima
TIJANA BANDERA
Diplomski sveučilišni studij "Istraživanje i razvoj lijekova"
Odjel za biotehnologiju
1.1.2014. - Ispitivanje protutomorskih učinaka novosintetiziranih spojeva iz skupine tiofena-benzotiofena na tumorskim staničnim linijama čovjeka u uvjetima in vitro
Leon Cindrić
Diplomski sveučilišni studij "Biotehnologija u medicini"
Odjel za biotehnologiju
1.1.2014. - Procjena mitohondrijske toksičnosti sintetskih spojeva sa protutumorskim djelovanjem na modelu stanica HepG2
Vlatka Maričić
Diplomski sveučilišni studij "Istraživanje i razvoj lijekova"
Odjel za biotehnologiju
1.1.2014. - Inhibitori sfingozin kinaze - novi pristup u liječenju raka
Barbara Kovačić
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Odjel za biotehnologiju
1.1.2014. - Molekularna patogeneza i terapijske opcije u liječenju karcinoma debelog crijeva
Ana Vrankić
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Odjel za biotehnologiju

Cjeloživotno obrazovanje

17.2.2015. - PROGRAM „SVEUČILIŠTA ZA 3.DOB“

Sveučilište u Rijeci Odjel za biotehnologiju
Predavač
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.1995. - 1.1.1996. Certificate of Proficiency in English


Norma sati: 120
1.1.1994. - 1.1.1995. Certificate in Advanced English


Norma sati: 100
1.1.1993. - 1.1.1994. First Certificate in English


Norma sati: 78

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Grbčić P, Tomljanović I, Klobučar M, Kraljević Pavelić S, Lučin K, Sedić M.
Dual sphingosine kinase inhibitor SKI-II enhances sensitivity to 5-fluorouracil in hepatocellular carcinoma cells via suppression of osteopontin and FAK/IGF-1R signalling.
Biochem Biophys Res Commun. 487 782-788 - 2017. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X17307751

Q1

2. Ivona Štanfel, Marko Klobučar, Kraljević Pavelić, Sandra Kraljević Pavelić, Ana Vujaklija Brajković, Mirela Sedić
Proteomska analiza potencijalnih biljega akutne ozljede bubrega u urinu pacijenata na terapiji vankomicinom
Medicina Fluminensis 53 117-128 - 2017. http://hrcak.srce.hr/173387

Q3

3. Gregorić T, Sedić M, Grbčić P, Tomljenović Paravić A, Kraljević Pavelić S, Cetina M, Vianello R, Raić-Malić S.
Novel pyrimidine-2,4-dione-1,2,3-triazole and furo[2,3-d]pyrimidine-2-one-1,2,3-triazole hybrids as potential anti-cancer agents: Synthesis, computational and X-ray analysis and biological evaluation.
Eur J Med Chem 1247-1267 - 2017. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523416309667

Q1

4. Racané L, Sedić M, Ilić N, Aleksić M, Pavelić SK, Karminski-Zamola G.
Novel 2-Thienyl- and 2-Benzothienyl-Substituted 6-(2-Imidazolinyl)Benzothiazoles: Synthesis; in vitro Evaluation of Antitumor Effects and Assessment of Mitochondrial Toxicity.
Anticancer Agents Med Chem. 17 57-66 - 2017. http://www.eurekaselect.com/141726/article

Q1

5. Kraljević TG, Harej A, Sedić M, Pavelić SK, Stepanić V, Drenjančević D, Talapko J, Raić-Malić S.
Synthesis, in vitro anticancer and antibacterial activities and in silico studies of new 4-substituted 1,2,3-triazole-coumarin hybrids.
Eur J Med Chem. 794-808 - 2016. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S022352341630719X

Q1

6. Zrinka Rajić Džolić Ivana Perković Sandra Kraljević Pavelić Mirela Sedić Nataša Ilić Dominique Schols Branka Zorc
Design, synthesis, and cytostatic activity of novel pyrazine sorafenib analogs
Medicinal Chemistry Research 25 2729–2741 - 2016. https://link.springer.com/article/10.1007/s00044-016-1667-y

Q1

7. Klobučar M, Sedić M, Gehrig P, Grossmann J, Bilić M, Kovač-Bilić L, Pavelić K, Kraljević Pavelić S.
Basement membrane protein ladinin-1 and the MIF-CD44-ß1 integrin signaling axis are implicated in laryngeal cancer metastasis.
Basement membrane protein ladinin-1 and the MIF-CD44-ß1 integrin signaling axis are implicated in laryngeal cancer metastasis. 1862 1938-54 - 2016. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092544391630182X

Q1

8. Livio Racané, Mirela Sedić, Nataša Ilić, Maja Aleksić, Sandra Kraljević Pavelić and Grace Karminski-Zamola
Novel 2-Thienyl- and 2-Benzothienyl-Substituted 6-(2-Imidazolinyl)Benzothiazoles: Synthesis; in vitro Evaluation of Antitumor Effects and Assessment of Mitochondrial Toxicity
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 16, DOI: 10.2174/1871520615666160504094753 - 2016. http://benthamscience.com/journals/anti-cancer-agents-in-medicinal-chemistry/article/141726/

