Dr.sc. Elvis Žic dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za hidrotehniku

mobitel : /
prostorija : 221
e-pošta : elvis.zic@uniri.hr
konzultacije : Srijeda, 8-9h, petak 9-10h

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2015. Doktor znanosti Poslijediplomski Sveučilišni studij građevinarstvo Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2009. Magistar znanosti Poslijediplomski studij građevinarstva Fakultet za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilište u Splitu
1.1.1996. - 1.1.2002. Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomski studij građevinarstva Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.6.2016. - Docent Docent na kolegiju: Hidromehanika, Vodoopskrba i kondicioniranje vode, Osnove kondicioniranja pitkih i pročišćavanje otpadnih voda Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1.6.2016. Viši asistent (postdoktorand) Viši asistent na kolegiju: Hidromehanika, Vodoopskrba i kondicioniranje voda, Opskrba vodom i kanalizacija Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1.2.2015. Asistent Asistent na kolegiju: Hidraulika, Hidromehanika, Opskrba vodom i kanalizacija, Opskrba vodom, Odvodnja Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Godišnja nagrada Hrvatskih voda za najbolji magistarski rad pod nazivom "Analiza koeficijenta hrapavosti na primjeru kanala Butoniga u Istri"
Nagrada Rektora Sveučilišta u Rijeci za izniman doprinos znanosti u 2009. godini

Članstva

1.1.2004. - Društvo građevinskih inženjera RH
1.1.2003. - Hrvatsko hidrološko društvo

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

1.1.2017. - Fizikalni model određivanja lokalnih i linijskih gubitaka u cijevnom sustavu pod tlakom
Anel Karabegović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2017. - Fizikalni model formiranja graničnog sloja
Mauro Pamić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2017. - Hidraulička analiza cijevnih sustava pod tlakom primjenom WaterCAD V8i programa
Barbara Jugović
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2017. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava zapadnog dijela naselja Rabac
Ivana Glavić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2017. - Analiza hidrauličkih parametara za prošireno simulacijsko razdoblje vodoopskrbnog sustava naselja Banjole
Nikola Oroz
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2016. - Analiza hidrauličkih parametara na bočnim sabirnim kanalima uz klizište Grohovo
Davorin Radaković
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2016. - Fizikalni model Peltonove turbine – eksperimentalna istraživanja
Stjepan Komljenović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2015. - Analiza hidrauličkih parametara pri određenom stupnju otvorenosti zapornice
Jure Gudelj
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2015. - Analiza hidrauličkih parametara pri hidrauličkom (vodnom) skoku
Manuela Andrić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2015. - Analiza hidrauličkih parametara kod potpunih i nepotpunih zdenaca pod tlakom
Karla Bratović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2015. - Određivanje vodnog lica uzduž (ne)prizmatičnog pravokutnog kanala
Tomislav Štefančić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Određivanje vodnog lica uzduž neprizmatičnog trapeznog kanala
Antonio Bučić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Određivanje sila tlaka na zakrivljene površine u nestlačivom fluidu
Franko Jakovac
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Određivanje vodnog lica uzduž neprizmatičnog pravokutnog kanala
Marko Kurtović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Primjena zakona o održanju količine gibanja u praksi
Nikola Cvjetković
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Hidrodinamika realne kapljevine (primjena Moodyevog dijagrama u sustavima pod tlakom)
Vedran Blažević
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Fizikalni model tečenja vode u cijevnim sustavima pod tlakom
Sanja Carević
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Analiza hidrauličkih parametara kod potpunih zdenaca pod tlakom
Šime Šimičević
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Idejno rješenje vodoopskrbne mreže za dio područja Potoka u gradu Rijeci
Maja Mičić
Sveučilišni stručni studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih voda naselja Žminj
Matija Rudan
Sveučilišni stručni studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Primjena Cross-Hardyeve metode u sustavima pod tlakom
Andro Večerina
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Određivanje hidrauličkih parametara na hidrauličkom skoku
Mate Čulina
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Instrumenti za određivanje protoka, brzine i tlaka u tlačnim cijevnim sustavima
Dominik Sabalić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Određivanje lokalnih koeficijenata gubitaka na fazonskim komadima
Maroje Obuljen
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Strujanje u otvorenim koritima
Antonija Birkić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Dinamika idelanih tekućina
Andrea Ćović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Određivanje hidrauličkih parametara pri određenom stupnju otvorenosti zapornice
Hrvoje Kurelac
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava grada Opatije nakon izgradnje zaobilaznice
Goran Baretić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Idejno rješenje odvodnje naselja Presika kod Labina
Alenka Tanjga
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Hidrodinamika istjecanja i prelijevanja
Ivan Grgić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Idejno rješenje odvodnje naselja Klenovica
Mirna Bačić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Dinamika idealnih tekućina
Sanja Basara
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava Grobinštine
Franka Rončević
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda stancije Pataj (grad Pazin)
David Poldrugovac
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Idejno rješenje odvodnje fekalnih i oborinskih voda turističkog naselja Amarin (Rovinj)
Ivan Erman
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Idejno rješenje sanitarnih otpadnih voda naselja Livade i naselja Oprtalj
Petra Janković
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Hidrodinamika istjecanja i prelijevanja
Ivan Domić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Dinamika realnih tekućina
Katarina Guštin
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Strujanje u otvorenim koritima
Ivan Karabajić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2009. - Model rušenja nasute brane
Ivana Sušanj
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2008. - Odvodnja sanitarnih i oborinskih voda naselja Podgaće i Lanišće
Silvija Prpić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2008. - Idejno rješenje kanalizacijskog sustava marine "MADAGH 1", Alžir
Mirko Hrvojić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Idejno rješenje vodoopskrbe Platka
Miroslav Rubčić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Idejno rješenje kućanskih i oborinskih voda dijela grada Umaga
Petra Nikolić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Analiza oscilacija vodnih masa u vodospremama (primjer vodospreme na otoku Krku)
Duško Obradović
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Idejno rješenje rekonstrukcije kanalizacijske mreže dijela Trsata i Krimeje
Natko Ulčakar
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Vodoopskrba općine Marčana
Franko Jelenić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Idejno rješenje vodoopskrbe sustava Lokve
Đorđe Trbović
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Vodoopskrbni sustav otoka Krka - idejno rješenje vodoopskrbnog sustava mjesta Krk
Tomislav Pap
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Vodoopskrba Ćićarije (općina Lanišće) sa izvora Sv. Ivan, idejno rješenje
Sandra Fabris
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2005. - Vodoopskrba područja grada Rovinja, idejno rješenje
Darko Pokrajac
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2004. - Idejno rješenje vodoopskrbe grada Poreča - model u Water Cadu
Željko Pantelić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka

