Izv.prof.dr.sc. Davor Grandić dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za nosive konstrukcije

telefon : +385 51 265 951
prostorija : G-322
e-pošta : davor.grandic@gradri.uniri.hr

Google Scholar
CROSBI

Radno iskustvo

1.2.2010. - Docent Predmetni nastavnik na kolegijima Montažne konstrukcije (stručni studij), Osnove betonskih i konstrukcija (sveučilišni preddiplomski studij), Betonske i zidane konstrukcije, Posebna poglavlja betonskih i zidanih konstrukcija i Ispitivanje konstrukcija (diplomski studij) Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, V. Cara Emina 5 i R. Matejčić 3, Rijeka
11.12.2005. - 1.2.2010. Viši predavač Predmetni nastavnik na kolegijima Montažne konstrukcije i Montažne i zidane konstrukcije (stručni studij), Betonske konstrukcije 1 (sveučilišni dodiplomski studij), Osnove betonskih i zidanih konstrukcija (sveučilišni preddiplomski studij), Betonske i zidane konstrukcije, Posebna poglavlja betonskih konstrukcija i Ispitivanje konstrukcija (diplomski studij) i suradnik na kolegiju Otpornost materijala (preddiplomski sveučilišni studij) Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Viktora Cara Emina 5, Rijeka
4.3.2003. - 10.12.2005. Ekspert-koordinator na stručnim i razvojnim projektima Važniji projekti: • 2005. Projekt snacije konstrukcije poslovne građevine "TRIUS" u Zagrebu nakon požara • 2005. Kapelica Glavosjek Ivana Krstitelja u Topolovcu: Projekt sanacije konstrukcije • 2005. Elaborat ocjene stanja konstrukcije kapelice u Topolovcu i načelni prijedlog sanacije • 2004. Projekt uklanjanja lučne hale i sjevernih aneksa u tvornici staklene ambalaže u Humu na Sutli • 2004. Elaborat o stanju konstrukcije dimnjaka toplane u Samoboru • 2004. Glavni projekt adaptacije konstrukcije peronskih nadstrešnica željezničkog kolodvora u Vinkovcima • 2004. Projekt uklanjanja peronskih nadstrešnica željezničkog kolodvora u Vinkovcima • 2003. Glavni i izvedbeni projekt sanacije višestambene zgrade POS-a u Samoboru •2003. Elabort o stanju konstrukcije višestambene zgrade POS-a u Samoboru • 2003. Glavni i izvedbeni projekt sanacije konstrukcije zgrade starog Instituta unutar pogona PLIVA u Zagrebu Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb
26.2.2002. - 3.3.2003. Specijalst-koordinator na stručnim i razvojnim poslovima Važniji projekti: • 2003. Glavni i izvedbeni projekt sanacije konstrukcije sambeno-poslovne zgrade pošte u Varaždinu • 2002. Projekt rekonstrukcije oslanjanja kompresora i pumpi u zgradi Večernjeg lista u Zagrebu radi smanjenja vibracija • 2002. Elaborat o stanju armiranobetonske konstrukcije peronskih nadstrešnica železničkog kolodvora u Vinkovcima s načelnim prijedlogom sanacije • 2002. Glavni i izvedbeni projekt rušenja unutarnje kupole i betonskog zidnog plašta u centralnoj dvorani Doma likovnih umjetnosti u Zagrebu • 2002. Elaborat o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti izvorne građevine Doma likovnih umjetnosti u Zagrebu • 2002. Projekt sanacije armiranobetonske konstrukcije južne prilazne rampe i sjevernog ulaznog mosta Doma sportova u Zagrebu Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb
27.4.1998. - 25.2.2002. Specijalst Projektiranje i provedba ispitivanja konstrukcija(važnije): • 2002. Elaborat o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti zgrade KB “Sestre milosrdnice“ u Zagrebu • 2001. Ispitivanje pokusnim opterećenjem vijadukata “Drežnik“, “Katušin“ i “Velika Jelsa“ • 2001. Projekt sanacije stropne konstrukcije u skladištu tvornice “Gavrilović“ • 2001. Elaborat o stanju betonske konstrukcije kanala potoka Črnomerec • 2000. Mostovi preko rijeke Save u Brodu, pokusno opterećenje, • 2000. Provjera stabilnosti dimnjaka termoelektrane Sisak • 1999. Most preko rijeke Kupe kod Jamničke Kiselice, pokusno opterećenje • 1999. Projekt sanacije i ojačanja zapadne tribine stadiona Maksimir u Zagrebu • 1999. Elaborat o stanju konstrukcije s načelnim prijedlogom sanacije i ojačanja konstrukcije Zapadne tribine stadiona Maksimir u Zagrebu • 1998. “Crkva na otvorenom” u Mariji Bistrici 1998. Revizija konstruktorskog dijela projekta sjeverne tribine stadiona Maksimir u Zagrebu (suradnik) Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb
1.9.1995. - 26.4.1998. Suradnik Suradnik na projekatima i ispitivanju konstrukcija (važnije): • 1998. Glavni i izvedbeni projekt sanacije kapele Krista Kralja na Mirogoju, suradnik • 1998. Elaborat o konstruktorskim istražnim radovima i načelni prijedlog sanacije kapele Krista Kralja na Mirogoju, suradnik - izrada statičkih proračuna armiranobetonske i drvene kupole • 1997. Projekt sanacije i ojačanja konstrukcija oštećenih djelovanjem potresa u Stonu – Blok 17, suradnik • 1996. Vijadukt “Golubinjak” i podvožnjak “Vrata 1” na autocesti Rijeka – Zagreb, ispitivanje pokusnim opterećenjem, provedba ispitivanja i izrada izvještaja • 1996. Ispitivanje kranskih staza i dizalica pokusnim opterećenjem, pogon “Vodotehnike” u Jankomiru, Zagreb, provedba ispitivanja i izrada izvještaja • 1995. Idejni projekt sanacije i ojačanja crkve u Pakracu, suradnik Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb

Članstva

1.1.2007. - Stručno vijeće Hrvatskog zavoda za norme
1.1.2006. - Tehnički odbor HZN/TO 548/PO8, Konstrukcijski eurokodovi; Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija; od 26.10.2013. predsjednik HZN/TO 548/PO 8
1.1.2006. - Tehnički odbor HZN/TO 548/PO6, Konstrukcijski eurokodovi; Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
1.1.2006. - Tehnički odbor HZN/TO 548/PO2, Konstrukcijski eurokodovi; Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija
1.1.2002. - 1.1.2005. Tehnički odbor TO98 - Djelovanja i potres pri Državnom za normizaciju i mjeriteljstvo
1.1.2002. - 1.1.2005. Tehnički odbor TO 507 - Betonske konstrukcije pri Državnom za normizaciju i mjeriteljstvo
1.1.1999. - Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

10.10.2013. - Analiza konstrukcijskih rješenja ravne stropne ploče velikog raspona
Alen Nadarević
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2013. - Projekt konstrukcije zidane zgrade od porastog betona
Boris Jerković
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2013. - Projekt konstrukcije zidane zgrade od brušene opeke povezane poliuretanskim ljepilom
Tonči Španjol
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2013. - Dimenzioniranje polumontažnih stropnih konstrukcija
Dijan Hrgić
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2013. - Projekt konstrukcije montažne betonske panelne kuće
Adrian Kožljan
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Proračun konstrukcije garaže s ravnim stropnim pločama
Danijel Vuk
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2012. - Proračun i armiranje čvorova armiranobetonskih portalnih okvira
Ivica Maljur
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2012. - Proračun armiranobetonske integralne konstrukcije poslovne zgrade
Josip Perković
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2012. - Projekt zidane zgrade nepravilnog tlocrta
Juraj Škontra
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2012. - Dimenzioniranje polumontažnih stropnih konstrukcija prema graničnim stanjima nosivosti i uporabljivosti
Nedeljko Hajdin
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2012. - Projekt konstrukcije montažne betonske hale
Bojan Bakić
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2012. - Primjeri proračuna i armiranja torzijski naprezanih armiranobetonskih elemenata
Tomislav Šimag
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.2012. - Ispitivanje i modeliranje rasponske konstrukcije nadvožnjaka od predgotovljenih šupljih ploča
Luciano Barbis
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.2012. - Utjecaj oblikovanja na vjetrovno opterećenje stupova mostova
Daniela Ferenčić
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.2012. - Projekt konstrukcije stambene zgrade
Jure Krapić
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2011. - Linearni i nelinerani proračun zidane zgrade
Hrvoje Šalić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2011. - Primjeri konstrukcijskog oblikovanja i proračuna spojeva i ležajeva u montažnim betonskim konstrukcijama
Stefan Kačuba
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.7.2011. - Ispitivanje polumontažnih stropova sustava "fert" pod kratkotrajnim i dugotrajnim opterećenjem
Ivana Hrobat
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2011. - Projekt konstrukcije montažne betonske hale
Robert Salopek
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2011. - Proračun i armiranje armiranobetonskih greda T-presjeka naprezanih poprečnim silam
Boris Štimac
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2011. - Projekt konstrukcije zidane kuće
Vladimir Kalinić
Stručni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2010. - Proračun zidane zgrade prema općim i pojednostavnjenim metodama
Diego Zubin
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2010. - Postupci montaže predgotovljenih betonskih elemenata
Dino Ćiković
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.6.2010. - Parametarska analiza djelotvornih krutosti armiranobetonskih zidova i okvira zgrada izloženih potresnom djelovanju
Damir Vidović
