dr.sc. Marija Marinović redovni profesor


e-pošta : marinm@inf.uniri.hr
mobitel :
prostorija : 404

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Marija Marinović 6 1 0

Obrazovanje

1.1.1985. - 1.1.1988. doktorat iz informacijskih znanosti Postdiplomski doktorski studij Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani
1.1.1982. - 1.1.1985. magisterij iz informacijskih znanosti Postdiplomski magistarski studij Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani
1.1.1968. - 1.1.1973. profesor matematike i fizike Diplomski studij matematike i fizike Fakultet industrijske pedagogije, Sveučilište u Rijeci,

Radno iskustvo

1.4.2008. - Redoviti profesor u trajnom zvanju Visoko obrazovanje, znanstveni rad, područje informacijskih znanosti Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
1.1.1999. - 1.1.2004. Izvanredni profesor Visoko obrazovanje, znanstveni rad, područje informacijskih znanosti Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1999. docent Visoko obrazovanje, znanstveni rad, područje informacijskih znanosti Sveučilište u Rijeci, Pedagoški fakultet
1.1.1985. - 1.1.1991. Asistent informatike Informacijske znanosti, Operacijska istraživanja Sveučilište u Rijeci, Fakultet industrijske pedagogije
1.1.1975. - 1.1.1985. Asistent matematike Informacijske znanosti, Operacijska istraživanja Sveučilište u Rijeci, Fakultet industrijske pedagogije
1.1.1973. - 1.1.1975. Profesor matematike i fizike Srednjoškolska nastava Zdravstveni školski centar, Rijeka

Članstva

- Društvo kibernetičara Rijeka
- Slovenskog društva za operacijska istraživanja (SOR)
- Društva matematičara i fizičara Rijeka (DMF-Rijeka)
- Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.1999. - 1.1.2000. Integralni ekonomski inženjering

Ekonosmki fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.1993. - 1.1.1998. Optimizacija
Matematika i informatika
Pedagoški fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1985. - 1.1.2002. Operacijska istraživanja
Matematika i informatika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1981. - 1.1.1988. Osnove informatike
Matematika i informatika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1981. - 1.1.1988. Informacijski sustavi
Matematika i informatika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1976. - 1.1.1981. Matematika 1
Strojarstvo
Tehničkom fakultetu u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1976. - 1.1.1981. Matematika 2
Strojarstvo
Tehničkom fakultetu u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1975. - 1.1.1981. Matematika 2.
Elektrotehnika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1975. - 1.1.1981. Matematika 1
Elektrotehnika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1975. - 1.1.1981. Matematika 4.
Elektrotehnika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1975. - 1.1.1981. Matematika 3.
Elektrotehnika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1975. - 1.1.1981. Matematička analiza 1
Matematika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1975. - 1.1.1981. Matematička analiza 2
Matematika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1975. - 1.1.1981. Matematička analiza 3
Matematika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1975. - 1.1.1981. Teorija skupova
Matematika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1975. - 1.1.1981. Elementarna matematika
Matematika
Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Uvod u računala
Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Osnove informatike
Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Matematika za informatičare 3.
Informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Informatika
Razredna nastava
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Osnove informatike
Razredna nastava
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Matematika i informatika
Razredna nastava
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Informatički praktikum
Razredna nastava
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- - Primjena računala u razrednoj nastavi
Razredna nastava
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- - Primjena računala u predškolskom odgoju
Predškolski odgoj
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Osnove informatike
Predškolski odgoj
Pedagoški fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Matematika za informatičare 2
Informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Matematika za informatičare 1
Informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Uvod u računala
Informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- - Operacijska istraživanja 1
Informatika
Odjel za informatiku
voditelj
Norma sati:
- Operacijska istraživanja 2
Informatika
Odjel za informatiku
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

20.9.2013. - Kibernetsko upravljanje sustavom
Silvio Tukić
Njemački jezik i književnost / Informatika
Filozofski fakultet
27.2.2012. - Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju i cjeloživotnom obrazovanju
Blanka Bonefačić
Povijest umjetnosti/Informatika
Filozofski fakultet
27.2.2012. - Istraživanje o mogućnostima primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u osnovnim školama
Julia Štabi
Njemački jezik i književnost/Informatika
Filozofski fakultet
4.10.2010. - Ocjenjivanje u odgojno-obrazovnom procesu
Josipa Debeljak
Pedagogija
Filozofski fakultet
27.1.2010. - Uvođenje informatičke tehnologije u predškolske ustanove
Marina Blarežina
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
25.9.2006. - Primjena regulatora redova čekanja u sustavima masovnog opsluživanja
Vilim Čmelik
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
25.9.2006. - Neki problemi redova čekanja
Mario Pečar
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
18.7.2006. - Sustavi masovnog opsluživanja s otkazima
Adam Malkoč
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
30.3.2005. - Teorija grafova
Filozofija/Informatika
Marina Mamula
Filozofski fakultet
25.2.2005. - Informacijska tehnologija u nastavnom procesu osnovnih škola
Mirjana Plejić
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
15.7.2004. - Korištenje Macromedia Flasha pri izradi multimedijske prezentacije
Edvard Braut
Matematika i informatika
Filozofski fakultet
15.7.2004. - Uporaba računala u dječjim vrtićima
Andrijana Leš
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
23.6.2004. - Uloga informacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju osoba s posebnim potrebama
Mirjana Puškarić
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
26.3.2004. - Ekonomska interpretacija dualnih varijabli
Michela Hranj
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
12.12.2003. - Transportne metode
Igor Kleković
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
28.11.2003. - Redovi čekanja - sustavi masovnog opsluživanja
Drago Stanković
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
28.11.2003. - Linearno programiranje i njegova primjena u vojnim područjima
Emilio Turina
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
11.7.2003. - Separabilno programiranje
Dejan Ljubobratović
Matematika i informatika
Filozofski fakultet
29.4.2003. - Maksimalizacija rentabilnosti pomoću razlomljenog linearnog programiranja
Sandra Bačić
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
13.12.2002. - Rješavanje problema linearnog programiranja pomoću tabličnog kalkulatora Excela
Marina Rauker
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
17.9.2002. - Analiza tarifiranja u Hrvatskim telekomunikacijama pomoću sustava masovnog opsluživanja
Ana Filipas
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
23.4.2002. - Primjena informacijske tehnologije u razrednoj nastavi
Ines Puškarić
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u rijeci
21.11.2001. - Funkcioniranje carinarnice kao sustava masovnog opsluživanja
Katja Morić
Matematika i informatika
Filozofski fakultet
26.10.2001. - Optimalni plan prekrcaja i prijevoza tereta u lučkom sustavu
Milana Jakšić
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
26.10.2001. - Luka kao sustav masovnog opsluživanja
Loredana Zima
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
28.9.2001. - Sustavi videokonferencija kod učenja na daljinu
Bojana Dokmanović
Matematika i informatika
Filozofski fakultet
18.9.2001. - Transportne metode
Ljubica Volarić
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
9.7.2001. - Tehnologije učenja na daljinu i suvremeno obrazovanje
Željka Adami
Matematika i informatika
Filozofski fakultet
9.7.2001. - Višekanalni sustavi masovnog opsluživanja
Stanislav Živković
Matematika i informatika
Filozofski fakultet
15.6.2001. - Primjena redova čekanja u analizi kretanja brodova u morskim lukama
Aladin Hadžić
Matematika i informatika
Filozofski fakultet
30.11.2000. - Modeliranje telekomunikacijskih procesa Petrijevom mrežom
Violeta Žgela
Matematika i informatika
Filozofski fakultet
29.9.2000. - Jednokanalni sustavi masovnog opsluživanja
Ana Marčelja
Matematika i informatika
Filozofski fakultet
14.7.2000. - Poslovni sustavi (Lučki sustav)
Biljana Dabić
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
25.2.2000. - Kriptografija
Elinka Barišić
Matematika i informatika
Filozofski fakultet
22.2.2000. - Predškolsko dijete i računalo
Mirjana Džinić
Predškolski odgoj
visoka učiteljska škola u rijeci
10.2.2000. - Značajke linearnog programiranja
Renata Petrić
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet
1.1.1993. - 1.1.2012.Izdavaštvo

1.1.2004. - Repetitorij s riješenim zadacima iz matematike

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Orlić, Mandi; Marinović, Marija
Primjena metode glavnih komponenti u različitim područjima istraživanja (Implementation of the principal component analysis in various fields of research)
Društvo i tehnologija 2012 - 2012.

2. Orlić, Mandi; Marinović, Marija
The Role of Information Technology in Teaching Civil Engineering at Polytechnic of Zagreb
MIPRO 2012: 35th International Convention: proceedings CE 4. - 2012.

3. Orlić, Mandi; Marinović, Marija
Analysis of library operation using the queuing theory
Informatologija (1330-0067) 45 297-305 - 2012.