Q1

9. Sandra Kraljević Pavelić, Marko Klobučar, Mirela Sedić, Vedran Micek, Peter Gehrig, Jonas Grossman, Krešimir Pavelić, Božidar Vojniković
UV-induced retinal proteome changes in the rat model of age-related macular degeneration.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 1852 1833–1845 - 2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443915001726

Q1

10. Andrijana Meščić, Anja Harej, Marko Klobučar, Danijel Glavač, Mario Cetina, Sandra Kraljević Pavelić, and Silvana Raić-Malić
Discovery of New Acid Ceramidase-Targeted Acyclic 5-Alkynyl and 5-Heteroaryl Uracil Nucleosides
ACS Med. Chem. Lett. 6 1150-1155 - 2015.

Q1

11. Štajduhar E, Sedić M, Leniček T, Radulović P, Kerenji A, Krušlin B, Pavelić K, Kraljević Pavelić S.
Expression of growth hormone receptor, plakoglobin and NEDD9 protein in association with tumour progression and metastasis in human breast cancer
Tumor Biology 35 6425-34. - 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24676793

Q2

12. Mirela Sedić, Krešimir Pavelić, Djuro Josić, Sandra Kraljević Pavelić
Peptidomics to study age-related diseases: spotlight on cancer and neurodegeneration
Peptidomics 1 2084-7203 - 2014. http://www.degruyter.com/view/j/ped.2014.1.issue-1/ped-2014-0006/ped-2014-0006.xml?format=INT

13. Sedic M, Gethings LA, Vissers JP, Shockcor JP, McDonald S, Vasieva O, Lemac M, Langridge JI, Batinić D, Pavelić SK
Label-free mass spectrometric profiling of urinary proteins and metabolites from paediatric idiopathic nephrotic syndrome.
Biochem Biophys Res Commun 452 21-26 - 2014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X14014223

Q1

14. L Gethings, J Vissers, J Shockcor, S McDonald, S Kraljevi Pavelic, M Sedic, M Lemac, D Batini, J Langridge, O Vasieva
Multi-omic and Functional Network Analysis of Paediatric Urine from Patients Diagnosed with Idiopathic Nephrotic Syndrome
Journal of biomolecular techniques: JBT 24(Suppl) S65 - 2013. http://europepmc.org/articles/PMC3635349

15. L Gethings, J Vissers, J Shockcor, S McDonald, S Kraljevi Pavelic, M Sedic, M Lemac, D Batini, J Langridge, O Vasieva
Multi-omic and Functional Network Analysis of Paediatric Urine from Patients Diagnosed with Idiopathic Nephrotic Syndrome
Journal of biomolecular techniques: JBT 24(Suppl) S65 - 2013. http://europepmc.org/articles/PMC3635349

16. L. Gethings, J. Vissers, J. Shockcor, S. McDonald, S. Kraljevi Paveli, M. Sedic, M. Lemac, D. Batini, J. Langridge, O. Vasieva
Multi-omic and Functional Network Analysis of Paediatric Urine from Patients Diagnosed with Idiopathic Nephrotic Syndrome
Journal of Biomolecular Techniques 05 on-line - 2013. http://www.researchgate.net/publication/262895294_Multi-omic_and_Functional_Network_Analysis_of_Paediatric_Urine_from_Patients_Diagnosed_with_Idiopathic_Nephrotic_Syndrome

Q4

17. Mirela Sedic, Sandra Kraljevic Pavelic, Karlo Hock
Using functional genomics to identify drug targets: a Dupuytren's disease example
Methods in Molecular Biology 910 15-31 - 2012. http://www.springerprotocols.com/Abstract/doi/10.1007/978-1-61779-965-5_2

Q3

18. Cindrić M., Sedić M., Horvatić A., Dodig I.
Determination of Pharmaceutical Peptides by MALDI-TOF Tandem Mass Spectrometry.
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Medicinske znanosti 508 45-57 - 2010.

19. Mesaric M, Sedic M.
How the sphingoid long-chain base research started in Croatia.
Periodicum biologorum 109 219-224 - 2007.

Q4

20. Pavelic K, Kralj M, Kraljevic S, Sedic M.
Global approach to biomedicine: functional genomics and proteomics.
The journal of the international federation of clinical chemistry and laboratory medicine 16 21-29 - 2005.

21. Bauman M, Mesarić M, Ribar S, Marić V.
Dependence of the sphingoid bases concentration on growth phase and temperature in the yeast Yarrowia lipolytica.
J Basic Microbiol. 42 3-12 - 2002. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dependence+of+the+sphingoid+bases+concentration+on+growth+phase+and+temperature+in+the+yeast+Yarrowia+lipolytica.

Q2

22. Bauman M, Mesarić M, Ribar S, Marić V, Tudja M.
Natural zeolite clinoptilolite increases the concentrations of sphingoid bases in the yeast Yarrowia lipolytica.
J Basic Microbiol. 41 7-16 - 2001.