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.6.2010. - Analiza konstrukcijskih rješenja i proračun visoke poslovne zgrade
Iva Čekada
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2010. - Proračun i armiranje betonskih kratkih konzola
Marin Carević
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2010. - Ograničenja primjene polumontažnih „fert“ stropova na nosivost i uporabljivost
Goran Racan
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2010. - Projekt konstrukcije armiranobetonske montažne hale
Goran Šebelja
Stručni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.12.2009. - Projekt konstrukcije školske sportske dvorane
Marija Pleše
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.11.2009. - Određivanje torzijskih krutosti rebrastih grednih mostova pri pokusnom opterećenju
Vildana Latić
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.10.2009. - Projekt konstrukcije parkirne zgrade
Marko Knezoci
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2009. - Proračun i armiranje armiranobetonskih stubišta
Hrvoje Šalić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2009. - Projekt konstrukcije obiteljske zidane kuće korištenjem pojednostavnjenih proračunskih metoda i pravila
Nada Delač
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2009. - Proračun armiranobetonske montažne hale
Igor Milošev
Stručni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.7.2009. - Sanacija armiranobetonske konstrukcije lansirne stanice "Torpedo" u Rijeci
Nataša Grgorinić
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.7.2009. - Armiranobetonska spiralna vodosprema
Alberto Vranješ
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2009. - Proračun i nacrt armature armiranobetonskog ravninskog okvira jednostavne zgrade u potresnom području
Martin Brnelić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2008. - Proračun i nacrt armature armiranobetonskog okvira skladišta u potresnom području
Petra Vale
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2008. - Projekt konstrukcije zidane zgrade
Andrej Polić
Stručni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2008. - Proračuni i nacrti armature armiranobetonskog stubišta
Diego Zubin
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2008. - Analiza polumontažnih stropnih konstrukcija s obzirom na nosivost, uporabvljivost i ekonomičnost
Igor Petrak
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2008. - Projekt konstrukcije zidane prizemnice s ravnim krovom
Damir Vidović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.3.2008. - Proračun armiranobetonske konstrukcije poslovne zgrade
Petar Mrak
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Mužić, Renata;
Određivanje dinamičkog koeficijenta na mostovima
e-GFOS 4 23-33 - 2013.

2. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Strelec, Iva;
Verification and improvement of the continuous ribbed bridge deck grillage model based on field testing
Tehnički vjesnik 19 611-616 - 2012.

3. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Bjelanović, Adriana;
Evaluation of Torsional Stiffness in Beam and Slab Bridge Decks Based on Load Testing
International Journal of Civil Engineering 1735 0522 - 2012.

4. Vidović, Damir; Grandić, Davor; Šćulac, Paulo;
Effective stiffness for structural analysis of buildings in earthquake
Četvrti internacionalni naučno-stručni skup" Građevinarstvo-nauka i praksa" - 2012.

5. Jelenić, Gordan; Šćulac, Paulo; Grandić, Davor;
A simple reinforced-concrete beam model accounting for the effect of tension stiffening
7th International Congress of Croatian Society of Mechanics (7th ICCSM) - 2012.

6. Smolčić, Željko; Grandić, Davor;
Interaction diagrams for reinforced concrete circular cross-section
Građevinar 64 23-31 - 2012.

7. Štimac Grandić, Ivana; Ferenčić, Daniela; Grandić, Davor; Šculac, Paulo;
Utjecaj oblikovanja stupova mostova na njihovo vjetrovno opterećenje
Sabor hrvatskih graditelja 2012 - 2012.

8. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka;
Reinforcement Corrosion Rate in Cracked Areas of RC-Members Subjected to Sustained Load
Modelling of Corroding Concrete Structures 65-83 - 2011.

9. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Brezac, Goran;
ODREĐIVANJE PRORAČUNSKE ŠIRINE T-PRESJEKA POPREČNOG NOSAČA REBRASTOG GREDNOG MOSTA
e-GFOS 2 39-52 - 2011.

10. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Bjelanović, Adriana;
Comparison of Techniques for Damage Identification Based on Influence Line Approach
MTM virtual journal 7 9-13 - 2011.

11. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka; Ivana, Štimac Grandić;
Deflection of reinforced concrete beams simultaneously subjected to sustained load and reinforcement corrosion
Structural Engineers World Congress 2011, SEWC 2011, Como, Italy 1-12 - 2011.

12. Grgorinić, Nataša; Grandić, Davor; Šćulac, Paulo;
Sanacija armiranobetonske konstrukcije lansirne stanice torpeda u Rijeci
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 13 169-189 - 2010.

13. Grandić, Davor; Štimac Grandić, Ivana; Latić, Vildana;
Experimental Determination of Torsional Stiffness in Ribbed Bridge Deck
First International Conference on Road and Rail Infrastructure-CETRA 2010 - 2010.

14. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka;
Flexural Strength of RC-beams with Corroded Reinforcement
Treći internacionalni naučno-stručni skup" Građevinarstvo-nauka i praksa" - 2010.

15. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor;
Evaluation of Structural Damage in Beam Structures using the Strain Energy Method
International Conference on Computational Structures Technology (10; 2010) - 2010.

16. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka; Serdar, Marijana;
Chloride threshold for different levels of reinforcement corrosion propagation
2nd International RILEM Workshop - 2009.

17. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka; Sorić, Zorislav; Serdar, Marijana;
Remaining Performance of Corroded Reinforced Concrete Elements
The 11th Annual International fib Symposium - 2009.

18. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka; Sorić, Zorislav;
Experimental stress-strain diagram of corroded reinforcing-steel bars
Građevinar 61 - 2009.

19. Davor Grandić
Proračunski postupci za ocjenu nosivosti i uporabljivosti betonskih konstrukcija oštećenih korozijom armature
Doktorski rad, Građevinski fakultet u Zagrebu 421 - 2008.

20. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka; Sorić, Zoran;
Mehanička svojstva korodirane armature
Sabor hrvatskih graditelja, Cavtat - 2008.

21. Kovačević, Daniel; Brnelić, Martin; Lustig, Nikola; Grandić, Davor; Bjelanović, Adriana;
Ex torpedo launch pad structure in Rijeka–damage estimation procedure
Rijeka, the historical traffic crossroad between Mediterranean and Europe-2007. Proceedings/Smokvina, Miljenko-Protorpedo - 2007.

22. Lacković, Vesna; Krolo, Joško; Grandić, Davor;
Influence of the Shear Stress Component to the Decrease of Critical Strenght of Reinforcement Composite Element at Static Multiaxial Load
Proceedings of the 12th International Symposium/Trombev, Tome (ur.)., Skopje: MASE-Macedonian Association of Structural Engineers - 2007.

23. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka;
Structural Deterioration due to Chloride-Induced Reinforcement Corrosion
Supplementary Papers-Seventh CANMET/ACI International Conference on DUrability of Concrete 173-188 - 2006.

24. Meštrović, Darko; Grandić, Davor;
Aseismic strenghtening of masonry buildings
International Conference Heritage Protection - 2006.

25. Banić, Davor, Ivan; Grandić, Davor;
Condition Assessment and Monitoring of Railway Station Concrete Structure
fib Symposium: Structural concrete and time 155-161 - 2005.

26. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka; Banić, Davor I;
Residual Structure Service Life Depending on the Steel Corrosion Rate
6th International Congress" Global Construction: ultimate concrete opportunities" - 2005.

27. Banić, Davor I; Bjegović, Dubravka; Grandić, Davor;
Bond characteristics of corroding reinforcement in concrete beams
6th International Congress" Global Construction: ultimate concrete opportunities" - 2005.

28. Banić, Davor, Ivan; Grandić, Davor;
Condition State of Concrete Prilling Tower in Petrochemical Complex
fib Symposium: Structural concrete and time 299-306 - 2005.

29. Grandić, Davor; Sorić, Zorislav;
Testing semi-prefabricated floors made of prestressed brick elements
Građevinar 54 705-716 - 2003.

