Doc. dr. sc. Vanja Smokvina mag.iur.

Pravni fakultet Katedra za radno i socijalno pravo

e-pošta : vsmokvina@pravri.hr
mobitel :
prostorija : Pravni fakultet Rijeka, Hahlić 6, HR-51000

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 23 3 0

Obrazovanje

1.1.2014. - Potvrda Cjeloživotno obrazovanje: Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.12.2008. - Svjedodžbe Pravosudni ispit Ministarstvo pravosuđa RH
1.1.2008. - 1.1.2012. Doktor pravnih znanosti Dr. sc. Evropska pravna fakulteta Nova Gorica, Slovenija
1.1.2001. - 1.1.2006. Diplomirani pravnik Dipl. iur. / Mag. iur. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

15.2.2016. - Docent na Katedri za radno i socijalno pravo Znanstveno istraživanje, stručna djelatnost, nastava Polje interesa: radno pravo, socijalno pravo, sportsko pravo, pravo EU Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.2016. - 1.2.2016. Visiting Research Associate (Research Fellow) Član istraživačkog tima: Centre for Sport Law Research Edge Hill University, UK
1.1.2014. - 1.1.2018. Arbitar HNS-a Arbitražni sud Hrvatskog nogometnog saveza - Sportska arbitraža Hrvatski nogometni savez
1.1.2013. - Znanstveni suradnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Znanstveni novak - viši asistent Znanstveno istraživanje, stručna djelatnost, nastava Polje interesa: radno pravo, socijalno pravo, sportsko pravo, pravo EU Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2012. Znanstveni novak-asistent; Znanstveno istraživanje, stručna djelatnost, nastava Polje interesa: radno pravo, socijalno pravo, sportsko pravo, pravo EU Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Sudski tumač za talijanski jezik Usmeno i pismeno prevođenje s talijanskog jezika i na talijanski jezik Županijski sud u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2009. Odvjetnički vježbenik Zastupanje stranaka na sudu, izrada pisanih podnesaka u području: građanskog, radnog, kaznenog, upravnog, prekršajnog, trgovačkog prava Odvjetnički ured Bošković

Nagrade i priznanja

Nastavna izvrsnost za 2016.

Članstva

1.1.2014. - Radna skupina za izradu Zakona o sportu, MZOS
1.1.2012. - Odbor za zaštitu na radu i zaštitu od požara Sveučilišta u Rijeci
- Radna skupina za izradu nacrta Nacionalnog programa sporta, Središnji državni ured za šport

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Međunarodno radno i socijalno pravo
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: /
1.1.2010. - Europsko radno i socijalno pravo
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: /
1.1.2009. - 1.1.2013. Nomotehnika
Stručni (upravni) studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: /
1.1.2009. - 1.1.2013. Nomotehnika
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: /
1.1.2009. - 1.1.2013. Pomorsko radno pravo
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: /
1.1.2009. - Radno i socijalno pravo
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: /
1.1.2009. - Radno i socijalno pravo
Stručni (upravni) studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: /
1.1.2009. - Stručna praksa
Stručni (upravni) studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: /

Mentor u završnim radovima

28.9.2016. - Socijalne prestacije u sustavu socijalne skrbi
Butorac, Lamija
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2016. - Odgovornost radnika za štetu poslodavcu
Klobučar, Frano
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2016. - Zaštita trudnica na radu
Stoković, Jasmina
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2016. - Status radnika u slučaju stečaja poslodavca
Tadić, Sara
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2016. - Radnopravni status profesionalnih sportaša u svijetlu transfera (prijelaza) sportaša
Kozulić, Sandro
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2016. - Individualna prava na radu i zaštita privatnosti radnika
Horvat, Petra
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2016. - Pružanje socijalnih usluga kao profesionalne djelatnosti s posebnim osvrtom na djelatnost Centra za socijalnu skrb Rijeka
Petanjek, Sara
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.7.2016. - Mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Miklić, Silvija
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.7.2016. - Fleksibilnost radnog odnosa i radno vrijeme
Bazjak, Marko
Preddiplomski stručni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.7.2016. - Zdravstveno osiguranje i prava pacijenata
Zubović, Tihana
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.6.2016. - Posebno zaštićene kategorije radnika (trudnice, maloljetnici, osobe s invaliditetom)
Sudarić, Kristina
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.6.2016. - Radnopravni status državnih službenika
Marjanović, Pamela
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2016. - Labour Market Law
Economics - Scienze Economiche
Universita' degli studi di Udine, Italia
Nastavnik
Norma sati: 48
- Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava
Stručni studij - Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Nositelj
Norma sati: 60 P + 30 V

