Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić

Pravni fakultet Katedra za pomorsko i općeprometno pravo

e-pošta : ituhtan@pravri.hr
prostorija : Kabinet 12
konzultacije : Srijeda 10:00-12:00
telefon : 051359534