Osobni razvoj

1.9.2016. - Postgraduate doctoral study (Mentor: PhD. Nenad Bićanić, Co-mentor: PhD. Tomasz Koziara)


Norma sati: puna tri mjeseca usavršavanja
1.9.2016. - LARAM SCHOOL 2013 (Landslide Risk Assessment and Mitigation)


Norma sati: 2 puna tjedna rada
14.1.2016. - Debris Flow Modeling, physical modeling of debris flow propagation (u sklopu bilateralnog znanstvenog projekta "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia")


Norma sati: punih mjesec i pol rada
- 1.1.2010. Spring School 2010, Nonsmooth Contact Mechanics: Modeling and Simulation


Norma sati: oko 50 sati rada (puni tjedan)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Goran Volf, Elvis Žic, Nevenka Ožanić
Prediction of groundwater level fluctuations on Grohovo landslide using rule based regression
Engineering Review 38 51-61 - 2018. http://er.riteh.hr/index.php/ER

WOS
Q2

2. Stjepan Komljenović, Elvis Žic, Saša Laloš
Eksperimentalna istraživanja na fizikalnome modelu Peltonove turbine
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u rijeci, knjiga XIX XIX 37-52 - 2017. https://hrcak.srce.hr/zbornik-radova-gfri

3. Žic, Elvis; Arbanas, Željko; Bićanić, Nenad; Ožanić, Nevenka
A model of mudflow propagation downstream from the Grohovo landslide near the city of Rijeka (Croatia).
Natural Hazards and Earth System Sciences 15 293–313 - 2015. doi:10.5194/nhess-15-293-2015