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Učur, Marinko Đ., Smokvina, Vanja
Problematika radnopravnog statusa pomorca i ribara u pomorskoj plovidbi u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na registraciju ugovora o radu
Naše more 62 104-112 - 2015. http://hrcak.srce.hr/nase-more?lang=hr

Q3
A1

2. Smokvina, Vanja
New issues in the labour relationships in professional football: social dialogue, implementation of the first autonomous agreement in Croatia and Serbia and the new sports labour law cases
The International Sports Law Journal 15 1-13 - 2015. http://link.springer.com/article/10.1007/s40318-015-0086-4?wt_mc=internal.event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

Q3
A1

3. Smokvina, Vanja; Rubeša, Tea
Gospodarska sloboda kretanja profesionalnih sportaša kao radnika u Europskoj uniji s naglaskom na pravne izvore i odluku Bernard (Freedom of movement of professional sportspeople as workers in the European Union with emphasis on the legal sources and the Bernard judgement)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 64 393-423 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184252

Q4
A1

4. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Smokvina, Vanja
Promjene zastave broda i radnopravni status pomoraca kroz djelatnost MOR-a i odluke suda EU-a
Naše more 61 52-57 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=187852

Q3
A1

5. Smokvina, Vanja
Implementacija Sporazuma o minimalnim zahtjevima za standardni ugovor igrača u profesionalnom nogometu s naglaskom na hrvatski sport
Pravo u gospodarstvu 53 1225-1250 - 2014. http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_06_2014.html

A2

6. Smokvina, Vanja; Učur, Marinko
Zaštita na radu u svijetlu usklađivanja s pravnom stečevinom EU (Safety at work in the light of harmonisation with the acquis communautaire of the European Union)
Pravo u gospodarstvu 52 672-706 - 2013. http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_03_2013.html

A2

7. Smokvina, Vanja
Unutarnje tržište Europske unije i gospodarska sloboda pružanja usluga kroz perspektivu odluka Europskog suda - Walrave i Koch te Deliege (The European Union internal market and the free movement of services from the perspective of European Court of Justice judgements Walrave & Koch and Deliege)
IX Majsko savetovanje: Uslužno pravo / Mićović, Miodrag (ur.). - Kragujevac : Pravni fakultet Kragujevac, (ISBN: 978-86-7623-043-3). 9 505-541 - 2013.

A1

8. Smokvina, Vanja
The UEFA „Home-Grown Players Rule“: Does it Fulfill Its Aim?
The International Journal of Sport and Society 3 67-80 - 2013.

A1

9. Smokvina, Vanja; Bodul, Dejan; Vuković, Ante
O načelu socijalnog postupanja u stečajnom postupku s naglaskom na prava radnika (About the principle of social behaviour n the insolvency proceedings with the emphasis on workers' rights)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 525-560 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9529

A1

10. Smokvina, Vanja
Socijalni dijalog u profesionalnom sportu – nogomet kao model za druge kolektivne profesionalne sportove (Social dialogue in professional sport - football as a model for other collective professional sports)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 883-906 - 2012. http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/2012106/zb201204_883.pdf

A1

11. Grbić, Sanja; Bodul, Dejan; Smokvina Vanja
Diskriminacija osoba s invaliditetom i njihova uključenost u društvo s naglaskom na pravo pristupa sudu (Discrimination of persons with disability and their inclusion in the society with the emphasis of their right of access to the court)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 667-693 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=8712

A1

12. Bodul, Dejan; Smokvina, Vanja
Izazovi socijalne države u uvođenju osobnog bankrota - neka komparativna iskustva i potencijalni problemi (Challenges of a Welfare State in Introducing Personal Bankruptcy - Some Comparative Experiences and Potential Problems)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 139-165 - 2012. http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/2012103/zb201201_139.pdf

A1

13. Bilić, Andrijana; Smokvina, Vanja
Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova - ugovori radnog ili građanskog prava? (Contracts between professional football players and clubs – contracts of labour or civil law?)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 831-862 - 2012. http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/2012106/zb201204_831.pdf

A1

14. Učur, Marinko Đ.; Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja
Prekomjerno uređivanje odnosa i postupak u socijalnoj skrbi - prepreke u ostvarivanju prava (The Excessive Legislative Regulation of Relationship and the Procedure in Social Care - Obstacles Preventing the Fulfilment of Rights)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 677-701 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=6637

A1

15. Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja
Državne potpore za zapošljavanje u svjetlu Opće uredbe o skupnim izuzećima i iskustava država članica EU( State Aid Supporting Employment in the Light of the general Block Exemption Regulation and Related Experiences of the European Union Memeber States )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 407-444 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122293