Q2

23. Ribar S, Mesarić M, Bauman M.
High-performance liquid chromatographic determination of sphinganine and sphingosine in serum and urine of subjects from an endemic nephropathy area in Croatia.
J Chromatogr B Biomed Sci Appl. 754 511-519 - 2001.

Q1

24. Bauman M., Mesaric M, Maric L.
Yeast sphingolipids - Structure, biological importance and metabolism.
Food Technology & Biotechnology 37 127-137 - 1999.

Q2

25. Bauman M, Kurtanjek Ž.
Structured model of yeast growth in chemostat under oxygen saturation conditions.
Kemija u industriji 46 311-318 - 1997.

Q3

26. Benci, Krešimir; Mandić, Leo; Suhina, Tomislav; Sedić, Mirela; Klobučar, Marko; Kraljević Pavelić, Sandra; Pavelić, Krešimir; Wittine, Karlo; Mintas, Mladen
Novel Coumarin Derivatives Containing 1, 2, 4-Triazole, 4, 5-Dicyanoimidazole and Purine Moieties: Synthesis and Evaluation of Their Cytostatic Activity
Molecules 17 11010-11025 http://www.mdpi.com/1420-3049/17/9/11010

Q1

27. Sedić, Mirela; Kraljević Pavelić, Sandra
Uloga proteomike u razvoju lijekova – optimizacija uzorka za dvodimenzionalnu gel-elektroforezu( Proteomics in drug development – optimization of sample preparation for the two-dimensional gel-electrophoresis )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 45 (2009); 276-285

28. Fontana, Simona; De Leo Giacomo; Sedić, Mirela; Kraljević Pavelić, Sandra; Alessandro, Riccardo
Proteomics in antitumor research
Drug Discovery Today: Technologies (1740-6749) 3 (2006), 4; 441-449

Q2

29. Ribar, Slavica; Mesarić, Marko; Sedić, Mirela
Sphingoid Bases as Possible Dignostic Parameters
Croatian Medical Journal (0353-9504) 44 (2003), 2; 165-170

Q2

30. Kraljević, Sandra; Sedić, Mirela; Scott, Mike; Gehrig, Peter; Schlapbach, Ralph; Pavelić, Krešimir
Casting light on molecular events underlying anti-cancer drug treatment: what can be seen from the proteomics point of view?
Cancer Treatment Reviews (0305-7372) 32 (2006), 8; 619-629

Q1

31. Hranjec, Marijana; Kralj, Marijeta; Piantanida, Ivo; Sedić, Mirela; Šuman, Lidija; Pavelić, Krešimir; Karminski-Zamola, Grace
Novel cyano- and amidino-substituted derivatives of styryl-2-benzimidazoles and benzimidazo[1, 2-a]quinolines. Synthesis, photochemical synthesis, DNA binding, and antitumor evaluation, part 3.
Journal of Medicinal Chemistry (0022-2623) 50 (2007), 23; 5696-5711

Q1

32. Sedić, Mirela; Poznić, Miroslav; Gehrig, Peter; Scott, Mike; Schlapbach, Ralph; Hranjec, Marijana; Karminski-Zamola, Grace; Pavelić, Krešimir; Kraljević Pavelić, Sandra
Differential anti-proliferative mechanisms of novel derivative of benzimidazo[1, 2-a] quinoline in colon cancer cells depending on their p53 status
Molecular Cancer Therapeutics (1535-7163) 7 (2008); 2121-2132

Q1

33. Benci, Krešimir; Wittine, Karlo; Radan, Malajka; Cetina, Mario; Sedić, Mirela; Kraljević Pavelić, Sandra; Pavelić, Krešimir; deClercq, Erik; Mintas, Mladen
The unsaturated acyclic nucleoside analogues bearing a sterically constrained (Z)-4'-benzamido-2'-butenyl moiety : Synthesis, X-ray crystal structure study, cytostatic and antiviral activity evaluations
Bioorganic & medicinal chemistry (0968-0896) 18 (2010), 17; 6249-6257

Q1

34. Kraljević Pavelić, Sandra; Sedić, Mirela; Bošnjak, Hrvojka; Spaventi, Šime; Pavelić, Krešimir
Metastasis : new perspectives on an old problem
Molecular cancer (1476-4598) 10 (2011); 23-36

Q1

35. Gazivoda Kraljević, Tatjana; Bistrović, Andrea; Dedić, Matea; Kraljević Pavelić, Sandra; Sedić, Mirela; Raić-Malić, Silvana
Efficient palladium-mediated or base-induced 5-endo-dig cyclisation of C5-alkynylated pyrimidine derivatives: conventional and microwave-assisted synthesis of novel furo[2, 3-d]pyrimidines
Tetrahedron letters (0040-4039) 53 (2012), 38; 5144-5147

Q2

36. Sedić, Mirela; Kraljević Pavelić, Sandra; Vučinić, Srđan, Pavelić, Krešimir
Unravelling new pieces of tumour metastasis puzzle: the role of proteomics
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Medicinske znanosti (1330-5301) 35 (2010); 13-28

