dr. sc. Borana Morić Mohorovičić

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 615
e-pošta : bmoric@ffri.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.2009. - Sveučilišni doktorski Poslijediplomski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2003. - 1.1.2009. profesor hrvatskoga i engleskoga jezika i književnosti Hrvatski jezik i književnost; Engleski jezik i književnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.4.2009. - znanstveni novak - asistent Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

1.1.2011. - Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
1.1.2009. - 1.1.2013. Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci (predstavnik studenata poslijediplomskih studija)
1.1.2009. - Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - Starije hrvatsko jezikoslovlje
Diplomski izvanredni studij: knjižničarski smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2011. - Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću
Diplomski izvanredni studij: knjižničarski smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2010. - Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću
Diplomski studij - jednopredmetni i dvopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2010. - Osnove jezične kulture
Diplomski studij - nastavnički modul (nekroatisti)
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2010. - Povijest hrvatskoga jezika
Preddiplomski studij: dvopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2010. - Starije hrvatsko jezikoslovlje
Preddiplomski studij: jednopredmetni i dvopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2009. - 1.1.2010. Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
Preddiplomski dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2009. - 1.1.2010. Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
Preddiplomski studij: jednopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2009. - 1.1.2010. Kultura govorenja i pisanja
Preddiplomski studij predškolskoga odgoja
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2009. - Povijest hrvatskoga književnog jezika
Preddiplomski studij: jednopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2009. - Jezik reklama
Diplomski studij - jednopredmetni i dvopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2009. - Hrvatski književni jezik u 19. stoljeću
Preddiplomski studij: jednopredmetni i dvopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45

Cjeloživotno obrazovanje

1.2.2011. - Vježbe iz redakture i lekture
Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

1.2.2011. - E-učenje u nastavnom procesu (MudRi)


Norma sati:
1.1.2010. - Njemački jezik: stupanj B1


Norma sati:
- 1.7.2011. Online postgraduate terminology Programme, IULA – Institut universitari de linguistica aplicada


Norma sati:
- 1.2.2011. Upravljanje projektima


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1.
Doktorski rad Gramatičar Dragutin Antun Parčić( Grammarian Dragutin Antun Parčić )
271 - 2015.

2. Borana Morić Mohorovičić
Pouke o životu fra Petra Bakule
Zbornik radova znanstvenoga skupa „Opus fra Petra Bakule“ str. 403–414 - 2013.

3. Anastazija Vlastelić; Borana Morić Mohorovičić
Mate Zoričić - franjevački pisac 18. stoljeća
Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća 117-130 - 2012.

4. Borana Morić Mohorovičić; Anastazija Vlastelić
O pojavama u hrvatskoj sintaksi na prijelomu tisućljeća
Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa, Knjiga I. i II. 473-483. - 2012.

5. Anastazija Vlastelić; Borana Morić Mohorovičić
Sintaksa u hrvatskim jezičnim savjetnicima 20. i 21. stoljeća
BOSANSKOHERCEGOVAČKI SLAVISTIČKI KONGRES Zbornik radova (knjiga 1) 517-525. - 2012.

6. Morić Mohorovičić, Borana; Car, Andrea
Filološko čitanje vinodolskih matičnih knjiga( Philological analysis of Vinodol books of registry )
Riječki filološki dani 9 (zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 9) / Diana Stolac (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2014. 377-386 (ISBN: 978-953-7975-04-3).

7. Borana Morić-Mohorovičić
Bilješke o redu riječi Šime Starčevića( Notes on word order by Šime Starčević )
Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću / Sanja Vrcić-Mataija ; Vesna Grahovac-Pražić (ur.). - Zadar - Gospić : Sveučilište u Zadru , 2014. 197-204 (ISBN: 978-953-331064-0).

8. Stolac, Diana; Morić-Mohorovičić, Borana
Pomorsko nazivlje u rječnicima Dragutina Antuna Parčića i Adolfa Bratoljuba Klaića( MARITIME TERMINOLOGY IN DICTIONARIES OF DRAGUTIN ANTUN PARČIĆ AND ADOLF BRATOLJUB KLAIĆ )
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (1331-6745) 40 (2014), 2; 229-243

9. Morić-Mohorovičić, Borana
Rukopisna slovnica talijanskoga jezika Dragutina Antuna Parčića( Manuscript of Italian grammar written by Dragutin Antun Parčić )
Fluminensia :časopis za filološka istraživanja (1848-9680) 27 (2015), 1; 52-65

Kongresna priopćenja

1.
Borana Morić Mohorovičić
Rodne odrednice u franjevačkim propovijedima predavanje Slavenska prošlost i sadašnjost - jezik Wroclaw, Poljska - 1.1.2012.

Znanstveni projekti

1. 1.4.2009. -
Povijest hrvatske sintakse; znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
2. 1.1.2009. - 1.1.2010.
STRUNA - Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje; suradnik; Nacionalna zaklada za znanost; ;

Znanstveni skupovi

1. - 24.11.2012.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka Tajništvo Organizacijskoga odbora

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2012. - 1.1.2014.
Uredništvo zbornika Riječki filološki dani 9
Filozofski fakultet u Rijeci   Tajnica Uredništva
2.
1.1.2012. -
Lektura službenih dokumenata Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci   Lektor
3.
1.1.2012. -
Organizacijski odbor znanstvenoga skupa Riječki filološki dani 9
Filozofski fakultet u Rijeci   Tajnica skupa

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - 1.5.2013. - član
Povjerenstvo za izbor tajnika na Odsjeku za kroatistiku