A1

16. Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja
Industrijske akcije kao sindikalna prava i slobode (Industrial Actions as Trade Union Rights and Freedoms)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31 671-701 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=5083

A1

17. Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja
Posebnosti radnopravnog statusa radnika u pomorskom ribarstvu s posebnim osvrtom na radno vrijeme i odmore
Naše more 63 98-106 http://www.nasemore.com/web/

Q3
A1

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Collective Dismissal in Croatia
Collective Dismissal in the European Union, A Comparative Analysis Roberto Cosio, Filippo Curcuruto, Vincenzo di Cerbo, Giovanni Mammonne Kluwer Law International Aalphen aan den Rijn - 2017. https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/collective-dismissal-european-union-comparative-analysis-prod-9041158308/hardcover-item-1-9041158308
2. Autor poglavlja u knjizi
Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja
The protection of Whistleblowers in the Republic of Croatia
Whistleblowing - A Comparative Study Thüsing, Gregor ; Forst, Gerrit Springer Heidelberg, New York, Dordrechet, London - 2016.
3. Urednik knjige


Italia e Croazia – due ordinamenti a confonto Cosio Roberto, Sgroi Antonino, Smokvina, Vanja G. Giappichelli Editore Torino - 2015. http://www.giappichelli.it/italia-croazia-ordinamenti-a-confronto,9215695
4. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Gli incentivi per le assunzioni di giovani nel periodo di crisi economica in Croazia
Italia e Croazia – due ordinamenti a confonto Cosio Roberto, Sgroi Antonino, Smokvina, Vanja G. Giappichelli Editore Torino - 2015. http://www.giappichelli.it/italia-croazia-ordinamenti-a-confronto,9215695
5. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina Vanja, Iveta Vladimir
The implementation of FIFA Regulations in Croatia
FIFA Regulations on working with intermediaries. Its implementation at national level, ISBN: 978-88-940689-3-1 Colucci Michele Sports Law and Policy Centre Roma - 2015.
6. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Employment Relationships at National Level: Croatia
Regulating Employment Relationships in Professional Football - A Comparative Analysis Colucci, Michele ; Hendrickx, Frank Sports Law and Policy Centre Salerno, Italija - 2014. http://www.slpc.eu/comparative_employment_FLYER.pdf
7. Urednik knjige


Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States“ Siekmann Robert C.R.; Parrish, Richard; Smokvina, Vanja; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Gerald G. Sander Shaker Verlag Aachen - 2013.
8. Autor poglavlja u knjizi
Bodiroga-Vukobrat, Nada; Smokvina, Vanja
Prava članova obitelji u uživanju temeljnih gospodarskih sloboda Europske unije (Family members' rights in the light of fundamental freedoms of the European union)
Europsko obiteljsko pravo Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena Narodne novine Zagreb - 2013.
9. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Sports Justice in Croatia
International and Comparative Sports Justice Colucci, Michele ; Jones, Karen L. Sports Law and Policy Centre Roma - 2013.
10. Autor udžbenika
Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja
Vrela radnog prava - Provedbeni propisi uz Zakon o radu
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Libertin naklada Rijeka Rijeka - 2011.
11. Autor udžbenika
Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja
Zakon o radu i druga vrela radnog prava
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću Gospić - 2010.
12. Autor
Smokvina, Vanja
Sports Law in Croatia
Kluwer Law International Aalphen aan den Rijn
13. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Disciplinary Procedures in Croatian Football
Disciplinary Procedures In Football - An International and Comparative Analysis Cavaliero Marc, Colucci Michele SLPC Salerno
14. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja; Iveta, Vladimir
The Implementation of the FIFA Regulations in Croatia
The FIFA Regulations on Working with Intermediaries. Implementation at National Level. II Edition, ISBN: 978-88-940689-6-2 Colucci, Michele Sports Law and Policy Centre Roma http://www.sportslawandpolicycentre.com/bulletin.htm
15. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Is there a need for a change in the legal (labour) status of professional sportspeople in Croatia?
Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States Siekmann Robert C.R.; Parrish, Richard; Smokvina, Vanja; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Gerald G. Sander Shaker Verlag Aachen
16. Autor poglavlja u knjizi
Bodiroga-Vukobrat, Nada; Horak, Hana; Smokvina, Vanja
Fundamental economic freedoms of the European Union and sport
Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States“ Siekmann Robert C.R.; Parrish, Richard; Smokvina, Vanja; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Gerald G. Sander Shaker Verlag Aachen