37. Kraljević Pavelić, Sandra; Sedić, Mirela; Hock, Karlo; Vučinić, Srđan; Jurišić, Davor; Gehrig, Peter; Scott, Mike; Schlapbach, Ralph; Čačev, Tamara; Kapitanović, Sanja; Pavelić, Krešimir
An integrated proteomics approach for studying the molecular pathogenesis of Dupuytren's disease
Journal of Pathology (0022-3417) 217 (2009), 4; 524-533

Q1

38. Sedić, Mirela; Kraljević Pavelić, Sandra; Cindrić, Mario; Vissers, Johannes; Peronja, Marija; Josić, Đuro; Ćuk, Mario; Fumić, Ksenija; Pavelić, Krešimir; Barić, Ivo
Plasma biomarker identification in S-adenosylhomocysteine hydrolase deficiency
Electrophoresis (0173-0835) 32 (2011), 15; 1970-1975

Q2

39. Wittine, Karlo; Stipković Babić, Maja; Makuc, Damjan; Plavec, Janez; Kraljević Pavelić, Sandra; Sedić, Mirela; Pavelić, Krešimir; Leyssene, Pieter; Neytse, Johan; Balzarinie, Jan; Mintas, Mladen
Novel 1, 2, 4-Triazole and Imidazole Derivatives of L-Ascorbic and Imino-Ascorbic Acid: Synthesis, Anti-HCV and Antitumor Activity Evaluations
Bioorganic & medicinal chemistry (0968-0896) 20 (2012), 11; 3675-3685

Q1

40. Kraljević Pavelić, Sandra; Sedić, Mirela, Poznić, Miroslav; Rajić, Zrinka; Zorc, Branka; Pavelić, Krešimir; Balzarini, Jan; Mintas, Mladen
Evaluation of in vitro Biological Activity of O-Alkylated Hydroxamic Derivatives of Some Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs
Anticancer research (0250-7005) 30 (2010), 10; 3987-3994

Q2

41. Sedić, Mirela; Jurišić, Davor; Stanec, Zdenko; Hock, Karlo; Pavelić, Krešimir; Kraljević Pavelić, Sandra
Functional genomics in identification of drug targets in Dupuytren's contracture.
Frontiers in bioscience (1093-9946) 15 (2010); 57-64

Q1

42. Pavišić, Renata; Hock, Karlo; Mijić, Ivana; Horvatić, Anita; Gecan, Martina; Sedić, Mirela; Bukvić Krajačić, Mirjana; Cindrić, Mario
Recombinant human granulocyte colony stimulating factor pre-screening and screening of stabilizing carbohydrates and polyols
International journal of pharmaceutics (0378-5173) 387 (2010), 1/2; 110-119

Q1

43. Wittine, Karlo; Stipković Babić, Maja; Košutić, Marija; Cetina, Mario; Rissanen, Kari; Kraljević Pavelić, Sandra; Tomljenović Paravić, Andrea; Sedić, Mirela; Pavelić, Krešimir; Mintas, Mladen
The new 5- or 6-azapyrimidine and cyanuric acid derivatives of L-ascorbic acid bearing the free C-5 hydroxy or C-4 amino group at the ethylenic spacer: CD-spectral absolute configuration determination and biological activity evaluations
European journal of medicinal chemistry (0223-5234) 46 (2011), 7; 2770-2785

Q1

44. Pavišić, Renata; Dodig, Ivana; Horvatić, Anita; Mijić, Lucija; Sedić, Mirela; Rajić Linarić, Maša; Gruić Sovulj, Ita; Preočanin, Tajana; Bukvić Krajačić, Mirjana; Cindrić, Mario
Differences between reversible (self-association) and irreversible aggregation of rHuG-CSF in carbohydrate and polyol formulations
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics (0939-6411) 76 (2010), 3; 357-365

Q1

45. Kralj, Marijeta; Kraljević, Sandra; Sedić, Mirela; Kurjak, Asim; Pavelić, Krešimir
Global approach to perinatal medicine: functional genomics and proteomics
Journal of perinatal medicine (0300-5577) 33 (2005), 1; 5-16