WOS
Exc

4. Žic, Elvis; Bićanić, Nenad; Koziara, Tomasz; Ožanić, Nevenka
The numerical modelling of suspended sediment propagation in small torrents with the application of the Contact Dynamics Method
Technical Gazette 21 939-952 - 2014. http://hrcak.srce.hr/tehnicki-vjesnik

WOS

5. Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Krvavica, Nino
UBLAŽAVANJE NEPOGODA KOD POPLAVA I ODRONA ZEMLJE U HRVATSKOJ KROZ HRVATSKO–JAPANSKU SURADNJU( Disaster Mitigation of Floods and Landslides in Croatia through Croatian-Japanese Collaboration )
Dani gospodarenja vodama 2013: Napredak kroz znanost / Bekić, Damir (ur.). - Zagreb : Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 2013. 63-93 (ISBN: 978-953-6272-55-6). - 2013.

6. Žic, Elvis; Sušanj, Ivana; Ružić, Igor; Ožanić, Nevenka; Yamashiki, Yosuke
Hydrologic Data Analysis for the Grohovo Landslide Area
Landslide and flood hazard assesment, Abstract Proceedings / Arbanas, Mihalić, S. ; Arbanas, Ž. (ur.). - Zagreb : City of Zagreb, Emergency Management Office , 2013. 29-29 (ISBN: 978-953-7479-28-2). - 2013.

7. Žic, Elvis; Yamashiki, Yosuke; Kurokawa, Shota; Fujiki, Shigeo; Ožanić, Nevenka; Bićanić, Nenad
Validation study of debris flow movement – laboratory experiments and numerical simulation
Landslide and flood hazard assessment, Abstract Proceedings / Arbanas, Mihalić, S. ; Arbanas, Ž. (ur.). - Zagreb : City of Zagreb, Emergency Management Office , 2013. 31-31 (ISBN: 978-953-7479-28-2). - 2013.

8. Yamashiki, Yosuke; Kurokawa, Shota; Žic, Elvis; Takahashi, Tamotsu; M. Ramy Rozainy, M. A. Z.; Sušanj, Ivana; Fujiki, Shigeo
Development of Hydro-Debris 2D and 3D applicable for stony debris flow
Landslide and flood hazard assessment, Abstract Proceedings / Arbanas, Mihalić, S. ; Arbanas, Ž. (ur.). - Zagreb : City of Zagreb, Emergency Management Office , 2013. 32-32 (ISBN: 978-953-7479-28-2). - 2013.

9. Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana; Ružić, Igor; Žic, Elvis; Dragičević, Nevena
Monitoring and analyses for the working group II (WG2) in Rijeka area in Croatian-Japanese project
2nd PROJECT WORKSHOP, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS, BOOK OF PROCEEDINGS / Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena (ur.). - Rijeka : University of Rijeka , 2012. 86-90 (ISBN: 978-953-6953-30-1). - 2012.

10. Žic, Elvis; Bićanić, Nenad; Koziara, Tomasz; Ožanić, Nevenka
Numerical Modeling of suspended sediment propagation in small torrents
PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012 / Tomáš Hanák, Petra Adlofová, Lucie Kozumplíková, Michaela Peštuková (ur.). - Lednice : BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING , 2012. 661-670 (ISBN: 978-80-214-4618-2). - 2012.

11. Žic, Elvis; Bićanić, Nenad; Koziara, Tomasz; Ožanić, Nevenka; Ružić, Igor
Application of the Solfec program for the Numerical Modeling of suspended sediment propagation in small torrents
2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS, BOOK OF PROCEEDINGS / Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena (ur.). - Rijeka : University of Rijeka , 2012. 98-101 (ISBN: 978-953-6953-30-1). - 2012.

12. Ožanić, Nevenka; Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Dragičević, Nevena
Hrvatsko-japanski projekt o poplavama i klizištima: znanstvene aktivnosti i primjena rezultata( Croatian-Japanese project on floods and landslides: research activities and application of results )
Zaštita od poplava u Hrvatskoj, Okrugli stol / Biondić, Danko ; Holjević, Danko (ur.). - Vukovar : Hrvatske vode , 2012. 171-188 (ISBN: 978-953-7672-06-5). - 2012.