4. Orlić, Mandi; Marinović, Marija
The analysis of enrollment in Polytechnic of Zagreb in academic year 2010/2011
MIPRO 2011: 34th International Convention, CE (ISBN: 978-953-233-063-2). 4. 96-100 - 2011.

5. Marinović, Marija; Orlić, Mandi
Analiza knjižničnog poslovanja primjenom teorije redova čekanja (An analysis of library operation using the queueing theory)
Knjiga sažetaka, Društvo i tehnologija 2011. - 2011.

6. Mrkonjić, Ivan; Topolovec, Velimir; Marinović, Marija
Konceptualne mape u obrazovanju učitelja matematike (Concept Maps in Maths Teachers' Education)
The 3rd International Scientific Colloquium Mathematics and Children (ISBN: 978-953-197-578-0). 302-316 - 2011.

7. Grlaš, V., Marinović, M.
Ecological education in preschool education through visual communication
Proceedings of the conference International convention, CE 203-207 - 2010.

8. Mrkonjić, Ivan; Topolovec, Velimir; Marinović, Marija
Metacognition and self-regulation in learning and teaching mathematics (Metacognition and self-regulation in learning and teaching mathematics)
The Second International Scientific Colloquium Mathematics and Children (Learning Outcomes) (ISBN: 978-953-197-568-1). 181-192 - 2009.

9. Topolovec, Velimir; Marinović, Marija; Pavlić, Mile
Information and Communications Technologies and the Transformation of Learning and Teaching Process for the 21st Century
Informatologia 2008 (1330-0067) 41 293-303 - 2008.

10. Marinović, M., Ivnik, N., Kauzlarić, N.
Play and Computers in Preschool education
Proceedings of the conference XXX. International convention, CE 178-182 - 2007.

11. Rakamarić Šegić, M., Marinović, M., Potokar, M.
Modification of Production-Inventory Control Model with Quadratic and Linear Costs
Proceedings of the 9th International Conference on Operational Research, SOR 2007. 369-376 - 2007.

12. Čičin-Šain, Marina; Vukmirović, Slavomir; Marinović, Marija
A comparison of several algorithms for solving dynamic programming problems
Information and Intelligent Systems; Conference Proceedings - 2006.

13. Pavlić, Mile; Poščić, Patrizia; Marinović, Marija
Education Model for MIRIS Methodology
Informatologia (1330-0067) 39 251-255 - 2006.

14. Čičin-Šain, Marina; Dragojlović, Pavle; Marinović, Marija
Programming as a Basis of Information Literacy
Proceedings MIPRO 2005-XXIII International Convention, CE 50-54 - 2005.

15. Pavlić, M., Marinović, M., Čandrlić, S.
Model of basic training for information system developers
Proceedings of the 8th International Conference on Operational Research, SOR 2005. 411-417 - 2005.

16. Marinović, Marija; Cindrić, Anita i Katić, Vesna
Računala u predškolskom odgoju
MIPRO 2004 (ISBN: 953-233-004-6) 29-32 - 2004.

17. Čičin-Šain, Marina; Marinović, Marija
Using Solver to Determine Maximum Profitability
SOR 03 Procedings 179-184 - 2003.

18. Čičin-Šain, Marina; Marinović, Marija
A methodical approach to linear programming problems
14th International Conference on Information and Inteligent Systems, IIS 49-56 - 2003.

19. Pavlić, Mile; Dobrović, Željko; Marinović, Marija
Modelling the Data Collection Process in the Strategic IS/IT Planning Phase
Informatologia (1330-0067) II 302-309 - 2003.

20. Lustig-Korin, A., Čičin-Šain, M., Marinović, M.
Introducing GIS and hypermedia applications to business students
Informatologia 105-112 - 2003.

21. Marinović, M., Čičin-Šain, M., Lustig-Korin, A.
Media as children's everyday life
Media, culture public relations 73-78 - 2003.

22. Marinovć, M.
Education of Information Scientists at the Faculty of Philosophy Rijeka
Proceedings of the conference MIPRO 2003, CE 83-89 - 2003.

23. Marinović, Marija; Cindrić (Rončević), Anita i Katić, Vesna
Računala u vrtiću: studentski stavovi
MIPRO 2002 - HU (ISBN: 953-6042-86-X) 14-18 - 2002.

24. Hutinski, Ž., Marinović, M.
Information technology in theory and practice of pedagogical education
Proceedings of the International Scientific Colloquium: Relationship of pedagogical theory and pedagogic practice 336-345 - 2002.

