Izv. prof. dr. sc. Nena Rončević

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

mobitel :
e-pošta : nena.roncevic@ffri.uniri.hr
prostorija : F-315

google scholar

Obrazovanje

10.6.2011. - Doktor znanosti, područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije Izvanredni posljediplomski doktorski studij pedagogije Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
21.7.2009. - Magistar znanosti, područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana visokoškolska pedagogija, poslijediplomski znanstveni magistarski studij pedagogije Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
1.10.1997. - 1.12.2002. Profesor sociologije Studij sociologije Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju

Radno iskustvo

1.10.2017. - Izvanredna profesorica Poslovi izvanredne profesorice na Odsjeku za pedagogiju, Voditeljica projekta: Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR), Inicijalna potpora za mlađe istraživače, do 27.2.2018. Filozofsku fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
1.10.2016. - 30.9.2018. Pročelnica Odsjeka za pedagogiju Filozofski fakultet u Rijeci
1.4.2012. - 30.9.2017. Docentica Poslovi docentice na Odsjeku za pedagogiju, Voditeljica projekta: Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR), Inicijalna potpora za mlađe istraživače, do 27.2.2018. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.7.2011. - 1.4.2012. viša asistentica Poslovi višeg asistenta na Odsjeku za pedagogiju Od 10/2009 Projekt: Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta, EUROAC/EUROCORES/EUROHESC/ESF/Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Projekt: Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931) Od 09/2009 - ECTS koordinatorica Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.11.2007. - 1.6.2011. Asistentica Poslovi asistenta na Odsjeku za pedagogiju Od 10/2009 Projekt: Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta, EUROAC/EUROCORES/EUROHESC/ESF/Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Projekt: Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.5.2005. - 31.10.2007. Stručna suradnica – sociologinja Planiranje, pripremanje i provođenje istraživanja, projekata i programa u svrhu razvoja lokalne zajednice i regije Primorsko – goranska županija Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje
1.3.2003. - 1.12.2003. Volonterka Planiranje, pripremanje i provođenje istraživanja, projekata i programa u svrhu razvoja lokalne zajednice i regije, suradnja s nevladinim sektorom Grad Split Upravni odjel za socijalnu skrbi i zdravstvenu zaštitu
1.1.2003. - 1.5.2005. Vježbenica Planiranje, pripremanje i provođenje istraživanja, projekata i programa u svrhu razvoja lokalne zajednice i regije Primorsko – goranska županija Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje

Članstva

- članica Udruge za razvoj visokog školstva "Universitas"
- članica Hrvatskog sociološkog društva

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Sociologija obrazovanja
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2013. - Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
1.1.2008. - 1.1.2012. Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2007. - 1.1.2011. Uvod u metodologiju znanstvenog istraživanja
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2007. - 1.1.2011. Metodologija pedagoških istraživanja
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2007. - Evaluacijska istraživanja
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2006. - Statistika u pedagoškoj praksi i istraživanju
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
- Seminar diplomskog rada
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15

Mentor u završnim radovima

16.9.2013. - Evaluacijsko istraživanje programa primarne prevencije ovisnosti "Vršnjaci pomažu"
Maja Manzin
Sveučilišni jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci

Obrazovni projekti

- Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti

Financiranje: Tempus program Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Rončević, N., Cvetković K.
Students' Attitudes and Behaviours in the Context of Environmental Issues.
Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline 25 11-37 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=262875

2. Marko Turk, Nena Rončević, Jasminka Ledić
Research Management Competencies: Croatian Academics’ Perspective
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS XVI 167-178 - 2016. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.11.18

3. Bezinović, Petar; Roviš, Darko; Rončević, Nena; Bilajac, Lovorka
Patterns of internet use and mental health of high school students in Istria County Croatia: cross-sectional study
Croatian medical journal (0353-9504) 56 297-305 - 2015. http://www.cmj.hr/2015/56/3/26088855.htm

A1
WOS

4. Ćulum Bojana; Rončević Nena; Ledić, Jasminka
Facing New Expectations – Integration Third Mission Activities into the University
In: Kehm, Barbara M.; Teichler, Ulrich (Eds.). The Academic Profession in Europe: New Tasks and New Challenges. 5 163-196 - 2013.

A1

5. Ćulum, B., Rončević, N., Ledić, J.
The Academic Profession and The Role of Service Function.
In: Teichler, Ulrich: Hohle, Ester A. (eds.). Work Situations, Views and Activities of the Academic Profession: Findings of a Survey in Twelve European Countries. Springer 8 137-158 - 2013.