Q2

Znanstvene knjige

1. Autor
Krešimir Pavelić, Mirela Sedić, Sandra Kraljević Pavelić
Personalized Medicine: A New Medical and Social Challenge (Europeanization and Globalization) 1st ed.
Personalised medicine - the path to new medicine Nada Bodiroga-Vukobrat (Editor), Daniel Rukavina (Editor), Kresimir Pavelic (Editor), Gerald G. Sander (Editor) Springer Science+Business Media - 2016.
2. Autor poglavlja u knjizi
Sedic, Mirela; Pavelic, Sandra Kraljevic; Hock, Karlo.
Using Functional Genomics to Identify Drug Targets: A Dupuytren’s Disease Example.
Bioinformatics and Drug Discovery, Series: Methods in Molecular Biology Larson, Richard S. Humana Press - 2012. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22821590
3. Autor poglavlja u knjizi
Mirela Sedić, Sandra Kraljević Pavelić, Krešimir Pavelić
Personalizirana medicina – temeljni koncepti i primjena
Sekundarna prevencija u pedijatriji Neda Aberle, Milan Bitunjac Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet i Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod Slavonski Brod - 2011.
4. Autor poglavlja u knjizi
Cindrić, Mario; Sedić, Mirela; Horvatić, Anita; Dodig, Ivana
Određivanje aminokiselinske sekvencije farmaceutskih peptida MALDI-TOF tandemnom spektrometrijom masa(Sequence Determination of Pharmaceutical Peptides by MALDI-TOF Tandem Mass Spectrometry )
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - HAZU - 2010.
5. Autor poglavlja u knjizi
Stavljenić-Rukavina, Ana; Ferrari, Maurizio; Cremonesi, Laura; Stenirri, Stefania; Galbiati, Silvia; Kosztolányi, György; Pavelić, Krešimir; Kralj, Marijeta; Kraljević, Sandra; Sedić, Mirela; Topić, Elizabeta; van Schaik, Ron H.N.; Marc, Janja; Tomalik-Scharte, Dorota; Šimundić, Ana-Maria; Lukač Bajalo, Jana; Neumaier, Michael.

The 7th EFCC Continuous Postgraduate Course in Clinical Chemistry: New trends in diagnosis, monitoring and management using molecular diagnosis methods Topić, Elizabeta; Meško Brguljan, Pika; Blaton, Victor Medicinska naklada Zagreb - 2007.
6. Autor poglavlja u knjizi
Kraljević, Sandra; Sedić, Mirela; Pavelić, Krešimir
Cancer research meets functional genomics – what has been accomplished so far?
Molekularna diagnostika v medicini Luzar, Boštjan; Poljak, Mario; Glavač, Damjan; Balažic, Jože Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani Ljubljana - 2005.
7. Autor poglavlja u knjizi
Oláh, Edith; Žanić Grubišić, Tihana; Pavelić, Krešimir; Kralj, Marijeta; Kraljević, Sandra; Sedić, Mirela; Ćufer, Tanja; Gouget, Bernard; Mocarelli, Paolo; Müller, Mathias M; Vogl, Marietta; Zadro, Renata; Sherwood, Roy; Langlois, Michel; Blaton, Victor; Neumaier, Michael; Nittka, Stefanie; Topić, Elizabeta; Lage, Hermann; Albert, WH; Hauch, S; Zieglschmid, V; Böcher, O; Gall-Troselj, Koraljka.

The 4th FESCC Continuous Postgraduate Course in Clinical Chemistry: New Trends in Diagnosis, Monitoring and Management of Tumor Diseases Topić, Elizabeta Medicinska naklada Zagreb - 2004.
8. Autor poglavlja u knjizi
Mesaric M, Ribar S, Bauman M.
Određivanje koncentracije sfingozinskih baza HPLC metodom: uporaba omjera sfinganin/sfingozin u dijagnostičke svrhe.
Biokemijske metode u biomedicinskim znanostima Stavljenić Rukavina, Ana Medicinska Naklada Zagreb - 2000.

Pozvana predavanja

1. Mirela Sedić
Inhibitori sfingozin kinaze i kisele ceramidaze kao nova klasa potencijalnih protutumorskih lijekova
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb - 28.4.2016.
2. Mirela Sedić
In vitro protutumorska aktivnost hibrida 1,2,3-triazola i pirimidina, hibrida 1,2,3-triazola i benzimidazola, te hibrida 1,2,3-triazola i kumarina
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb - 14.4.2015.
3. Mirela Sedić
In vitro protutumorska aktivnost hibrida 1,2,3-triazola i pirimidina, hibrida 1,2,3-triazola i benzimidazola, te hibrida 1,2,3-triazola i kumarina
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - Sveučilište u Zagrebu - 14.4.2015.
4. Cindrić, Mario; Sedić, Mirela
Analiza proteina i peptida spektrometrijom masa, NOVI DOMETI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI: ERA GLOBALNIH ANALITIČKIH METODA Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Zagreb - 4.2.2010.
5. Mirela Sedić
A proteomic approach to study anti-proliferative mechanisms of novel derivative of N-amidino-substituted benzimidazo[1,2-a] quinoline in human colon cancer cells, 14th World Congress on Advances in Oncology and 12th International Symposium on Molecular Medicine
Loutraki, Grčka - 14.10.2009.
6. Mirela Sedić
Proteomic analysis of plasma from infants with S-adenosylhomocysteine hydrolase deficiency, 3rd Summer Course on Mass Spectrometry in Biotechnology and Medicine
Dubrovnik - 8.7.2009.
7. Mirela Sedić
Proteomika u istraživanju antitumorskih lijekova
Institut Ruđer Bošković, Zagreb - 20.4.2009.
8. Mirela Sedić
Proteomika plazme – novi pristup u istraživanju biološke osnove različitih poremećaja, 2. hrvatski simpozij o poremećajima uzrokovanim stresom
Rabac - 3.5.2007.
9.