13. Žic, Elvis; Palinić, Nana; Čebuhar, Larsen; Kajapi, Ivan
Brana i akumulacija Valići na vodotoku Rječine( Dam and Valići Water Storage Facility on the Rječina Watercourse )
V. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - baština arhitekture i građevinarstva : Zbornik sažetaka = 5th International conference on industrial heritage thematically related to Rijeka and the industrial building heritage - architecture and civil engineering heritage : Collection of summaries / Palinić, Nana (ur.). - Rijeka : Pro Torpedo , 2012. 48-49. - 2012.

14. Rubinić, Josip; Žic, Elvis; Travaš, Vanja
Sea level influence on high water occurrence in coastal urban areas – Umag case study
Proceedings of the Ninth International Conference on Urban Drainage Modelling / Prodanović, Dušan ; Plavšić, Jasna (ur.). - Beograd : Građevinski fakultet u Beogradu , 2012. 215-216 (ISBN: 978-86-7518-155-2). - 2012.

15. Vivoda, Martina; Benac, Čedomir; Žic, Elvis; Đomlija, Petra; Dugonjić Jovančević, Sanja
Geohazard u dolini Rječine u prošlosti i sadašnjosti( Geohazards in the Rječina valley in the past and present )
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo (1330-1144) 20 (2012), 81; 105-116 20 1330-1144 - 2012.

16. Žic, Elvis; Vivoda, Martina; Benac, Čedomir
Regulacija srednjeg toka vodotoka Rječine (1898.-1908.)( Regulation of the Middle Portion of the Rječina Watercourse (1898-1908) )
Proceedings of 5th International conference on industrial heritage thematically related to Rijeka and the industrial building heritage - architecture and civil engineering heritage : Collection of summaries. / Palinić, Nana (ur.). - Rijeka : Pro Torpedo , 2012. 164-165. - 2012.

17. Ožanić, Nevenka; Ružić, Igor; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis
Planed Hydrotechnical Research in Rijeka Area in Croatian-Japanese Project
Book of extended abstract of 1st Project Workshop: Risk identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia – International experience / Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki (ur.). - Dubrovnik : Sveučilište u Zagrebu , 2012. (ISBN: 978-953-6953-28-8). - 2012.

18. Ružić, Igor; Sušanj, Ivana; Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis
OTJECANJA SA SLIVA SLANOG POTOKA I IZVORA RIJEKE DUBRAČINE NA PODRUČJU VINODOLSKE DOLINE( Slani potok and Dubračina river spring runoff characteristics, Vinodol valley )
HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Tropan, Ljudevit (ur.). - Zagreb : HRVATSKE VODE , 2011. 226-237 (ISBN: 978-953-7672-01-0). - 2011.

19. Marović, Ivan; Žic, Elvis; Jajac, Nikša
Application of Snapback Chronometry Method in Calculation of Regulation
Journal of Civil Engineering and Architecture (1934-7359) 5 (2011), 3; 273-277 - 2011.

20. Sušanj, Ivana; Gjetvaj, Goran; Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis
Mehanizmi formiranja postupnog djelomičnog rušenja nasute brane – brana Botonega( Mechanisms for the formation of gradual partial collapse of earth dam – Botonega dam )
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 13 (2010); 69-89 - 2010.

21. Marović, Ivan; Gudac, Ivona; Car-Pušić, Diana; Žic, Elvis
Significance of making construction management plan - Croatian experiences
People, Buildings and Environment 2010 / Hanák, Tomáš ; Aigel, Petr ; Dyntarová, Katerina (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM , 2010. 200-205 (ISBN: 978-80-7204-705-5). - 2010.

22. Marović, Ivan; Žic, Elvis
Real Estate Value Assessment
Građevinarstvo - nauka i praksa / Lučić, Duško (ur.). - Beograd : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet , 2010. 1757-1762 (ISBN: 978-86-82707-19-6). - 2010.

23. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Vranješ, Mijo
Function of the drainage-retaining Botonega channel in the integrated management of the Botonega accumulation
BALWOIS 2010 / Morell, Marc (ur.). - Ohrid : Faculty of Civil Engineering "Sts. Cyril and Methodius", University in Skopje , 2010. 234-234 (ISBN: 978-608-4510-03-1). - 2010.