Pozvana predavanja

1. Smokvina Vanja
Doping in sports: legal and other aspects
Rijeka/Opatija - 11.11.2016. http://pravri.uniri.hr/files/savjetovanja/Personaliziranasimpozij2016EN.pdf
2. Smokvina Vanja, Martin Roberto Branco
The work of Intermediaries or once upon a time there were FIFA Player's Agents…”Flexicurity from another point of view”
Angers, France - 26.6.2015.
3. Bodiroga-Vukobrat Nada, Smokvina, Vanja
(A)typicial work – from a differente perspective
Osijek, International Jean Monnet Conference „New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law“ u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku - 21.5.2015.
4. Smokvina, Vanja
I rapporti tra l'ordinamento interno ed ordinamento dell'Unione Europea. Il conflitto fra norma interna e norma UE non direttamente applicabile
Rim, Italija, Scuola Superiodre della Magistratura - 28.4.2015.
5. Smokvina, Vanja
Status profesionalnih sportaša u kontekstu novog Zakona o sportu
3. sportska konferencija, Zagreb - 21.11.2014. http://www.csc.com.hr/program
6. Laleta Sandra, Smokvina Vanja
Promjene u hrvatskom mirovinskom sustavu - u kontekstu modernizacije sustava i (re) socijalizacije rizika i prihoda
Envisioning a new social model for Europe - the economic crisis aftermath (Lesons from transition), Opatija, Hrvatska - 17.10.2014.
7. Smokvina, Vanja
Unutarnje tržište Europske unije i gospodarska sloboda pružanja usluga kroz perspektivu odluka Europskog suda - Walrave i Koch te Deliege (The European Union internal market and the free movement of services from the perspective of European Court of Justice judgements Walrave & Koch and Deliege )
Kragujevac, Republika Srbija - 10.5.2013.
8. Bilić, Andrijana; Smokvina, Vanja
Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova - ugovori radnog ili građanskog prava? (Contracts between professional football players and clubs – contracts of labour or civil law?)
Split, Hrvatska - 24.11.2012.
9. Smokvina, Vanja
Socijalni dijalog u profesionalnom sportu – nogomet kao model za druge kolektivne profesionalne sportove (Social dialogue in professional sport - football as a model for other collective professional sports)
Split, Hrvatska - 24.11.2012.
10. Smokvina, Vanja
Visible minorities v invisible majority in professional sport – emphasis on labour relations (International Jean Monnet Chair Conference: Invisible Minorities)
Rijeka, Hrvatska - 15.10.2011.

Kongresna priopćenja

1.
Smokvina, Vanja
Fixed-term work in professional sports: Dahmane, Müller… next please Sport&EU Conference 2016 Madrid, Španjolska - 28.6.2016.
2.
Smokvina, Vanja; Šamija, Krešimir
Nužnost postojanja Jedinstvenog informacijskog sustava u hrvatskom sportu 6. Međunarodna znanstvena konferencija "Razvoj javne uprave" Veleučilište Lavoslav Ružička, Vukovar - 3.6.2016.
3.
Smokvina, Vanja; Martins, Roberto Branco
The Work of Intermediaries. Or: Once upon a time there were FIFA Players' Agents… Flexicurity from a different perspective Sport&EU Conference 2015 Angers, Francuska - 26.6.2015.
4.
Parrish, Richard; Smokvina, Vanja
Labour Relations in Professional Football 1. Sport&EU Conference 2014: Sport Systems and Sport Governance in Europe – Changes, Challenges and Multi-Level Perspectives Köln, Njemačka - 1.1.2014.
5.
Smokvina, Vanja
Croazia come nuovo membro dell' Unione Europea – cosa cambia nell' diritto del lavoro? (Croatia as a new EU Member State, what has changed in the labour law?) 2. International Scientific Conference: „Legal Work and Social Inclusion in Horizon 2020 Verona, Italija - 11.10.2013.
6.
Smokvina, Vanja
The impact of becoming a New EU Member State upon Labour Standards – Emphasis on Professional Sport in New EU Member States UACES, 43rd Annual Conference Leeds, UK - 2.9.2013.
7.
Smokvina, Vanja
Radno pravo u Hrvatskoj i Italiji: što bi valjalo usvojiti? Pravno savjetovanje – Dan Europskog prijateljstva Hrvatske i Italije Opatija, Hrvatska - 1.7.2013.
8.
Smokvina, Vanja
Is there a need for a change in the legal (labour) status of professional sportspeople in Croatia? 1. Međunarodna znanstvena koferencija: Ususret socijalnom dijalogu u hrvatskom sportu Rijeka - 25.5.2013. Program HR
9.
Smokvina, Vanja
The UEFA “Home-grown Players Rule”. Does it fulfil its Aim? Third International Conference: Sport and Society Cambridge, UK - 23.7.2012.
10.
Smokvina, Vanja; Bodul, Dejan; Vuković, Ante
O načelu socijalnog postupanja u stečajnom postupku s naglaskom na prava radnika( About the principle of social behaviour n the insolvency proceedings with the emphasis on workers' rights ) XVIII. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti": Vlasništvo - obveze -postupak Poreč, Hrvatska - 18.4.2012.
11.
Smokvina, Vanja
Diritto del lavoro in Croazia, Contrattazione collettiva Contrattazione, diritti sindacali e rappresentativita nell’ordinamento comunitario Trieste, Italija - 16.3.2012.
12.
Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja
Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (Ordinance on the Procedure of Registration of and the Content of the Register of Employment Contracts for Seamen and Workers on Maritime Fishing Vessels) XVII. savjetovanje pravnika: Vlasništvo - obveze -postupak Poreč, Hrvatska - 7.4.2011.
13.
Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja
Državne potpore za zapošljavanje u svjetlu Opće uredbe o skupnim izuzećima i iskustava država članica EU (State Aid Supporting Employment in the Light of the general Block Exemption Regulation and Related Experiences of the European Union Memeber States) XVII. savjetovanje pravnika: Vlasništvo - obveze -postupak Poreč, Hrvatska - 7.4.2011.
14.
Smokvina, Vanja
Modern professional illnesses – Could the use of wireless phones cause professional illnesses? (Suvremene profesionalne bolesti – može li korištenje bežičnih telefona uzrokovati profesionalne bolesti?). 16. 3rd International Scientific and Professional Conference Occupational Safety and Health Zadar, Split - 23.9.2010.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2015. - 1.1.2018.
Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava); Suradnik - istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/899-uspostavni-istrazivacki-projekt-hrvatske-zaklade-za-znanost-fleksigurnost-i-novi-oblici-rada-izazovi-modernizacije-hrvatskog-radnog-prava-uip-2014
2. 1.1.2014. - 1.1.2018.
„Perspektive održivosti socijalne države: prema transformaciji sustava socijalne sigurnosti za pojedince u personaliziranoj medicini“, šifra projekta: O-3070-2014, voditeljica: prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat; Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; 600.000,00 kn; http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/960-socijalna-sigurnost-u-medicini.html
3. 1.1.2014. -
Potpore istraživanju: Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja; Suradnik - istraživač; Sveučilište u Rijeci; 45.414,44 kn; http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/599-bodiroga.html
4. 1.1.2010. - 1.1.2015.
Legal_Frame_Work. Employment and legality in the inclusive society; Suradnik; Talijansko ministarstvo za visoko obrazovanje; ;
5. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ;

Znanstveni skupovi

1. 3.7.2015. -
Drugi dan talijansko-hrvatskog prijateljstva Rijeka Član organizacijskog odbora
2. 1.7.2013. -
Pravno savjetovanje – dan Europskog prijateljstva Hrvatske i Italije Opatija Suorganizator, moderator
3. 25.5.2012. -
Europsko sportsko radno pravo - ususret socijalnom dijalogu u hrvatskom sportu Rijeka Predsjednik organizacijskog odbora, moderator
4. - 16.10.2015.
2nd Rijeka EU Sports Law Day Seminar: Introduction to EU Sports Law Seminar Rijeka Predsjednik organizacijskog odbora, moderator
5. - 18.10.2014.
Envisioning a new social model for Europe - the economic crisis aftermath (Lessons from Transition) Opatija Član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - The International Journal of Sport and Society

Recenzije

1. 2013. "Pravni položaj vrhunskog trenera u hrvatskom sportskom pravu i usporednim pravima", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. 2012. "In Search of a Level Playing Field" - The International Journal of Sport and Society

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 20.11.2013. - Detalji
Hrvatsko pravničko društvo Rijeka - javna tribina
Rijeka
2. 24.10.2012. - Detalji
Hrvatsko pravničko društvo Rijeka - javna tribina
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 14.10.2012. - 14.12.2016. - član
Odbor za zaštitu na radu Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2015. - 1.1.2016. - Član
Radna skupina za izradu Strategije sporta PGŽ
2. 1.1.2015. - - Član Povjerenstva za izradu Zakona o sportu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
3. 1.1.2014. - - Član radne skupine za izradu Zakona o sportu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
4. - - Član radnog tijela za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta s pripadajućim akcijskim planom
Središnji državni ured za šport RH
5. - - Predsjednik radne skupine za izradu nacrta Zakona o športu
Središnji državni ured za šport RH