25. Marinović, M., Rosić, V.
The role of computers in nurture and education of children
Informatologia 108-112 - 2002.

26. Zenzerović, Z., Marinović, M.
Impact of service place specialization on the efficiency of queuing system functioning
Proceedings of the 9th International Conference Research, KOI 2002. 311-321 - 2002.

27. Čičin-Šain, M., Marinović, M., Pearce Charles E. M.
Solver in function of solving linear programming problems
International Conference on Operations Research - 2002.

28. Marinović, M.
Operational Research at the Faculty of Philosophy in Rijeka
Proceedings of Symposium on Operational Research ’01 349-353 - 2001.

29. Čičin-Šain, M., Marinović M, Pearce Charles E. M.
Pristup informatičkom odgoju u vrtiću bez korištenja računala
XXIII. Međunarodni skup, MIPRO 2000, Zbornik radova savjetovanja, CE 11-13 - 2000.

30. Marinović, M., Čičin-Šain, M., Čičin-Šain, S.
Predškolsko dijete i računalo
XXIII. Međunarodni skup, MIPRO 2000, Zbornik radova savjetovanja, CE 7-11 - 2000.

31. Marinović, M., Baćac, N.
How to introduce information technology in 21st century for the youngest
International Scientific Colloquium 48-55 - 2000.

32. Marinović, M., Baćac, N.
High education trend in the use of information literacy and Internet,
Proceeeding of 11th International Conference on Information and Intelligent Systems (CD) - 2000.

33. Marinović, M., Čičin-Šain, M.
Kvaliteta nastave informatike u srednjim školama
Drugi međunarodni znanstveni kolokvij, Nastavnik - čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju, Zbornik radova 725-732 - 1999.

34. Marinović,M.
Costs Optimization of an Economic Subject
Proceedings of Symposium on Operational Research ’99 191-197. - 1999.

35. Marinović, M., Zenzerović, Z.
System approach to a definition of seaport
Proceedings of the 7th International Conference on Operational Research ’98, KOI 1998 317-326 - 1998.

36. Marinović, M.
The relationship of Relation nets to other Petri net models
Proceedings of Symposium on Operational Research ’97 133-138 - 1997.

37. Marinović, M., Antonini, N.
Sinkronizacija u multimedijskim sustavima
Zbornik radova 7. Međunarodnog simpozijuma “Informacijski sustavi” IS ’96. 365-375 - 1996.

38. Marinović, M.
Some properties of structural firing deviation and fairness bound deviations in P/T nets
Proceedings of the International Symposium on Operation Research SOR 95 103-111. - 1995.

39. Marinović, M., Antonini, N.
Modeliranje multimedijske sinkronizacije pomoću vremenskih Petrijevih mreža
Zbornik radova 6. Međunarodnog simpozijuma “Informacijski sustavi”, IS ’95 6-1-6-12 - 1995.

40. Marinović, M.
Structural synchronic invariants and linear programming
Zbornik del SOR ’94 21-28. - 1994.

41. Marinović, M., Antonini, N.
Neka svojstva hipertekstualnih sustava
Zbornik radova KOI ’94. 4. konferencija iz operacijskih istraživanja 252-261 - 1994.

42. Antonini, A. Marinović, M.
Jedna tehnika traženja korisničkih informacija u hipertekstualnom sustavu
V. Međunarodnog simpozijuma “Informacijski sustavi”, IS ’94 I-1-I-11. - 1994.

43. Marinović, M., Baćac, N.
Jedan pristup analiziranju vremenskih Petrijevih mreža
Zbornik radova MIPRO ’93, MIS, RISC, Savjetovanje Mikroračunala u inteligentnim informacijskim sustavima 143-147 - 1993.

44. Marinović, M., Baćac, N.
Redoslijed izvršavanja vremenskih Petrijevih mreža
KOI ’93., 3. konferencija iz operacijskih istraživanja 87-94 - 1993.

45. Marinović, M., Mezak, J.
Neka svojstva distribuiranih sustava
KOI ’92, Zbornik radova, 2. konferencija iz operacijskih istraživanja, Rovinj 375-383 - 1992.

46. Čičin-Šain, M., Marinović, M., Baćac, N.
Pristup kompjutoru za djecu predškolskog uzrasta
Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci 73-79 - 1992.

47. Marinović, M.
Neka svojstva vremenskih Petrijevih mreža
KOI ’91, Zbornik radova 1. konferencija iz operacijskih istraživanja, 123-131 - 1991.

