Doc. dr. sc. Sandra Bošković bacc.med.teh., prof. reh.

Fakultet zdravstvenih studija Katedra za zdravstvenu njegu
Fakultet zdravstvenih studija Katedra za zdravstvenu njegu

prostorija : Katedra za zdravstvenu njegu
e-pošta : sandra.boskovic@uniri.hr
mobitel : 00385916063609
mobitel : 00385912102485
prostorija : 00385 51 513 137

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google shcolar 13 2 0

Obrazovanje

- Viša medicinska sestra Studij za više medicinske sestre Medicinski fakultet Rijeka
- profesor edukacijske rehabilitacije Studij edukacijske rehabilitacije Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
- magistar znanosti Magistarski studij pedagogije Filozofski fakultet Rijeka
- doktor znanosti doktorski studij, specijalne edukacije i rehabilitacije Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd

Radno iskustvo

- viša medicinska sestra rad na Dječjem odjelu kirurgije, poslovi u jedinici intezivne skrbi KBC Rijeka
- Defektolog stručni suradnik Rad s učenicima s motoričkim poremećajima, rad na integraciji učenika s motoričkim poremećajima u redovni srednjoškolski sustav, voditelj stručnog postupka Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka
- profesor edukacijske rehabilitacije učitelj defektolog u radu s djecom s intelektualnim teškoćama u posebnom obrazovnom programu, provođenje odgoja i obrazovanja djece nižih osnovnoškolskih programa, osposobljavanje za samostalan život, rad na integraciji djece s teškoćama u razvoju Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
- Voditelj odjela radne terapije i posihosocijalne rehabilitacije, zamjenik ravnatelja organizacija rada odjela s korisnicima s intelektualnim teškoćama s ciljem podizanja kvalitete življenja, edukacija djelatnika Centra, senzibilizacija lokalne zajednice za problematiku osoba s invaliditetom Centar za rehabilitaciju Rijeka
- predavač nositelj kolegija Zdravstvena njega osoba s invaliditetom, Rehabilitacija i obitelj djece s teškoćama u razvoju, Kliničke vježbe III, Koordinacija i supervizija u sestrinstvu Medicinski fakultet Rijeka
- viši predavač Viši predavač- nositelj kolegija na stručnim studijima Fakulteta zdravstvenih studija, Studija sestrinstva Veleučilišta u Karlovcu o Zdravstvena njega osoba s invaliditetom o Koordinacija i supervizija u zdravstvenoj njezi o Rehabilitacija i obitelj djece s teškoćama u razvoju o Kliničke vježbe III o Voditelj Programa cjeloživotnog obrazovanja “Podrška obitelji u razvoju djece” na Fakultetu zdravstvenih studija Rijeka Fakultet zdravstvenih studija Rijeka

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Rektorova nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- Član uredništva Cratian Nursing Journal
- Član Sigma Theta Tau International
- Član Hrvatske komore medicinskih sestara
- Koordinator za studente s invaliditetom Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka
- Član Povjerenstva za sestrinstvo Ministarstva zdravstva
- Master trener UNICEF- Podrška obitelji u razvoju djece
- Član odbora za studente s invaliditetom RH
- Član Nacionalnog tima rane intervencije
- član Udruge defektologa Republike Hrvatske
- Član Savjeta Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci
- Član radne skupine Medicinskog fakulteta u Rijeci u European Federation on Nurse Educators (FINA)
- Član Radne skupine za izradu Nacionalne strategije za osobe s invaliditetom 2003/2007

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
stručni studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
viši predavač
Norma sati: 70
- Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi
prediplomski studij sestrinstva
Fakulete zdravstvenih studija Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati: 90
- Kliničke vježbe 3
prediplomski studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
mentor
Norma sati: 40
- Pristup osobama s invaliditetom
Diplomski studij sestrinstva I godina
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
asistenst
Norma sati: 60
- Koordinacija i supervizija u zdravstvenoj njezi
Diplomski studij menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
asistent
Norma sati: 30
- Zravstvena njega osoba s invaliditetom
Izvanredni studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi
Izvanredni studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati: 60
- Obitelj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju
predipolomski studij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Zdravstvena njega djece s teškoćama u razvoju
preddiplomski studij primaljstva
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bošković, Sandra ; Ilić Stošović, Danijela ; Skočić Mihić, S.
Prilagodba na studij obzirom na opća i specifična obilježja studenata s invaliditetom
- 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=832341

2. Bošković, Sandra; Ilić-Stošović, Danijela; Skočić-Mihić, Sanja;
Prilagodba na studij s obzirom na neka obilježja studenata s invaliditetom
Revija za socijalnu politiku 24 73-91 - 2017.

3. Bošković, Sandra; Stošović, Danijela Ilić; Mihić, Sanja Skočić;
Adjustment to college with regard to some characteristics of students with disabilities
Revija za socijalnu politiku 24 73 - 2017.