Kongresna priopćenja

1.
Klobučar M., GRBČIĆ P., Visentin S., Kraljević Pavelić S., Jonjić N. and Sedić M.
Acid ceramidase activity regulates the sensitivity of human colon cancer cells to oxaliplatin Poster 13th Central European Oncology Congress Opatija - 21.6.2017. http://web.penta-pco.com/ceoc2017
2.
Grbcic P., Tomljanovic I., Klobucar M., Kraljevic Pavelic S. and Sedic M.
Dual inhibition of sphingosine kinase 1/2 enhances antitumor activity of 5-fluorouracil in human hepatocellular carcinoma cells in vitro Postersko priopćenje Gordon Research Conference Glycolipid and Sphingolipid Homeostasis and Function in Health and Disease Renaissance Tuscany Il Ciocco in Lucca (Barga) Italy - 6.3.2016. https://www.grc.org/programs.aspx?id=12366
3.
ILIC N., Grbcic P., Tomljanovic I., Kraljevic Pavelic S. and Sedic M.
Sphingosine kinase inhibition sensitizes hepatocellular carcinoma cells to chemotherapy Poster 11th Central European Oncology Congress, Croatian Society of Oncology’s Best of ASCO® Conference Opatija - 1.1.2015. http://www.penta-pco.com/congress/content.php?id=39&pageID=138&lang=EN
4.
A. TOMLJENOVIĆ PARAVIĆ, S. Kraljević Pavelić , S. Raić Malić , M. Sedić.
ANTI-PROLIFERATIVE EFFECTS OF NOVEL HYBRIDS OF 1,2,3-TRIAZOLE-PYRIMIDINES, 1,2,3–TRIAZOLE–BENZIMIDAZOLES AND 1,2,3-TRIAZOLE-COUMARINS Poster 11th Central European Oncology Congress, Croatian Society of Oncology’s Best of ASCO® Conference Opatija - 1.1.2015. http://www.penta-pco.com/congress/content.php?id=39&pageID=138&lang=EN
5.
T. Gregorić, A. Bistrović, A. Tomljenović Paravić, M. Sedić, S. Kraljević Pavelić, T. Gazivoda Kraljević, S. Raić-Malić.
DERIVATI PURINSKIH BIOIZOSTERA I PIRIMIDINA S 1,2,3-TRIAZOLOM KAO FARMAKOFOROM Poster 24. HRVATSKI SKUP KEMIČARA I KEMIJSKIH INŽENJERA Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb - 1.1.2015.
6.
L. Gethings, J. Vissers, J. Shockcor, S. McDonald, S. Kraljevci Pavelic, M. Sedic, M. Lemac, D. Batinic, J. Langridge, and O. Vasieva
Multi-omic and Functional Network Analysis of Paediatric Urine from Patients Diagnosed with Idiopathic Nephrotic Syndrome Poster US HUPO 9th Annual Conference "Translational Proteomics: Biology, Technology and Clinical Advances" Baltimore, MD, USA - 1.1.2013.
7.
Gethings, A Lee; Vissers PC Johannes; John hockcor, John; McDonald, Stephen; Kraljević Pavelić, Sandra; Sedic, Mirela; Lemac, Maja; Batinić, Danica; Langridge, James; Vasieva, Olga; Compson, Keith
Application of multi-omic and functional network analysis for paediatric patients diagnosed with idiopathic nephrotic syndrome Poster 61st ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics Minneapolis, MN, USA. - 1.1.2013.
8.
Gethings, Lee; Vissers, Johannes; Shockcor, John; McDonald, Stephen; Kraljević Pavelić, Sandra; Sedić, Mirela; Lemac, Maja; Batinić, Danica; Langridge, James
An ion mobility enabled data independent multi-omics approach to quantitatively characterize urine from children diagnosed with idiopathic nephrotic syndrome Poster HUPO 2012, HUPO 11th Annual World Congress Boston, Massachusetts, USA. - 1.1.2012.
9.
Brad J Williams; Lee A Gethings; Sandra Kraljević Pavelić; Mirela Sedic; John P Shockcor; Stephen McDonald; Joahnnes PC Vissers; Maja Lemac; Danica Batinić; James Langridge.
An ion mobility enabled data independent multi-omics approach to quantitatively characterize urine from children diagnosed with idiopathic nephrotic syndrome. Poster HUPO 2012, HUPO 11th Annual World Congress Boston, Massachusetts, USA - 1.1.2012.
10.
Kraljević Pavelić, Sandra; Sedić, Mirela; Gethings, Lee; Vissers, Johannes; Shockcor, John P.; McDonald, Stephen; Lemac, Maja; Batinić, Danica; Peter-Katalinić, Jasna; Langridge, James
Identification of candidate protein biomarkers in urine from children with idiopathic nephrotic syndrome Poster Mass Spectrometry in Biotechnology and Medicine, The 6th MSBM Summer School Dubrovnik - 1.1.2012.
11.
Sedić, Mirela; Kraljević Pavelić, Sandra; Klobučar, Marko; Gehrig, Peter; Nanni, Paolo; Kovač Bilić, Lana; Bilić, Mario; Prgomet, Drago; Schlapbach, Ralph; Pavelić, Krešimir; Peter-Katalinić, Jasna
A PROTEOMIC APPROACH TO UNRAVEL MOLECULAR ALTERATIONS UNDERLYING LARYNGEAL CANCER Poster FEBS3+ Meeting “From molecules to life and back" Opatija - 1.1.2012.
12.
Benci, Krešimir; Mandić, Leo; Suhina, Tomislav; Sedić, Mirela; Klobučar, Marko; Kraljević Pavelić, Sandra; Pavelić, Krešimir; Wittine, Karlo; Mintas, Mladen
Novel Coumarin Derivatives Containing 1, 2, 4-Triazole, 4, 5-Dicyanoimidazole and Purine Moiety: Synthesis and Evaluation of Cytostatic Activity Poster ISMC 2012, XXIInd International Symposium on Medicinal Chemistry Berlin, Njemačka - 1.1.2012.
13.
Wittine, Karlo; Stipković Babić, Maja; Košutić, Marija; Cetina, Mario; Rissanen, Kari; Kraljević Pavelić, Sandra; Tomljenović Paravić, Andrea; Sedić, Mirela; Pavelić, Krešimir; Mintas, Mladen
The new 5- or 6-azapyrimidine and cyanuric acid derivatives of L-ascorbic acid bearing the free C-5 hydroxy or C-4 amino group at the ethylenic spacer: CD-spectral absolute configuration determination and biological activity evaluations Poster International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry St. Petersburg - 1.1.2011.
14.
Sedić, Mirela; Kraljević Pavelić, Sandra; Pavelić, Krešimir;
PERSONALIZIRANA MEDICINA – TEMELJNI KONCEPTI I PRIMJENA Cjeloviti rad (in extenso) 8. POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ TRAJNOG MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA I. KATEGORIJE 3. TEČAJ TRAJNOG USAVRŠAVANJA MEDICINSKIH SESTARA U PEDIJATRIJI SEKUNDARNA PREVENCIJA U PEDIJATRIJI Slavonski Brod - 1.1.2011.
15.
S. Kraljevic Pavelic, M. Sedic, K. Hock, S. Vucinic, D. Jurisic, P. Gehrig, M. Scott, R. Schlapbach, T. Cacev, S. Kapitanovic, K. Pavelic.
An integrated proteomics approach for studying the molecular pathogenesis of Dupuytren's disease Poster 4th Summer School, Mass Spectrometry in Biotechnology and Medicine, Dubrovnik - 1.7.2010.
16.
Sedić, Mirela; Cindrić, Mario; Peronja, Marija; Ćuk, Mario; Barić Ivo; Vučinić, Srđan; Kraljević Pavelić, Sandra
Proteomic analysis of plasma from infants with S-adenosylhomocysteine hydrolase deficiency Poster 3rd Summer Course on Mass Spectrometry in Biotechnology and Medicine Center for Advanced Academic Studies, Dubrovnik, - 1.7.2009.
17.
Hock, Karlo; Sedic, Mirela; Vučinić, Srđan; Jurišić, Davor; Gehrig, Peterr; Scott, Mike; Schlapbach, Ralph; Pavelić, Krešimir; Kraljević Pavelić, Sandra
Using interactomics to unravel molecular pathogenesis of Dupuytren’s disease Poster Interactome Networks:Mapping Macromolecular Interactions in the Cell, Wellcome Trust Genome Campus & CSHL Conference Hinxton, Velika Britanija - 1.1.2007.
18.
S. Kraljević, M. Sedić, M. Scott, P. Gehrig, R. Schlapbach, M. Kralj
Proteomic approach to the study of protein profiles of human cervical and laryngeal tumour cell lines upon p21waf/cip1 introduction Poster 2nd ESF Functional Genomics Conference: Functional Genomics and Disease Oslo, Norveška - 1.1.2005.
19.
Ribar S., Mesarić M., Bauman M
HPLC determination of free sphinganine and sphingosine in serum and urine of individuals from the endemic nephropathy area in Croatia, Poster 6th International Symposium on New Achievements in Chromatography, Plitvice - 1.1.2000.
20.
Bauman M., Mesarić M., Ribar S., Marić V.
Influence of zeolite on the concentrations of sphingoid bases in the yeast Candida lipolytica Poster 6th International Symposium on New Achievements in Chromatography Plitvice - 1.1.2000.
21.
Bauman M., Mesarić M., Marić V.
Effect of growth phase and temperature on the level of sphingoid bases in the yeast Candida lipolytica Poster Kongres hrvatskih biokemičara i molekularnih biologa Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet - 1.1.2000.
22.
Ribar S., Mesarić M, Bauman M.
HPLC determination of sphinganine and sphingosine in serum and urine of healthy individuals Poster Kongres hrvatskih biokemičara i molekularnih biologa Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet - 1.1.2000.
23.
Bauman M., Mesarić M., Marić V.
Influence of growth conditions on the sphingoid bases biosynthesis in the yeast Candida lipolytica Poster FEBS Advanced Course:Yeast Lipids: Metabolism and Intracellular Transport Utrecht, Nizozemska - 1.1.1999.
24.
Bauman M., Marić V., Mesarić M.
Utjecaj promjene parametara uzgoja kvasca na biosintezu sfingoidnih baza, Poster 3. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet - 1.1.1998.
25.
T. Gregorić, M.Sedić, P. Grbčić, A. Tomljenović Paravić, S. Kraljević Pavelić, M. Cetina, R. Vianello, S. Raić-Malić.
Catalytic cascade cross coupling 5-endo- trig/5-endo- dig cyclization to novel functionalized furo[2-3-d]pyrimidine-2-one-1,2,3-triazole hybrids: synthesis, computational and X-ray analyses, and biological evaluations Poster Systems Chemistry Winter School Vienna, Austria
26.
Bistrović, Andrea; Krstulović, Luka; Grbčić, Petra; Harej, Anja; Sedić, Mirela; Kraljević Pavelić, Sandra; Bajić, Miroslav; Raić-Malić, Silvana.
Novel 5-amidino benzimazoles as selective cytostatic agents against lung cancer cells. Poster 25th CROATIAN MEETING OF CHEMISTS AND CHEMICAL ENGINEERS Poreč https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=873421