48. Marinović, M.
Model predikat/tranzicija mreža za paralelnu interpretaciju logičkih programa
Zbornik radova XVIII Jugoslavenski simpozijum za operaciona istraživanja 159-161 - 1990.

49. Marinović, M.
Jedan pristup analizi svojstava relacijskih Petrijevih mreža
Zbornik radova SYM-OP-IS-’89. 179-181 - 1989.

50. Marinović, M.
Primjena predikat/tranzicija mreža u modeliranju i analiziranju distribuiranih sistema
Zbornik radova SYM-OP-IS-’87 485-491 - 1987.

51. Marinović, M.
Uvod u teoriju Petrijevih mreža
Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci 127-135 - 1986.

52. Marinović, M., Zenzerović, Z.
Objekti kao značke u Petrijevim mrežama
Zbornik radova SYM-OP-IS-’86 1059-1065 - 1986.

53. Marinović, M.
Primjer primjene Petrijeve mreže na sistem za rezerviranje mjesta
Zbornik radova SYM-OP-IS-’85 707-713 - 1985.

54. Marinović, M., Višo, H.
Primjena projektora u rješavanju sistema linearnih diferencijalnih jednadžbi s konstantnim koeficijentima
Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci 107-113 - 1984.

55. Marinović, M., Radić, M., Ožanić, J.
Obrada Pitagorinog teorema
Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci 123-130 - 1982.

56. Marinović, M., Katić, V.
Computers in preschool education
Proceedings of the conference XXIV. International convention, CE 2001.

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Zenzerović, Zdenka; Marinović, Marija; Kos, Serđo
Mutual assistance between the servers - a factor in increasing the queuing system efficiency
The ICFAI University Press Kanaka B. , Prasad B.V.S The ICFAI University Press Punjagutta - Hydebarad , India - 2009.
2. Autor poglavlja u knjizi

Human Factor in Information Technology
Lifelong Learning for sustainable Development, Issue 2 University of Rijeka, Faculty of Teacher Education in Rijeka, Rijeka, Croatia - 2008.

Pozvana predavanja

1.
Operational Research at the Faculty of Philosophy in Rijeka, SOR ’01, International Symposium on Operation Research
Preddvor, Slovenija
2.
Structural synchoning invariants and linear programming. SOR ’94, International Symposium on Operation Research
Portorož, Slovenija.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Aspect of Organization and Information Systems: Curriculum Development,; Istraživač; Joint European Project; ;
2. -
Istraživač u radu znanstvenog projekata Ministarstva znanosti i tehnologije: Kvantitativne metode u funkciji upravljanja pomorskim sustavom; Istraživač; MZOŠ; ;
3. -
Sistem obrazovanja nastavnika, Pedagoški fakultet, Rijeka; Istraživač; MZOŠ; ;
4. -
Matematičko i informatičko obrazovanje nastavnika razredne nastave, Pedagoški fakultet, Rijeka.; Istraživač; MZOŠ; ;
5. -
Istraživač u radu znanstvenog projekata Ministarstva znanosti i tehnologije: Inovacije u obrazovanju pomoću računala. ; Istraživač; MZOŠ; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2008. -
12th International Conference on Operational Research, KOI 2008, Pula Izlaganje rada
2. 1.1.2007. -
9th International Conference on Operational Research, SOR 2007, Nova Gorica, Slovenia Izlaganje rada
3. 1.1.2007. -
MIPRO 2007, XXX. International convention, CE, Opatija Izlaganje rada
4. 1.1.2006. -
11th International Conference on Operational Research, KOI 2006, Pula, Croatia. Izlaganje rada
5. 1.1.2005. -
8th International Conference on Operational Research, SOR 2005. Nova Gorica, Slovenia Izlaganje rada
6. 1.1.2003. -
14th International Conference on Information and Intelligent Systems, IIS 2003, Varaždin Izlaganje rada
7. 1.1.2003. -
Symposium on Operational Research ’03, Podčetrtek, Slovenia Izlaganje rada
8. 1.1.2003. -
MIPRO 2003, XXVI. International convention, CE Opatija Izlaganje rada
9. 1.1.2003. -
10. međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija”, Opatija Izlaganje rada
10. 1.1.2002. -
MIPRO 2002, XXV. International convention, CE Opatija Izlaganje rada
11. 1.1.2002. -
KOI 2002, 9th International Conference on Operational Research Trogir Izlaganje rada
12. 1.1.2002. -
International Conference on Operations Research. Klagenfurt Izlaganje rada
13. 1.1.2002. -
International Scientific Colloquium: Relationship of pedagogical theory and pedagogic practice, Crikvenica Izlaganje rada
14. 1.1.2001. -
MIPRO 2001, XXIV International convention, CE Opatija Izlaganje rada
15. 1.1.2001. -
SOR ’01, Symposium on Operational Research ’01, Preddvor, Slovenia, Izlaganje rada
16. 1.1.2001. -
2. međunarodni znanstveni skup, “Informatologia i obrazovanje na daljinu” Rogaška Slatina Izlaganje rada
17. 1.1.2000. -
11th International Conference on Information and Intelligent Systems, IIS 2000. Varaždin Izlaganje rada
18. 1.1.1999. -
SOR ’99, Symposium on Operational Research ’99, Preddvor, Slovenia, Izlaganje rada
19. 1.1.1998. -
KOI ’98, 7th International Conference on Operational Research ’98, Rovinj Izlaganje rada
20. 1.1.1997. -
SOR ’97, Symposium on Operational Research ’97, Preddvor, Slovenia, Izlaganje rada
21. 1.1.1996. -
7. međunarodni simpozij “Informacijski sustavi”, IS ’96. Varaždin Izlaganje rada
22. 1.1.1995. -
SOR ’95, International Symposium on Operation Research SOR ’95, Portorož, Slovenia Izlaganje rada
23. 1.1.1995. -
6. međunarodni simpozij “Informacijski sustavi”, IS ’95. Varaždin Izlaganje rada
24. 1.1.1994. -
MIPRO ’94, MIS, RISC, Savjetovanje Mikroračunala u inteligentnim informacijskim sustavima, Opatija Izlaganje rada
25. 1.1.1994. -
5. međunarodni simpozij “Informacijski sustavi”, IS ’94 Varaždin Izlaganje rada
26. 1.1.1994. -
SOR ’94, Simpozij iz Operacijskih raziskov ’94. Portorož Izlaganje rada
27. 1.1.1993. -
MIPRO ’93, MIS, RISC, Savjetovanje Mikroračunala u inteligentnim informacijskim sustavima, Opatija Izlaganje rada
28. 1.1.1992. -
KOI ’92. 2. konferencija iz operacijskih istraživanja, Zagreb Izlaganje rada
29. 1.1.1992. -
KOI ’94. 4. konferencija iz operacijskih istraživanja, Rovinj Izlaganje rada
30. 1.1.1991. -
KOI ’91. 1. konferencija iz operacijskih istraživanja, Zagreb Izlaganje rada
31. 1.1.1990. -
SYM-OP-IS-’90, Simpozij iz operacijskih istraživanja, Herceg Novi Izlaganje rada
32. 1.1.1989. -
SYM-OP-IS-’89, Simpozij iz operacijskih istraživanja, Kupari Izlaganje rada
33. 1.1.1988. -
SYM-OP-IS-’88, Simpozij iz operacijskih istraživanja, Kupari Izlaganje rada
34. 1.1.1987. -
SYM-OP-IS-’87, Simpozij iz operacijskih istraživanja Herceg Novi Izlaganje rada
35. 1.1.1986. -
SYM-OP-IS-’86, Simpozij iz operacijskih istraživanja Herceg Novi Izlaganje rada
36. 1.1.1985. -
SYM-OP-IS-’85, Simpozij iz operacijskih istraživanja Herceg Novi Izlaganje rada
37. -

Recenzije

1. 2008. Zbornik radova međunarodne konferencije iz operacijskih istraživanja KOI 2008, Pula (4 rada)
2. 2003. Metodički priručnik za nastavu informatike u 1. razredu osnovne škole, autora Silvana Šavla, Sonje Damašek-Pađen, Nevena Jerčinovića, izdavačke kuće Adamić, Rijeka,
3. 2002. Osnove metodologije i izrada znanstvenog i stručnog rada, autora prof. dr. sc. Slavka Šimundića, izdavač Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2002.
4. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Osijeku (2 rada)
5. Časopis Informatica (3 rada)
6. Zbornik radova MIPRO, CE, Opatija (15 radova)
7. Zbornike radova Zavoda za informacijske znanosti (Knjiga 14. i Knjiga 15.)
8. Kao recenzent Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje recenzirala je 3 studijska programa preddiplomske i 4 studijska programa diplomske razine.
9. Informacijski sustavi u menadžerskom odlučivanju, autori Slavomir Vukmirović, Zvonko Čapko, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Eksperimentalnog projekta Informatika od 1. do 4. razreda
MZOŠ  
Član