30. Grandić, Davor; Sorić, Zorislav;
Eksperimentalno određivanje mehaničkih svojstava gradiva i elemenata polumontažnih stropova s prednapetim opečnim gredicama
Interdisciplinarno znanstveno-stručni simpozij &# 8220; Graditeljstvo i okoliš&# 8221; - 2002.

31. Grandić, D;
Progibi polumontažnih stropova s prednapetim opečnim gredicama pod dugotrajnim djelovanjem, magistarski rad
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studeni - 2001.

32. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka; Radić, Jure;
Bearing capacity and serviceability of reinforced-concrete structures affected by steel corrosion
Građevinar 52 153-162 - 2000.

Kongresna priopćenja

1.
Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka; Bjelanović, Adriana; Kovačević, Daniel;
Evaluation of current condition of the structure of the ex torpedo launch pad in Rijeka - 1.1.2008.
2.
Topić, Petar; Šćulac, Paulo; Krvavica, Nino; Ferenčić, Daniela; Komparić, Martina; Tuhtan, Miran; Bjelanović, Adriana; Grandić, Davor;
Modelling current state of ex torpedo launch pad structure in Rijeka - 1.1.2007.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2009. -
Nelinearno numeričko modeliranje prostornih armiranobetonskih okvira pod utjecajem korozije armature, voditelj projekta Prof.dr.sc. Gordan Jelenić, ur. broj 533-06-09-0002; Suradnik; ; ;
2. 1.1.2008. - 1.1.2010.
Mehanizmi sloma i modeli ponašanja inovativnih veza u drvenim konstrukcijama - 114-0000000-3253, voditeljica: prof.dr.sc. Adriana Bjelanović; Istraživač; Ministartvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2012.
Razvoj novih materijala i sustava zaštite betonskih konstrukcija - 082-0822161-2159, voditeljica: prof.dr.sc. Dubravka Bjegović; Istraživač; Ministartvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Modeliranje trajnosti građevinskih materijala i elemenata - 0082209, voditeljica: prof.dr.sc. Dubravka Bjegović; Istraživač; Ministartvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Znanstveni skupovi

1. - 17.11.2012.
Sabor hrvatskih graditelja Cavtat Član znanstvenog odbora

Recenzije

1. 2013. Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, knjiga XVI - dva rada
2. 2012. Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, knjiga XV - jedan rad
3. 2011. Rad u e-GFOS: Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek
4. 2010. Joint fib-RILEM workshop "Modelling of Corroding Concrete Structures", Madrid, 22-23 November 2010 - recenzija dva rada
5. Časopis Građevinar - tri recenzije
6. ACI Journals - recenzija devet rukopisa radova
7. Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, knjige XII i XIII - dva rada

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.12.2012. -
Idejni projekt sanacije konstrukcije Lansirne stanice za torpeda u Rijeci
Ministarstvo kulture, Grad Rijeka  
Projektant
2.
1.11.2012. -
Elaborat o postojećem stanju konstrukcije Lansirne stanice za torpeda u Rijeci (nepokretno kulturno dobro)
Ministarstvo kulture, Grad Rijeka  
Odgovorni izvršitelj
3.
1.7.2010. -
Glavni projekt konstrukcije drvene montažne stambene zgrade, k.č. 1806, K.O. Marčelji, Rijeka
Zrinka Barešić, Petra Jurčevića 7, Rijeka; Elena Dejanović, Save Vukelića 21, Rijeka  
Projektant
4.
1.5.2009. -
Elaborat o postojećem stanju stropnih ploča i projekt ojačanja stropnih ploča, slobodnostojeća gospodarska građevina „AUTOPAR“, k.č. 4828, k.o. Stupnik
AUTOPAR d.o.o., Remetinečka cesta, Zagreb  
Projektant
5.
1.1.2009. - 1.1.2011.
Glavni projekt konstrukcije autobusnog terminala "Zapadna Žabica" u Rijeci
Palijan d.o.o., Zagreb, Diljska 1  
Konzultant
6.
1.4.2008. -
Elaborat o postojećem stanju s načelnim prijedlogom sanacije armiranobetonskih konstrukcija bazenskog kompleksa u bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Prim.dr. Martin Horvat", Rovinj  
Odgovorni izvršitelj
7.
1.5.2006. -
Projekt konstrukcije stambeno-poslovne građevine 1-P na Rujevici, Rijeka
 
Projektant
8.
1.6.2005. -
Izvedbeni projekt sigurnosnog podupiranja dotrajalih armiranobetonskih konstrukcija bazenskog kompleksa u bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Prim.dr. Martin Horvat", Rovinj  
Projektant