24. Žic, Elvis; Vranješ, Mijo; Ožanić, Nevenka
One-dimensional unsteady flow model in the non-prismatic Botonega channel
BALWOIS 2010 / Morell, Marc (ur.). - Ohrid : Faculty of Civil Engineering "Sts. Cyril and Methodius", University in Skopje , 2010. 94-95 (ISBN: 978-608-4510-03-1). - 2010.

25. Žic, Elvis; Marović, Ivan; Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana
The throughput of the drainage-retaining channel Botonega in Istria, Croatia
People, Buildings and Environment 2010 / Hanák, Tomáš ; Aigel, Petr ; Dyntarová, Katerina (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM , 2010. 455-461 (ISBN: 978-80-7204-705-5). - 2010.

26. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Vranješ, Mijo; Marović, Ivan
Geomorfološke karakteristike odvodno-obuhvatnog kanala Botonega u Istri( Geomorfologic Characteristics of Drainage-Retaining Botonega Canal in Istria (Croatia) )
Građevinarstvo - nauka i praksa / Lučić, Duško (ur.). - Beograd : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet , 2010. 1641-1646 (ISBN: 978-86-82707-19-6). - 2010.

27. Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Žic, Elvis; Gržančić, Želimir; Kraljić, Ružica
RANJIVOST PRIRODNIH ŽALA U PODRUČJU KVARNERA( THE VULNERABILITY OF NATURAL BEACHES IN THE KVARNER AREA )
Prirodoslovni muzej Rijeka 97-107 - 2010.

28. Žic, Elvis
In memoriam Prof. dr. sc. Bruno Milić – doajen hrvatske urbane arhitekture (1917.-2009.)( In Memoriam Professor. Ph.D. Bruno Milic - Croatian doyen of Urban Architecture (1917th to 2009th) )
Rijeka (1330-6995) 1 (2009), 1; 135-142 - 2009.

29. Marović, Ivan; Jajac, Nikša; Žic, Elvis
Snapback Chronometry Method – Way to Achieve Greater Work Performance
People, Buildings and Environment 2009 / Aigel, Petr ; Foltynova, Lucie ; Hanak, Tomaš ; Hromadka, Vit (ur.). - Brno : Akademicke nakladatelstvi Cerm , 2009. 244-247 (ISBN: 978-80-7204-660-7). - 2009.

30. Žic, Elvis; Volf, Goran; Obradović, Duško
Utjecaj oscilacija vodnih masa u vodospremi na hidrauličke gubitke u gravitacijskim i potisnim vodoopskrbnim sustavima( Influence of oscillations of water masses in the water reservoar on the hydraulic losses in the gravitational and pressure water supply systems )
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 12 (2009); 125-148 - 2009.

31. Žic, Elvis; Vranješ, Mijo; Ožanić, Nevenka
Methods of Roughness Coefficient Determination in Natural Riverbeds
WMHE 2009 Proceedings / Eleventh International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Volume II / Popovska, Cvetanka ; Jovanovski, Milorad (ur.). - Skopje, Faculty of Civil Engineering : Faculty of Civil Engineering, Ss. Cyril and Methodius University , 2009. 851-862 (ISBN: 978-9989-2469-7-5). - 2009.

32. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Marović, Ivan
Management of butoniga Accumulation in Istria (Croatia)
People, Buildings and Environment 2009 / Aigel, Petr ; Foltynova, Lucie ; Hanak, Tomaš ; Hromadka, Vit (ur.). - Brno : Akademicke nakladatelstvi Cerm , 2009. 159-162 (ISBN: 978-80-7204-660-7). - 2009.

33.
Analiza koeficijenta hrapavosti na primjeru kanala Butonige u Istri( Analysis of Roughness Coefficient on the Example of Butoniga Canal in Istria ), Magistarski rad
- 2009.

34. Čaušević, Mehmed; Špalj, Ivica; Žic, Elvis
Djelovanje vjetra na mostove prema europskoj normi( Wind action on bridges according to the European standard )
GRAĐEVINAR (0350-2465) 60 (2008), 1; 21-35 - 2008.

35. Karleuša, Barbara; Žic, Elvis; Prpić, Silvija
Stanje i mogućnosti zbrinjavanja otpadnih voda malih naselja u Hrvatskoj( State and Options of Waste Water Management in Small Settlements in Croatia )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 11 (2008); 55-79 - 2008.

36. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka
Metode određivanja koeficijenta hrapavosti u riječnim koritima( Methods for Roughness Factor Determine in River Beds )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 11 (2008); 81-101 - 2008.

37. Žic, Elvis
Prirodne znamenitosti Košljunske drage na otoku Krku, (1.dio)( Natural sights of Košljun bay on the Krk island, (1. part) )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 17 (2008), 185; 53-57 - 2008.

38. Volf, Goran; Žic, Elvis; Lipovac, Alen
Kanalizacijski sustav grada Čabra i zbrinjavanje sadržaja iz septičkih jama okolnih naselja( The sewage system of town Čabar and care of contents from septic tanks of surrounding settlements )
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji / Linić, Anton (ur.). - Šibenik : Tiskara VENERUS , 2008. 57-62. - 2008.

39. Žic, Elvis; Volf, Goran; Hržić, Neven
Osnovne karakteristike i stupanj priključenosti potrošača na kanalizacijski sustav mjesta Punat na otoku Krku( Basic characteristics and degree of connectivity the consumer on the sewage system places Punat on the Krk island )
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji / Linić, Anton (ur.). - Rijeka : Tiskara VENERUS , 2008. 47-56. - 2008.

40. Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Žic, Elvis
Ranjivost obala u području Kvarnera( The vulnerability of coasts in the Kvarner area )
Pomorski zbornik Annals of maritime Studies (0554-6397) 44 (2007); 201-214 - 2007.

41. Žic, Elvis; Volf, Goran
Analiza utjecaja značajki hidrauličkih parametara na hidrauličke gubitke i dimenzioniranje potisnih dijelova vodoopskrbnih sustava( Analysis of hydraulic parameters on hydraulic losses and dimensioning parts of compresion water systems )
Gubici vode u vodoopskrbi i odvodnji - suvremene metodologije praćenja, pronalaženja i otklanjanja / Anton, Linić (ur.). - Rijeka : Tiskara Venerus , 2007. 197-206 (ISBN: 978-953-98665-4-6). - 2007.

42. Benac, Čedomir, Ružić, Igor; Žic, Elvis
Ranjivost prirodnih žala na području Kvarnera( The vulnerability of natural beaches in Kvarner area )
Prirodoslovna istraživanja riječkog područja / Arko-Pijevac, Milvana ; Kružić, Borut ; Kovačić, Marcelo (ur.). - Rijeka : Prirodoslovni muzej Rijeka , 2006. 58-58. - 2006.

43. Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Orbanić, Jasmina; Žufić, Enco; Žic, Elvis
Hidrogrami velikih vodenih valova - primjer hidrološke obrade za akumulaciju Križ( High Water Wawes Hydrograms – The Example of Hydrological Analysis for the Križ Accumulation )
3. hrvatska konferencija o vodama Hrvatske vode u 21. stoljeću : zbornik radova = 3rd Croatian Conference on Waters Croatian waters in the 21st century : proceedings / Gereš, Dragutin (ur.). - Osijek : Hrvatske vode , 2003. 91-99 (ISBN: 953-96455-7-3). - 2003.

44.
Matematički model transformacije vodnih valova pri prolasku kroz akumulaciju( Matematički model transformacije vodnih valova pri prolasku kroz akumulaciju ), Diplomski rad
- 2002.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškom području - Istraživačka potpora Sveučilišta u Rijeci; Znanstveni istraživač; Sveučilište u Rijeci; 72.000,00 kn; http://www.gradri.hr/hr/znanstveno-istrazivacki-rad/projekti.html
2. 1.1.2009. - 1.1.2014.
Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia (Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj); Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i JICA organizacija; ; http://www.gradri.uniri.hr/hr/znanstveno-istrazivacki-rad/80-hr/znanstveno-istrazivacki-rad/projekti/5513-risk-identification-and-land-use-planning-for-disaster-mitigation-of-landslides-and-floods-in-croatia.html
3. 2.1.2007. -
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske – dio Programa - Voda u kršu - dinamika, geokemija i izotopni procesi; ; 114-0982709-2549
4. 1.1.2001. - 1.1.2006.
Znanstvene osnove za razvoj navodnjavanja u Hrvatskoj; Istraživač; Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske; ; 0114003

Recenzije

1. 1. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2. Engineering Review (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci), 3. Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS)

Stručna djelatnost