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2018.
Synthesis and CytostatIc Evaluations of NovEl Nitrogen heTeRocycles librarY (SCIENcENTRY); Suradnik na projektu (Project leader Prof. Dr. Silvana Raić-Malić, full professor at Faculty of Chemical Engineering and Technology University of Zagreb); Hrvatska zaklada za znanost; ---; https://www.fkit.unizg.hr/SCIENcENTRY/researchers
2. 1.1.2013. - 1.1.2014.
Glycoproteomics of larynx squamous cell cancer; istraživač; Projekt u sklopu FP7 s FGCZ-Zurich, Švicarska, PRIME-XS-0000019; ;
3. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Proteomic profiling of retinal proteins from rat model of age-related macular degeneration; Suvoditelj projekta; Projekt u sklopu FP7 s FGCZ-Zurich, Švicarska (PRIME-XS-0000184); ; http://www.primexs.eu/about-prime-xs.html
4. 1.1.2007. - 1.1.2011.
Molekularna obilježja miofibroblasta Dupuytrenove bolesti ; istraživač; MZOS (098-0982464-2393); ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Utjecaj transdukcije gena/proteina na signalne puteve transformiranih stanica ; istraživač; MZOS (0098093); ;
6. 1.1.1997. - 1.1.2002.
Mikrobna biomasa kao izvor biološki aktivnih tvari ; istraživač; MZOS (108151); ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.10.2015. -
PETRA GRBČIĆ; Doktorat ; Doktorski sveučilišni studij "Medicinska kemija" Odjel za biotehnologiju; ;
2. 1.7.2014. -
Lana Sappe; Doktorat ; Doktorski sveučilišni studij "Medicinska kemija" Odjel za biotehnologiju; ;

Patenti

1. 2010. CINDRIC M., KRALJEVIC PAVELIC S., HOCK K., SEDIC M.
„PROTEOMICS PROFILES AND DETECTION METHODS OF PROTEINS IN BLOOD PLASMA FOR THE DIAGNOSIS OF SAHH DEFICIENCY“, WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, WO/2010/052510

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - Global Journal of Cancer Therapy Editorial Board member
http://www.peertechz.com/Cancer-Therapy/editorialboard.php
2. 1.1.2014. - International Journal of Biotechnology & Bioengineering, Graphy Publications; Editorial Board member since March 2014
http://www.graphyonline.com/journal/journal_editorial_board.php?journalid=IJBB

Recenzije

1. 2017. The European Commission expert evaluator for HORIZON2020 project proposals
2. 2016. Evaluacija znanstvenih projekata u okviru HORIZON2020 na poziv Europske komisije
3. 2016. The European Commission expert evaluator for HORIZON2020 project proposals
4. 2015. Journal of Cancer Research & Therapy (JCRT)
5. 2015. The European Commission expert evaluator for the Horizon 2020-PHC-2015 project proposals
6. 2014. The European Commission expert evaluator for HORIZON 2020-PHC-2014 project proposals
7. 2014. PROTEOMICS - Clinical Applications WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
8. 2013. External reviewer for the periodic report for FP7-funded collaborative project (FP7 HEALTH)
9. 2013. The European Commission expert evaluator for FP7 HEALTH project proposals
10. 2012. The European Commission expert evaluator for FP7 HEALTH project proposals
11. 2010. Polycyclic Aromatic Compounds
12. 2007. Bioinformatics and Biology Insights
13. 2007. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
14. 2004. Hormone and Metabolic Research
15. Drug Design, Development and Therapy
16. International Journal of Proteomics
17. Current Medicinal Chemistry

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2010. - Detalji

Zagreb
2. 1.1.2005. - Detalji

Zagreb