dr. sc. Nevena Dragičević dipl.ing.građ

Građevinski fakultet Katedra za hidrotehniku

e-pošta : nevena.dragicevic@uniri.hr
prostorija : G-232
konzultacije : Prema dogovoru sa studentima
telefon : +385 51 265 942MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google schoolar 32 3 1

Obrazovanje

1.1.2009. - 7.10.2016. Doktor znanosti građevinarstva Poslijediplomski Doktorski studij - Hidrotehnika priobalnih podrucja Gradevinski fakultet, Sveucilista u Rijeci
1.10.2002. - 19.5.2008. Diplomirani inzenjer gradevinarstva Hidrotehnika Gradevinski fakultet Sveucilista u Rijeci
1.9.1998. - 15.6.2002. Tehnicar visokogradnje Visokogradnja Graditeljska i poljoprivredna tehnicka skola

Radno iskustvo

7.1.2017. - poslijedoktorand Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za hidrotehniku i geotehniku, Katedra za hidrotehniku
1.6.2008. - 6.1.2017. asistent Gradevinski fakultet Sveucilista u Rijeci, Zavod za hidrotehniku i geotehniku, Katedra za hidrotehniku

Članstva

1.1.2009. - Hrvatsko Hidrolosko Drustvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2016. - Osnove hidrotehnike
Prediplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2013. Osnove kondicioniranje pitkih i pročišćavanja otpadnih voda
Specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2012. Opskrba vodom i kanalizacija
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.10.2010. - 30.9.2011. Obalne građevine
Specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.10.2010. - Gospodarenje otpadom
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.10.2010. - Gospodarenje vodama
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2014. Vodoopskrba i kondicioniranje voda
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2009. Urbani vodni sustavi
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2009. Vodogradnje
Prediplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2009. Instalacije
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2009. Opskrba vodom
Sveučilišni dodiplomski studij (prije bolonje)
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:

Osobni razvoj

13.1.2016. - 20.5.2011. Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš


Norma sati: 84

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Erosion Potential Method (Gavrilović Method) Sensitivity Analysis
Soil and Water Research 12 51-59 http://www.agriculturejournals.cz/web/swr.htm?type=article&id=27_2016-SWR

2. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
A review of the Gavrilović method (Erosion Potential Method) application
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 68 715-725 http://casopis-gradjevinar.hr/arhiva/article/1602

3. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Upravljanje bujičnim slivovima i zaštita od bujičnih poplava
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XVII 69-91

4. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena
Pregled primjene metoda višekriterijske analize pri donošenju odluka o prometnoj infrastrukturi( Review of multicriteria-analysis methods application in decision making about transport infrastructure )
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 65 619-631

5. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Lalić, Morana; Krpan, Ljudevit; Skala, Zoran
Gospodarenje vodama u cilju osiguranja samoodrživosti otoka( Water Management for Ensuring Self-Sufficiency of Islands )
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XV 99-123

6. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Klobučar, Nives; Cuculić, Zlatan; Sergo, Davor
Primjena novih tehnologija i materijala u kućnim hidroinstalacijama( Use of new technologies and materials in water supply and sewage house installations )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci XII 11-34

Znanstvene knjige

1. Urednik

Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of proceedings of the 2nd Japanese-Croatian Project Workshop
Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena University of Rijeka Rijeka http://www.uniri.hr/files/staticki_dio/zbornik%20radova%20-%202%20radionica-1.pdf

Pozvana predavanja

1. Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Krvavica, Nino
UBLAŽAVANJE NEPOGODA KOD POPLAVA I ODRONA ZEMLJE U HRVATSKOJ KROZ HRVATSKO–JAPANSKU SURADNJU( Disaster Mitigation of Floods and Landslides in Croatia through Croatian-Japanese Collaboration )
Dani gospodarenja vodama 2013. Zagreb