A1

6. Ćulum, Bojana; Rončević, Nena; Ledić, Jasminka;
Facing new expectations—Integrating third mission activities into the university
The academic profession in Europe: New tasks and new challenges 163-195 - 2013.

A1

7. Rončević, Nena; Rafajac, Branko
Održivi razvoj i sveučilište( Sustainable development and university )
Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu? - 2012.

8. Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena
Interkulturalna osjetljivost i interkulturalne kompetencije budućih pedagoga, odgajatelja, učitelja i nastavnika – studenata Sveučilišta u Rijeci ( Intercultural sensitivity and intercultural competencies of future pedagogues, pre-school educators, primary and secondary school teachers – students at University of Rijeka )
Pedagogija i kultura. Svezak 1 / Hrvatić, N. ; Klapan, A. (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo , 2012. 314-321 (ISBN: 978-953-99167-4-7). Svezak 1 314-321 - 2012. http://www.pedagogija.hr/wp-content/uploads/2012/09/KNJIGA-1.pdf

9. Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena;
Intercultural sensitivity and intercultural competencies of future pedagogues, pre-school educators, primary and secondary school teachers–students at University of Rijeka
Pedagogija i kultura. Drugi kongres pedagoga Hrvatske - 2012.

10. Žuvić-Butorac, Marta; Rončević, Nena; Nemčanin, Damir; Nebić, Zoran;
Blended e-learning in higher education: Research on students’ perspective
Issues in Informing Science and Information Technology 8 409-429 - 2011.

11. Klapan, A; Rafajac, B; Rončević, N;
Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja
Andragoški glasnik 13 113-131 - 2009.

12. Rončević Nena; Ledić Jasminka; Ćulum Bojana
"Nisam sigurna što je, ali je bitno"; - analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju( "I'm not sure what is it about, but it is important" - what students from University of Rijeka think about sustainable development )
Suvremene teme/CONTEMPORARY issue (1847-2397) 1 (2008), 1; 62-75 1 62-75 - 2008.

A1

13. Črnjar, Mladen; Vahtar-Jurković, Koraljka; Rončević, Nena;
Role of regional authority in education for sustainable development: example of Primorsko-goranska County
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj - 2008.

14. Žuvić-Butorac, Marta; Rončević, Nena; Nemčanin, Damir; Nebić, Zoran
Blended E-Learning in Higher Education: Research on Students’ Perspective
Issues in Informing Science and Information Technology (1547-5840) 8 (2011); 409-429

15. Đulija Malatestinić, Nena Rončević, 1 Henrietta Benčević-Striehl, Suzana Janković, Vladimir Mićović
Smoking is the most frequent risk factor for cardiovascular diseases in Croatian Western region: findings of the Croatian health survey 2003.
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona (1840-0132) 6 (2009), 2; 218-226 http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2d405936-c793-4204-8974-221bd1302638%40sessionmgr101&vid=0&hid=125

A1

16. Črnjar, Mladen; Rafajac, Branko; Rončević, Nena
Stavovi srednjoškolaca na Kvarnerskim otocima spram zaštite okoliša( Attitudes of high-school children on North Adriatic islands towards environmental protection )
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, sv.02 / Uzelac, V. Vujičić, L (ur.). - Rijeka :

17. Rončević, Nena; Ledić, Jasminka; Vrcelj, Sofija
The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka
Scientia paedagogica experimentalis (0582-2351) 47 (2010), 1; 57-70

A1

18. Črnjar, Mladen; Malatestinić, Đulija; Josipović, Iva; Rončević, Nena
Sociological Survey on Attitudes of Representatives of Social Groups in the County of Primorje and Gorski Kotar towards Some Aspects of Quality of Life on the Sub-Regional Level
Social Policy and Regional Development / Lovrinčević, Željko et al (ur.). - Zagreb : The Institute of Economics, Zagreb, Friedrich Ebert Stiftung , 2007. 166-188 (ISBN: 978-953-6030-32-3).

19. Klapan, Anita; Rafajac, Branko; Rončević, Nena
Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja( Atitudes of pedagogy students Univeristy of Rijeka towards lifelong learning )
Andragoški glasnik (1331-3134) 23 (2009), 2; 113-132

20.


21.


22.


Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Mrnjaus K., Rončević N., Ivošević, L.
Interkulturalna dimenzija u odgoju I obrazovanju
znanstvena monografija Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2013.
2. Autor knjige
Rončević, Nena; Rafajac, Branko.
ODRŽIVI RAZVOJ – IZAZOV ZA SVEUČILIŠTE?
Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2012.
3. Autor knjige
Rončević, Nena; Rafajac, Branko
Promjene u akademskoj profesiji: komparativna analiza
Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2010.

Pozvana predavanja

1. Bojana Ćulum i Nena Rončević
JFDP Regional Conference: "Teaching Methods and Techniques at the Universities in South Eastern Europe", održano predavanje na temu "Developing and delivering e-learning courses in educational science: The challenge of being first",
Zagreb, Hrvatska, - 12.3.2009.
2. Mladen Črnjar, Koraljka Vahtar-Jurković, Nena Rončević
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, izlaganje na temu „Uloga regionalne samouprave u edukaciji za održivi razvoj: primjer Primorsko-goranske županije“
Plitvice, Hrvatska - 21.5.2008.

Kongresna priopćenja

1.
Nena Rončević, Marko Turk i Bojana Vignjević
Papers are What Count: Excellence in Teaching is Neither Supported nor Properly Evaluated predavanje/prezentacija Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka - 18.5.2016. http://www.icieworld.net/conf/images/Conference_Program_Detailed_Book.pdf
2.
Bojana Ćulum, Nena Rončević
Tablets in Classrooms: Changes and Challenges for Teachers and Students Paper presentation 17th Scientific Conference «Educational Research and School Practice», Challenges of Modern Education: The New Role of Teachers, Students and Parents Belgrade, Serbia - 1.1.2014.
3.
Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena
Interkulturalna osjetljivost i interkutluralne kompetencije budućih pedagoga, odgajatelja, učitelja i nastavnika – studenata Sveučilišta u Rijeci( Intercultural sensitivity and intercultural competencies of future pedagogues, pre-school educators, primary and secondary school teachers – students at University of Rijeka ) Predavanje Drugi kongres pedagoga Hrvatske PEDAGOGIJA I KULTURA Opatija - 1.1.2012. http://www.pedagogija.hr/do2014/?p=445
4.
Nena Rončević; Branko Rafajac
Percepcija spremnosti studenata Sveučilišta u Rijeci za obrazovanjem za održivi razvoj: „Nitko ne govori kako postići održivost“ ( Perceptions of preparedness of students at the University of Rijeka for education for sustainable development: “No one tells how to achieve sustainability” ) Predavanje RAZVOJ I OKOLIŠ – PERSPEKTIVE ODRŽIVOSTI Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za sociologiju - 1.1.2011.
5.
Rončević, N., Ledić, J., Vrcelj, S.
"Quality and Efficiency of Teaching in the Learning Society" prezentacija "Quality and Efficiency of Teaching in the Learning Society" Beograd, Srbija - 1.1.2009.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2015. - 1.1.2018.
Istraživanje školskog vođenja iz distributivne perspektive u hrvatskim školama (I-943-2015);; israživač; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.6.2014. - 1.6.2017.
Academic Profession Competence Framework: Between New Requirements and Possibilities (APROFRAME) ;; israživač; Hrvatska zaklada za znanost; ;
3. -
Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa; suradnik; MZOS; ;
4. -
Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta, EUROAC/EUROCORES/EUROHESC/ESF; mlađi istraživač; ranije Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, sada Hrvatska zaklada za znanost; oko milijun kuna ; http://euroac.ffri.hr/
5. -
Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR); voditeljica projekta; UNIRI; 23000 kuna;

Recenzije

1. 2016. International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE 2016)
2. 2013. International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE 2013)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2012. -
Socijalna karta Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  
koautor
2.
1.1.2006. -
Lokalna Agenda 21 Koprivnica
Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu (REC), Ured u Hrvatskoj  
suradnik
3.
1.1.2005. - 1.1.2006.
Socijalna karta Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  
koautor
4.
1.1.2005. -
Problemi u funkcioniranju lokalne samouprave» analiza stavova gradonačelnika i načelnika Primorsko-goranske županije
PGŽ, u sklopu radnog mjesta  
nositelj
5.
1.1.2004. - 1.1.2005.
Program održivog razvitka kvarnerskih otoka
Primorsko-goranska županija, u sklopu radnog mjesta  
suradnik
6.
1.1.2003. -
»Socijalna i zdravstvena slika Grada Splita: sociološko empirijsko istraživanje»
Grad Split, u sklopu volontiranja  
nositelj

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2016. - - Pročelnica
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - Članica
Etičko povjerenstvo za znanstvena istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci