Ivan Marinović dip.ing.

Rektorat Sveučilištni informatički centar

e-pošta : ivan@ufri.hr
prostorija : O704