Kongresna priopćenja

1.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Effect of land cover/use change on soil erosion assessment in Dubračina catchment (Croatia) prezentacija 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei" (EWRA, 2017) Athens, Greece - 6.7.2017.
2.
Sušanj, Ivana; Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
GIS Based Monitoring Database for Dubračina River Catchment Area as a Tool for Mitigation and Prevention of Flash Flood and Erosion prezentacija Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING Bratislava, Slovakia - 11.9.2013.
3.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Flash Flood and Erosion Prevention, Protection and Mitigation measures in Sensitive and Protected Areas prezentacija Thirteenth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering 2013 Bratislava, Slovakia - 11.9.2013.
4.
Dragicevic, N., Susanj, I., Ozanic, N.
Risk Identification and Land – Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia prezentacija Symposium on Collaborative Research and Education in Safety and Security Areas Kyoto, Japan - 11.3.2013.
5.
Rubinić, Josip; Zwicker, Gordana, Dragičević, Nevena
Doprinos poznavanju hidrologije Plitvičkih jezera - dinamika kolebanja razine jezera i značajne promjene prezentacija Hidrološka mjerenja i obrada podataka Plitvice, Hrvatska
6.
Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis; Sušanj, Ivana; Travaš, Vanja; Ružić, Igor; Dragičević, Nevena; Krvavica, Nino
Znanstvena oprema i mogućnosti istraživanja na Građevinskom fakultetu u Rijeci prezentacija 6. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem - HRVATSKE VODE NA INVESTICIJSKOM VALU Opatija, Hrvatska
7.
Karleuša, Barbara; Banovec, Primož, Radman, Ivana; Dragičević, Nevena
Analiza hrvatsko-slovenske prekogranične vodoopskrbe u sklopu projekta DRINKADRIA prezentacija 6. hrvatske konferencije o vodama: Hrvatske vode na investicijskom valu opatija, Hrvatska
8.
Ožanić, Nevenka; Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Dragičević, Nevena
Hrvatsko-japanski projekt o poplavama i klizištima: znanstvene aktivnosti i primjena rezultata prezentacija Zaštita od poplava u Hrvatskoj, Okrugli stol Vukova, Hrvatska
9.
Dragičević, Nevena; Whyatt, Duncan; Davies, Gemma; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Erosion Model Sensitivity to Land Cover Inputs: Case Study of the Dubracina Catchment, Croatia poster GIS Research UK 22nd Annual Conference GISRUK 2014 Glasgow, United Kingdom
10.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Uključivanje javnosti u zaštitu od erozije i bujica prezentacija Graditeljstvo-poluga znanja, Cavtat : Hrvatski savez građevinskih inženjera Cavtat, Hrvatska
11.
Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana; Ružić, Igor; Žic, Elvis; Dragičević, Nevena
Monitoring and analyses for the working group II (WG2) in Rijeka area in Croatian-Japanese project prezentacija 2nd PROJECT WORKSHOP, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS Rijeka, Croatia
12.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Šurdonja, Sanja; Dragičević, Nevena
Use of AHP Multi-Criteria Method for Transportation Infrastructure Planning prezentacija INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2014 Kromeriš, Češka
13.
Ožanić, Nevenka; Dragičević, Nevena; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Krvavica, Nino; Karleuša, Barbara
Rezultati istraživanja na Hrvatsko-Japanskom projektu- poplave i blatni tokovi prezentacija 9. Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva Opatija, Hrvatska
14.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Involving the Public in Flash Flood and Erosion Mitigation prezentacija 1st Regional Syposium on Landslides in the Adriatic- Balkan Region with 3rd Workshop of the Monitoring and Analyses for Disaster Mitigation Of Landslides, Debris Flow and Floods Zagreb, Hrvatska
15.
Karleuša, Barbara; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Ilić, Suzana; Dragičević, Nevena
Developing Awareness about Sustainable Development in Civil Engineering Studies prezentacija EE2010 - Inspiring the next generation of engineers Birmingham, United Kingdom
16.
Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena
Primjena višekriterijske analize u planiranju i upravljanju akumulacijama prezentacija Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj Biograd na moru, Hrvatska

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.11.2013. - 31.12.2016.
Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region (DRINKADRIA); suradnik; IPA Adriatic Cross Border Cooperation; ;
3. 1.11.2011. - 1.11.2012.
Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja – GRANA; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
4. 1.1.2009. - 31.3.2014.
Identifikacija rizika i planiranja korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj (Risk Identification and Land – Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia); suradnik; JICA, JST, MZOŠ RH; ;
5. 1.1.2008. - 31.12.2014.
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u krsu; suradnik; MZOŠ RH; ;
6. 1.1.2008. -
Praćenje i unaprjeđenje kvalitete studiranja na Građevinskog fakultetu Sveučilišta u Rijeci; suradnik; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. - 17.12.2011.
MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS Rijeka, Hrvatska organizacija

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of proceedings of the 2nd Japanese-Croatian Project Workshop

Recenzije

1. Jedan rad za Journal of Soil and Water Conservation
2. jedan rad za XVI Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (ISSN 0350-8552/ISBN 978-953-6953-36-3)
3. jedan rad za XII Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (ISSN 0350-8522)

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 21.4.2006. - Detalji
Radionica studenta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci o čistoj i otpadnoj vodi - voditelj: Barbara Karkeuša, studenti: Nevena Tonšić, Igor Bukarica, Ivana Matijević, Alek
Djecji vtic Galeb, Rijeka

Novinski članci

1. - Učimo mlade
Hrvatska vodoprivreda 16 (2007) 173 str. 56-58
Zagreb