4. Skočić Mihić, Sanja ; Gabrić, Iris. ; Bošković, Sandra
Učiteljska uvjerenja o vrijednostima inkluzivnog obrazovanja
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 52 30-41 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827880

5. Skočić Mihić, Sanja; Gabrić, Iris; Bošković, Sandra;
Učiteljska uvjerenja o vrijednostima inkluzivnog obrazovanja
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 52 30-41 - 2016.

6. Skočić Mihić, Sanja; Gabrić, Iris; Bošković, Sandra;
Teachers' Beliefs About The Values of Inclusive Education
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 52 30-41 - 2016.

7. Juretić, Sanja; Bošković, Sandra; Malnar, Daniela;
THE QUALITY OF LIFE PATIENCE WITH STOMA
OŠETŘOVATELSKÝ VÝZKUM A PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH - 2016.

8. Bošković, Sandra; Rinčić, Iva;
Visoko obrazovanje studenata s invaliditetom u Hrvatskoj
Ljetopis socijalnog rada 21 485-509 - 2015.

9. Sandra, Bošković;
INCLUSION OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
- 2015.

10. Sandra, Bošković;
Inclusion of students with disabilities in higher education system
- 2015.

11. Bošković, Sandra ; Rinčić, Iva
Visoko obrazovanje studenata s invaliditetom u Hrvatskoj
Ljetopis socijalnog rada 21 485-508 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=832351

12. Bošković, Sandra;
Inkluzija studenata sa invaliditetom u sistem visokog obrazovanja
- 2014.

13. Rincic, Iva; Muzur, Amir; Bošković, Sandra;
The role of Faculty of Medicine in Rijeka in developing and promoting deaf culture: a few old experiences and a promising recent initiative with deaf education
JAHR 5 309-322 - 2014.

14. Doričić, Robert; Bošković, Sandra; Đudarić, Luka;
Studying with Disability-Attitudes of the Rijeka University School of Medicine Students Toward Disabled Persons
6. Međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas-zbornik radova - 2012.

15. Doričić, Robert; Bošković, Sandra; Đudarić, Luka;
Studying with Disability
Special Education and Rehabilitation Today, The Sixth International Scientific Conference - 2012.

16. Sandra Sandra Stojković ; Marko Mušanović
INKLUZIJA KAO NOVI PRISTUP ILI DRUŠTVENI POKUŠAJ U PRISTUPU SOCIJALNOJ ISKLJUČENOSTI OSOBA S INVALIDITETOM ANALIZA MODELA SKRBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Istraživanja u pedagogiji, Časopis srpske akademije obrazovanja, Beograd i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Mihailo Palov, Vršac 1 38-61 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603071

17. Stojković-Bošković, Sandra; Mušanović, Marko;
Inclusion as a new approach to social or attempt to access in the social exclusion of persons with disabilities, Analysis of the care model for the disabled
Research in pedagogy 1 38-61 - 2011.

Kongresna priopćenja

1.
Bošković, Sandra; Skočić Mihić, Sanja; Tatalović, Vorkapić, Sanja; Malnar, Daniela;
The Measurement of Burnout in Croatian Nurses
2.
Ašenbrener, Anja; Bošković, Sandra;
Representation of Croatian organization center for migrants and nurses role in team care for migrants
3.
Bošković, Sandra;
Studirati s invaliditetom-model Medicinskog fakulteta Rijeka
4.
Bošković, Sandra;
Studying with disabilities-model Medical Faculty of Rijeka
5.
Bošković, Sandra;
Assessment of health care teaching quality at the Faculty of Medicine in Rijeka
6.
Bošković, Sandra; Herega, Damir;
Disability terminology
7.
Sandra Stojković
Model i program rada u radu s osobama sa zaostatkom u psihosocijalnom razvoju u prevenciji pojave i razvoja promjena u ponašanju usmeno Međunarodni znanstveni i stručni skup, Rehabilitacija- stanje i perspektive djece s teškoćama u razvoji i osoba s invaliditetom Rijeka
8.
Stojković, Sandra;
Model and work program for disabled people at a disadvantage in psychosocial development in preventing the occurrence and development of behavioral changes

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
IPA "Rising the knowledge and skills of nurses and midwives and harmonization educational curricula with Directive 2005/36/EC" Zagreb - Rijeka, Republika Hrvatska
Ministarstvo znanosti i obrazovanja   EU
član radnog tima
2.
-
„Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unapređenje zdravstvenih studijskih programa HR 3.1.15-0051. Sveučilište u Splitu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja   EU
član radnog tima
3.
-
„Rising the knowledge and skills of nurses and midwives and harmonization education curricula with Directive 2005/36 / EC Zagreb- "Twinning Project: Educating mentors for nurses and midwives in the health care system in Croatia and implementation of the education curriculum compliant with Directive 2005/36 / EC"
Ministarstvo zdravstva   EU
član radnog tima